Самостійна робота для 11 класу

Опис документу:
Пропоновані завдання розраховані на самостійно-творчу діяльність і допоможуть учням правильно та систематично організувати самостійну роботу, підвищити рівень знань за весь курс української мови. Щоб виконати ці завдання, треба розуміти теоретичний матеріал і вміло застосовувати його практично. Завдання скомпоновані в чотири блоки. Перший блок містить матеріали з фонетики, лексики, фразеології; другий і третій блоки – з морфології; четвертий – з синтаксису.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Пропоновані завдання розраховані на самостійно-творчу діяльність і допоможуть учням правильно та систематично організувати самостійну роботу, підвищити рівень знань за весь курс української мови. Щоб виконати ці завдання, треба розуміти теоретичний матеріал і вміло застосовувати його практично.

Завдання скомпоновані в чотири блоки. Перший блок містить матеріали з фонетики, лексики, фразеології; другий і третій блоки – з морфології; четвертий – з синтаксису. Усі завдання передбачають письмову відповідь. Рівень знань і творчості можна кожному перевірити самостійно, оцінивши виконання завдань балами. Максимальна кількість балів за завдання №№ 1-10 – 10 балів, за завдання №№11-15 – 20 балів. За кожну помилку знімається 1 бал. Максимальна кількість балів за всі завдання - 200.

11 клас (завдання)

І блок

1.​ Вставте пропущені літери.

Сміливого і куля не б…ре.

Чия відвага, того і перем…га.

Дома і стіни пом…гають.

В ноги кл…няється, а за п'яти кусає.

Тиха вода береги л..мить, а бистра тамує.

2.​ Поставте у родовому відмінку слова.

Київ, Канів, Харків, Чернігів, Фастів.

3.​ Запишіть слова у дві колонки:

А) у якій вставити м'який знак,;

Б) у якій не треба вставляти м'якого знака.

Кавказ…кий, тюр…ма, астрахан…ський, різ…бяр, арал…ський, камін…чик, ремін…чик, щіл…ний, емул…сія, мален…кий, електропаял…ник, астрахан…ці, щонаймен…ший, нян…чити, економіч…ний, шахтарс…кий, мал…ований.

4.​ Від поданих іменників утворіть прикметники, підкресліть буквосполучення із спрощенням.

Область, тиждень, контраст, баласт, честь, від'їзд, форпост, користь, ненависть, якість, компост, кількість.

5.​ Вставте в словах, де треба, апостроф.

Морк...яний, бур…ян, здоров…я, бур…як, дзв…якнути, любов…ю, подвір…я, бур…я, мавп…ячий, грав…юра, торф…яний, прем…єра, б…юджет, кар…єра, духм…яний, від…ємний.

6.​ До поданих слів доберіть антоніми.

Зло, зимовий, увійти, високо, правда, починати, від'їхати, ворог, знайти, веселий.

7.​ Виберіть потрібне слово з поданих у дужках синонімів і запишіть з ними речення.

-​ (Спить, куняє, дрімає) земля під глибоким снігом.

-​ Дівчина хитро (сміється, регоче, посміхається).

-​ Верби (сумують, журяться, нудьгують) над водою.

-​ Учні (говорили, вели розмову, розповідали) про історію рідного краю.

8.​ Спішіть, з'ясуйте у прямому чи переносному значенні вжиті у реченні виділені слова. Якими частинами мови та членами речення вони є?

Від того й земля нам ставала рідніша, що з небом вона обнялася крильми. Зоря любистком пахне над Дніпром. По росах крапелястих ніч дзвони на коромислі несе. Сплять над озером ялинки, як сестрички в сповитку. Біла віхола хустинки їм зіткала нашвидку. Звозить осінь своє збіжжя, по стерні бреде лелека.

9.​ Перекладіть словосполучення українською мовою.

Колючий шиповник, острое слово, острая бритва, едкий запах, сухое дерево, безинтересный доклад, крепкая веревка, сильный мороз, чистая тетрадь, правильная речь, костистая рыба, костлявый человек, крайняя изба, крайний срок.

10.​  Доберіть синоніми до слів.

Достойний, завірюха, думати, іти, малий, кричати, дім, спіють.

11.​  Складіть по два речення з даними словами так, щоб ці слова були омонімами.

Займався. Журиться

12.​ Замінить фразіологізми одним словом-синонімом.

Нуль без палички, викинути з голови, як кіт наплакав, тримати язик за зубами, намотати на вус, пекти раків, розбити глек.

13.​  Доберіть до російських фразеологічних зворотів відповідні українські. Складіть з ними два речення.

Кричать во всю глотку. Бить баклуши. Задирать нос. Было да сплыло. Как белка в колесе. Не в своей тарелке. Вивести на чистую воду. Дать стрекача.

14.​  Перепишіть, замінюючи виділені слова іншими, вжитими в переносному значенні.

Холодна присиваська осінь віє вітрами. Як величезні протяги, віють вони зі степу і, пропадаючи в широку западину Сиваша, на всім його просторі звівають воду в море, все далі від берега, відкриваючи розбагнене дно. Небо покривається хмарами, земля під ногами затвердла, проморожена раннім морозом.

15. Напишіть твір-мініатюру про українську мову, використавши слова в переносному значенні, синоніми.

11 клас (завдання)

ІІ блок

1.​ Подані іменники поставте в орудному відмінку однини.

Бандероль, більшість, велич, відвертість, віддаль, Волинь, галузь, єдність, зустріч, кров, любов, мати, мужність, пам'ять, суміш, чверть.

2. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини.

Біль, гнів, край, пасажир, Дунай, віск, Сибір, голуб, товариш, Дніпро, Шевченко, Ігор, урок, клас.

3. Від поданих іменників утворіть чоловічі і жіночі імена по батькові.

Яків, Лука, Сава, Кузьма, Микита, Захар, Юрій, Микола, Хома.

4. Запишіть, знявши риску, складні прикметники.

Залізо/бетонний, шлако/блочний, давньо/руський, праце/любний, вище/наведений, віце/адміральський, військово/промисловий, жовто/гарячий, контрольно/вимірювальний, сріблясто/сірий, південно/східний, військово/полонений.

5. Утворіть від поданих слів прикметники, використовуючи суфікси –ськ, -зьк, -цьк.

Кременчук, Вінниця, Кавказ, Кривий Ріг, ткач, казах, Сиваш, боягуз, латиш.

6. Випишіть числівники.

Два, двійка, другий, другорядний, трирічний, троє, три, потроїти, п'ятірка, п'ятирічний, п'ятий, чотири, четвертина, четвертий, четверо, п'ятиповерховий, двічі.

7. Перекладіть українською мовою.

В час дня, десять минут пятого, до этого часа, один к одному, которий час, в вечерний час, без десяти минут пять.

8. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання не з дієсловами.

Запоріжжя споконвіку було серцем українським. На Запоріжжі воля ніколи (не) вмирала, давні звичаї ніколи (не) забувались, козацькі предковічні пісні до послідку днів (не) замовкали, і було те Запоріжжя як у горні іскри…

9. Поставте дієслово в потрібній формі, визначте час.

Над ставком (стояти) плакуча верба. (Схилити) свої зелені віти і (дивитися) у воду. Біля самого стовбура (помостити) маленька пташка гніздечко. (Прокидатися) вона рано-вранці. Як (вилітати) зі свого гніздечка, зелені віти (тремтіти).

10. Спишіть, розкриваючи дужки. З трьома дієсловами складіть речення.

Не (прислухаюсь), (не) грається, (не) дістати, (не) шелестіти, (не) хтувати, (не) добачати, (не) допомагає, (не) чув, (не) навидіти.

11. Перекладіть текст. Порівняйте правопис дієслів 3-ї особи множини в російській і українській мовах.

Березы

Зимой березы таятся в хвойном лесу, а весной, когда листья развертываются, кажется будто березы из темного леса выбираются на опушку. Это продолжается до тех пор, пока листва на березах не потемнеет. И еще бывает осенью, когда березки прощаются с нами своим золотом.

12. Складіть речення з фразеологізмами.

У сотий раз. З п'ятого на десяте. Один як палець. Наговорив сорок бочок.

13. Напишіть розписку про одержання у завгоспа школи певної кількості знарядь праці: сапи, граблі, кошики, поливальниці, лопати для роботи учнів класу на пришкільній ділянці. Числівники напишіть словами.

14. До поданих висловів доберіть подібні за змістом поетичні паралелі. Наприклад: падає листя – кружляє в танці листопад. Шелестить листя, заходить сонце, іде дощ, з'вилася зоря, блискає блискавка.

15. Напишіть невеличкий твір "Українці у світі", вживаючи числівники (науковий стиль).

11 клас (завдання)

ІІІ блок

1.​ Розкрийте дужки, згрупуйте займенники за розрядами. Складіть з будь-якими 3 речення.

Ні/чий, будь/ чому, будь/у/чому, ні/на/чому, де/кого, кимо/сь, казна/що, де/ким, ні/який, хтозна/з/чиїх, який/небудь, ні/хто, аби/що.

2.​ На місці крапок запишіть заперечні займенники.

Не зустрів…, не зустрівся…, не слухав…, я не говорив…, говорити було…, не було чути…

3.​ Перекладіть словосполучення.

Смеяться над ним, издеваться над тобой, при любых обстоятельствах, в те времена, в наш адрес, несколько экземпляров, говорят обо мне, кое-кто, сообщил, невесть кто составил.

4.​ Відредагуйте речення.

Бабуся попросила онука купити собі ліки.

Він просидів цілий вечір, обдумуючи свою автобіографію.

У кожної людини є своя заповітна мрія.

Мені здається, що він говорить одне, а думає зовсім друге.

Всякий учень повинен пройти це тестування.

5.​ Допишіть за наведеним зразком прислівники, які відповідають на поставлені питання.

Зразок. Працювати (як?) добре, непогано,чесно, охоче, залюбки, сумлінно.

Виконувати завдання (як?)…

Встати (коли?)..

Піти(куди?)…

Крикнути (з якої причини?) …

Говорити (як?)…

Назбирати ягід (скільки?)…

6. До якої частини мови і за якими ознаками можна було б віднести займенники кожний, деякий, нічий?

7.​ Запишіть прислівники, в яких перед я,ю пишеться нн

8. Вставте пропущені прислівники в прислів’я.

а) Гість хоч… буває, та все примічає.

б) Якщо гість… за шапку береться, то… піде.

в) На тобі Гаврило,… що мені….

г) Як слів…, то й розуму…

д) Яблуко від яблуні… відкотиться

9. Доведіть правильність написання омонімічних прийменниково – іменникових конструкцій, прислівників та прийменників; визначте, де яка частина мови, уведіть їх в речення.

На половину- наполовину

в бік- вбік

зранку- з ранку

10. Доберіть до прислівників синонімічні ряди, уникаючи повторення.

а) співав він цього вечора надзвичайно. Голос у нього був надзвичайно гарний.

б) вулицею швидко промчався вершник. Ми швидко кинулися надвір, але він вже був за селом.

11. Перекладіть речення українською мовою.

На заседании была проанализирована создавшаяся в отрасли сложная ситуация.

Ручеёк, добежавший до моря и увидевший перед собой неоглядные голубые просторы, не должен забывать тот родник высоко в горах, от которого начался его путь по земле.

12. Доберіть до російських прислівників українські відповідники.

Чутко, своевременно, искренне, поодаль, обильно, зимой, сызмала, сгоряча, вяло, наспех, вдоволь, скомкано.

13. Доберіть прислівники, які відповідають поданим прихованим словам.

В_ _ _ _ у з_ _ _ у

Н_ _ _ _ _ з в_ _ _ о

З_ _ _ _ _ _ у щ_ _ _ _ і

В_ _ _ _ _ _ _ у б_ _ _ _ _ ж

Н_ _ _ _ _ _ _ _ _ ч с_ _ _ _ _ _ у

Б_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у щ_ _ _ _ _ _ _ _ _ е

14.​ Заміст крапок, вставте прислівники, щоб склалися вірші.

Вчи… завдання з мови,

Головне,… й…,

А тоді повторюй…-

Й мову знатимеш…

15.​ Напишіть есе на тему “Осінні мелодії”, використавши якомога більше займенників.

11 клас

ІVблок (завдання)

1.​ З поданих пар слів випишіть словосполучення. Схарактеризуйте їх. Визначте рід і відміну трьох іменників

Міцна дружба, творці щастя, чай з лимоном, дружба народів, боротьба з тероризмом, піклуватися про дітей, відчувати небезпеку, брат і сестра, до столу, найбільш старанно.

2.​ Зробіть повний синтаксичний розбір словосполучень

Вимовити пошепки.

Садок вишневий.

Наблизитися до річки.

3.​ Складіть речення з поданих слів: жоржини, роси, мерехтіти, золотаві, сильніше. Підкресліть головні і другорядні члени речення.

4.​ Перекладіть текст українською мовою. Визначте типи речень за будовою.

Когда мы пишем слово «Земля» с большой буквы, то разумеем целую планету, ставшую обителью великого множества живых существ… Как бы сужаясь, слово это заключает в себе и большое поле, и крохотный крестьянский удел на нем…(М.Алексеев)

5.​ Визначте члени речення.

Чорнобривців насіяла мати

У моїм світанковім краю.

6.​ Відредагуйте речення.

Читаючи книгу, в моїй уяві поставав образ автора.

Готуючись до зими, заклеювалися вікна.

7.​ Складіть речення за поданою схемою.

[, (де…),], (що…)

8.​ Перекладіть подані словосполучення українською мовою, складіть речення з трьома словосполученнями

Благодарить родителей, десять часов, согласно приказа, при любой погоде, видеть собственными глазами, под редакцией автора, учить языку, говорить на украинском языке, работать по призванию.

9.​ Закінчіть подані прислів’я. Запишіть їх.

а) Правда суду…

б) Без діла… сила

в) У закритий… муха не…

Визначте граматичну основу речень

10.​ Складіть речення з однорідними:

а) присудками;

б) додатками;

в) означеннями

11.​ Перекладіть і запишіть речення українською мовою, вставляючи пропущені розділові знаки. Визначте прості речення, поясніть, чим вони ускладнені.

1.​ Вы здесь конечно по каким-нибудь делам? (А.Пушкин)

2.​ Нет! Что однажды решено исполню до конца! (Н.Некрасов)

3.​ Поднимитесь, люди, взглянем во все глаза на сегодняшний день и на веки вечные запомним его (В.Распутин).

4.​ Осень, войдя в свои права, повела себя сначала строго… (Ю.Збанацкий)

12.​ Запишіть поданий текст у формі діалогу, розставляючи розділові знаки.

Богдан поздоровкався і запитав Ти звідки дівчино З лісів скинула на нього довгасті очі лісовичка Твій батько лісник Ні мама Батька лісокради вбили І не боїтесь у лісах Вони наш хліб а хіба не бояться на нього роблять відповіла мудрістю батька матері чи лісу. (М.Стельмах)

13.​ Утворіть з кількох простих речень усі можливі типи складних речень

Дівчина простудилась. І неї боліло горло. Вона кашляла.

14.​ Складіть невеличкий зв’язний текст, використовуючи наведені словосполучення.

За рішенням українського парламенту;

Україна незалежна; свято народу; по всій країні море живих квітів, синьо-жовті прапори, транспаранти з написами; радісні обличчя людей.

15. Напишіть есе на тему: “ Рідна Україно, хто для тебе я?”.

Будь ласка, зачекайте

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
7
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!