Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Самостійні роботи "Геометрія 8 клас"

Геометрія

Для кого: 8 Клас

19.10.2020

2336

64

0

Опис документу:
Самостійні роботи з геометрії 8 класу за підручником Мерзляк А.Г., Полонський В.В., Якір М.С. . Дані самостійні роботи допоможуть провести діагностику знань учнів з основних тем за курс геометрії 8 класу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас. Геометрія

Самостійна робота №1 з теми «Паралелограм»

Варіант І

 1. У паралелограмі АВСД сторона АВ дорівнює 3см, його діагоналі перетинаються в точці О і дорівнюють 7см і 4см. Чому дорівнює периметр трикутника АОВ?

 2. У трикутнику АВС А=. Із точки. Взятої на стороні ВС, проведені дві прямі, паралельні сторонам АВ і АС. Визначте вид чотирикутника, що утворився. Знайдіть його кути.

Варіант №2

 1. У паралелограмі АВСД сторона ВС дорівнює 3см, його діагоналі перетинаються в точці О і дорівнюють8см і 5см. Чому дорівнює периметр трикутника АОД?

 2. Із точки, взятої на одній зі сторін рівностороннього трикутника, проведені дві прямі, паралельні двом іншим сторонам. Визначте вид чотирикутника, що утворився. Знайдіть його кути.

Самостійна робота №2 з теми «Прямокутник»(навчальна)

Варіант №1

 1. У прямокутнику АВСД точка О – точка перетину діагоналей, ВАС= . Знайдіть кут ВОС. (С)

 2. Сторони прямокутника дорівнюють 12см і 8см. Знайдіть відстані від точки перетину діагоналей до сусідніх сторін прямокутника. (Д)

Варіант №2

 1. У прямокутнику АВСД точка О – точка перетину діагоналей, АОД=. Знайдіть кут ОСД.

 2. Перпендикуляри, проведені з точки перетину діагоналей до двох його сусідніх сторін, дорівнюють 5см і 7см. Визначте периметр прямокутника.

Самостійна робота №3 з теми «Ромб»

Варіант № 1

 1. Один із кутів ромба дорівнює. Знайдіть кути, які утворює сторона ромба з його діагоналями.

 2. Сторона ромба утворює з його діагоналлю кути, різниця яких дорівнює . Знайдіть ці кути.

Варіант №2

 1. Один із кутів ромба дорівнює . Знайдіть кути, які утворює сторона з його діагоналями.

 2. Сторона ромба утворює з його діагоналями кути, різниця яких дорівнює . Знайдіть ці кути.

Самостійна робота №4 з теми « Середня лінія трикутника»

Варіант №1

 1. Поділіть відрізок на 8 рівних частин.

 2. Дано: АК = КВ. 1 =2. Довести: ВМ = МС.

 3. На стороні АВ паралелограма АВСД позначили точки М і N, а на стороні СД – точки Е і F так, що BN=NM=CE=EF=FD. Відрізки ВЕ, NF, MD перетинають діагональ АС у точках R, Q, P відповідно. Доведіть, що AP = PQ =QR =RC.

Варіант №2

 1. Поділіть відрізок на 9 рівних частин.

 2. Дано: В = , С = , EF AB, АЕ = ЕВ. Довести : BF = FC.

 3. У прямокутному трикутнику АВС В = , АС = 24см, МN ║АС, ДК║АС, ВМ = МА, МД = ДА, ВЕ – медіана. Знайдіть LP.

Самостійна робота №5 з теми « Трапеція»

Варіант №1

 1. Діагональ рівнобічної трапеції утворює з основою кут , а її бічна сторона дорівнює меншій основі. Знайдіть кути трапеції.

 2. Більша основа рівнобічної трапеції дорівнює 18см, а її діагональ – бісектриса гострого кута трапеції. Знайдіть меншу основу трапеції, якщо її периметр становить 54см.

Варіант № 2

 1. У рівнобічній трапеції діагональ дорівнює більшій основі та утворює з нею кут . Знайдіть кути трапеції.

 2. У рівнобічній трапеції діагональ є бісектрисою кута при основі. Більша основа трапеції дорівнює 26см, а її периметр становить 50см. Знайдіть меншу основу трапеції.

Самостійна робота №6 з теми «Середня лінія трикутника»

Варіант №1

 1. Дано: АВСД – трапеція, АМ = МВ, ВР = РД. Довести: MN – середня лінія трапеції АВСД.

 2. Дано: АВСД – трапеція,BS = SP = PM = MA, SEPKMNAD,ВС = 12см. АД = 20см. Знайти SE, PK, MN.

 3. Дано: АВСД – трапеція, АМ = МВ, CN = ND, MN = 27см, МК : КР : PN=4:1:4. Знайти АД і ВС.

Варіант №2

 1. Дано: АВСД – трапеція, АР = РВ, АN = NC. Довести: РК = ( ВС + ДА)

 2. Дано: АВСД – трапеція, ВМ = МК = КЕ = ЕА, MN║КР║ЕFAD, ВС = =14см, АД = 18см. Знайти: MN, KP, EF.

 3. Дано: АВСД – трапеція, АК = КВ, СР = РД, ВС = 10см, АД = 16см. Знайти: КМ, МЕ, ЕР.

Самостійна робота №7 з теми «Подібність трикутників» (тестова)

Варіант №1

 1. У трикутниках АВС і MNK кут А дорівнює куту М, АВ = 6см, АС = 8см, MN = 12cm, MK = 16см. Чи подібні трикутники?

А. так Б. ні В. неможливо визначити.

2. Трикутники АВС і подібні.АВ = 10см, ВС = 12см, = 5см, В= . Знайдіть кут і сторону .

А. і 5см Б. і 10см В. і 12см С. і6см

3. Дано : МК = 6, ML = 3,6.

Знайти : NL.

А. 13,6 Б. 6,4 В. 10 Г. 5,4 Д. інша відповідь.

4. Дано: АК = 6, ВК = 4, СК = 12.

Знайти: СД.

А. 12 Б. 14 В. 22 Г. 10 Д. інша відповідь.

5. Дано ВС = 14, АС = 7, АД = 3.

Знайти: ВД.

А. 9 Б. 6 В. 4,5 Г. 10 Д. інша відповідь.

6. Дано АД = 8, АВ = 4.

Знайти: ВС.

А. 16 Б. 30 В. 12 Г. 32 Д. інша відповідь.

7. У трапеції АВСД (АД║ВС) точка О – точка перетину діагоналей АС іВД, АО:ОС = 5:2. Середня лінія трапеції дорівнює 28см. Знайдіть основи трапеції

8. Відрізок ВД – бісектриса кута В трикутника АВС. Знайдіть сторону АС, якщо АВ:ВС = 2:3, СД – АД =3см.

9. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 15см, а основа – 10см. До бічних сторін трикутника проведені бісектриси. Знайдіть довжину відрізків, кінцями якого є точки перетину із бічними сторонами.

Самостійна робота №8 з теми «Теорема Піфагора» (тестова)

 1. У трикутнику АВС АС = 6см, ВС = 8см. АВ = 10см. Чи є він прямокутним?

А. так Б. ні В. неможливо визначити.

2. У трикутнику АВС С = , АС = 12см, ВС = 5см. Знайдіть АВ.

А. 17см Б. 7см В. Г. 13см Д. інша відповідь.

3. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 10см. А один із катетів - см. Знайдіть невідомий катет.

А. Б. 7см В. 10 + см Г.49см Д. інша від.

4. Сторона ромба дорівнює 25см, а одна з діагоналей – 30см. Знайдіть другу діагональ ромба.

А. 5см Б. 65см В. 40см Г. 5см Д. інша відповідь.

5. Відстань від точки до прямої становить 6см, а похила, проведена з цієї точки, дорівнює 10см. Знайдіть проекцію похилої.

А. 8см Б. 16см В. 4см Г. 64см Д. інша відповідь.

6. З однієї точки до прямої проведені дві похилі, які дорівнюють 10см і 8см. Порівняйте проекції цих похилих.

А. вони рівні Б. проекція похилої, яка дорівнює 10см, більша

В. проекція похилої, яка дорівнює 8см, більша Г. неможливо порівняти.

7. Одна із сторін прямокутника дорівнює 8см, а інша на 4см менша за діагональ. Знайдіть другу сторону прямокутника.

8. Основа рівнобедреного трикутника відноситься до бічної сторони як 8:5, а висота, проведена до основи, дорівнює 9см. Знайдіть сторони трикутника.

9. Бісектриса кута при основі рівнобедреного трикутника ділить висоту , проведену до основи, на відрізки 20см і 16см. Знайдіть периметр трикутника.

Самостійна робота № 9 з теми « Вписані і описані многокутники»

Варіант №1

 1. Три кути чотирикутника відносяться як 3:4:7, а четвертий більший від першого на . Знайдіть кути чотирикутника.

 2. Чи може найменший кут опуклого семикутника дорівнювати ?

 3. Знайдіть кількість сторін многокутника, у якого всі кути рівні, а внутрішній кут у 8 разів більший від зовнішнього.

Варіант №2

 1. Три кути чотирикутника відносяться як 4:5:6, а четвертий кут менший за другий на . Знайдіть кути чотирикутника.

 2. Чи може найменший кут опуклого девятикутника дорівнювати ?

 3. Визначте кількість сторін многокутника, у якого всі кути рівні, а зовнішній кут на менший за внутрішній.

Самостійна робота №10 з теми «Значення синуса, косинуса, тангенса»

Варіант 1

 1. Знайдіть гострі кути прямокутного трикутника, якщо його катети дорівнюють 7,5см і 7,5см.

 2. Різниця основ рівнобічної трапеції дорівнює 4,8см. Косинус гострого кута при основі трапеції дорівнює 0,6. Знайдіть довжину бічної сторони трапеції

Варіант 2

 1. Знайдіть гострі кути прямокутного трикутника, якщо його катети дорівнюють 3,2см і 3,2см.

 2. Різниця основ прямокутної трапеції дорівнює 10см. Косинус гострого кута при основі трапеції дорівнює 0,7. Знайдіть довжину більшої бічної сторони трапеції.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.