Розробка уроку "Сенсорні системи"

Опис документу:
Урок вивчення нових знань, метою якого є формування загального уявлення про сенсорні системи смаку й нюху, руху, рівноваги, дотику, температури, болю, розглянути їх будову й особливості функціонування, провести дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

8 клас

Урок. Сенсорні системи смаку, нюху, руху, дотику, температури, болю

Цілі уроку: сформувати загальне уявлення про сенсорні системи смаку й нюху, руху, рівноваги, дотику, температури, болю, розглянути їх будову й особливості функціонування, провести дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри

Обладнання й матеріали: таблиці зі схемами структури сенсорних систем, таблиці зі схемою будови смакового й нюхового аналізаторів, презентація, обладнання для проведення дослідження, мультимедійний комплекс

Базові поняття й терміни: смакова сенсорна система, нюхова сенсорна система, нюх, смак, порогова концентрація, пахучі речовини, смаковий поріг, рухова сенсорна система, вестибулярний апарат, півколові канали сенсорна система дотику, сенсорна система температури, сенсорна система болю, температурна чутливість, біль, дотик, шкірна рецепція, пропріорецепція

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

 Хід уроку

 I. Організаційний етап

 II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Назвіть основні елементи будови сенсорних систем?

2. Визначте елементи будови слухового аналізатора (інтерактивна вправа)

Завдання на дидактичних картках:

Вибрати окремо ознаки зорового(А) і слухового(Б) аналізаторів.

1. Складається з трьох частин: рецепторів, нерва і зони кори.

2. Рецептори знаходяться в органі чуття.

3. Рецептори – колбочки і палички.

4. Рецептори розташовані в завитці.

5. Сприймає світло.

6. Сприймає коливання повітряного середовища.

7. Зона кори знаходиться у скроневій долі.

8. Зона кори знаходиться в потиличній долі.

9. Причина виникнення нервового імпульсу – біохімічні процеси.

10. Причина виникнення нервового імпульсу – біофізичні процеси.

11. Складається з трьох частин.

12. Рецепторною зоною є сітківка.

13. Має скловидне тіло.

14. Має кришталик

15. Пов'язаний з носоглоткою.

Відповідь:

А.

1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13,14

Б.

1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 15

 III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Проведення дослідів:

1. Посадити учня на стілець, попросити його зігнути одну ногу в коліні, прихилити голову до плеча. Запитати: за допомогою чого ми відчуваємо, як розміщене наше тіло в просторі? Як ми відчуваємо свій організм? Хто є “очі та вуха” мозку усередині нас?

2. Посадити учня на стілець, попросити заплющити очі. Олівцем торкнутися кінчика пальця. Що відчувається? А якщо натиснути сильніше, що ще відчувається?

  1. Заплющте очі і скажіть – ви можете описати – де зараз (в якому положенні) знаходяться ваші руки, ноги, голова?

Отже, сприйняття запахів, рівноваги тіла, температури, болю... і буде темою уроку

ІV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Смакова сенсорна система

Периферичний, або рецепторний, апарат смакового аналізатора знаходиться в порожнині рота. З допомогою смакового аналізатора здійснюється випробування їжі після її безпосереднього дотику зі слизовою оболонкою порожнини рота. Крім того, з рецепторного поля порожнини рота за участі смакового аналізатора рефлекторно пускається в хід складний механізм апарата травлення.

У слизовій оболонці ротової порожнини є особливі утворення — смакові цибулини, що є специфічними кінцевими апаратами, які сприймають смакові подразники. У дорослої людини смакові цибулини розміщуються на кінчику язика, на боковій його поверхні, а також на передній і задній поверхні надгортанника, на задній стінці глотки, на передньому та м’якому піднебінні. У старості їх кількість зменшується.

Іннервація смакової області дуже складна. У хребетних тварин немає окремих смакових нервів, як для рецепторів нюху. Смакові цибулини різних областей слизової оболонки порожнини рота одержують нервові волокна від чотирьох різних нервів.

Усі смакові волокна входять до складу одиночного пучка довгастого мозку й закінчуються в області його ядра.

Подразнювачами смакових рецепторів є найрізноманітніші речовини у водних розчинах. Речовини, нерозчинні у воді, не мають смаку; не має смаку також дистильована вода. Існують три групи смакових речовин, які викликають чотири види перших відчуттів смаку: кислого, солоного, гіркого й солодкого.

Поверхня язика неоднаково чутлива до різних видів смакових подразників: солодке краще відчувається на верхівці язика і слабше — біля основи, для гіркого — максимальне відчуття в основі, а мінімальне — у верхівці язика.

Розлади смаку

Утрата смаку спостерігається в разі різних захворювань; найчастіше трапляється зниження смакової чутливості.

Нюхова сенсорна система

Рецепторний апарат нюхового аналізатора знаходиться всередині носа. В області верхнього носового ходу й задньої верхньої частини носової перегородки слизова оболонка відрізняється своєю товщиною й жовтокоричневим забарвленням. Рецепторний апарат нюхового аналізатора складається із трьох типів клітин: нюхових, опірних та базальних, які утворюють нюховий епітелій. Нюхові центри пов’язані з багатьма нервовими центрами проміжного й середнього мозку.

Гострота нюху характеризується порогом відчуття, тобто мінімальною кількістю пахучих речовин, які здатні викликати відчуття запаху. Гострота нюху щодо однієї й тієї самої пахучої речовини широко варіює в різних людей. Вона змінюється також у однієї й тієї самої людини в широких межах залежно від багатьох умов.

Особливо різко виражені зміни гостроти нюху, пов’язані з адаптацією. Наведіть приклад. Добре відомо, що люди, які працюють з різними неприємними запахами речовин, настільки швидко звикають до них, що перестають їх відчувати. У разі тривалого вдихання пахучої речовини однією половиною носа адаптація настає не тільки на цій стороні, але й на другій. На основі цього можна зробити висновок, що процес має місце і в центральних відділах нюхового аналізатора. У разі повної адаптації до одного запаху, тобто повного зникнення здатності відчувати його, гострота нюху інших запахів може залишатися без змін.

 Сприйняття рівноваги. Вестибулярний апарат виконує найважливішу функцію – орієнтацію тіла в просторі. Анатомічно він пов’язаний з внутрішнім вухом і складається з:

а) круглого та овального мішечків;

б) трьох півколових каналів.

У порожнинах мішечків містяться опорні епітеліальні клітини, між якими занурені рецепторні вестибулярні волоскові клітини. Вони бувають циліндричної та кулястої форми. Волоски вестибулярних рецепторів занурені у драглисту мембрану, в якій знаходяться кристали кальциту – отоліти, тому вона називається отолітовою мембраною. У порожнинах півколових каналів і мішечків міститься рідина. Рецептори мішечків реагують на зміну сили тяжіння. Волоскові клітини збуджуються, якщо зміщується отолітова мембрана. Коли ми перебуваємо у вертикальному положенні, мембрана тисне на волоскові клітини і вони згинаються. Згинання волосків приводить до виникнення нервових імпульсів, які передаються до нервових центрів головного мозку, де і формуються відчуття про вертикальне положення тіла у просторі. При зміні положення тіла отолітова мембрана розтягує волоски, що також сприяє виникненню нервових імпульсів, які сигналізують у мозок про зміну вертикального положення тіла.

Фізкультхвилинка (тематична + дослід)

  1. Встати прямо, підійти від парт, заплющити очі. Яке положення тіла?

  2. Нахилитися вперед. Яке положення тіла?

  3. Нахилитися вправо, вліво. Яке положення тіла? За допомогою якої системи ви про це дізналися?

  4. Вправи для плечового поясу

  5. Вправи для тулуба

  6. Вправи на координацію рухів( не відкриваючи очей доторкнутися до носа, зігнути в коліні праву ногу, залишатися в цьому положенні 0.5 хв.)

Поясніть, як відбулася регуляція ваших рухів.

Тренування вестибулярного апарату

Дослід. (Постановка проблемного питання)

Сядьте за парти. Заплющте очі. Покладіть руки на стіл. Візьміть ручку та листок паперу. Напишіть на ньому «Вестибулярна сенсорна система».

Чи змінилося положення тіла? Чи за допомогою вестибулярного апарату можна визначити, який саме рух ви здійснили?

Дотикова сенсорна система

Шкірний, або тактильний (дотиковий), аналізатор відіграє, безумовно, виняткову роль у житті людини, особливо під час його взаємодії із зоровим і слуховим аналізаторами в процесі формування в людини цілісного сприйняття навколишнього світу. У разі втрати зору та слуху людина з допомогою тактильного аналізатора за рахунок тренування й різноманітних технічних пристосувань може «чути», «читати», тобто діяти й бути корисною суспільству. Тактильною чутливістю людина забов’язана функціонуванню механорецепторів шкірного аналізатора. Джерелом тактильних відчуттів є механічні впливи у вигляді дотику або тиску.

Сенсорні рецептори шкіри

У шкірі дуже багато нервових волокон і нервових закінчень, що розподілені вкрай нерівномірно й забезпечують різним ділянкам тіла різну чутливість. Наявність на шкірі волосяного покриву значно підвищує чутливість тактильного аналізатора.

Механізм дії тактильного аналізатора можна описати в такий спосіб. Механічна дія на шкіру викликає деформацію нервового закінчення, у результаті якої виникає рецепторний потенціал і нервовий імпульс. Цей імпульс, що несе інформацію подразника, передається до центральної нервової системи, у її вищий відділ — кору головного мозку, де й формуються відчуття. Відмітна риса цього аналізатора полягає в тому, що рецепторна площа дотику більша, ніж у інших органів чуття. Це забезпечує шкірному аналізатору високу чутливість. Закономірності в будові провідних шляхів є такими ж, як і для інших аналізаторів.

Температурна сенсорна система

Температурну сенсорну систему зазвичай розглядають як частину шкірного аналізатора, завдяки збігу, розташуванню рецепторів і провідникових шляхів. Оскільки людина є теплокровною істотою, то всі біохімічні процеси в її організмі можуть протікати з необхідною швидкістю й напрямком у певному діапазоні температур. На підтримку цього діапазону температур і спрямовані теплорегуляційні процеси (теплопродукція й тепловіддача). За високої температури зовнішнього середовища судини шкіри розширюються і тепловіддача посилюється, за низької температури — судини звужуються й тепловіддача зменшується. Температурна чутливість має особливості під час аналізу зовнішнього середовища: добре виражена адаптація й наявність температурного контрасту.

Виконання дослідження робота у зошитах

Рухова сенсорна система

Рухова сенсорна система забезпечує координацію рухів людини. Її рецептори знаходяться у м’язах і сухожилках. Вони сигналізують про ступінь напруження м’язових волокон, положення суглобів і частин тіла людини в просторі. З допомогою рухової сенсорної системи людина навіть за відсутності зору може виконувати в просторі складні рухи.

Больова сенсорна система

Біль — специфічний психофізіологічний стан людини, що виникає внаслідок дії сильних або пошкоджуючих факторів. Він супроводжується дуже неприємним відчуттям. Біль відіграє в організмі важливу захисну функцію. Сильні або пошкоджуючі подразнення сприймаються больовими рецепторами, які розташовані майже в усіх органах. Від них нервові імпульси надходять до проміжного мозку, а звідти — до кори великих півкуль.

V. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

У зору є око, у слуху – вухо, у нюху – ніс, у смаку – язик. А за дотик відповідає вся поверхня тіла людини. Його орган – шкіра. Види рецепторів шкіри: механорецептори, терморецептори, больові. Людина може лишатися зору та слуху. Є хвороби, при яких зникає смак. Нежить – і до побачення нюх. Тільки одне з головних чуттів ніколи не кидає людину. Це – дотик. Дивне відчуття: Активний дотик руки людини – велике диво природи: на цукрових заводах Голландії густоту сиропу робітник визначає, стискуючи двома пальцями краплину цієї рідини, збирачі бавовни вміють на дотик визначити сорт бавовни, її стиглість, добре треновані руки лікаря – це для нього – друга пара очей, сліпі люди на дотик визначають колір предмета. Отже, чутливість шкіри рук дуже висока.

Питання до учнів

1. Чому дотикова сенсорна система є надзвичайно важливою для людини?

2. Завдяки якій системі людина може правильно визначати положення свого тіла у просторі навіть у темряві?

  1. Космонавтам, які опинилися в умовах невагомості, спочатку здається, що вони перевернулися донизу головою. Поясніть чому?

 VI. Підведення підсумків. Домашнє завдання 47-48, повт 41-46

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн