Бібліотека

Розробка уроку з історії України. 9 клас.

Опис документу:
Тема уроку: Суспільно-політичне життя у Наддніпрянській Україні початку ХХ століття. Урок включає групову і самостійну роботу учнів, роботу з документами, підручником. Розроблений відповідно до діючої програми та за підручником Ф.Г. Турченко і В.М. Морокко

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок з курсу «Історія України», 9 клас

Сорочинська Н.С., учитель історії

П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 3

Тема уроку: Суспільно-політичне життя у Наддніпрянській Україні початку ХХ століття

Мета уроку: - ознайомити учнів з витоками і розвитком українського національного руху, проаналізувати умови його зародження, появу перших політичних партій у Наддніпрянській Україні;

 • формувати вміння аналізувати умови розвитку суспільно-політичного руху, складати політичний портрет історичного діяча, працювати з текстуальними таблицями та історичними документами;

 • на матеріалах розвитку українського національного руху виховувати національну свідомість та патріотичні почуття учнів.

Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть:

 • назвати дати створення основних політичних партій;

 • прослідковувати тенденції і протиріччя суспільно-політичного життя на Наддніпрянщині;

 • характеризувати та аналізувати діяльність українських політичних партій та інших національних організацій;

 • обґрунтувати судження про історичне значення діяльності М. Міхновського, Є.Чикаленка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручники, таблиця, текстові завдання, роздатковий матеріал, портрети лідерів партій, мультимедійний проектор.

І. Організаційний момент.

Клас поділений на групи. Повідомлення теми, мети та плану уроку.

План уроку

1. Особливості суспільно-політичного життя на поч. ХХ ст. та процес консолідації української нації.

2. Політизація національного руху та створення перших українських партій у Наддніпрянщині.

3. Відкриття пам’ятника І. Котляревському в Полтаві.

ІІ. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

Проблемне питання: Чи бачите ви схожість між суспільно-політичним життям на Наддніпрянщині на початку ХХ століття та суспільно-політичним життям в Україні у наш час? Відповідь аргументуйте.

 1. Особливості суспільно-політичного життя на поч. ХХ ст. та процес консолідації української нації.

Учитель. На початку ХХ ст. відбувається активізація суспільно-політичного руху на Наддніпрянщині. На фоні цього продовжується процес становлення української нації та розвиток національного руху.

Презентація на тему «Особливості суспільно-політичного життя Наддніпрянської України на початку ХХ ст.

та процес консолідації української нації»

 1. Політизація українського руху та виникнення українських політичних партій.

Бесіда

 • Що таке нація?

 • Що таке національне відродження?

 • Які етапи національного відродження ви знаєте?

 • Яким був зміст першого та другого етапів національного відродження на Наддніпрянщині?

 • Що відбувається на політичному етапі національного відродження?

 • Що таке партія?

 • Що таке політизація?

 • Наведіть приклади створення політичних партій у Західній Україні.

Учитель. Основою, на якій виросли партії на Наддніпрянщині, були організації попередники – земські організації, громадівський рух, культурно-освітні товариства. Активізація суспільного руху в Україні в умовах відсутності будь-яких кроків царського уряду в напрямку задоволення справедливих вимог закономірно призвела до його радикалізації. В загальній масі громадських організацій виокремилась група, що ставила перед собою завдання боротьби за національне визволення і вважала за потрібне використати для своїх цілей радикальні засоби, включаючи збройне повстання.

Так, першим кроком до створення партій стала Загальноукраїнська організація (ЗУО), метою якої була боротьба за національні права українського народу. Але традиційна культурницька сфера діяльності організацій уже не могла влаштувати рішучо налаштовану молодь, тому з неї першими вийшли соціалісти та націонал-радикали. Так, у 1900 році утворилася перша українська партія Наддніпрянщини – РУП (Революційна українська партія), потім виникли інші партії. За вирішенням українського питання всі вони поділились на 2 групи: автономістські і самостійницькі.

Пропоную групам виконати завдання. У вас на столах лежить роздатковий матеріал: таблиця «Утворення українських партій», додаткова інформація про партії та завдання.

Читаємо завдання № 1 та даємо на нього відповідь.

Завдання 1.

Група 1: Що лежить в основі ліберальної течії в політичному русі?

Група 2: Що таке націоналізм?

Група 3: На яких принципах базується соціалістична ідеологія?

Завдання 2.

Проаналізуйте таблицю, додатковий матеріал і виберіть партії:

Група 1 – ліберального спрямування;

Група 2 – націоналістичні партії;

Група 3 – соціалістичні партії.

Завдання 3.

Група 1. Визначте партії, що стояли на позиціях автономії України у складі Росії.

Група 2. Визначте партії, що стояли на ідеї самостійності України.

Група 3. Чому УСДРП не змогли встановити нормальні стосунки з російськими соціал-демократими?

Завдання 4.

Група 1. Назвіть лідерів партій ліберального спрямування.

Група 2. Назвіть лідерів партії націоналістичного крила.

Група 3. Назвіть лідерів українських соціалістичних партій.

Одному з учнів було дано випереджувальне завдання підготувати коротку презентацію «Лідери політичних партій» (М.І. Міхновський, С.О. Єфремов, М.М. Меленевський, Є.Х. Чикаленка, Б.Д. Грінченко).

Презентація

Завдання 5.

Робота з програмовими документами партій

Група 1. На яких правах Україна має перебувати в складі Росії і який орган влади в Україні передбачалося створити? (за витягом з програми УДП).

Група 2. Як автор програми РУП визначає позицію партії щодо питання про українську державність? (за витягом з праці М. Міхновського «Самостійна Україна»).

Група 3. Які програмові положення УСДРП свідчать про наявність у партії соціалістичної ідеології? (за витягом з програми УСДП)

Завдання 6.

Проаналізуйте документ за такими питаннями:

Група1. Яку течію національно-визвольного руху започаткував цей документ?

Група 2. Чому цей документ спричинив розкол РУП?

Група 3.Чи згодні ви з тезою М.Міхновського «Україна для українців?»

Витяг з праці М. Міхновського «Самостійна Україна»

«Ми існуємо, ми відчуваємо своє існування і своє індивідуальне національне «Я». Наша нація у своєму історичному процесі часто не була солідарна поміж окремими своїми частинами, але нині увесь світ української нації, що по всіх частинах України живе однією думкою, однією мрією, однією нацією: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна, від Карпатів аж по Кавказ».

Державна самостійність єсть головна умова існування націй, а державна незалежність єсть національним ідеалом у сфері національних відносин. Україна – для українців. Усі, хто на цілій Україні не за нас, ті проти нас».

3. Відкриття памятника І. Котляревському в Полтаві.

Виступ учня з повідомленням «Відкриття пам’ятника І. Котляревському

в Полтаві. На екрані 2-3 слайди: пам’ятник, присутні на відкритті.

ІІІ. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

Учитель. Дайте відповідь на проблемне питання: Чи бачите ви схожість між суспільно-політичним життям початку ХХ ст. та суспільно-політичним життям у наш час?

Учні обмінюються аргументованими думками

Бесіда

  • Назвіть ідеологічні спрямування партій, що виникли на Наддніпрянщині на початку ХХ століття.

  • Назвіть роки та назви перших партій, що виникли на Наддніпрянщині.

  • Назвіть дві групи українських партій щодо вирішення питання української державності.

 • Назвіть політичного діяча, який першим висловив ідею створення незалежної України.

 • Назвіть брошуру, що стала програмовим документом РУП.

 • Назвіть причину виходу М. Міхновського та його прихильників з РУПу.

 • Назвіть лідерів УСДРП.

 • Назвіть лідерів націонал-демократичного руху, які підтримували ідеї лібералізму.

 • Визначте важливість постаті І. Котляревського для українського національного руху?

 • Назвіть дату і місто, в якому був відкритий пам’ятник Івану Котляревському.

V. Оцінювання роботи учнів на уроці.

ІV. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати §38, відповісти на питання (усно).

 2. Підготуватися до міні-дискусії «Між федералізмом і самостійністю: українська політична думка початку ХХ ст. і власна позиція».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.