Розвиток ключових та предметних компетентностей на уроках зарубіжної літератури.

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

10.

1

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2,4

Ключові та предметні компетентності:

-повідомляє короткі відомості про життя і

творчість Й.К.Ф.Шиллера;

-визначає роль митця в історії Просвітництва;

тему та головну думку оди «До радості»;

-виразно читає оду «До радості»; використо-

вує різні види читання (вибіркове) під час ана-

лізу оди;

-виявляє ключові ідеї Просвітництва у вірші;

-називає особливості оди; символи «Оди до

радості» та ознаки жанру оди в ній;

-уміє перетворювати інформацію з однієї

форми в іншу (складання схеми або таблиці

«Художні засоби в оді Ф.Шиллера»);

-висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в оді;

-аргументує свою точку зору щодо проблема-

тики оди прикладами і цитатами з тексту;

-пояснює, чому ода «До радості» Ф.Шиллера

стала гімном Євросоюзу;

-знаходить епітети, метафори і порівняння у вірші та пояснює їх роль у творі;

-порівнює оригінал і художні переклади (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою); настрій поезії

Ф.Шиллера та музичного твору Л.ван Бетхове-

на;

-проводить паралель між добою Просвітниц-

тва, віршем Ф.Шіллера та Революцією Гідності в Україні.

Йоганн Крістоф Фрідріх

Шиллер (17591805). Ода

«До радості».

Просвітницька ідея об’єд-

нання людства в оді. Па-

фос твору, який став гім-

ном Євросоюзу.

Жанри лірики, ода та її особливості, гімн.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Популяризація Просвітництва на теренах Ук-

раїни. Доля драм Ф.Шиллера в Україні. Пер-

ша постановка драми Ф.Шиллера «Розбійни-

ки» у 1918р.

Перекладачі: П.Куліш, Б.Грінченко, М.Мар-

кович, А.Могильницький, О.Навроцький, Й.Левицький, О.Кониський, Олена Пчілка, М.Лукаш, Б.Тен.

Живопис: Теобальд фон Оера «Вей-

марське придворне товариство», 1860р.;

портрети Ф.Шиллера (художники А.Граф та Г.Ф.фон Кюгельген); портрети Л.ван

Бетховена (художники Ф.Шимон та Й.Гек-

кель).

Музика: Л.ван Бетховен – завершальна

частина 9-ої симфонії («Ода до радості»); австрійський диригент Герберт фон Кара-

ян ( його ж аранжування); Академічний

Симфонічний Оркестр Національної фі-

лармонії України. Національна заслужена

академічна капела України «Думка» (дири-

гент Микола Дядюра); Сергій Анастасьєв, соліст Донецької опери – українська версія гімну ЄС; Дж.Верді – опера «Розбійники», Й.Брамс «Тріумфальна пісня», В.Вебер – музика до драми «Турандот», Д.Россіні – опера «Вільшельм Телль», Дж.Верді – опера «Луїза Міллер» (за драмою «Під-ступність і кохання»), Ю.Шапорін – музи-ка до спектаклю «Розбійники».

Скульптура: пам’ятник Й.Гете і Ф.Шил-

леру перед Національним театром у Вей-

марі (скульптор Ернст Рітшель), 1857р.;

пам’ятник Й.Гете і Ф.Шиллеру в м.Ірак’-юс в США. Герма Шиллера перед Йєнсь- ким університетом; пам’ятник поету в Жандарменмаркті в Берліні (Р.Бегас).

Театр: перша постановка драми Ф.Шилле-

ра «Розбійники» в державному театрі при уряді Української Центральної Ради в Киє-

ві; перші вистави п’єс Ф.Шиллера у Львові

в театрі «Руська бесіда» («Розбійники»,

«Підступність і кохання»).

Фото: дім в Марбаху, де народився Ф.Шил

лер; сторінка рукопису оди «До радості»;

«Німецький дім комедії» в Мангеймі, мід-

на гравюра,1782р. (в ньому були постав-

лені деякі п’єси драматурга); Європей-

ський прапор.

Порівняння оригіналу і художніх перекладів (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).

Горацій - ода «До Мель-

помени»,О.Пушкін – ода

«Вольність».

Географія, історія,

німецька мова, укра-

їнська література.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!