Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Робота над граматичною будовою мови на корекційних заняттях з розвитку мовлення для дітей з ООП
»
Взяти участь Всі події

Розв'язування задач за допомогою рівнянь Конспект уроку для 6 класу

Математика

Для кого: 6 Клас

02.11.2021

100

5

0

Опис документу:

Даний конспект уроку розроблений згідно сучасних вимог. Детально прописані предметна та ключові компетентності. Кожен етап уроку містить різноманітні форми роботи з учнями. Використовуються IT-технології та гаджети.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Математика 6 клас

Тема уроку Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Формування компетентностей:

предметна компетентність: повторити теоретичний матеріал, удосконалити вміння учнів розв’язувати рівняння та задачі за допомогою рівнянь

ключові компетентності:

Спілкування державною мовою

ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки, розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач

грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

Математична компетентність

оперувати числовою інформацією, встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності,розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ,

Уміння вчитися впродовж життя

визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети

Соціальна і громадянська компетентності

висловлювати власну думку, слухати і чути інших


Обладнання:  інтерактивна дошка, мобільні телефони

Тип уроку: удосконалення знань, умінь і навичок

Навчання мистецтву розв’язувати задачі – це виховання волі. Д. ПойаХід уроку

I. Організаційний етап

Привітання

Перевірка присутності учнів


II. Перевірка домашнього завдання

1)Детально перевіряємо домашнє завдання, обговорюємо помилки та відповідаємо на запитання, які виникли під час розв’язування дз

2) Мозковий штурм

Учням роздаю картки для перевірки теоретичного матеріалу «Заповни пропуски» В цей час на екрані демонструю хмаринку слів з відповідями.(хмаринку можна створити за допомогою програми WordArt.com)

 1. Значення невідомого, за якого рівняння перетворюється на правильну числову рівність, називається коренем рівняння.

 2. Розв’язати рівняння означає знайти всі його корені або встановити, що рівняння не має жодного кореня

 3. Якщо до обох частин рівності додати (від обох частин рівності відняти)одне й те саме число, то рівність не зміниться.


 1. Корені рівняння не зміняться, якщо обидві частини рівняння помножити (поділити) на одне й те саме число, відмінне від нуля.


 1. Доданок можна переносити з однієї частини рівняння в іншу, змінюючи знак цього доданка на протилежний.

 2. Якщо обидві частини рівності помножити (поділити) на одне й те саме число, відмінне від нуля, то рівність не зміниться.

 3. Корені рівняння не зміняться, якщо до обох частин рівняння додати (від обох частин рівняння відняти) одне й те саме число.


III. Формулювання мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

Оголошення теми уроку

Формулювання разом із учнями мети й завдань уроку

Мотивація навчальної діяльності

Я гадаю, діти, що ви зрозуміли, яким потужним інструментом для розв’язування текстових задач є рівняння. І ваша задача не тільки вміти правильно розв’язати рівняння, а спочатку скласти його відповідно до умови задачі. Ви впевнилися в тому, які різноманітні задачі можна розв’язувати за допомогою рівнянь. Сьогодні будемо вдосконалювати ваші вміння в цьому.


IV. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

Склади умову задачі за готовим рівнянням (заслуховуємо і обговорюємо всі варіанти відповідей)

 1. 3х-х=46

 2. 2х-5=х

 3. 2(х-4)=х

V. Удосконалення вмінь

Робота в групах

Клас об’єднується в групи різнорівневі. Кожна група отримує завдання

1 група. (середній рівень)

У першому кошику в 2 рази більше яблук, ніж у другому. Після того як із першого кошика переклали 8 яблук до другого, то в обох кошиках яблук стало порівну. Скільки яблук було в кожному кошику спочатку?


2 група (достатній рівень)

На двох полицях — 39 книжок. Якщо з першої полиці переставити на другу 4 книжки, то на першій полиці книжок стане у 2 рази більше, ніж на другій. Скільки книжок на кожній полиці?


3 група(високий рівень)

У школі три шості класи. У 6-А класі навчаються 30 % загальної кількості шестикласників, у 6-Б — на 6учнів більше, ніж у 6-А, а кількість учнів 6-В класу становить 0,5 кількості учнів 6-А і 6-Б класів разом. Скільки всього шестикласників у цій школі?


VI Самостійна робота учнів

Самостійну роботу учні виконують за посиланням https://vseosvita.ua/test/rozviazuvannia-zadach-za-dopomohoiu-rivnn-252686.html-( в Google class)

VII. Підбиття підсумків уроку

 1. Чи задоволені ви роботою класу в цілому?

 2. Надаю якісну характеристику роботи окремих учнів- тих, хто добре проявили себе на уроці

 3. Звертаю увагу на тих, хто недостатньо добре відповідав і отримав низькі бали за с/р. Висловлюю побажання цим учням

 4. Характеризую роботу кожної групи

VIII. Домашнє завдання

14410, 1451, 1458* ( підручник Математика 6 Тарасенкова Н.А. та ін..)


3


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.