Розвиток математичних здібностей засобами LEGO-конструювання

Опис документу:
LEGO-технологія цікава тим, об'єднує в собі елементи гри і експериментування. Ігри LEGO тут виступають способом дослідження і орієнтації дитини в реальному світі. Гра надає дітям величезні можливості для розумового, фізичного, естетичного та соціального розвитку. Конструктор ЛЕГО допомагає дітям втілювати в життя свої задумки, будувати і фантазувати, захоплено працювати і бачити кінцевий результат. Гра - найважливіший супутник дитинства. ЛЕГО дозволяє вчитися граючи і навчатися в грі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

на тему:

РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ

LEGO-КОНСТРУЮВАННЯ

Кривий Ріг-2018

ЗМІСТ

ЗМІСТ 2

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. 7

ЛЕГО-КОНСТРУЮВАННЯ: РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 7

1.1.умови впровадження конструктора ЛЕГО в роботу з дітьми 7

1.2. Створення ігрових осередків, оснащення навчального процесу........................

РОЗДІЛ 2. 14

РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ЛЕГО КОНСТРУЮВАННЯ 14

2.1. Основні практичні підходи 14

ВИСНОВКИ 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

ВСТУП

Актуальність дослідження.

«Гра з задоволенням», «Розумна гра» - так з датської мови звучить переклад слова «LEGO». Спостерігаючи за дітьми, за їх іграми можна сказати, що вони природжені конструктори. Вони будують з кубиків, паличок, камінців, коробочок.... А особливо вони поробляють LEGO-конструктори. Вони винахідники, дослідники. Конструктор ЛЕГО (LEGO) - звичайне диво: інтерес дітей до нього не згасає ніколи.

LEGO-технологія цікава тим, об'єднує в собі елементи гри і експериментування. Ігри LEGO тут виступають способом дослідження і орієнтації дитини в реальному світі. Гра надає дітям величезні можливості для розумового, фізичного, естетичного та соціального розвитку.

Конструктор ЛЕГО допомагає дітям втілювати в життя свої задумки, будувати і фантазувати, захоплено працювати і бачити кінцевий результат.

Гра - найважливіший супутник дитинства. ЛЕГО дозволяє вчитися граючи і навчатися в грі.

Базовий компонент дошкільної освіти в освітній галузі «Математична грамотність», яка в змістовних лініях «Множина, число і лічба», «Величина», «Форма», «Орієнтування в просторі» передбачаює: здатність дитини оперувати множинами, здійснюючи операції серіації предметів і об’єктів довкілля, та класифікувати їх за ознаками і властивостями; вміння визначати величину та форму предметів у довкіллі, застосовуючи фігури як еталони; наявність умінь і навичок орієнтуватись у просторі і часі; доходити умовисновків, встановлювати причинно-наслідкові та просторово-часові зв’язки; спостережлива, розсудлива, самостійна, здатна до творчого мислення, креативності.

У червні 2010 року між Міністерством освіти і науки України та компанією LEGO Foundation було підписано Меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким почала діяти благодійна програма «Навчання через дію» у межах проекту «Сприяння освіти». Головним завданням програми «Навчання через дію» є застосування інноваційних LEGO – методів навчання у систему освіти.

Експрес-моніторингове дослідження стану впровадження Програми ЛЕГО -конструювання показало, що у рамках програм розвитку дитини дошкільного віку заняття з ЛЕГО — є матеріалом, який сприяє розвитку необхідних видів діяльності (зображувальній, ігровій, пізнавальній), формують та розвивають просторову орієнтацію, дрібну моторику, сенсорне уявлення, можуть бути використані усіма спеціалістами в усіх напрямках навчання, корекції та розвитку дитини дошкільного віку.
Конструктор LEGO – це цікавий матеріал, що стимулює дитячу фантазію, уяву і допомагає формувати моторні навички, адже діти – природжені конструктори, дослідники і винахідники. Ці закладені природою задатки найшвидше реалізуються й удосконалюються у конструюванні. Адже саме у цьому виді діяльності діти мають необмежену можливість вигадувати і створювати свої побудови, конструкції, проявляючи зацікавленість, кмітливість і творчість.

Парціальна Програма «Безмежний світ гри з LEGO» під керівництвом Рома О.Ю., Програма розвитку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку «Лего — конструювання», під керівництвом Пеккер Т.В., методичні рекомендації Фешеної О.В. «Лего — конструирование в детском саду» націлюють педагога на формування у дітей пізнавальної, дослідницької активності, розвитку основ логічного мислення, здатності до сприйняття, порівняння, аналізу, узагальнення.

Конструктори LEGO на сьогоднішній день незамінний матеріал для дітей в дитячих садках. LEGO-технологія цікава тим, що об'єднує в собі елементи гри і експериментування. Ігри LEGO виступають способом дослідження і орієнтації дитини в реальному світі. Гра надає дітям величезні можливості для інтелектуального, фізичного, естетичного та соціального розвитку, розвитку у дітей сенсорних відчуттів (тому, що використовуються деталі різної форми, основних кольорів), удосконалення психічних функцій (пам’яті, уваги, мислення, розвиток таких мислительних процесів, як аналіз, синтез, класифікація, узагальнення), тренування пальців кисті руки , що дуже важливо для розвитку дрібної моторики руки, об’єднанню дитячого колективу, формуванню симпатії один до одного, так як діти навчаються спільно вирішувати задачі, розподіляти ролі, пояснювати один одному важливість прийнятого конструктивного рішення, а також сприяє розвитку мовлення дитини, тому що недарма кажуть: «Мова дитини на кінчиках пальців»

Мета дослідження — виявити, як ЛЕГО-конструювання впливає на розвиток у дітей математичних здібностей, елементів логічного мислення і здатності до наочного моделювання.

Завдання дослідження - довести значення використання ЛЕГО-конструкторів для розвитку розумових, пізнавальних, мовленнєвих здібностей дитини.

Об'єкт дослідження - математичні здібності дітей дошкільного віку під час використання Лего-конструкторів.

Предмет дослідження - Лего — технології, як засіб розвитку математичних здібностей дітей дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження — гіпотеза грунтується на припущенні: математичні здібності будуть розвиватися завдяки систематичному і цілеспрямованому застосовуватись у навчанні дітей математиці ЛЕГО-конструктору .

Методи дослідження -

а) теоретичні — аналіз навчально-методичної літератури

б)емпіричні — цілеспрямовані та систематичні спостереження за діяльністю дошкільників, бесіди.

Публікації -

Структура роботи:

РОЗДІЛ 1.

ЛЕГО-КОНСТРУЮВАННЯ: РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ

1.1.Умови впровадження конструктора ЛЕГО в роботу з дітьми.

Як казав В.О. Сухомлинський: «Витоки здібностей і обдарування дітей - на кінчиках їхніх пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть найтонші нитки - струмочки, які живлять джерело творчої думки. Іншими словами, чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніша дитина ». Це його твердження можна віднести до кожної діяльності дошкільника. Тому без розвитку дрібної моторики неможливо розвиток мозкової діяльності, логічного і просторового мислення.

Дошкільна дитинство - період інтенсивного сенсорного розвитку. Як відомо, провідною діяльністю дошкільника є гра. В наш час ми маємо багатий, широкий світ іграшок. Вони яскраві, привабливі, але не всі мають розвивальну цінність. Натомість, справді універсальною іграшкою є конструктор LEGO, що забезпечує найширші потреби дошкільника, спонукає до мислення, фантазування, дає дитині змогу відчувати, творити.

Спостерігаючи за дитиною, що грає в конструктор, залишається тільки дивуватися. Не маючи схемами дитина збирає модель, яка вже живе в його уяві.

Граючись, дитина не тільки вчиться розрізняти, оцінювати і комбінувати деталі різного кольору, розміру і форми, у неї розвиваються психічні процеси, мовленневі, інтелектуальні, пізнавальні, комунікативні здібності. Порівнювати їх між собою і розчленовувати на частини, бачити в них спільне та відмінне, знаходити основні конструктивні частини, від яких залежить розташування інших частин, робити висновки і узагальнення — це маленька частинка того, що може дати робота з ЛЕГО конструктором. Конструктивна діяльність сприяє практичному пiзнанню властивостей геометричних тіл і просторових відносин. У зв'язку з цим мова дитини збагачується новими термінами, поняттями, дитина вправляється в правильному вживанні понять (високий - низький, довгий - короткий, широкий - вузький, великий - маленький), в точній словесному вказівці напрямку (над - під, вправо - вліво, вниз - вгору, ззаду - спереду, ближче і т. д.). Конструктивна діяльність є також засобом морального виховання дошкільника. У процесі цієї діяльності формуються такі важливі якості особистості, як працьовитість, самостійність, ініціатива, завзятість при досягненні мети, організованість.

1.2. Створення ігрових осередків, оснащення процесу навчання.

Для того, щоб робота велась якісно, була цікавою для дітей, слід створити потрібне середовище, підібрати відповідний ігровий матеріал.

Куточок Lego-конструювання - сучасне розвиваюче середовище в дошкільному навчальному закладі для дітей всіх вікових груп. Необхідно забезпечити кожній дитині можливість працювати у власному темпі, дати йому достатньо часу для придбання необхідних знань і навичок перш, ніж приступить до наступного етапу навчання, більш складного, самостійно і творчо реалізовувати власні задуми; вміти працювати в парі і в колективі.

Набори ЛЕГО мають деталі різних форм і розмірів, їх можна з легкістю диференціювати і створювати тематичні композиції. Дуже вдало, що за допомогою конструктора ЛЕГО діти можуть розвивати зорове сприйняття.

Навчальні посібники сприяють розвитку дрібної моторики, навчають дітей концентрувати увагу.

ЛЕГО конструктор спонукає працювати, в рівній мірі і голову, і руки дитини. А для того щоб дитина розвивалася, необхідно організовувати його діяльність. Отже, освітнє завдання полягає в організації умов, що провокують дитяче дію. Таку стратегію навчання легко реалізувати за допомогою організації розвиваючого середовища, яке об'єднує в собі спеціально скомпоновані комплекти ЛЕГО, ретельно продуману систему завдань для дітей. ЛЕГО дозволяє вчитися граючи і навчатися в грі, це завжди нове відкриття, нова ідея, новий поштовх до розвитку нестандартного мислення.

Рис. 2.3.3. Куточок LEGO - конструювання

На сьогодні ЛЕГО-тенологія одна з найпоширеніших, найвідоміших систем для навчання та розвитку дитини-дошкільника, дотримується принци «крок за кроком» від простого до складного.

2.2. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ, МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Проблема розвитку логічного мислення є головною під час становлення інтелектуальної сфери особистості дошкільника.

Поєднувати ЛЕГО-тенології можливо з усіма видами діяльності дітей: ігровою, навчальною, трудовою. Цінним є те, що можна використати для вивчення різних розділів програми.

Формування елементарних математичних уявлень та впровадження ЛЕГО — технологій найбільш доцільне поєднання, на мою думку, у вивчені математики, розвитку логічного мислення, так як основи логічного мислення закладаються в дошкільному дитинстві.

Інновації, які є прийнятними для роботи з дошкільнятами, а саме: Програма розвитку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку «ЛЕГО-конструювання» (автор Пеккер Тетяна Володимирівна), Програма розвитку дітей від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» (під керівництвом Рома О.Ю,), Програмою «Лего-майстер» (автор Коробейникова Є.С.), Програмою «Лего-конструювання» (автор Єлфімова О.Н.), «Строим с LEGO» система занятий по курсу «Моделирование логических отношений и объектов реального мира средствами LEGO DACTA» (автор Комарова Л.Г.), методическое пособием для педагогов «ЛЕГО конструирование в детском саду» (Феншина Е. В.), Лусс Т.В., «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО», Шайдурова В.Н., Досвід роботи на тему:«Формування сенсорно-пізнавальної компетентності дітей дошкільного віку засобами LEGO-конструювання» (вихователь Меренкова Р. В.) направлені на різнобічний розвиток дітей дошкільного віку. Кожна програма має свою структуру, свої рекомендації. [2, ст 2]

Так Програма розвитку дітей від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» (під керівництвом Рома О.Ю.) створена з метою реалізації основних завдань Базового компонента дошкільної освіти та укладена відповідно до чинних вимог внутрішнього потенціалу кожної дитини, формування світогляду та збагачення ігрового досвіду засобами конструктора LEGO. До цієї програми розроблені методичні рекомендації, у яких запропоновано шляхи реалізації підходу «навчання через гру», де LEGO конструктор є універсальним інструментом для розв'язання поставлених завдань. Програма є порціальною, так як її можливо поєднувати з іншими комплексними програмами, розрахована як для педагогів так і для батьків та надасть можливість збагатити досвід кожної дитини з урахуванням індивідуальних уподобань. [5,ст.3]

Програма має свою структуру, розділи укладені за віковими принципами, мають свої назви: ранній вік - «Знайомимося і робимо перші відкриття», молодший дошкільний вік - «Досліджуємо та відтворюємо», середній дошкільний вік - «Пізнаємо та експериментуємо», старший дошкільний вік - «Впевнено майструємо та імпровізуємо». В методичних рекомендаціях подано тематику занять,варіанти ігор, сплановано зразок проектної діяльності, спільну роботу з батьками, подано пропозиції щодо використання LEGO конструктора у роботі спеціалістів, діагностичне обстеження.

Програма розвитку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку «ЛЕГО-конструювання» (автор Пеккер Тетяна Володимирівна) призначена для організації освітньої роботи з розвитку конструктивних здібностей у дітей 3 – 6 років засобами наборів конструктора LEGO та може бути використана педагогами під час гурткової роботи. Програма «ЛЕГО-конструювання» розрахована на три роки і відповідно містить три освітні курси, кожен з яких спрямовано на роботу з дітьми певного віку, а саме: «Дослідники світу» — освітній курс для дітей четвертого року життя; «Мандрівники на легольоті» — освітній курс для дітей п’ятого року життя;«Юні техніки» — освітній курс для дітей шостого року життя. Кожен освітній курс містить: аналіз особливостей вікового періоду; завдання; зміст навчально-виховної роботи; приблизну тематику побудов; перелік дидактичних матеріалів; очікувані результати. [4, ст.3]

Заслуговує на увагу посібник Комарової Людмили Георгіївни «Строим из LEGO», в яком представлено систему занять з курсу «Логічне моделювання». Курс складається з двох частин. Мета перша частина — логічне моделювання, мета якого розвиток логічного мислення, навичок класифікування, вміння робити умовисновки, ознайомлення з множинами та принципами симетрії, закріплення навичок орієнтування в просторі. (Розраховано для дітей середньої та старшої груп). Мета другої частини - розвиток здатності дітей до наочного моделювання, розвиток вміння аналізувати предмет, навчання плануванню процесу створення власної моделі, стимулювання конструктивного уяви при створенні споруди за власним задумом, формування вміння діяти у відповідності з інструкцією.(Для всіх вікових груп дітей дошкільного закладу). [3, ст.3]

Познайомившись з програмами, методичними рекомендаціями з ЛЕГО-конструювання, ЛЕГО технологій , основним завдання є — зацікавити дітей у вивчені математики, навчити шукати, пояснювати свої рішення, розвивати навички логічного мислення. Але на мою думку не кожна програма, досвід, методичні рекомендації направлені на комплексне використання ЛЕГО конструктора. Для того, щоб дійсно розвивати математичні здібності, використовуючи ЛЕГО конструктор, педагог повинен творчо підходити до підбору матеріалу.

РОЗДІЛ 2.

РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ЛЕГО-КОНСТРУЮВАННЯ

2.1.Основні практичні підходи.

Всі ми хочемо дати маленьким дітям початкові математичні знання. Рахуємо все підряд, співаємо пісеньки-лічилки, порівнюємо довге і коротке, високе і низьке, важке і легке. У нашому випадку виграє математика з використанням ЛЕГО. Легоматематика - це легкий і веселий спосіб навчання дитини математики.

Математика з лего-конструктором - це більше ніж пізнання азів арифметики. Дитина не тільки знаходить навички роботи з числовим рядом, а й вчиться логічно мислити. ЛЕГО розвиває дрібну моторику, посидючість, акуратність. На наших заняттях дитина вчиться взаємодіяти в команді. Педагоги працюють за принципом індивідуального підходу до кожної дитини, що дозволяє йому розкритися і знайти упевненість в собі, а це згодом допоможе йому впевнено зробити крок в успішне майбутнє.

Складати цеглинки ЛЕГО куди більш захоплююче, ніж розглядати демонстраційні картки. ЛЕГО дозволяє працювати з будь-якою дитиною. Матеріал дається легше, якщо навчання супроводжується практичною роботою: необхідно все помацати, скласти, зібрати, сконструювати.

Розглянемо ігри та вправи з використанням ЛЕГО. Це ігри з різних сфер всього спектра математичних навичок: рахунок, обчислення, вимірювання, порівняння висот і довжин. Наприклад:

«Вчимося рахувати» Мета: формування елементарних уявлень про кількісний і порядковий рахунку, складі чисел в межах 10, навчання рішенню найпростіших арифметичних задач на додавання і віднімання в межах 10.

(Рис. Навчання рахунку)

Використовуючи кубики конструктора як рахункові палички, можна навчитися вирішувати приклади.

(Рис.Арифметичні приклади)

Для наочності заготовити картонну табличку у вигляді сітки, з лівого боку якої написані цифри від 1 до 10. У комірки сітки дитина викладає кількість кубиків відповідно зазначеному числу. В даному випадку у малюка задіяні зорова і моторна пам'ять, тому запам'ятовування чисел відбувається швидко.

«Графічний диктант». Можна використовувати цеглинки як одного кольору, так і різних. Приклад завдання. Покладіть у правому нижньому куті дві цеглинки, далі підніміться вгору та викладіть чотири цеглинки, поверніть наліво та викладіть п’ять цеглинок і так далі. Це може бути геометрична фігура або малюнок. Запитання до дітей після виконання завдання: Що вийшло? Скільки цеглинок використали? Якого кольору?

(Рис. Графічний диктант)

«Вимірюємо предмети та порівнюємо їх» Приклад завдання. Виміряти висоту олівця та іграшки. Порівняти їх. Процес виконання завдання. Для того щоб виміряти висоту предмета, запропонуйте дитині побудувати поряд з цим предметом вежу з цеглинок, яка б охопила всю його довжину. Після того як дитина побудує дві вежі, їх слід порівняти: який з предметів вищий та на скільки цеглинок.

Дуже цікаво за допомогою башточки, зібраної з кубиків конструктора, вимірювати різні речі, відрізки. Можна пронумерувати деталі башточки, на зразок сантиметрової стрічки, а можна кожен раз перераховувати кількість «сходинок» в ній - таким чином, вимірюючи речі, ми з тим разом вчимося рахувати.

(Рис. Вимірювання)

«Збери модель по пам'яті» Дорослий показує дитині протягом декількох секунд модель, зібрану з цеглинок ЛЕГО (з 3-4 деталей для молодшого віку, для старшого вік з 5-6 деталей), а потім прибирає її. Малюк збирає модель по пам'яті, і порівнюють зі зразком.

«Просторове орієнтування» Дорослий пропонує дитині (старшого віку від 5-7 років) плату і набір деталей конструктора. Потім диктує дитині, куди виставити деталь певної форми і кольору. Використовуються такі орієнтири положення: «лівий верхній кут», «лівий нижній кут», «правий верхній кут», «правий нижній кут», «центр плати», «середина лівого боку», «середина правого боку», «середина верхньої сторони» і «середина нижньої сторони».

«Симетрія» Візьміть базову плату і викладіть лінію кубиків зверху вниз по центру. Це вісь симетрії. Викладіть візерунок з одного боку, нехай діти повторюють його з іншого в симетричному відображенні. Чи зможуть діти точно створити симетричне зображення, використовуючи лінію в якості дзеркальної?

(Рис. Симетрія)

«3D форми. Вивчаємо геометричні фігури» Зберіть різні 3D форми (наприклад, кубики, кубоід, призми, піраміди), геометричні форми, використовуючи кубики Lego.

(Рис. Вивчаємо фігури, форми)

«Координати» Всі знають, як грати в хрестики-нулики. У них можна грати скрізь і з чим завгодно. Варіант з ЛЕГО напевно сподобається дітям. Потрібно на ЛЕГО-килимку зробити розмітку ігрового поля за допомогою тонких ЛЕГО-плашок, підібрати фішки двох кольорів і почати гру! Помістіть кубики на координатну сітку і використовуйте їх, щоб грати в гру в стилі Хрестиків-нуликів.

«Співвідношення і пропорція» Дайте дітям купку кольорових кубиків і попросіть їх опрацювати співвідношення червоної цегли до синіх цеглин (або з'ясувати долю червоної цегли). Наприклад, вони повинні зрозуміти, що червоних кубиків в два рази більше, ніж синіх.

(Рис. Співвідношення і пропорція)

«Лабіринт». Один з найпростіших способів побудувати лабіринт в - викласти його з деталей конструктора ЛЕГО (великих). Щоб стіни були міцніші, потрібно викладати їх в два рівня. Другим рядом скріпляйте перший. Можна покласти на просторах лабіринту маленькі сюрпризи для мандрівників, а на фініші приз побільше. Навіщо потрібен такий лабіринт? Так просто для розваги, розвитку координації, адже можна по лабіринту не тільки ходити, але і м'ячик по ньому котити. Як варіант, це може бути графічний диктант, який перетвориться на гру «Лабіринт».

«Закоти м'яч в лунку» ( для дітей 3-4 років). Мета: виховувати терплячість під час виконання завдання; розвивати дрібну моторику рук, координацію рухів; закріпити основні кольори.

Обладнання: цеглинки ЛЕГО, 3 мячики.

Хід гри: Спочатку потрібно дитині разом з дорослим вигадати і сконструювати лабіринт для гри. Потім виготовити лунки для м’ячиків (лунки повинні бути такого ж кольору, що і м’ячики). Потім потрібно закотити м’ячик у свою лунку.

«Проведи тваринку і свй будинок». Мета: вчити співвідносити розмір предметів, розвивати просторову орієнтацію, дрібну моторику рук.

Обладнання: цеглинки ЛЕГО, фігурки тварин. Хід гри: Виготовити лабіринт. Для кожної тваринки, відповідно її розміру виготовити будинок. Потім провести тваринку лабіринтом так, щоб вона потрапита в свй будинок. Потім можна попросити, щоб тваринка «прийшла в гості» до іншої.

«Математичний ЛЕГО — потяг». На кожній платформі-вагончику напишіть числа від 1 до 10 і послідовно їх з'єднайте. Цифри будуть підказувати малюкові, який склад скільки повинен везти цеглинок лего. Крім того, що дитина буде вчитися вважати, запам'ятовувати порядковий рахунок і розвивати дрібну моторику, він також візуально зможе визначати, де більше цеглинок, а де менше. Одночасно в цій грі можна закріпити і лексико-граматичний лад: вивчати числівники прикметники (перший вагончик, другий, третій), схиляти їх за відмінками (немає п'ятого вагончика, дамо четвертому вагончика цеглинка). Ще можна розвивати уважність і пам'ять: переплуталися вагончики - постав усе своєю чергою, загубилися вагончики - знайди, які, на цьому вагончику вірне кількість цеглинок чи ні.

«ЛЕГО — шахи». З деталей ЛЕГО можна організувати шахи. Заняття на весь день - адже треба спочатку зібрати шахове поле, а потім розібратися з фігурами. Повинно бути щось об'єднуюче у кожної команди. Якщо стільки чоловічків немає, можна спорудити їх з інших дрібних блоків. Правила можуть бути класичними, а можна і свої придумати. У більшості випадків, так зазвичай і відбувається.

«ЛЕГО- змійка» Відмінне вправу на розвиток здорово-моторної координації: на довгому рулоні паперу розставте предмети типу кубиків або цеглинок ЛЕГО і попросіть дитину намалювати змійку між ними так, щоб не зачепити. Завдання можна виконувати як на горизонтальній, так і на вертикальній поверхні (предмети приклеїти).

Frame1

«Вчимо порівняння з ЛЕГО». Порівняння чисел і поняття «більше», «менше» і «порівну» дуже просто пояснити дитині на наочному прикладі. Приготуйте 1 велику платформу від конструктора ЛЕГО і багато маленьких однакових деталей двох кольорів. Також напишіть на папері числа від 1 до 10, виріжте їх. Гра починається з того, що з купи чисел дитина вибирає два числа для порівняння. Далі він робить припущення, яке з чисел більше / менше. Потім він перевіряє своє припущення, побудувавши дві вежі з блоків ЛЕГО згідно заданому їх кількості. Правильна відповідь знайти дуже легко, порівнявши висоту будівель.

Розвиток пам'яті. Покажіть дітям плату з викладеним візерунком (або колону кубиків), дайте розглянути, а потім приберіть: нехай вони повторять візерунок на такий же платі (або зберуть кубики в тій же послідовності кольорів). Візерунок може бути як простий, так і складний, як вам подобається, в залежності від віку учасників. Дуже добре підходить для спільної роботи, спілкування, розвитку пам'яті та терпіння, розуміння масштабу, математичних навичок, координації.

Візерунки.Використовуйте цеглинки, щоб скласти прості візерунки. Якщо ви починаєте шаблон, діти можуть завершити його в симетрії або за зразком, або придумати більш складні візерунки. Ви можете викладати візерунок кубиками одного кольору і попросити дітей повторити візерунок кольоровими деталями, як їм подобається.

Мозаїка . Маленькі циліндричні деталі Лего можна використовувати в якості мозаїки:

Судоку. Завдання: Розвиток спостережливості, логічного мислення; закріплення кольорів спектра; орієнтування на площині. Спочатку розглядаємо картку із завданням, розповісти умови, які потрібно виконати, щоб можна було вважати головоломку вирішеною. Спочатку вирішуємо всі разом, задаємо питання і пояснюємо правила до тих пір, поки діти не починають говорити «я можу вже сам, я зрозумів, можна я сам буду ...» Після того, як дитина заявив про свою готовність вирішувати самостійно, вона отримує окреме завдання.

Вежі. Найпростіше - це будувати вежі і співвідносити кількість кубиків у вежі з цифрами.

Поверхи. Будуємо вежу - це буде будинок, поверхи будинку підписуємо цифрами. На кубиках добре пише фломастер, потім він легко стирається.

Потім налітає ураган або трапляється землетрус, будинки руйнуються і чоловічкам ніде жити, вони просять про допомогу. Завдання дитини - допомогти побудувати будинок, при цьому кожен поверх повинен виявитися на своєму місці. Ця гра вчить дитину послідовності цифр, порівнянню.

Математична гра-ходилка з конструктором для дошкільнят.

Для цієї гри потрібне ігрове поле, блоки конструктора ЛЕГО, гральний кубик з крапками. Кількість гравців не більше 6. Кожному учасникові вручається «стартовий капітал» - це 3 кубика. Далі гравці по черзі кидають гральний кубик з крапками, скільки випало точок, стільки гравець робить кроків вперед, ходити починаємо башточкою з 3-х кубиків. Далі дивимося, що написано на клітинці, в яку ми прийшли і виконуємо завдання. Завдання такі: додати до вежі 1, 2, або 3 кубика або прибрати 1, 2 або 3 кубика. Гравець виконує дію і хід переходить наступному учаснику. Так гра триває до тих пір, поки всі учасники гри не виявляться в клітці «Фініш». Гра швидка. За рахунок переключення уваги на приєднання деталей до своєї вежі діти не помічають, що вирішують багато прикладів. Причому вирішують і свої, і чужі. В кінці гравці підраховують кількість кубиків, яке їм вдалося зібрати за гру. Порівнюємо, визначаємо переможця. Нагороду отримують у нас всі. Як варіант, переможець розподіляє нагороди або вибирає приз для всіх. Дуже часто нагорода - рухлива гра. Ну це і зрозуміло, після такої інтелектуальної роботи дитячого організму обов'язково потрібна пробіжка!

ВИСНОВКИ

Опрацювавши програми, методичні рекомендації, досвіди вихователів перш за все слід звернути увагу на те, які знання, які мають діти для подальшого впровадження нових програм; яке оснащення процесу навчання; виготовлення потрібного матеріалу; на підготовку батьків. Робота повинна бути цікавою як для дітей, так і дорослих.

Не потрібно мати складне, якщо є просте, доступне, зрозуміле... Це можна віднести і до використання в роботі з дітьми ЛЕГО конструктору, який дасть змогу:

• Розвивати дрібну моторику рук, яка стимулюватиме в майбутньому мовленнєвий розвиток і розумові здібності;

• Вчитися правильно і швидко орієнтуватися в просторі;

• Отримувати математичні знання про рахунок, форму, пропорції, симетрію;

• Розширювати свої уявлення про навколишній світ - про архітектуру, транспорт, ландшафт;

• Розвивати увагу, здатність зосередитися, пам'ять, мислення;

• Вчитися уявляти, фантазувати, творчо мислити;

• Оволодівати умінням подумки розділити предмет на складові частини і зібрати з частин ціле;

ЛЕГО-конструювання, дозволить закласти на етапі дошкільного дитинства передумови навчальної діяльності: вміння і бажає трудитися, виконувати завдання відповідно до інструкції і поставленою метою, доводить розпочату справу до кінця, планувати майбутню діяльність.

Вибираючи для себе програму слід звертати увагу на її різноплановість, як можливо поєднати її з іншими видами діяльності, чи не буде вона навчати, розвивати в одному напрямку, чи буде вона цікавою, мати свої позитивні результати.

Попрацювавши над своєю темою, я можу сказати - завдяки проведенню занять, ігор з ЛЕГО-конструктором у дітей формуються уявлення про сенсорні еталони, навички орієнтації у просторі та на площині, технічні навички конструктивної діяльності Такі вміння і навички закладають фундамент учбової діяльності  майбутніх школярів.  Діти, що захоплюються конструюванням, відрізняються багатою фантазією і уявою, активним прагненням до творчої діяльності, бажанням експериментувати. У них добре розвинено просторове, логічне, математичне, асоціативне мислення,  пам'ять, що є основною інтелектуального розвитку і показники готовності дитини до навчання у школі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти / наковий керівник А.М.Богуш, дійсний член НАПН України, проф.д-р пед. Наук;авт. Кол.: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., та ін.-К.: Освіта,2017

2.Досвід роботи на тему: «Формування сенсорно-пізнавальної компетентності дітей дошкільного віку засобами LEGO-конструювання».

3.Комарова Л.Г., Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального мира средствами конструктора LEGO).- М.:«ЛИНКА-ПРЕСС», 2001 г.-88с.:ил.

4. Програма розвитку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку «ЛЕГО-конструювання» , автор Пеккер Т.В., М. А., Голота Н. М., Терещенко О. П., Резніченко І. Ю.-Київ, 2010

5. Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» / Рома О.Ю., Близнюк В.Ю., Борук О.П., - the LEGO® Foundation, 2016.-140с.

6. Сухенко Ірина, «Використання LEGO – конструювання в освітньому процесі ДНЗ», ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу » №2, 3/2012

6.Фешина Е.В., Лего-конструирование в детском саду.-М.: ТЦ Сфера, 2012, 144с.

7. Шавидзе Л.В. Освоение окружающего мира и формирование познавательных способностей дошкольников на основе Lego-технологи // Л.В.Шавидзе/ Вопросы дошкольной педагогики.-2017.-№2.1.(8.1)-с.30-32

8. Інтернет ресурси:

https://education.lego.com/ru-ru/preschool/intro2

https://naurok.com.ua/didaktichni-materiali-vikoristannya-kubikiv-lego-na- urokah-matematiki-32344.html

http://nataliigromaster.blogspot.com/p/1_29.html

http://lozdnz9.my1.ru/bazovij_komponent_doshkilnoji_osviti_ukrajini-nova.pdf

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»