• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • «Розвиток самостійності на уроках географії через рейтингову систему оцінювання як фактор самореалізації особистості учнів»

«Розвиток самостійності на уроках географії через рейтингову систему оцінювання як фактор самореалізації особистості учнів»

Опис документу:
«Розвиток самостійності на уроках географії через рейтингову систему оцінювання як фактор самореалізації особистості учнів» Впровадженням рейтингової системи оцінювання передбачає широке використання можливостей для організації навчально-виховного процесу, і зокрема контролю навчальної діяльності, використання з цією метою різноманітних методів і засобів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

«Розвиток самостійності на уроках географії через рейтингову систему оцінювання як фактор самореалізації особистості учнів»

Л.Л. Коновалюк, вчитель-методист, вчитель вищої категорії

Білокриницької ЗОШ І-ІІІст.

Великоолександрівського району

Херсонської області

Завдання загальноосвітньої школи на сучасному етапі - озброїти учнів основними принципами побудови наукової картини світу, методами здобування знань, прийомами дослідження та логікою наукового мислення. Тільки за цієї умови, закінчивши школу, випускники її виявляться підготовленими до життя, до практичної роботи і подальшої самоосвіти.

Вимоги, що пред'являються до уроку на сучасному етапі, ставлять перед вчителем завдання планомірного розвитку особистості учня шляхом включення в активну навчально-пізнавальну діяльність. Випускник школи повинен вміти застосовувати отримані в школі знання і вміння в реальних життєвих ситуаціях. Знайти оптимальні методи і засоби, що дозволяють активізувати пізнавальний інтерес учнів, підвести їх до розуміння того, що географія пронизує всі сторони життя людини і може бути застосована в будь-яких питаннях, починаючи від особистих і закінчуючи суспільно-значущими - завдання вчителя географії.

Один з факторів активізації пізнавальної і творчої діяльності учнів - різноманітність форм організації навчання, включення учнів в активну навчальну роботу, використання при цьому різноманітних прийомів, форм, методів пізнавальної і творчої діяльності. Завдання сучасного вчителя - не підносити знання школярам, а створити мотивацію і сформувати комплекс загально навчальних умінь вчити самого себе.

Важливим на сьогодні є поняття "об’єктивності” оцінювання досягнень учнів. Адже ще В.Сухомлинський наголошував: "Оцінка – це найгостріший інструмент, використання якого потребує величезного вміння і культури”. Це один із інструментів впливу на особистість учня у навчально-виховному процесі, показник результативності, стимул діяльності учня. Тому форми і методи оцінювання навчальних досягнень учня можуть сприяти активізації творчого та духовно-психічного потенціалу особистості, самовдосконаленню. Об’єктивність оцінювання виходить на перший план тоді, коли процес навчання завершено (на певному етапі) і слід встановити його підсумковий результат з метою соціальної орієнтації учня і школи.

Саме модульно-рейтингова система навчання і оцінювання успішно поєднує всі переваги традиційних форм контролю і зводить до мінімуму недоліки кожної з них. Знімається проблема «тематичного стресу», стимулюється систематична самостійна та самоосвітня діяльність учня, налагоджується регулярний зворотній зв'язок, активізується навчально-пізнавальна діяльність учнів, посилюється її мотивація, збільшуються можливості раціонального управління навчанням з боку вчителя.

Адже рейтингова система допомагає не тільки об’єктивно оцінити учня, але й створює додатковий механізм активізації діяльності учня з усіх видів навчальної і позанавчальної діяльності.

У модульно-розвивальному навчанні креативне нетрадиційне мислення має велике значення для формування і розвитку позитивної «Я» концепції учня. Формування проблеми і творчий пошук нетрадиційних шляхів її розв’язання розвиває креативне мислення кожного учня тією чи іншою мірою. Рефлексія і самоконтроль дозволяють учням працювати так, щоб позитивно оцінити власні досягнення, результати, накреслити подальші шляхи власного вдосконалення, критично оцінити можливості та здобутки.

Рейтинговий бал дозволяє активізувати пізнавальну діяльність учнів, підвищити їх рівень мотивації, розвивати впевненість кожного учня в своїх здобутках.

Рейтинг – це показник оцінки діяльності, популярності, авторитету якоїсь особи, організації, групи, програм у певний час, що визначається соціологічним опитуванням, голосуванням і визначається місцем, яке вони посідають серед собі подібних.

Впровадженням рейтингової системи оцінювання передбачає широке використання можливостей для організації навчально-виховного процесу, і зокрема контролю навчальної діяльності, використання з цією метою різноманітних методів і засобів. Потужним стимулом для підвищення ефективності й результативності навчально-виховного процесу є реалізація на практиці ідей педагогіки співробітництва, встановлення демократичних стосунків учителів та школярів. Відкритість, доступність, гласність при плануванні й проведенні занять забезпечуються відповідними засобами. Основним документом, що регулює взаємовідносини учителя й учня, стає програма контролю навчальних завдань, яка реалізується у вигляді "Програми самореалізації особистості». В цьому документі, що враховує специфічні особливості класу, предмета, теми вказуються всі передбачувані види діяльності, форми і види контролю, нижній та верхній оцінкові показники, критерії оцінки. Учні таким чином отримують реальну можливість чітко планувати свої досягнення, зіставляти їх із тими вимогами, які перед ними ставляться. У вчителя з'являються широкі можливості для стимулювання навчальної діяльності школярів завдяки введенню різноманітних додаткових умов (їх можна класифікувати як заходи заохочення та покарання).

Вводяться додаткові бальні оцінки за виконання завдань творчого та пошукового характеру, за всілякі види додаткової роботи, за виконання додаткових завдань (не обов'язкових, але таких, що сприяють більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу, розширенню загального кругозору, — інформаційних повідомлень, доповідей, рефератів, самостійних спостережень, досліджень тощо). При цьому і учні, і вчителі можуть виявити максимум творчості, активності у визначенні умов функціонування рейтингової системи, усвідомлено приймати рішення щодо їх корекції.

Практичне застосування створеної системи роботи направлено не стільки на перемоги учнів інтелектуально-творчого характеру, скільки на навченість, вихованість, розвиненість школярів, на їх грамотність та мовленнєву компетентність. Для учнів створено умови для активізації навчально-пізнавальної діяльності , таким чином наближено школяра до його головної мети - формування вміння вчитися, розвитку пізнавальної та творчої активності, живому осмислення географії, оволодіння змістом предмета, розвитку в собі якостей, необхідних для творчого ставлення до життя.

Під час вивчення курсу «Географії материків та океанів» у 7 класі є можливість запровадити вивчення материків за програмою самореалізації особистості, створеною вчителем. Дана програма розрахована на вивчення материка за планом з виконанням різноманітних обов’язкових та додаткових, творчо-пошукового змісту, завдань. Учень самостійно обирає тему повідомлення або створює презентацію чи інший «продукт» своєї навчало-пошукової діяльності. Також учень має змогу до само оцінювання своєї діяльності.

література

1. Алферов О. Д. Формування відповідального ставлення до навчання: Навч. посіб. — М., 1984.

2. Баженюк 3. С. Діагностика особливостей мотивації навчальної діяльності школярів підліткового віку // Методичні рекомендації. — Луцьк, 1999.

3. Гринько О. Проблеми стимулювання самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів // Рідна школа. — 1998. — № 5. _ с. 72—75.

9. Киричук О. В. Формування в учнів активної життєвої позиції. — К., 1983.

11. Маркова А. К. Проблеми формування мотиваційної навчальної діяльності. — К., 1989.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
3
міс.
1
4
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!