До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
6
міс.
1
1
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Розробка уроку: Практична робота №8 «Створення бази даних в середовищі СУБД»

Опис документу:
Мета: навчити учнів створювати базу даних в середовищі СУБД; формувати навички проектувати базу даних, реалізовувати спроектовану модель у вигляді об’єктів; розвивати вміння працювати з програмами та чітко й лаконічно висловлювати думки; логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки, толерантного ставлення до товаришів, зацікавленості у вивченні предмета.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №2

Розробка уроку для 11 класу

на тему:

Практична робота №8

«Створення бази даних в середовищі СУБД»

Підготувала

вчитель інформатики

Черкасова

Олена Олександрівна

Кривий Ріг – 2019

Тема: Практична робота №8 «Створення бази даних в середовищі СУБД»

Мета:

навчальна: навчити учнів створювати базу даних в середовищі СУБД;

розвивальна: формувати навички проектувати базу даних, реалізовувати спроектовану модель у вигляді об’єктів; розвивати вміння працювати з програмами та чітко й лаконічно висловлювати думки; логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки, толерантного ставлення до товаришів, зацікавленості у вивченні предмета.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: середовище СУБД MS Access, презентація, проектор, інструктивні картки.

Хід уроку

 1. Організаційний етап.

Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання. Оголошення теми, мети уроку.

 1. Актуалізація знань. Мотивація до навчальної діяльності.

1. Що таке інформація?

2. Форми і способи подання інформації?

3. Інформаційні процеси?

Вчитель. Отже, інформація завжди відігравала в житті людини дуже важливу роль. Будь-яка людська діяльність – це процес збирання, перетворення інформації, прийняття на її основі рішень та їх виконання.

Під час інформаційної діяльності людина збирає і накопичує відомості про все, що її оточує. До появи обчислювальної техніки вся інформація зберігалася у письмовому або друкованому вигляді. Однак зі збільшенням обсягів інформації загострювалося питання її зберігання та обробки. Нагадаю, що інформація для обробки називається даними.

Щоб користувач легко міг знаходити потрібну інформацію, вона має бути організована певним чином. Це стосується не лише інформації у комп'ютері, а й будь-якої інформації про об'єкти реального світу. Постійна зміна параметрів суспільних явищ, вдосконалення технологій зумовлює значне збільшення обсягів використовуваних даних. Для впорядкування їх об'єднують в певні групи за класифікаційними ознаками, зокрема, тематикою, сферою застосування.

Наведіть приклади даних, які об’єднані за певною ознакою?

«МОЗКОВИЙ ШТУРМ»:

1. БД – це … це систематизоване сховище структурованої інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм.

2. СУБД – це … це програмні засоби для створення, введення і використання БД.

3. Назвіть типи БД:

Ієрархічна модель БД — зберігає інформацію, організовану послідовно: один елемент вважається головним, інші йому підпорядковуються ;

Мережна модель БД — має складові структури, як і реляційна, але відрізняється характером відношень між ними: існує можливість встановлення додаткових зв'язків;

Реляційна модель БД — побудована на взаємовідношеннях між складовими структури: складається з сукупності взаємопов'язаних двовимірних таблиць.

4. Найпоширенішою БД є … реляційна.

5. Яка СКБД входить до пакету Microsoft Office? Access

 1. Вивчення нового матеріалу.

До того, як почати вносити дані в БД, необхідно розробити модель структури бази. Треба врахувати кількість полів кожної з таблиць, визначити ключове поле, за яким будуть таблиці зв’язані. Після моделювання структури наступним етапом розробки бази даних є створення таблиць. Під час створення нової бази даних в Access створюється перша таблиця.

Можливі такі основні способи створення полів таблиці та визначення типів даних у них:

 • з використанням Подання таблиці

 • з використанням елементів керування групи Додавання й видалення вкладки Поля

 • з використанням подання Конструктор

Розглянемо перший спосіб. Особливістю його є те, що користувачу не обов'язково безпосередньо вказувати значення властивостей типів даних.

Потрібно тільки створити поля з відповідними іменами та вказати типи даних. Одне з полів — Ідентифікатор, створюється програмою за замовчуванням під час створення нової бази даних, для нього встановлюється тип даних — Автонумерація. Це поле за замовчуванням визначається як ключове.

Для створення всіх інших полів з певними іменами слід:

 1. Клацнути на заголовку поля Клацніть, щоб додати.

 2. Вибрати у списку, що відкрився, тип даних.

 3. Увести замість імені поля за замовчуванням (Поле 1) потрібне ім'я, наприклад Прізвище.

 4. Виконати дії 1-3 потрібну кількість разів для введення імен і типів даних усіх необхідних полів.

 5. Завершити процес уведення імен полів вибором рядка під іменем поля.

Слід зважати на те, що імена полів не повинні містити: крапок, знаків оклику, квадратних дужок, прихованих символів.

Для змінення типів даних полів і значень їх властивостей використовують елементи керування групи Форматування вкладки Поля. Ці операції подібні до відомих вам операцій в табличному процесорі Excel.

Під час створення полів таблиці з використанням елементів керування групи Додавання й видалення вкладки Поля потрібно:

 1. Зробити поточною вкладку Поля.

 2. Вибрати у групі елементів керування: Додавання й видалення потрібний тип даних.

 3. Увести замість імені поля за замовчуванням (Поле 1) потрібне ім'я, наприклад Прізвище.

 4. Виконати дії 1-3 потрібну кількість разів для введення імен і типів даних усіх необхідних полів.

 5. Завершити процес уведення імен полів вибором рядка під іменем поля.

Для створення нової таблиці бази даних зі складнішою структурою та для встановлення значень інших властивостей полів, як правило, використовують подання Конструктор. Для цього після створення нової бази даних слід у списку кнопки Подання групи елементів керування Подання вкладки Основне вибрати Конструктор. Або виконати Створення – Конструктор таблиць. В обох випадках відкриється вікно таблиці в поданні Конструктор, аналогічне наведеному на малюнку.

У верхній частині вікна є три стовпці: Ім’я поля, Тип даних, Опис.

Крім того, для більшості числових типів даних на вкладці Загальні можна обрати у списку Формат один з форматів відображення числа. У списку Кількість знаків після коми можна вибрати потрібне значення цієї властивості числа.

Для встановлення ключового поля слід зробити поточним відповідне поле і: виконати Конструктор - Знаряддя - Ключове поле або відкрити контекстне меню поля і у списку команд вибрати Ключове поле.

Для відміни встановлення ключового поля слід ще раз повторити описані вище операції.

 1. Робота з комп’ютером.

Завдання: Створіть базу даних Бібліотека_Ваше_Прізвище у папці: D:\11 клас\ з двома таблицями КНИЖКИ і ЧИТАЧІ.

У першій таблиці зберігаються дані про книжки бібліотеки, а у другій – дані про їх читачів.

«Незакінчені речення»:

1. Систематизоване сховище структурованої інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм – це … (база даних)

2. Двовимірні таблиці, які використовуються для збереження даних у реляційних базах даних називаються … (таблицями).

3. Стовпець у таблиці даних, властивість (атрибут) певного поняття предметної області – це … (поле БД)

4. Рядок таблиці, конкретна реалізація (значення) поняття предметної області – це… (запис БД)

 1. Домашнє завдання:

 2. Підбиття підсумків уроку.

 3. Рефлексія

Вправа «Мікрофон»

Що нового ви сьогодні дізналися на уроці?

Чого навчилися?

Що сподобалось на уроці, а що ні?

Чи виникали труднощі?

Які отримані навички будуть корисними в подальшій роботі?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Психологічні особливості навчання вчителів у системі формальної і неформальної освіти»
Швень Ярослава Леонідівна
24 години
490 грн
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.