РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Світова література, 7 клас

_________

УРОК № _______

ТЕМА: РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ

Мета: навчати характеризувати героя, критично оцінювати його вчинки; розвивати усне зв’язне мовлення учнів, творче мислення; засобами літератури; вихову­вати вміння оцінки та самооцінки людських учинків, повагу до людей.

Хід уроку

  1. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

  2. Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

На попередніх уроках ми дізналися про життя Гуллівера серед ліліпутів. Проаналізувавши його поведінку і вчинки, ми з’ясували, що він зробив багато послуг імператорові Ліліпутії, був покірним і слухняним, та все ж придворні плели свої інтриги навколо нового нардака. Як відомо, таємний радник інкогніто приїхав до Гуллівера і привіз йому обвинувачення, яке висувалося проти нового нардака.

Виразне читання обвинувачення

Бесіда з учнями

1. Після від’їзду таємного радника Гуллівер залишився один, знесилений болісними сумнівами.

2. Як ви гадаєте, що засмутило Гуллівера? (Таємний наказ ім­ператора.)

3. Як він почувався після такої новини? (Тяжкі думи обсіли героя, він засмутився.)

4. Як він оцінював свої вчинки? (Гуллівер розумів, що йому було під силу покарати ліліпутів. «Я легко міг би закидати ка­мінням і перетворити на руїну їхню столицю», — подумав герой. Однак присяга імператорові, його милість, високий титул нардака зупиняли Гуллівера. Це була порядність?

Можливо, але його плазування перед нікчемним імперато­ром викликає подив.)

5. Що сталося з Гуллівером, випадковість чи закономірність?

Коментар учителя

Те, що сталося з Гуллівером, закономірно випливає з роз­витку подій. Герою відкрилися очі на вчинки імператора, і він узагальнює діяльність усіх монархів, далеку від благородства, по­рядності, турбот про підданих. Якщо людям із маленькою душею не чинити опору, вони здатні підкорити, зламати будь-кого. Їхні ниці інстинкти призводять до самозвеличення, пихатості, нічим не виправданої сумнівної величі.

Завдання для учнів

1. Подумайте, що б ви порадили Гулліверові.

2. Знайдіть слова, щоб утішити героя, полегшити його біль. Пам’ятайте прислів’я «Гірка правда краща за солодку брехню».

Творча робота.

(Учні об’єднуються у творчі групи й отримують картки-завдання.)

Картка № 1

Допоможіть Гулліверу усвідомити ганебність становища, в якому він опинився в країні ліліпутів.

Пам’ятайте, що кожен член групи повинен взяти участь в уявній розмові з Гуллівером.

Звертаючись до героя, оберіть із запропонованих форм звер­тання ті, що, на вашу думку, найкраще відповідають меті вашого вислову:

«Шановний Гуллівере, …»; «Квінбусе Флестріне, …»

«Містере Гуллівере!..»; «Лемюелю Гуллівере, …»

«Любий Лемюелю Гуллівере, …» «Гуллівере, …»

Картка № 2

Гуллівер розраховує на вашу підтримку. Знайдіть аргументи на захист його поведінки під час перебування в Ліліпутії.

Пам’ятайте, кожний із вас повинен знайти обґрунтування вчинкам Гуллівера. У своєму звертанні до героя використайте за­пропоновані мовні конструкції:

«Я вважаю, що Ви, …»

«Ваш характер, шановний…»

«Як людина великодушна, Ви…»

«Можливо, Ви вчинили нерозсудливо, але…»

«Я розумію Ваше прагнення…»

«Як чужинець у Ліліпутії, Ви виявили…»

Картка № 3

Гуллівер потребує вашого співчуття. Знайдіть слова, щоб уті­шити його.

Пам’ятайте, слова кожного з вас повинні довести, що ви здатні співчувати людині, навіть коли ви не цілком схвалюєте її поведінку. Уявну розмову з Гуллівером ви можете розпочати та­кими словами:

«Шановний Гуллівере, добре те, що…»

«Гуллівере, не засмучуйтеся з того, що…»

«Містере Гуллівере, прикро, що ви стали знаряддям у руках ліліпутів, але…»

«Те, що з Вами сталося, любий Гуллівере, треба сприймати…»

«Гуллівере, згадайте приказку…»

«Я певен, Гуллівере, що Ви знайдете…»

Картка № 4

Гуллівера цікавить, як ви, люди майбутнього, ставитеся до його пригод у країні Ліліпутії.

Пам’ятайте, що всі члени групи мають висловити своє ставлення до подій. Звертаючись до героя, аргументуйте оцінку його вчинків. Розпочати розмову з Гуллівером ви можете такими словами:

«Гуллівере, якби я був на Вашому місці…»

«Звичайно, пане Гуллівере, ми люди різних епох…»

«Відстань, яка розділяє нас у часі, дає можливість оцінити Ваші вчинки…»

«Я розумію, що країни Ліліпутії насправді не було, але…»

«Гуллівере, ваш приклад переконливо доводить, що…»

«Знаєте, пане Гуллівере, іноді я сам відчуваю, що опинився у країні Ліліпутії, бо…»

Обговорення виступів у творчих групах

Виступи творчих груп

Заключне слово вчителя

Ваша уявна розмова з Гуллівером ще раз доводить, що пи­тання, які порушував Джонатан Свіфт у своєму романі, залиша­ються актуальними й сьогодні. Адже такі поняття, як честь, люд­ська гідність не втрачають своєї значущості.

Звертаючись до Гуллівера, ви спробували уявити себе на його місці і зрозуміли, що в усі часи людині потрібні і товариська по­рада, і підтримка, і співчуття.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Доберіть цитатний матеріал щодо сатиричного зобра­ження людських вад у романі.

Світова література, 7 клас

__________

УРОК № ________

ТЕМА: РОМАН ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ГУЛЛІВЕРА» ЯК ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД АЛЕГОРІЇ

Мета: навчати учнів робити узагальнення вивченого; розвивати логічне мислення, усне зв’язне мовлення; виховувати негативне ставлення до людських вад.

Хід уроку

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Переказ епізоду, який особливо запам’ятався

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Вступне слово вчителя

Питання про те, якою повинна бути людина, хвилювало і хвилює філософів, письменників, звичайних людей. І це не випад­ково, тому наше суспільство буде таким, якими будемо ми. Легко говорити, що треба бути хорошим, важче ним стати.

Англійський письменник Джонатан Свіфт за своїми пере­конаннями був просвітником, тобто людиною, що вірить у всепе­ремагаючу силу розуму. Саме розуму відведена вирішальна роль у процесі людського вдосконалення. Як уже говорилося, у романі «Мандри Гуллівера» Свіфт сатирично зобразив Англію XVIII сто­ліття, уїдливо висміюючи вади тогочасного суспільства. Які ж саме? Спробуємо зараз визначити.

Бесіда з учнями

1. Чому жителі Ліліпутії такі маленькі?

2. Які риси характеру їм притаманні?216

3. Чи можна назвати життя в Ліліпутії нормальним?

Коментар учителя

Слово «ліліпут» — неологізм Свіфта. Означає воно — малень­кий. Ліліпут — це маленька людина, зі значними вадами.

Жителі фантастичної країни Ліліпутії надто маленькі. Вони дуже метушливі, нагадують чимось комах, але живуть за люд­ськими законами, розв’язують людські проблеми. Дрібні й ні­кчемні вони у ліліпутів, яких полонили улесливість, підлабуз­ництво, ницість, підступність. Їхнє королівство лише з першого погляду здається нормальним, а насправді ним править ницість і зло. Зробивши своїх героїв маленькими, Свіфт не хотів образити людей низьких на зріст. Страшним є не маленький зріст, а ма­ленька душа, не здатна на благородство.

Робота з текстом

1. Прочитайте, як імператор називає себе у своїх маніфестах.

2. Як характеризують імператора ці слова?

3. Чи насправді він є таким? (Ні. Насправді імператор вияв­ляється невдячним жалюгідним створінням, що вміщується на долоні Гуллівера.)

Проблемне запитання

Як ви вважаєте, книга Свіфта тільки про Англію?

Коментар учителя

Письменникові боліли англійські проблеми, та це і зрозу­міло, адже він жив у цій країні.

Питання ж, які він порушив у романі, стосуються й інших держав. Боротьба політичних партій, релігійні проблеми, яким має бути правитель, загарбницькі війни і претензії на світове па­нування — проблеми, які хвилюють усіх людей і залишаються не розв’язаними дотепер.

Запитання для учнів

1. Подумайте, чому Свіфт обрав саме сатиру як засіб боротьби з вадами суспільства?

2. Що автор ставив собі за мету?

Коментар учителя

Висміювання не заради сміху, а з метою змусити людей замислитися над собою — ось головна мета письменника. У ро­мані Свіфта є красномовне застереження. У четвертій частині 217

розповідається про єгу — людиноподібних істот, що з’явилися в результаті духовної деградації людей.

Бесіда з учнями

1. Визначте основні проблеми роману. (Питання про відносини влади і народу, про державний устрій, про розвиток людської цивілізації.)

2. Які з них, на вашу думку, є найголовнішими? (Проблеми духовності й морального життя суспільства.)

3. Чи дає Свіфт варіанти їх розв’язання?

Узагальнююче слово вчителя

Свіфт змушує людство замислюватися над своїм життям, дбати про чистоту думок і душі й обрати шлях до майбутнього. Не можна опускатися до рівня ліліпутів і тим більше коритися їм. Треба мати власну гідність, бути собою, бо тільки так люди здатні побудувати нове краще життя. Сучасний російський поет Ф. Кривін писав:

Не так-то просто, проходя по городу,Увидеть человека в полный рост.Где великаны опускают голову,Там лилипуты поднимают нос.

А бути цього не повинно. І залежить усе від кожного з нас.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда на закріплення

1. То ж якою на зріст має бути Людина?

2. Якою має бути людина морально?

Заключне слово вчителя

Людина повинна бути велетнем розуму і духу. За такою лю­диною майбутнє.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Напишіть твір-мініатюру: «Чого навчив мене Свіфт»; підготуйте повідомлення про А. Конан Дойля; перечитайте повість «Собака Баскервілів».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.