Розв'язування вправ за темою "Тотожні вирази. Тотожності. Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей"

Алгебра

Для кого: 7 Клас

19.09.2021

153

8

0

Опис документу:

Закріпити знання учнів про основні поняття, вивчені на попередньому уроці; відпрацювати навички володіння термінологією; вдосконалити вміння складати вирази за умовою, виконувати тотожні перетворення виразів, обчислювальні навички. Розвивати логічне мислення, творчі здібності, математичну мову. Виховувати любов до математики, толерантність, вміння спілкуватися.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 9

Алгебра 7 клас

Тема уроку: Розв’язування вправ за темою «ТОТОЖНІ ВИРАЗИ. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗІВ. ТОТОЖНОСТІ. ДОВЕДЕННЯ ТОТОЖНОСТЕЙ»

Мета уроку: закріпити знання учнів про основні поняття, вивчені на попередньому уроці; відпрацювати навички володіння термінологією; вдосконалити вміння складати вирази за умовою, виконувати тотожні перетворення виразів, обчислювальні навички. Розвивати логічне мислення, творчі здібності, математичну мову. Виховувати любов до математики, толерантність, вміння спілкуватися.

Тип уроку: застосування знань, засвоєння навичок.

Обладнання: Ноутбук, проектор, екран, презентація вчителя.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

Домашнє завдання учні перевіряють за записами чергового учня за дошкою, виправляють помилки, якщо є.

Вправа «Заповни пропуски»

1. Два вирази називаються тотожно... якщо при... значеннях змінних... значення цих виразів...

2. Якщо вирази рівні... сполучити знаком... дістанемо рівність, що називається... .

3. Заповніть пропуски, щоб рівності були тотожностями.

; ; ; ; .

Як називаються такі тотожності?

4. Якщо один з виразів замінити тотожно рівним йому виразом, то така заміна називається... перетворенням виразу.

5.* Із запропонованих слів (словосполучень) утворіть пари, об’єднані певною (однією) логікою (змістом): 1) вирази; 2) тотожність; 3) заміна; 4) тотожно рівні; 5) рівність;

6) тотожне перетворення. Поясніть логіку.

ІІ. Засвоєння навичок

Девізом нашого уроку є цитата відомого князя Київського Володимира Мономаха: «Коли добре щось знаєте – того не забувайте, а чого не знаєте – того навчайтесь».

Вам, мабуть, відомо, що Володимир Мономах – великий князь Київський, Смоленський, Чернігівський, Переяславський. Він був мудрим і розважливим, політично далекоглядним государем, організатор походів проти половців. Автор вміщеного в Лаврентійському літописі «Повчання» своїм дітям, де він закликає до об’єднання давньоруських держав. У літописі наведено легенду, нібито Володимир Мономах отримав від свого діда по матері, візантійського імператора Костянтина IX Мономаха барми і корону – «Шапку Мономаха», які були символом царської влади.

Похований князь в Софіївському соборі м. Київ.

Виконання усних вправ

Гра «Хто швидше»

1. Замініть вираз тотожно рівним:

; ; ; ; ; .

2. Відомо, що при деяких значеннях та вираз дорівнює 42. Яке значення при цьому має вираз:

1) ; 2) ; 3) ?

3. Знайдіть значення виразу , якщо:

1) ; ; 2) .

4. Різниця чисел та дорівнює 37. Чому дорівнює різниця ?

Виконання письмових вправ

Робота з підручником: № 44 – колективно (4 – самостійно).№ 46 – колективно, коментовано. № 47 (1 і 4) завдання – робота в парі.

Робота в групах № 48. Група, яка виконає першою презентує розв’язок, а група , яка спостерігає, аналізує і виправляє помилки, якщо вони є.

Завдання високого рівня

5*. Двозначне число, яке має десятків та одиниць, позначають через (позиційний запис числа). Отже, . Запишіть у вигляді виразу і спростіть його.

IV. Підсумки уроку. Рефлексія

Використавши знання й уміння, набуті на уроці, складіть алгоритм розв’язування завдання: «Обчислити значення виразу... при... (значенні змінної)».

  • Я на уроці нарешті зрозумів (ла)…

  • Мені було важко, але я справився (лася)…

  • Мені все зрозуміло, але потрібно попрацювати над …

  • У мене не виникали (чи виникали)…

V. Домашнє завдання

Повторити §2, №№ 45 (1,3); 47(2.3), 49, 53Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.