Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Розробка уроку української мови в 10 класі "Лексичні синоніми, антоніми, пароніми"

Українська мова

Для кого: 10 Клас

20.09.2018

12225

1251

1

Опис документу:
Урок української мови в 10 класі розкриває шляхи збагачення лексики української мови. Має за мету сформувати уявлення учнів про лексико-стилістичні синоніми та їх види; збагачувати словниковий запас, розвивати культуру мовлення, усне та писемне мовлення; виховувати повагу до рідної мови.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська мова, 10 клас

Тема: Шляхи збагачення лексики української мови. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми. Синонімічне багатство мови. Лексична сполучуваність.

Мета: активізувати, узагальнити та систематизувати знання учнів про слово як предмет вивчення лексикології, його лексичне значення, про синоніми, антоніми та пароніми, про фразеологію; сформувати уявлення про лексико-стилістичні синоніми та їх види; збагачувати словниковий запас учнів;

розвивати культуру мовлення, усне та писемне мовлення;

виховувати повагу до рідної мови.

Хід уроку

Маємо відродити в наших сучасних

українцях і українках генетичну пам'ять,

почуття гордості, маємо і до збайдужілих душ

торкнутися запашистим євшан-зіллям

рідного слова!

О. Гончар

Як ви розумієте вислів О.Гончара?(коментар епіграфа)

І. Організаційний момент.

ІІ Повідомлення теми і мети уроку.

Уміння людини правильно і влучно користуватися словниковим запасом значною мірою характеризує її загальний рівень володіння мовою. Ми з вами пригадаємо все, що ви знаєте про слово, його лексичне значення, про синоніми, антоніми, пароніми, фразеологізми; дізнаємося про лексико-стилістичні синоніми та їх види, навчимося визначати стилістичне призначення фразеологізмів. І завдяки цим знанням ви досягнете збагачення власного словникового запасу, підвищення культури мовлення, покращите усне та писемне мовлення.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Але спочатку давайте пригадаємо, що ви знаєте про лексикологію та фразеологію за допомогою мовознавчого диктанту «Вірю - не вірю». На аркушах паперу поставте плюс, якщо згодні з висловом, мінус – якщо ні.

 1. Лексика – це словниковий склад мови +

 2. Усі терміни – багатозначні слова -

 3. У реченні «Задумався дуб темношатий» слово «задумався» ужите в переносному значенні +

 4. Слова «прикрашати, декорувати, оздоблювати» - синоніми +

 5. Слова «війна – мир, довгий – короткий, зима – літо» - омоніми -

 6. У реченнях «Я проводжу час у дружній компанії» та «Розпочалася військова кампанія» вжито пароніми +

 7. Сполучення «теревені правити, як кіт наплакав, брати за живе» - фразеологізми +

 8. Сполучення «від вітру валитися, вітер у кишені свистить, вітер у голові грає» - синонімічні -

 9. Слова « камінь, знання, подяка» - стилістично забарвлені -

А тепер разом з‘ясуємо, які відповіді правильні, а які – ні.

Обміняйтесь аркушиками і перевірте роботи, спираючись на відповіді.

IV. Вивчення нового матеріалу.

Слово є основною одиницею мови і мовлення, пов’язаною з усіма іншими мовними одиницями. На відміну від менших одиниць мови (звуків, морфем), слово характеризується самостійністю і повнозначністю. Водночас слово є будівельним матеріалом для більших одиниць — словосполучення і речення.

Значення слова не є монолітним. Воно як конструктор: складається з елементів – крупинок інформаційних, іноді – крупинок емоційних, ще якісь значеннєві крупинки дістаються йому від інших слів, що стоять поруч. Це так звані семи, відповідно значення слова називають семантикою.

Словниковий склад мови вивчає наука лексикологія.

Робота с опорним конспектом. Конспектування основних термінів (синоніми, антоніми, пароніми)

Гра «Поясни слово» Група поділяється на 3 команди: одна описує слово за його особливостями і призначенням, інші його відгадують і навпаки.

Альтанка, арка, архітектура, вітраж, декор, колонада, мансарда, скульптура, сходи, фасад, цегла, обрамлення.

Важливим стилістичним засобом української мови є синоніми. Завдяки синонімам ми маємо можливість не тільки уникати повторів, а й збагачувати нашу мову, робити її виразнішою та гнучкішою.

Довідка:

Альтанка – невеличка будівля для відпочинку серед живої природи (в садку, парку).

Арка – криволінійне перекриття прорізу в стіні або перекриття простору між двома опорами-стовпами, колонами, пілонами тощо.

Архітектура – мистецтво створення, проектування й побудови різноманітних будинків і споруд, а також цілих будівельних комплексів, що формують просторове середовище для життя і діяльності людей.

Вітраж – різновид монументально-декоративного мистецтва, орнаментальна або сюжетна композиція зі скла або іншого матеріалу, який пропускає світло.

Декор – 1) сукупність прикрас споруди на фасаді, стінах, в інтер’єрі; 2) єдність зовнішнього оздоблення будинку, споруди або інтер’єрів, забезпечена художньо-декоративними засобами.

Колонада – ряд або ряди колон, що підтримують балкове або аркове перекриття і становлять архітектурне ціле в споруді.

Мансарда – приміщення, переважно житлове, рідше – виробниче (майстерня) або господарське, розташоване на горищі будинку під високим дахом.

Скульптура – вид образотворчого мистецтва, витвір якого має об’ємну (тривимірну) форму, витесану з граніту, відлиту з бронзи, гіпсу чи інших матеріалів.

Сходи – елементи конструкцій будинку, що служать для сполучення між поверхами.

Фасад – зовнішній бік будинку, споруди, утворений огороджувальними конструкціями.

Цегла – виріб зі штучного каменю у вигляді прямокутного паралелепіпеда, одержаний випалюванням з глини або силікатів.

Обрамлення – функціональна або декоративна рама, кайма, смуга навколо якогось елементу (вікна, дверей, панелі тощо)

Виконання тренувальних вправ.

Вправа 1. Доберіть синоніми до виділених слів у словосполученнях.

Безмежне поле (безкрає, неозоре, безмірне, неоглядне, неосяжне, несходиме), неглибока річка (мілка, мілководна, плитка), видніється на горизонті (бовваніє, красується, вимальовується, маячить, проступає, мріє), сміливість у бою (відвага, мужність, хоробрість, відчайдушність, зухвалість), збагнути прочитане (зрозуміти, розібратися, втямити), багатобарвна вишивка (різнобарвна, багатоколірна, квітчаста, барвиста, кольориста, розмаїта), мрійливий настрій (романтичний, емоційно-піднесений, незвичайний, таємничий), наполегливий характер (настійливий, настирливий, завзятий, упертий), доводити власну думку (доказувати, обґрунтовувати, мотивувати)

Вправа 2. Запишіть прислів’я. Підкресліть антоніми. Як впливають вони на зміст і виразність прислів’їв?

1. Вгору не підскочиш, униз не провалишся. 2. Хто високо літає, той низько сідає. 3. Зле – не гнися, добре – не пнися. 4. Колос повний гнеться до землі, а пустий догори стирчить. 5. Свої сухарі кращі чужих пирогів. 6. Від гніву старієш, від сміху молодієш. 7. Молодість лінива – то старість плачлива.

Вправа 3. (Усно) Подані пари слів введіть у самостійно складені речення. У разі потреби зверніться до словника.

Освічений – досвідчений

Писемний – письмовий

Платівка – пластинка

Латвійці – латиші

Китайка – китаянка

Екскаватор – ескалатор

Для довідок: Освічений – який має освіту, здобув глибокі знання. Досвідчений – який має великі знання в якійсь галузі, великий життєвий досвід. Писемний – виражений за допомогою графічних знаків (Писемна пам’ятка, писемні джерела). Письмовий – написаний (письмова робота, письмове розпорядження). Платівка – диск з пластичного матеріалу із звуковим записом. Пластинка – плоска тонка смуга якого-небудь матеріалу (Металева пластинка). Латвійці – населення Латвії. Латиші – нація, що становить корінне населення Латвії. Китайка – шовкова або бавовняна тканина, яку привозили з Китаю. Китаянка – представниця народу, що становить основне населення Китаю. Екскаватор – самохідна землерийна машина. Ескалатор – механічні рухомі сходи.

Вправа 4. Орієнтуючись на виділені слова, поділіть подані словосполучення на чотири групи: багатозначні слова, синоніми, антоніми, пароніми.

Гострий ніж, гострий дзьоб; цікавий персонаж, ввічливий персонал; хоробрий воїн, сміливий воїн; упало додолу, повертався додому; гострий кут, тупий кут; відкрити збори, відкрити книгу; величезний дуб, гігантський дуб; відкрити книгу, закрити книгу; безперечний аргумент, безпечний атракціон; важлива інформація, важливе повідомлення; сміхотлива дитина, смішний випадок; важка робота, важкий труд; важка робота, легка робота; свіжий хліб, черствий хліб; холодне повітря, тепле повітря; зустріти ввічливо, зустріти привітно.

Вправа 5 Творче коментоване письмо. До поданих слів підібрати синоніми. Визначити, якою частиною мови вони виражені. Зробити висновки.

 • Праця - … (робота, труд, діло) – іменник.

 • Чарівний - … (прекрасний, красивий, чудовий, привабливий, пишний) – прикметник.

 • Говорити - … (бесідувати, розповідати, висловлюватись, балакати) – дієслово.

 • Важко - … (тяжко, нестерпно, скрутно) – прислівник.

Вправа 6 Підібрати до слів іншомовного походження відповідні синоніми. Зробити висновки. Пояснити написання и або і в словах іншомовного походження.

Дисципліна - (порядок)

Адаптація - (пристосування)

Дистанція – ( відстань)

Істина - (правда)

Інформація – (повідомлення)

Фініш – (кінець)

Договір – (угода)

Висновок. Синоніми допомагають уникнути надмірного вживання слів іншомовного походження, користуватися власною лексикою.

Вправа 7

З’ясувати, кого з видатних історичних осіб і діячів культури стосуються наведені перифрази.

Дочка Прометея, співець чуття єдиної родини, Кобзар, перший громадянин Всесвіту, великий комік, генеральний конструктор ракет, Каменяр, українська Сапфо, корифей українського театру, Орлеанська Діва.

Довідка. І. Карпенко-Карий, П. Тичина, Т. Шевченко, Маруся Чурай, Леся Українка, Чарлі Чаплін, Ю. Гагарін, С. Корольов, І. Франко.

Вправа 8

Творчий диктант (утворіть антоніми від запропонованих слів за допомогою префіксів без-, не-).

Вітряна погода, грамотна людина, діяльне життя, димне повітря, зоряна ніч, людна вулиця, росяний ранок, сердечне ставлення, сніжна зима, хмарне небо, акуратна дівчина, ввічливе запитання, балакуча сестра, велике місто, вдалий виступ, відомий факт, голосна розмова, смачна страва, чесана розповідь.

Вправа 9

Розгадування кросворду «Для вдумливих».

Потренуйтесь у доборі омонімів. За значенням одного з омонімів назвіть його, доберіть омонімічну пару і запишіть до клітин разом із словом, що розкриває лексичне значення другого омоніма.

Зразок. Монарх і його оточення—Двір. Двір діда.

 1. Вимерлий бик.

 2. Невелика хижа тварина з тонким і гнучким тілом.

 3. Трав'яниста степова рослина; ковила волосиста.

 4. Співочий птах; стриж.

 5. Морський водоплаваючий птах.

 6. Голуб особливої породи — чубатий, волохатий.

 7. Той, хто має чорні брови.

 8. Велика хижа морська риба із плоским тілом і вузьким хвостом.

(Відповіді. 1. Тур олімпіади. 2. Ласка матері. 3. Тирса сосни. 4. Щур бридкий. 5. Чайка козацька. 6. Туркіт горлиці. 7. Чорнобривець цвіте. 8. Скат автомобільний).

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Тести

 1. Завершіть подане твердження.

Лексикологія – це розділ мовознавчої науки, який вивчає…

а) стійкі одиниці мови;

б) особливості слововживання;

в) правильну вимову слів;

г) лексичне значення і вживання слів.

2. Укажіть словосполучення, вжите у прямому значенні:

а) золота дитина;

б) золоті руки;

в) золота монета;

г) золота осінь.

3. У якому рядку подано антоніми до слова «великий»?

а) немалий, здоровий;

б) величний, величенький;

в) великий-превеликий;

г) малий, маленький.

4. У якому рядку наведені слова є синонімом до слова «незвичайний»?

а) особливий, незвичний, неординарний;

б) особливий, нездатний, незбагненний;

в) незвичний, незлагоджений, анонімний;

г) даремний, бездарний, непередбачуваний.

5. У паронімах безслівний – безсловесний слово «безслівний» має значення:

а) покірний;

б) який не має здатності говорити;

в) без слів;

г) мовчазний.

6. Фразеологізми – це …

а) стійкі сполучення слів;

б) слова, які вийшли з активного, повсякденного вжитку;

в) слова, якими користуються жителі певної місцевості;

г) слова, які використовуються групами людей, об’єднаних однією професією.

7. Вирази не підкорятися обставинам, діяти активно можна замінити фразеологізмом:

а) подати голос;

б) дати перцю;

в) виходити сухим із води;

г) пливти проти течії.

 1. Оголошення домашнього завдання:

Повторити вивчений матеріал. Виконати вправи в підручнику.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.