Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Розробка уроку фізики для 7 класу з теми: "Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання"

Фізика

Для кого: 7 Клас

27.11.2018

2378

96

0

Опис документу:
Представлений матеріал є планом-конспектом комбінованого уроку з фізики у 7 класі згідно оновленої програми (2017 року). Під час уроку реалізується компетентнісний підхід до навчання. на даному уроці учні як навчаються розв'язувати задачі, так і застосовувати набуті знання при виконанні практичних (експериментальних) завдань.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Предмет: фізика

Клас: 7

Урок № 20

Тема уроку. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

Мета уроку: ознайомити учнів із природою рівномірного руху по колу, ввести фізичні величини, що характеризують цей рух (період, частота, лінійна швидкість), вчити розв’язувати найпростіші задачі про обертальний рух; розвивати уважність, виховувати кмітливість, культуру записів фізичної задачі.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання та матеріали: ноутбук, колонки, екран, проектор, настінний годинник, секундомір, іграшковий автомобіль, маркер, друковані матеріали (завдання міні-тесту, шаблони годинників зі стрілками, листочки для проведення рефлексії).

План проведення уроку:

Організаційний

етап

2 хв

Перевірка готовності учнів до уроку

Актуалізація

знань

7 хв.

Фронтальне опитування «Продовж

думку»

Мотивація навчальної діяльності

5 хв.

Перегляд фотознімків з прикладами

обертального руху в природі та техніці.

Вивчення нового матеріалу

10 хв.

1. Рівномірний рух по колу.

2. Період обертання і обертова частота.

3. Лінійна швидкість.

Закріплення вивченого матеріалу

20 хв.

1. Контрольні запитання.

2. Навчаємося розв’язувати задачі.

3. Застосовуємо нові знання на

практиці.

Підсумки уроку. Рефлексія

1 хв

«Осіннє дерево»

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

- Доброго дня, діти. Вітаю вас та бажаю нам плідної праці на уроці. А щоб наш урок пройшов продуктивно, щоб ви отримали міцні знання та вміли їх застосовувати, необхідно перевірити чи всі готові до уроку (підручник, робочий зошит, ручка, лінійка, олівець), а також створити гарний настрій, тому посміхніться і приступаємо до роботи.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Прийом «Продовж думку» (початок фрази висвітлюється на екрані)

 1. Механічний рух – це зміна …

 2. Матеріальна точка – фізична модель тіла, …

 3. Траєкторія руху – це уявна лінія, …

 4. За формою траєкторії рух поділяють на ….

 5. Фізична величина, яка є незмінною при рівномірному русі тіла – це …

 6. Щоб визначити швидкість руху тіла, якщо відомі час руху і шлях, пройдений тілом, необхідно …

 7. Шлях – це фізична величина …

 8. Який рух називають нерівномірним?

 9. Середня швидкість руху тіла – це фізична величина, що дорівнює відношенню …

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні на уроці розглянемо один із видів криволінійного руху, а саме рух матеріальної точки по колу. Також цей рух називають обертальним або обертовим рухом. В кінці уроку ви зможете дати відповідь на запитання: хто і як придумав користуватися відомими нам інтервалами часу такими як доба, тиждень, місяць та рік, як це пов’язано з обертальним рухом. Отже сьогодні ми розглядатимемо обертальний рух матеріальної точки. Запишіть число та тему уроку в зошити.

Давайте спробуємо навести приклади обертального руху, який ми можемо спостерігати чи не щодня (демонстрація фотознімків) (обертання коліс автомобіля, що рухається; обертання барабана пральної машини під час прання білизни; рух кінця секундної (хвилинної, годинної) стрілок годинника; обертання лопатей вентилятора; обертання дитячої каруселі тощо). Якими ж характеристиками можна описати рівномірний рух матеріальної точки по колу?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Рівномірний рух по колу

Увагу учнів слід звернути на те, що криволінійні рухи більш поширені, ніж прямолінійні. Будь-який криволінійний рух можна розглядати як рух по дугах кіл з різними радіусами. Вивчення руху по колу дає також ключ до розгляду довільного криволінійного руху.

Ми будемо вивчати рух тіл по колу з постійною за модулем швидкістю. Такий рух називають рівномірним рухом по колу.

Спостереження показують, що маленькі частинки, що відокремлюються від тіла, що обертається, летять із тією швидкістю, якою володіли в момент відриву: бруд з-під коліс автомобіля летить по дотичній до поверхні коліс; розпечені частинки металу, що відриваються при заточенні різця об точильний камінь, що обертається, також летять по дотичній до поверхні каменя.

Таким чином,

- Під час руху по колу швидкість у будь-якій точці траєкторії спрямована по дотичній до кола в цій точці.

Необхідно звернути увагу учнів, що при рівномірному русі по колу модуль швидкості тіла залишається постійним, але напрямок швидкості увесь час змінюється.

2. Період обертання і обертова частота

Рух тіла по колу часто характеризують не швидкістю руху, а проміжком часу, за який тіло робить один повний оберт. Ця величина називається періодом обертання.

- Період обертання це фізична величина, що дорівнює проміжку часу, за який тіло, що рівномірно обертається, робить один оберт.

Період обертання позначається символом Т. Наприклад, Земля робить повний оберт навколо Сонця за 365,25 діб.

При розрахунках період звичайно виражають у секундах. Якщо період обертання дорівнює 1 с, це означає, що тіло за одну секунду робить один повний оберт. Якщо за час і тіло зробило N повних обертів, то період можна визначити за формулою:

Рух тіла по колу можна характеризувати ще однією величиною — числом обертів по колу за одиницю часу. її називають обертовою частотою:

- обертова частота дорівнює кількості повних обертів за одну секунду.

Обертова частота й період обертання зв'язані таким співвідношенням:

.

Частоту в СІ вимірюють в (с-1).

3. Лінійна швидкість

У природі досить поширений обертовий рух: обертання коліс, маховиків, Землі навколо своєї осі й т. ін.

Важливою особливістю обертового руху є те, що всі точки тіла рухаються з тим самим періодом, але швидкості різних точок можуть істотно відрізнятися, оскільки різні точки рухаються по колах різних радіусів.

Наприклад, при добовому обертанні Землі швидше за інші рухаються точки, що перебувають на екваторі, оскільки вони рухаються по колу найбільшого радіуса — радіуса Землі. Точки ж земної поверхні, що перебувають на інших паралелях, рухаються з меншою швидкістю, тому що довжина кожної із цих паралелей менше довжини екватора.

Якщо відомий період обертання Т, то можна знайти швидкість тіла , яку називають лінійною. За час t, що дорівнює періоду Т, тіло проходить шлях, що дорівнює довжині кола: . Отже,

.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Описати олівцем траєкторію прямолінійного рівномірного руху.

Описати олівцем траєкторію криволінійного руху.

Описати олівцем рух по колу.

Виконати головою рух по колу повільно, з малою лінійною швидкістю.

Виконати головою рух по колу швидко. Яка величина при цьому збільшилася: період чи частота?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Навчаємося розв'язувати задачі (задача записується на дошці)

Вправа 12 (1)

За 18 секунд колесо автомобіля здійснило 24 оберти. Визначте період обертання точки на ободі колеса.

2. Робота з шаблонами годинників.

1) Чому дорівнює період обертання годинної стрілки годинника? Хвилинної?

Розв'язок. Годинна стрілка робить один повний оберт за 12 годин — це і є період її обертання. Період обертання хвилинної стрілки — 1 год.

Рух з такими малими швидкостями важко помітити оком, тому коли ми дивимося на настінні годинники, годинна й хвилинна стрілки здаються нерухомими.

2) Обертова частота якої зі стрілок більше: годинної чи хвилинної?

3) З якою швидкістю рухаються кінці годинної та хвилинної стрілок настінних годинників? Скористайтеся шаблонами годинників, що є у вас на парті.

4) Спостереження за яким процесом призвело до появи таких одиниць виміру часу, як місяць і тиждень?

3. Застосовуємо нові знання на практиці.

Учні під керівництвом вчителя виконують експериментальне завдання по визначенню періоду і частоти обертання коліс іграшкового автомобіля.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 • Який вид руху розглядали на сьогоднішньому уроці?

 • Якими фізичними величинами описується обертальний рух?

 • Як пов’язані між собою період і частота обертання?

Рефлексія «Осіннє дерево».

На дошці заздалегідь намальовано дерево. Кожному учню видається самоклеючий листочок. Якщо настрій гарний – листочок тримається на дереві, якщо настрій в кінці уроку погіршився – листочок впав на землю.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

§ 12 опрацювати (уважно прочитати, розглянути рисунки, дати відповіді на контрольні запитання стор. 82), розв’язати задачу № 2 із вправи 12, визначити лінійну швидкість кінця секундної стрілки годинника (за шаблоном).

5

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.