і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Акція
Вебінарний безліміт
Заощаджуйте понад 5000грн

Замовляйте усі свідоцтва за вебінари (понад 90 вебінарів)

з 12 липня
до 25 липня
199грн
з 26 липня
до 15 серпня
299грн
з 16 серпня
до 31 серпня
399грн
Замовляйте «Вебінарний Безліміт» та отримуйте
місяць необмеженого доступу до 90 вебінарів
Предмети »

Самоаналіз уроку біології 8 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Самоаналіз уроку

з біології у 8 класі

Новогродівського Закладу Загальної Середньої Освіти І-ІІ ступенів №9

Донецької області

вчителя біології

Лесів Інни Олегівни

з теми «Захворювання органів серцево – судинної системи"

І. Тип і структура уроку

Тема уроку «Захворювання органів серцево – судинної системи"

відповідає Програмі курсу «Біологя» для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Цей урок є завершальним уроком теми «Транспорт речовин», в якому подається матеріал гігієнічного та валеологічного напрямку: хвороби серцево – судинної системи та їх профілактика. При цьому урок пов’язує всі отримані раніше знання з будови та функціонування системи органів. Урок визначається високою мотивацією до ведення здорового способу життя. Також він є логічним завершенням етапу вивчення системи органів.

Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку. Матеріал уроку повністю відповідає навчальній програмі.

Тип уроку: урок формування, розвитку і закріплення навичок і вмінь.

І Організаційний момент.(3 хв)

ІІ Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності. (7 хв)

ІІІ Вивчення нового матеріалу.

1. Прийом « Асоціативний кущ» (2хв)

2.Ознайомлення учнів із хворобами серцево-судинної ситеми. (2хв)

3. Прослуховування доповідей і заповнення таблиці учнями в робочому зошиті (10 хв)

4.Класифікація захворювань серцево-судинної ситеми за органами ураження.(2хв)

5.Профілактика захворювань серцево-судинної ситеми (5хв)

6. Робота в групах. (4хв)

7.Скринька « бабусі Берегині» (3хв)

8.Долікарська допомога в різних життєвих ситуаціях. (4хв)

9.Виховний момент «Асоціативний кущ» (1хв)

ІV Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів

1.Бесіда за запитаннями (1хв)

2. Самооцінка. Побажання уителя. (1хв)

V Домашнє завдання (1хв)

ІІ. Зміст та методика уроку.

До уроку були поставленні такі цілі.

Мета : Освітня: ознайомлення учнів з основними( найпоширенішими) захворюваннями серцево-судинної системи; встановлення причин та основних засобів профілактики захворювань серцево-судинної системи, ознайомленя з традиційними засобами профілактики серцево-судинних захворювань та алгоритмами надання долікарської допомоги при раптових нападах захворювань серцево-судинної системи.

Розвивальна: розвинути навички самостійної пошукової, групової роботи, розвивати логічне мислення та уміння робити висновки, розвивати дедукційні та індукційні елементи мислення, розвивати морально-естетичні якості в учнів.

Виховна : виховувати мотивацію до здорового способу життя, культуру сприйняття та подачі інформації та спілкування, розуміння значення нормального фунціонування кровоносної системи для збереження здоров’я людини.

Сформувати копетенції : інформаційну, соціальну, поліокультурну, комунікативну, саморозвитку.

Врахувавши ці завдання та цілі уроку, звернути увагу на психологічну особливість учнів 8 класу, а саме: Учні в класі мають досить високий потенціал, але завдяки періоду підліткового становлення діти не в повній мірі і не в повному обсязі освоюють навчальний матеріал. Хоча на уроці вони досить активні і креативні. Мають активні позиції і високу диференціацію інтересів, тому зацікавленість у навчанні вибіркова. Основна маса учнів має середній та достатній рівень навчання. В учнів досить гарно розвинуті навички роботи з Інтернет - мережею та веб - ресурсами. Але діти досить швидко втомлюються, і це впливає на їх сприйняття інформації. Більшість учнів у класі мають флегматичний та сангвінічний характер. Це й формує високу збудливість для одних та вдумливість у роботі на уроці – для інших. Всі вони особистості, а тому потребують особливої уваги та індивідуального підходу до кожної дитини. Вирішила вибрати саме такі методи і форми, що будуть стимулювати дітей до роботи, дадуть можливість до саморозвитку та вдосконалення своїх знань, умінь і навичок. Крім того, я врахувала і їх втомливість, прагнула якомога частіше стимулювати активність. А також в сучасних умовах є широкий доступ до великої кількості інформації, тому основний інформаційний матеріал подавався як результат пошукової індивідуальної роботи учнів у позаурочний час – виступи учнів. Тестова робота є гарним тренуванням у підготовці учнів до ЗНО, саме вона слугує як швидкий і досить ефективний спосіб оцінки знань учнів. Робота з текстовим матеріалом є гарним елементом розвитку всіх логістичних функцій мозку та розвитку пам’яті. Це і стало причиною використання їх в уроці. Тому вибрала такі методи та форми роботи : інтерактивні технології ( робота в парах, робота в групах, навчаючи-вчуся, прес, мікрофон, мозковий штурм, "Дерево рішень"),використання ІКТ, Для виконання цього на практиці необхідним, я вважаю, є таке обладнання : мультимедійний проектор, картки для індивідуальної та групової роботи, катрки особистого оцінювання, робочі зошити,клейкі стікери, плакати, маркери, ватман. На мою думку, я досить ефективно і в повній мірі використала інтерактивні технології та елементи критичного мислення для повного аналізу та високого рівня засвоєння знань, це було гарним мотиваційним, виховним елементом в саморозвитку кожного учня.

ІІІ. Форми навчання

На уроці було організовано самостійну, індивідуальну, фронтальну, групову форму навчання. Індивідуальна робота є головним чинником високої диференціації та індивідуалізації урока, вона визначає та коригує рівень знань умінь і навичок кожного учня.

Фронтальна робота є високоефективним методом обробки великого об’єму інформації та закріплення і логічного осмислення поданої інформації, також є елементом комплексного бачення певного явища чи то процесу.

Групова робота веде до високого рівня соціалізації учнів та уміння роботи разом заради цілі і продукту, не визначаючи соціокультурного чи психо – емоційного стану кожного учня. Вона є шансом на обробку інформації за принципом: навчаюсь - навчаючи. Крім того, групова форма роботи допомогла формуванню таких якостей учнів як толерантність, вміння прислуховуватися до думки іншого, йти на компроміс.

IV. Засоби навчання та дидактичні матеріали.

Дидактичні матеріал до уроку:

Презентація – матеріал модифікований та доповнений всім необхідним згідно запланованим етапів уроку і концепції самого уроку. Картки і біодиктант взятий з методичних матеріалів вчителя Яковлевої Є.В. Картки «Алгоритм медичної допомоги» та «Скриньки бабусі Берегині» - були вибрані з матеріалів вчителів учасників проекту «Мультиурок» і систиматизовані та узагальнені мною. Авторською є концепція пов’язування системи хвороб до павутини та система представлення учнями результатів своєї дослідницької роботи. Також авторською є концепція виходу з науковості уроку через літературну «обгортку» уроку.

Засоби навчання були вибрані такі: презентація, малюнок – павутина, серце, їжачок – вони слугують унаочненням, систематизацією, візуалізацією знань і інформації, асоціацій. Картки, зошити з таблицями та алгоритм виступу, слугували як методико – консультаційний та контролюючий елемент; картки самооцінки є гарним моральним стимулом для критичної оцінки свого рівня роботи на уроці навіть при врахуванні певного відсотку переоцінки. Та слово для людини все ж є важливим, бо має інтонацію, емоцію, стимул і похвалу.

V.Міжпредметні зв’язки.

На уроці використані міжпредметні зв’язки : література епіграф, символіка серця та легенди про символічні вислови, тобто літературна «обгортка» уроку. Вміння з інформатики : пошук інформації при самопідготовці випереджувальних завдань. Основи здоров’я –:народні методи профілактики хвороб та мотивація до ведення здорового способу життя.

VI.Характер діяльності учнів.

Діяльність учнів на уроці була акцентована на розвиткові учнів та систематизації знань, отримання знань і передачі отриманих знань. Урок побудований за принципом навчання учнів : групової роботи та індивідуальної дослідницької роботи, крім того, широкий спектр стимулюючих фронтальних та мотивуючих елементів уроку спонукають до підвищення активності інтелектуальної роботи. Урок побудований за принципом спіралі: інформація – повторення – поетапне закріплення. При цьому урок є лінією формування навички : інформація, усвідомлення, закріплення отриманих навичок. Активність учнів на уроці була досить висока, бо був досить інтенсивний ритм уроку, хоча деякі учні проявляли і недостатньо високу активність навіть при індивідуальній стимуляції (звертанні та пропозиції дати відповідь). Мотивацією на уроці є ритм, зміна видів інформаційної роботи та виду активності, також велика кількість запитань для повноцінної роботи більшості учнів при індивідуальній, груповій та фронтальній роботі.

VII.Завдання додому .

Перевантаження домашніми вправами не прослідковується. Крім того, виконання тестів в підручнику є підготовкою до узагальнюючого уроку за вивченою темою. А додатковий саморозвиток є ознайомленя з діяльністю вченого хірурга-кардіолога М. М. Амосова.

VIII.Результати уроку.

Аналіз результатів був поданий: в формі підсумкової бесіди, узагальнення самим вчителем, показу своїх напрацювань, алгоритмом дій в ситуаціях. Аналіз результатів навчальної діяльності учнів на уроці був здійснений за допомогою «Таблиці самооцінки» та особистої самооцінки своєї активності та діяльності. Учням було запропоновано підбити свої бонусні бали за урок і перевести їх у дванадцятибальну систему оцінювання знань. Працездатність дітей на уроці можна визначити на достатньому рівні, цей результат забезпечено зміною методів та форм роботи.

Опис документу:
з теми «Захворювання органів серцево – судинної системи"

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Воркшоп як інноваційна освітня технологія»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн
354 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти