Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Розробка уроку української мови в 10 класі "Предмет вивчення лексикології. Лексичне значення слова"

Українська мова

Для кого: 10 Клас

20.09.2018

2416

112

0

Опис документу:
Урок української мови для учнів 10 класу, що має за мету поглибити знання учнів із розділу мовознавства «Лексикологія», вивченої у попередніх класах, сформувати поняття про функцію слова, його лексичне значення, ознайомити з поняттям „словниковий склад мови”, формувати навички використання тлумачного словника; збагачувати словниковий запас, формувати увагу до слова.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська мова, 10 клас

Тема: Предмет вивчення лексикології. Словникове багатство української мови. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова.

Мета. Поглибити знання учнів із розділу мовознавства «Лексикологія», вивченої у попередніх класах, сформувати поняття про функцію слова, його лексичне значення, ознайомити з поняттям „словниковий склад мови”, формувати навички використання тлумачного словника; збагачувати словниковий запас, формувати увагу до слова;

розвивати усне й писемне мовлення, розвивати логічне мислення, вміння користуватися довідковою літературою (словниками);

виховувати повагу до слова та бажання робити своє мовлення образним, багатим, змістовним.

Епіграф

Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого,

А серце б’ється – ожива,

Як їх почує!.. Т. Шевченко

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Слово викладача.

ІІІ. Повідомлення теми уроку.

 • Як пов’язати епіграф з темою заняття? (Учні за допомогою викладача формують мету уроку)

ІV. Актуалізація опорних знань.

 • Робота з текстом.

Виразне читання уривка статті Б. Харчука «Слово і народ»

«Слово, мова – не просто будматеріал, а твоє покликання. Вони – і совість, і правда, їх нема про будень і про свято. Вони – одні, єдині. Без них не дихнеш. Ти мусиш, ти повинен давати відповідь, як на суді честі».

 • Які розділи мовознавчої науки ви знаєте?

 • Як називається розділ мовознавства, що вивчає слово, його значення?

 • Що ви розумієте під лексичним значенням слова?

 • Яким словником слід користуватися, якщо значення слова незрозуміле?

V. Вивчення нового матеріалу.

 • Словникова робота. Користуючись тлумачним словником, записати значення слів: «лексема», «лексикологія», «лексика», «лексикон», «лексикографія».

Лексема – слово.

Лексикологія – розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови.

Лексика – словниковий склад, сукупність слів певної мови.

Лексикон – запас слів і висловів, характерних для певної особи чи якоїсь галузі людської діяльності.

Лексикографія – розділ мовознавства, що розробляє теоретичні принципи укладання словників.

 • Пошуково-вибіркова робота. Подані словосполучення записати у дві колонки: 1 - слова з прямим значенням; 2 - слова з переносним значенням.

Пташині крила, крила літака;

стальна сокира, стальна воля;

гострий ніж, гостре слово;

світлі ночі, світлі думи;

холодна вода, холодна зустріч;

соковита груша, соковита осінь.

Учитель. Підсумуйте, будь ласка, які слова називають пряме значення, а які – переносне.

 • Робота в групах. Завдання на картках.

Визначити, у яких парах словосполучень вжито:

1 група – омоніми

2 група – синоніми

3 група – антоніми

4 група – пароніми.

 1. Широка площа, широкий майдан.

 2. Щира людина, лицемірна людина.

 3. Передовий досвід, вдалий дослід.

 4. Збагнути істину, зрозуміти істину.

 5. Літня людини, літня спека.

 6. Громадянський обов’язок, громадський інспектор.

 7. Веселий настрій, сумний настрій.

 8. Глибока балка, сталева балка.

 9. Знялася хуртовина, знялася завірюха.

10.Водяна пара, пара черевиків.

11.Зазнати щастя, зазнати горя.

12.Бронзовий пам’ятник, літературна пам’ятка.

Лідер команди зачитує вибрані словосполучення, дає пояснення і визначення.

 • Учитель. Закінчіть речення:

- за лексичним значенням слова поділяються на такі групи: …. (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми).

 • Повідомлення учня «Лексика за її походженням і вживанням»

 • Завдання для допитливих. Самостійна робота.

Підібрати до слів іншомовного походження український відповідник.

Орфографія. Лінгвістика. Екземпляр. Міраж. Екзамен. Екстрений. Аналогічний. Ерудований. Ідентичний. Віртуозний. Демократія. Дистанція.

Довідка. Правопис. Мовознавство. Відстань. Марево. Народовладдя. Іспит. Примірник. Начитаний. Обізнаний. Подібний, схожий. Однаковий, тотожний. Високомайстерний. Терміновий.

 • Проаналізуйте висловлювання вчених про слово. Спробуйте дати визначення, що таке слово.

 1. У мові є одиниця, без вивчення якої немислиме пізнання механізму мови. Ця одиниця – слово. Це щось центральне в механізмі мови (Фердинанд де Соссюр).

 2. Слово – наше найрізкіше око, наймогутніша сила. Через слово людина пізнає те, що недоступно було безпосередньому сприйманню (І.Вихованець).

 3. Слова ... несуть у мозок інформацію і впливають на його формування, розбудову процесів мислення (І.Білодід).

 4. У слові, як у краплі води океан, відображена вся система мови.

 • Пояснення учителя.

Слово – одна з основних одиниць мови. Усі слова, наявні в мові, становлять її словниковий склад. Отже, одиницею лексики є слово. Зовні воно сприймається як звук або сукупність звуків. Проте не кожен звук, не кожне поєднання звуків можна назвати словом. Слово – це звук, абак комплекс звуків, що має певне значення і вживається в мові як самостійне ціле. У цьому визначенні слова береться до уваги його подвійна природа. Зовнішній бік слова – його звукова оболонка, внутрішній бік – значення слова. Без зовнішньої оболонки слово не може бути почуте, без внутрішнього наповнення воно буде незрозумілим. Звукова оболонка – форма, значення слова – його зміст. Тож слово існує завдяки єдності форми і змісту.

VІ. Вправи на закріплення.

 • Прочитайте текст. Назвіть функцію слова в мові. У чому полягає узагальнююча роль слова?

За допомогою слів людина називає предмети і явища навколишньої дійсності, їхні ознаки, дії, стан, тощо. Тому основна функція слова в мові – називна або номінативна.

Одна з найважливіших рис людського мислення – здатність до узагальнення, до абстрагування.

Абстрагування – це виділення найістотніших ознак, властивості предметів і явищ навколишньої дійсності.

Спостерігаючи безліч однотипних речей та об’єктів, скажімо дерев, людина помічає, що незважаючи на низку відмінностей (у зеленому покрові, у розмірах, у видах і способах плодоносіння), між усіма деревами є щось спільне, яке підлягає визначенню: „багаторічна рослина з твердим стовбуром і гіллям, що утворює крону”. Так завдяки абстрагуванню в людському мисленні утворилися поняття.

Поняття – це форма людського мислення, в якій узагальнюються суттєві ознаки речей і явищ об’єктивної дійсності.

Наприклад, слово картина є спільною назвою однорідних предметів, воно ж і називає будь-який одиничний предмет з цього ряду. (О.Пономарев)

 • З’ясуйте, слово є безпосередньою назвою предмета чи назвою нашого уявлення, поняття про предмет.

Щоб дати правильну відповідь, поміркуйте над таким питанням. Чи одне і те ж саме буде означати слово земля для малої дитини і для вченого-геолога або географа? Порівняйте, що люди думали про будову Землі в давнину і тепер.

 • Як ви розумієте слова відомого письменника М.О.Рубакіна?

Слово являє собою вкрай своєрідну посудину, яка хоч і наповнена змістом, але так ним наповнена, що ніхто ніяким чином не може одержати її і випити: його доводить самим творити, стараючись вникнути в нього, але творити з власних елементів і за своїм образом і подобою.

Під час пояснення скористайтеся поняттями зміст, форма, значення, смисл.

 • Порівняйте пари слів. Які з них мають конкретніше значення, а які – загальніше?

Біле море – море, береза – дерево, рослина – дерево, тварина –істота, продукт – сир, сир – сир голландський, сонячна система – всесвіт.

Яке із слів є найзагальнішою назвою?

 • Робота над схемою.

Слова

Повнозначні Неповнозначні

(самостійні) (службові)

Мають лексичне Не мають лексичного

значення значення

 • За поданим лексичним значенням знайдіть і запишіть слова.

 1. Спокійна, досить широка поверхня води річки або ставу.

 2. Відбиття звуку від будь-якої перешкоди; відгомін.

 3. Такий самий, який збігається з чимось.

 4. Розрізати тканину або шкіру на шматочки визначеного розміру і форми для виготовлення одягу або взуття.

 5. Початкові літери імені, по батькові та прізвища.

Довідка: плесо, луна, тотожний, кроїти, ініціали.

VIІ. Підсумок заняття.

 • Мовний диктант. Закінчити речення.

 1. Словниковий склад певної мови…… (лексика).

 2. Словниковий запас людини …. (лексикон).

 3. розділ мовознавства, що розробляє теоретичні принципи укладання словників … (лексикографія).

 4. Розділ лінгвістики, який вивчає лексику … (лексикологія).

 5. Здатність слова мати одночасно кілька значень … (полісемія)

 6. Слова, які мають одне лексичне значення … (однозначні).

 7. Слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням … (омоніми).

 8. Слова, які позначають одне і те ж, але з різними відтінками значення … (синоніми)

 9. Слова, близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значенням і написанням … (пароніми).

10.Слова, які вживаються лише в мові людей певної місцевості … (діалектні).

11.Слова, що вживаються людьми певної професії … (професійні).

12.Слова, що називають певні наукові поняття … (терміни).

 • Попереджувальний диктант. З’ясуйте лексичне і граматичне значення виділених слів. При потребі зверніться до тлумачного словника.

 1. Моя любов, квітуча Україно! Мов білий легіт вишень навесні, люблю я слово й пісню солов’їну, що предок в спадок залишив мені (І.Турчин).

 2. Де гарцювали яничари, дзвенять на сонці лемеші (І.Турчин)

IV.Домашнє завдання:

Записати 10 відомих термінів, пов’язаних з вашою профільною дисципліною, розкрити їх значення, з’ясувати походження, користуючись словником та інтернет-ресурсами.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.