• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Українська література
 • Розвиток критичного мислення шляхом використання інноваційних методів навчання.Конспект уроку з української літератури, 9 клас, “Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка “Катерина”” (Презентація)

Розвиток критичного мислення шляхом використання інноваційних методів навчання.Конспект уроку з української літератури, 9 клас, “Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка “Катерина”” (Презентація)

Опис документу:
Опис форм, методів та прийомів навчання, які сприяють розвитку критичного мислення в учнів. Конспект уроку з української літератури у 9 класі, в якому використані описані форми, методи та прийоми. Презентація до уроку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Розвиток критичного мислення шляхом використання інноваційних методів навчання.

Конспект уроку з української літератури, 9 клас, “Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка “Катерина”” (Презентація)

Підвищення рівня якості освіти прагне реалізації нових методів і прийомів у навчанні. Сьогодення вимагає випускника, який вміє застосовувати власні знання та упорядковувати різну інформацію, робити висновки, аналізувати, здатен до самоосвіти та саморозвитку, прагне до самовдосконалення і вдосконалення сучасного суспільства. Таким чином, одним з основних завдань вчителя являється розвиток в учня критичного мислення, яке забезпечує об'єктивний аналіз різноманітних ситуацій, формування стратегії подолання перешкод, вміння пристосуватися до обставин.

Критичне мислення - це багаторівневий процес, який розпочинається з опрацювання інформації, а закінчується підведенням підсумків і прийняттям рішень. Критично мислити - це :

 • проаналізувати, оцінити, порівняти, узагальнити інформацію з різних джерел;

 • виявити проблеми та поставити запитання;

 • висувати гіпотези, виконувати пошук нового;

 • робити висновки, прийняти рішення, сформулювати власні висловлювання.

Під час використання на уроці української літератури технології критичного мислення, перед вчителем постає завдання так пов'язати навчальний матеріал із проблемами, які турбують дітей, щоб вони мали змогу оцінити критично ситуацію і себе в ній. Учням потрібно дати можливість мислити, висловлювати свою думку, а не нав’язану вчителем, здійснювати пошук, порівнювати, аналізувати. Отриману на уроці інформацію необхідно розуміти і усвідомлювати, а не завчити. Для цього необхідно вчити учнів відрізняти другорядне від головного, виявляти відмінні та схожі риси, передбачати подальший розвиток подій, приводити свої приклади, переказувати своїми словами, ділити ціле на частини або частини об'єднувати в ціле, комбінувати, синтезувати, аналізувати.

Для ефективного розвитку критичного мислення на уроці доцільно, щоб вчитель надавав слово учням, а сам говорив якомога менше.

На уроці української літератури можна використовувати різні форми роботи, інноваційні методи та прийоми формування критичного мислення залежно від віку учнів (класу) та твору, який вивчається. Для прикладу: 9 клас, “Тема жіночої долі у творчості Т.Шевченка “Катерина””.

Літературна вікторина. На етапі уроку актуалізації опорних знань літературна вікторина дає змогу учням пригадати, систематизувати та узагальнити вивчений раніше матеріал, спонукати до активної роботи на уроці, викликати інтерес до навчання.

Бесіда. Вступна бесіда на початку етапу основного змісту уроку дає можливість вчителеві активізувати розумову діяльність школярів, спонукати до самостійних пошуків відповідей на запитання, дійти до істини. Співпраця вчителя та учнів у питально-відповідальній формі сприяє якісному засвоєнню навчального матеріалу.

Метод евристичної бесіди, наприклад, під час аналізу художнього твору або окремих його елементів спонукає учнів до самостійного мислення, розвитку творчих здібностей, дає можливість вчителеві охопити роботою весь клас, створити на уроці проблемну ситуацію, яка потребує вирішення на основі аналізу, зіставлення, порівняння, висунення гіпотез, виявляти індивідуальні знання та можливості учнів та оцінити їх.

Колективна робота. Рівноправна взаємодія учнів, об'єднання спільних зусиль сприяють ефективному досягненню поставленої мети та високому рівню активності учнів на уроці. Колективна робота удосконалює навики спільної діяльності, формує потребу в естетичному спілкуванні. Застосування колективної форми роботи, наприклад, під час опрацювання ідейно-художнього змісту дає можливість послідовно опрацювати, розкрити та оприділити всі структурні елементи художнього твору спільними зусиллями всіх учнів.

Робота в групах. Якщо колективна діяльність охоплює весь клас, який працює над вирішенням одного поставленого питання, то робота в групах дає можливість за той самий проміжок часу опрацювати набагато більше програмового матеріалу. Крім того, під час такої форми роботи на уроці у дітей формуються моральні якості особистості, колективізм, на формування яких впливає розподіл обов'язків та функцій між учасниками, взаємодопомога та взаємоконтроль, обмін думками.

Під час пошуку в тексті твору художніх засобів чи прийомів і їх аналіз робота в групах дає можливість заощадити, ефективно та продуктивно використати урочний час.

Дослідження. Метод учнівського дослідження стимулює розумову діяльність учнів, спонукає до самостійної творчої пошукової діяльності у вирішенні проблем. Такий метод ефективний, наприклад, під час складання психологічного портрету головного героя. Особисте відношення, думки, враження, емоції щодо центрального або другорядного образу в творі учні обгрунтовують дослідженням тексту, сюжетної лінії чи особистим ставленням автора через художні засоби та прийоми. Метод дослідження передбачає не лише висунення гіпотез, а й ґрунтовне та об'єктивне їх пояснення, утвердження, практичні висновки.

Мозковий штурм”. Метод “Мозкового штурму” дає змогу отримати максимально можливу кількість ідей для вирішення поставленої проблеми або пошуку відповідей на актуальне запитаття. Колективна робота під час даного методу активізує творчу активність всього класу, дає змогу висловити своє припущення, сформулювати власну думку або бачення, поділитися досвідом.

Наприклад, під час аналізу проблематики художнього твору метод мозкового штурму дає можливість всебічно розглянути затронуті проблеми у творі та кожному учню висловити свою думку.

Дискусія. Під час методу “Мозкового штурму” для вирішення поставленого питання чи проблеми учні висловлюють свої думки і припущення, серед яких обирається одне, найбільш раціональне, а метод дискусії дає право на існування та захист кожної висловленої думки.

Під час навчальної дискусії під керівництвом вчителя школярі вчаться грунтовно відстоювати власні позиції, об'єктивно оцінювати ситуацію, наводити приклади чи спостереження з власного досвіду, розвивати вміння вислухати співбесідника та грамотно доводити правильність своєї думки чи припущення.

Наприклад, під час етапу підведення підсумків уроку метод дискусії дає змогу узагальнити і систематизувати вивчений на уроці матеріал та висловити своє ставлення до почутого.

Написання міні-твору. Розвиток зв'язного мовлення - невід'ємна складова мети кожного уроку словесності. Написання твору дає можливість учням грамотно і послідовно висловити свою думку в письмовій формі. Для економії та раціонального використання навчального часу на уроці української літератури такий вид роботи можна, наприклад, запропонувати на домашнє завдання. Написання міні-твору вдома спонукає учнів пригадати вивчений на уроці матеріал, доопрацювати незрозумілі моменти, систематизувати та узагальнити знання, вдосконалити вміння грамотного письмового висловлювання.

До запропонованих вище методів, прийомів і форм навчання на уроці української літератури додається конспект уроку та презентація до нього.

Конспект уроку

українська література

9 клас

Тема: Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка “Катерина”

Мета: продовжити вивчати творчість Т.Г. Шевченка; дослідити основні риси теми жіночої долі у творчості Кобзаря; розкрити ідейно-художній зміст твору “Катерина”; проаналізувати образ Катерини; формувати навики роботи з текстом, самостійної пошукової роботи; розвивати критичне мислення, культуру зв'язного мовлення, вміння грамотно і грунтовно висловити власні думки, спостереження; виховувати повагу до жінки, співчуття, чуйність, людяність, зневагу до зради, підступності.

Тип уроку: комбінований.

Методи, форми і прийоми роботи: вікторина, бесіда, колективна робота з підручником і в зошитах, робота в групах, учнівське дослідження, “Мозковий штурм”, дискусія, технології розвитку критичного мислення.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, текст твору, ілюстрації.

Хід уроку

І. Організаційний момент. Емоційна готовність учнів до уроку.

(Слайд 1)

ІІ. Перевірка домашнього завдання. (на домашнє завдання було прочитати поему “Катерина”) Актуалізація опорних знань. (Слайд 2)

Літературна вікторина

 1. Жанр твору “Катерина” (поема)

 2. Кому присвячений твір? (Василю Жуковському)

 3. В якому році була написана поема? (1838)

 4. В честь якої події у своєму житті Т. Шевченко написав поему “Катерина”? (викуп з кріпацтва)

 5. Ким був коханий Катерини? (московський солдат)

 6. Як в той час називали дівчат, які народжували дитину без чоловіка? (покритка)

 7. Як називають дитину, яка народилася без батька? (байстрюк)

 8. Як Катерина назвала сина? (так, як коханого, Іванком)

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності. (Слайд 3)

На сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчати творчість Т. Шевченка, спробуємо дослідити тему жіночої долі в творчості поета на прикладі поеми “Катерина”. Наше завдання: розкрити ідейно-художній зміст поеми і проаналізувати образ головної героїні.

ІV. Основний зміст уроку

 1. Вступне слово вчителя з елементами бесіди (Слайд 4)

Як вже було сказано, поема “Катерина” була написана 1838 року в пам’ять про викуп поета з кріпацтва. Присвятив Т.Шевченко свій твір В. Жуковському.

 • Як ви думаєте, чому саме Жуковському була присвячена поема?

Орієнтовна відповідь

(У 1838 році Карл Брюллов написав портрет В.Жуковського, який був проданий на аукціоні і за виручені гроші Шевченка було викуплено з кріпацтва)

Поет у своїй творчості неодноразово приділяв увагу зруйнованій долі жінки-матері, від якої відвернулися батьки та усе село через незаконно народжену дитину.

 • Як ви думаєте, чому від таких жінок-матерів всі відверталися?

Орієнтовна відповідь

(Таку дитину вважали позашлюбною, нагуляною, байстрюком, а це був великий сором)

За свідченнями документів того часу, в Київській губернії за 1839 рік в Київській губернії 37 дівчат-покриток покінчили життя самогубством.

 • А чи знаєте ви, чому знеславлених селянських дівчат називали “покритками”?

Орієнтовна відповідь

(Одружена жінка після весілля ховала своє волосся, “покривала голову”. Дівчатам, які незаконно народжували дітей, за давнім українським звичаєм, обрізали волосся і покривали голову хусткою. Звідси вислів - покритка або стрига. Цей обряд робили жінки з села. Покритці заборонялося ходити з відкритим волоссям).

“Прийшли вісти недобрії —

В поход затрубили.

Пішов москаль в Туреччину;

Катрусю накрили.

Незчулася, та й байдуже,

Що коса покрита:

За милого, як співати,

Любо й потужити”.

 • Які ще вам відомі твори інших письменників чи поетів про знеславлену селянську дівчину?

Орієнтовна відповідь

( Повість “Сердешна Оксана” Г. Квітки-Основ’яненка, повість М. Карамзіна “Сердешна Ліза”, поема “Еда” Є. Баратинського)

Свого часу відомий український поет М. Рильський сказав: “Такого полум’яного культу материнства, такого апофеозу жіночого кохання і жіночої муки не знайти, мабуть, ні в одного з поетів світу. Нещасний в особистому житті, Шевченко найвищу і найчистішу красу світу бачив у жінці, в матері”.

 • Пригадайте, які вам відомі твори Т. Шевченка про важку жіночу долю.

Орієнтовна відповідь

(Поеми “Наймичка”, “Відьма”, “Сова”, “Слепая”, “Мар’яна-черниця”

балади “Причинна”, “Тополя”, “Русалка”, “Утоплена”, “Лілея”)

2. Опрацювання ідейно-художнього змісту твору “Катерина”

(колективна робота з підручником і в зошитах) (Слайд 5)

2.1. Визначення теми твору

Орієнтовна відповідь

Тема: зображення трагічної долі дівчини-покритки.

2.2. Визначення ідеї твору

Орієнтовна відповідь

Ідея: вираження співчуття до долі жінок-покриток, критика несправедливого та підступного відношення панів до кріпаків (в даному випадку - офіцер).

2.3. Визначення основної думки

Орієнтовна відповідь

 1. “Шануйтеся ж, любі, в недобру годину,

Щоб не довелося москаля шукать.”

2) Розкриття трагізму в долі жінки-покритки за законами тогочасного суспільства, засудження консерватизму в побуті та законів існуючого ладу.

2.4. Визначення жанру

Орієнтовна відповідь

Жанр: реалістична ліро-епічна соціально-побутова поема.

2.5. Визначення сюжету та композиції твору (Слайд 6)

Орієнтовна відповідь

Сюжет: доля незаміжньої мати-одиначки.

Композиція:

 • ліричне звернення до поета дівчат-селянок;

 • кохання головної героїні з офіцером та народження дитини;

 • прощання Катерини з батьками;

 • поневіряння головної героїні з дитиною на руках на чужині;

 • зустріч з коханим офіцером та самогубство Катерини.

Епілог - зустріч батька з сином.

(Слайд 7)

Експозиція: пролог-звернення: “Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями…” та розлука Катерини з коханим.

Зав’язка: батьки виганяють доньку з маленькою дитиною.

Кульмінація: зустріч Катерини з коханим та її самогубство.

Развязка: епілог - випадкова зустріч сина Катерини з батьком.

2.6. Визначення проблематики твору (Слайд 8)

Орієнтовна відповідь

Проблематика: батьки і діти; кохання і зрада; порушення моральних законів тогочасного суспільства; честь і сором; нездійснені мрії.

2.7. Аналіз ліричних відступів (робота в групах) (Слайд 9)

Перша група: знайти, зачитати і проаналізувати ліричні відступи з І та ІІ розділів.

Друга група: знайти, зачитати і проаналізувати ліричні відступи з ІІ та ІV розділів.

Орієнтовна відповідь

Перша група: “Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями”; “Катерино, серце моє”, “Отаке-то на сім світі роблять людям люди”

Друга група: “Бач, на що здалися карі оченята”, “Отаке-то лихо бачите, дівчата”, “Сирота-собака має свою долю”.

 • Як можна класифікувати ліричні відступи у творі?

Орієнтовна відповідь

 1. Звернення поета до читача

 2. Звернення поета до Катерини

 3. Роздуми поета

 • Яку роль виконують ліричні відступи у творі?

Орієнтовна відповідь

 • Оцінюють та коментують те, що було сказано раніше і готують ;

 • Готують до сприйняття наступних подій;

 • Дають можливість глибше зрозуміти трагедію головної героїні твору.

3. Аналіз образу Катерини

3.1. Порівняння образу дівчини на картині Т. Шевченка “Катерина” та у поемі “Катерина” (бесіда) (Слайд 10)

 • Розгляньте ілюстрацію картини Т.Шевченка. (Слайд 11)

У листі від 25 січня 1843 року до Г.С. Тарнавського Т. Шевченко повідомляє: “... Я намалював Катерину в той час, як вона прощалася з своїм москаликом і вертається в село, у царині під куренем дідусь сидить, ложечки собі струже і сумно дивиться на катерину, а вона, сердешна, тіль не плаче.., а москаль дере собі, тільки курява ляга; собачка ще поганенька доганя його та нібито гавкає. По однім боці могила, на могилі вітряк, а там тільки степ мріє. Отака моя картина”.

 • Чи такою ви увляли Катерину, коли читали поему?

 • Які кольори використовує художник? Чому? (Чи стоврюють вони контраст?)

Орієнтовна відповідь

Білий, червоний, коричневий, темно-зелений. Вони створюють контраст.

 • Які емоції викликає картина? Чи схожі вони з емоціями, які викликає поема?

Орієнтовна відповідь

Сум, передчуття зради,розчарування, співчуття. Схожі.

3.2. Складання психологічного портрету головної героїні (учнівське дослідження) (Слайд 12)

Відповіді обґрунтувати та підтвердити уривками з тексту

 • Якими рисами наділена Катерина?

Орієнтовна відповідь

(Добра, чуйна, відверта, вірна…)

 • Що саме спонукало Катерину відступити від принципів народної моралі?

Орієнтовна відповідь

(Кохання до московського офіцера, довіра його словам

Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила.

Кличе мати вечеряти,

А донька не чує;

Де жартує з москаликом,

Там і заночує.

Не дві ночі карі очі

Любо цілувала,

Поки слава на все село

Недобрая стала.

Нехай собі тії люде

Що хотять говорять:

Вона любить, то й не чує,

Що вкралося горе.”)

 • Чи засуджувала вона те, що батьки вигнали її з дому?

Орієнтовна відповідь

(Ні. В тогочасному суспільстві її вчинок засуджували і соромили, тому батьки могли відректися від дочки-покритки. Катерина розуміла, що зганьбила не лише себе, а й своїх батьків.

Ледве встала, поклонилась,

Вийшла мовчки з хати;

Осталися сиротами

Старий батько й мати.

Пішла в садок у вишневий,

Богу помолилась,

Взяла землі під вишнею,

На хрест почепила;

Промовила: "Не вернуся!

В далекому краю,

В чужу землю, чужі люде

Мене заховають…”)

 • Чи відчувала Катерина весь трагізм своєї ситуації?

Орієнтовна відповідь

(Можливо. Але її не покидала надія, що вона зустріне свого коханого і буде з ним.

Обіцявся чорнобривий,

Коли не загине,

Обіцявся вернутися.

Тойді Катерина

Буде собі московкою,

Забудеться горе;

А поки що, нехай люде

Що хотять говорять.

Не журиться Катерина —

Слізоньки втирає,

Бо дівчата на улиці

Без неї співають.

Не журиться Катерина —

Вмиється сльозою,

Возьме відра, опівночі

Піде за водою,

Щоб вороги не бачили;

Прийде до криниці,

Стане собі під калину,

Заспіває Гриця.

Виспівує, вимовляє,

Аж калина плаче.

Вернулася — і раденька,

Що ніхто не бачив.

Не журиться Катерина

І гадки не має —

У новенькій хустиночці

В вікно виглядає”)

 • Чому героїні важко було брати милостиню у чумаків?

Орієнтовна відповідь

( 1)Вона звикла чесно працювати і за це отримувати плату.

2) Їй було соромно

"В саму Москву, Христа ради,

Дайте на дорогу!"

Бере шага , аж труситься:

Тяжко його брати!..

Та й навіщо?.. А дитина?

Вона ж його мати!

Заплакала, пішла шляхом,

В Броварях спочила

Та синові за гіркого

Медяник купила.)

 • Яке ставлення самого поета до Катерини?

Орієнтовна відповідь

(Він їй співчуває.

 1. Катерино, серце моє!

Лишенько з тобою!

Де ти в світі подінешся

З малим сиротою?”,

2) “Сиротині сонце світить

(Світить, та не гріє) —

Люде б сонце заступили,

Якби мали силу,

Щоб сироті не світило,

Сльози не сушило.

А за віщо, боже милий!

За що світом нудить?

Що зробила вона людям,

Чого хотять люде?

Щоб плакала!.. Серце моє!

Не плач, Катерино,

Не показуй людям сльози,

Терпи до загину!

А щоб личко не марніло

З чорними бровами —

До схід сонця в темнім лісі

Умийся сльозами.

Умиєшся — не побачать,

То й не засміються;

А серденько одпочине,

Поки сльози ллються.”

3.3. Аналіз проблематики твору (“Мозковий штурм”) (Слайд 13)

 • Чи могли батьки Катерини не виганяти дочку з дому?

 • Чи міг московський офіцер одружитися з Катериною і прийняти сина?

 • Чи міг бути інший кінець цієї історії? Який саме?

 • Чи одобрюєте ви вчинок Катерини?

V. Підведення підсумків уроку (Дискусія “Незаконнонароджена дитина”) (Слайд 14)

 • Чи актуальна в наш час тема трагічної долі дівчини-покритки?

Орієнтовна відповідь

(Актуальна. Завжди є і були обмануті дівчата, які народжували позашлюбних дітей.

Не актуальна, тому що вже ніхто не висміює дівчину, яка народила без шлюбу. )

 • Як в наш час називаються жінки, які народили дитину без батька? Чи відрізняються їхні права в теперішньому світі і тогочасних?

Орієнтовна відповідь

(Називають матерями-одиночками. У наш час їхні права захищені державою, передбачена матеріальна допомога, люди не так критично ставляться до цієї ситуації. Проте, діти, які народилися без батька, не застраховані від злих язиків недоброзичливців)

 • Чия вина більша: Катерина чи офіцера?

Орієнтовна відповідь

(Катерини - не потрібно було сліпо вірити словам чоловіка.

Офіцера - він свідомо занапастив і обманув дівчину)

 • Чи може бути дитина, яка народилася “незаконно” і не має батька, бути щасливою?

Орієнтовна відповідь

(Не може. Дитині потрібні і батько, і мати.

Може. В наш час мати може замінити і батька, і мати)

VІ. Оцінювання учнів (Слайд 15)

VІІ. Домашнє завдання (Слайд 16)

Напишіть твір-мініатюру на тему: “Як не допустити трагедію Катерини у власному житті”. Прочитати поему Т.Шевченка “Наймичка”

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00