Розвиток ключових та предметних компетентностей на уроках зарубіжної літератури.

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

3.

1

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-характеризує Просвітництво як ідейний рух і

літературну епоху;

-визначає основу ідеології Просвітництва (ві-ра в перетворюючу і всепереможну силу люд-ського розуму й освіти; ідея «природної люди-

ни»);

-називає ключові ідеї Просвітництва;

-розкриває історичні, філософські, естетичні чинники розвитку європейської літератури доби Просвітництва;

-знає основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, називає їхні ознаки;

сприймає явища літератури в контексті роз-

витку світової культури;

-знає видатних митців доби Просвітництва

(Дж.Свіфт, Й.В.Ґете, Ф.Шиллер та ін.); роз-

криває їхнє значення в культурному перевороті доби;

-виявляє, які наукові, природничі, географічні відкриття збігаються за часом з добою Просвіт-

ництва;

-уміє читати, використовуючи різні види чита-

ння(ознайомлювальне, навчальне) під час ро-

боти зі статтею підручника про Просвітництво;

постійно поповнювати власний словниковий

запас; діяти за алгоритмом (складати конспект

статті за поданим планом).

Просвітництво. Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітниць-кий реалізм, сентимента-лізм).

Раціоналізм, класицизм, Просвітництво, просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм, рококо.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Україна епохи Просвітництва:

філософія та творчість Г.С.Сковороди.

Українські письменники-просвітники: Я.Козельський, В.Рубан, Г.Кониський,

Г.Полетика, Я.Гаватович, М.Мотоніс.

сентименталізм у творчості І.Котляревського, Є.Гребінки, Ю.Федьковича, П.Грабовського;

просвітницький гурток «Попівська акаде-мія» у с.Попівка на Сумщині (у маєтку О.Па-ліцина українські просвітники вивчали твори французьких просвітників). Василь Каразін та ідея створення Харківського університету (1805р.).

Філософія: Дж.Локка («Дослід про людський розум»), Ш.Монтеск’є, Р.Декарта (методологія раціонального пізнання світу), Г.Лейбніца («Нові досліди про людський розум»), І.Канта («Критика чистого розуму»), К.Гельвеція («Про розум»).

Наукові відкриття Г.Галілея,Й.Кеплера, І.Ньютона.

Європейське мистецтво доби Просвітництва:

Живопис – А.Буше «Сім’я»,«Тріумф Венери»; У.Хогарт «Модний шлюб»; Ж.Б.Грез «Невдяч-

ний син»; Н.Пуссен «Великодумність Сціпіо-

на»; Ж.-А.Ватто «Товариство в парку» (роко-

ко); Ж.О.Фрагонар «Дівчина, яка читає»;

Ж.-Л.Давид «Клятва Гораціїв», «Смерть Марата».

Український станковий живопис («Козак Мамай»).

Музика: Г.Генделя, Й.С.Баха, Й.Гайдна, К.В.Глюка, В.А.Моцарта,Л.ван Бетховена. Церковна, хорова й органна музика.

Архітектура: Ж.А.Габріель (Площа Згоди у Парижі); Ж.-Ж.Суфло (церква Святої Женев’є-

ви в Парижі»); Ж.Боффран (інтер’єр готелю Субіз у Парижі – типовий зразок рококо); палаци з розкішними парками в Україні – палац графа П.Румянцева-Задунайського в с.Вишеньки (Чернігівська обл. – арх.М.Мосце-

панов); палац у Старому Мерчику на Харків-

щині (арх.П.Ярославський);паркові ансамблі - в Умані «Софіївка», в Білій Церкві «Олександ-

рія».

Скульптура: Л.Берніні (Італія), Ф.Жірардона та А.Куазевокса (Франція), Х.Монтеньєса (Іспанія).

Книжкова гравюра в Україні.

Доба Просвітництва в Європі та Україні.

Географія, історія,

українська літерату-ра

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!