Розробка уроків з теми "Опорно-рухова система", Біологія 8 клас

Опис документу:
Документ містить розробки комбінованих уроків з теми "Опорно-рухова система", до конспектів включені зручні схеми і таблиці для конспектування учнями, біологічні диктанти, лабораторні дослідження, контрольна робота.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема 1. Опора і рух Біологія 8 клас

8.Тема: Будова і функції ОРС. Хімічний склад кісткової тканини.

Мета: освітня: ознайомити учнів з особливостями будови й основними органами опорно-рухової системи людини;

Розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв’язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі органів опорно-рухової системи;

Виховна: виховувати розуміння значення нормального функціонування опорно-рухової системи для збереження здоров’я людини

Обладнання і матеріали: підучник, схеми, демонстраційний та роздатковий матеріал

Тип уроку: засвоєння нових знань

Ключові компетентності:

Хід уроку

 1. Організаційний момент

 2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Рух – це життя. Люди не можуть не рухатися. Людина пристосована до руху, а, можливо, навіть приречена природою на рух. Скільки рухів робить людина за один день? Тисячі різноманітних випрямлень, згинань, поворотів, стрибків. Отож завдяки чому ми переміщаємось у просторі?

Наш рух забезпечує кістково-мязова система, або опорно-руховий апарат.

Дайте визначення поняттю «рух».

 1. Актуалізація теоретичних знань

Заповнення таблиці (усно)

Додаток 1

Мозковий штурм

Що Ви знаєте про ОРС?

1. які типи м’язової тканини ви знаєте?

2. які типи сполучної тканини ви знаєте?

3. які типи сполучної тканини виконують опорні функції?

4. Назвіть основні відмінності сполучної тканини від інших типів тканин.

 1. Вивчення нового матеріалу

    1. Будова і функції ОРС

Складові ОРС

опис

функції

Скелет

Пасивна частина

Близько 220 кісток

Механічні

 • Опорна

 • Важільна

 • Ресорна

 • Захисна

Біологічні

 • Обмін речовин

 • Кровотворна

 • захисна

Мязи

Активна частина

Близько 656 м'язів

 • опорна

 • захисна

 • енергетична

    1. Будова кісткової та хрящової тканини

Скелет людини складається з хрящової й кісткової такнин.

Хрящова тканина сполучна опорна тканина, що складається з клітин-хондроцитів і міжклітинної речовини та утворює хрящі. Серед сполук міжклітинної речовини цієї тканини переважають білки – колаген і еластин, що визначають гнучкість та еластичність багатьох хрящів.

Головною особливістю хрящової тканини є відсутність кровоносних судин. Живлення здійснюється шляхом дифузії із сполучнотканинного шару – охрястя, що вкриває хрящі. Розрізняють гіаліновий (вкриває суглобові поверхні кісток, утворює реберні хрящі), еластичний (у складі вушних раковин, хрящів гортані) та волокнистий (у міжхребцевих дисках) хрящі.

Кісткова тканина – сполучна опорна тканина, що складається з клітин-остеоцитів і міжклітинної речовини та формує кістки скелета. У міжклітинній речовині цієї тканини переважають неорганічні сполуки (приблизно 2/3 від загальної маси). Це вода й солі, переважно, фосфати й карбонати Кальцію, а також сполуки Флуору, Магнію, Натрію, що надають тканині твердості й щільності. Органічні речовини представлено переважно білком осеїном, який утворює волокна й забезпечує гнучкість та пружність кісток. На відміну від хрящової у кістковій тканині є кровоносні судини для забезпечення живлення клітин і росту кісток. Остеоцити мають відростки, за допомогою яких з’єднуються між собою для більшої міцності тканини.
У кістках виокремлююють два види кісткової речовини – компактну й губчасту. Структурною одиницею компактної кісткової речовини є остеон, що складається із 5–20 циліндричних пластинок, вставлених одна в одну. У центрі кожного остеону проходить центральний канал з кровоносними судинами. Губчаста речовина має тонкі кісткові пластинки й перекладини (трабекули), які перехрещуються з утворенням комірок. Таке розташування пластинок забезпечує рівномірну передачу тиску на кістку й зумовлює найбільшу її міцність за невеликої затрати кісткової тканини.

Отже, особливості хрящової й кісткової тканин визначаються їхньою будовою та хімічним складом.

    1. Хімічний склад кісткової тканини

Хімічний склад кісткової тканини

Органічні речовини

Неорганічні речовини

Осеїн, осеомукоїд, колаген

 • 20-30%

 • Гнучкость + пружність= міцність

Білки, жири , вуглеводи

А) вода (10-20%)

Б) солі Ca, Mg, P, Na

 • 55-60%

 • твердість

 1. Типи кісток

змішані

можуть виконувати різні функції, тому складаються із декількох частин, що мають різну будову, форму й походження

хребці, нижня щелепа

повістроносні

мають повітряні порожнини, що вистелені
слизовою оболонкою й упродовж життя збільшуються. Ці кістки виконують захисну
функцію й пристосовані для вентиляції повітря.

лобова, решітчаста, верхньощелепні

 1. Узагальнення та закріплення нового матеріалу

Лабораторне дослідження (додаток)

 1. Підсумок уроку

 2. Виставлення оцінок та їх мотивація

 3. Інструктаж з домашнього завдання.

Додаток 1

Еволюція ОРС

Лабораторне дослідження

МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КІСТКОВОЇ І ХРЯЩОВОЇ ТКАНИН

Мета роботи: розвивати уміння спостерігати, виділяти істотні ознаки, описувати будову у взаємозв’язку з властивостями, виконувати малюнки.

Обладнання та матеріали: мікропрепарати, мікроскопи, ілюстрації.

Хід роботи

1. Розгляньте мікропрепарат гіалінового хряща. Зверніть увагу на особливоті хондроцитів та міжклітинної речовини.

2. Замалюйте мікробудову гіалінового хряща і підпишіть структурні компоненти: хондроцити, міжклітинна речовина, охрястя з кровоносними судинами.

3. Розгляньте мікропрепарат компактної кісткової тканини. Зверніть увагу на особливості будови.

4. Замалюйте мікробудову кісткової тканини та підпишіть структурні компоненти: остеон, канал остеону, остеоцит, відростки остеоцитів, міжклітинна речовина.

5. Підсумок роботи. Як будова тканини пов’язана з виконуваними функціями

9.Тема: Будова, ріст і розвиток кісток. Типи кісток та їх з’єднання.

Мета: освітня: вивчити особливості різних типів кісток, виявити риси їхньої подібності та відмінності, установити особливості з’єднання кісток, їхнього рості та розвитку.

Розвивальна: розвинути уміння працювати з підручником, опорними схемами тощо, аналізувати, прогнозувати, розвинути логічне, творче мислення, увагу, пам’ять тощо;

Виховна: - виховати бережливе ставлення до природи і життя людини, науковий світогляд, працелюбність, наполегливість, самостійність в роботі, волю до подолання труднощів, повагу до думки іншого, інтерес до предмета.

Обладнання і матеріали: демонстраційний та роздатковий матеріал

Тип уроку: вивчення нових знань

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитись протягом життя, екологічна грамотність і здорове життя.

Хід уроку

 1. Організаційний момент

 2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Поміркуйте!

Опора, рух та форма тіла пов’язані зі способом життя організмів. Водні тварини, які ведуть прикріплений чи малорухливий спосіб життя, мають твердий зовнішній скелет (екзоскелет). Малорухливі тварини, які живуть у ґрунті, воді чи в живих організмах, мають рідкий внутрішній скелет (гідроскелет). А у тварин і людини, здатних до швидкого руху, – твердий внутрішній ендоскелет із «набором важелів». Які переваги такого скелета?

 1. Актуалізація теоретичних знань

Обговорюємо разом

 • Перелічіть основні властивості живого.

 • Існує думка, що кітска – мертвий орган. Чи правильне це твердження. Відповідь обґрунтуйте

 • У якій частині організму розташований червоний кістковий мозок? Яку функцію він виконує?

 • Яка роль кісткової тканини в мінеральному обміні речовин

 1. Вивчення нового матеріалу

 1. Будова кістки

  Окістя

  Зовнішня, щільна, з’єднувальна оболонка кістки, що забезпечує ріст кістки в товщину

  Компактна речовина

  Зовнішній шар кістки, який являє собою щільну речовину, що надає кісткам міцності

  кістка

  Губчаста речовина

  Утворює внутрішній шар кістки. Заповнена кістковим мозком

  Кістковий мозок

  • Жовтий (у кістково-мозковій порожнині трубчастих кісток представлений жировою тканиною.)

  • Червоний (у губчастій речовині містить стовбурові клітини, попередники клітин крові й лімфоцитів.)

 2. Скелет людини

  Скелет

  Осьовий

  Периферичний

  Скелет голови

  Скелет тулуба

  Скелет кінцівок

  Мозковий відділ

  • Непарні (лобова, потилична, клиноподібна)

  • Парні (тім’яні скроневі)

  Лицевий відділ

  • Парні (виличні, верхньощелепні, носові)

  • Непарні (нижня щелепа, під’язикова кістка)

  Верхніх

  Нижніх

  Плечовий пояс:

  -Лопатка

  -Ключиця

  Тазовий пояс:

  Кістки тазу

  Вільна кінцівка

  Вільна кінцівка

  Хребет

  • Шийний (7)

  • Грудний (12)

  • Поперековий (5)

  • Крижовий (5)

  • Куприковий (4-5)

  Плечова

  Ліктьова

  Променева

  Зап’ястя

  П’ястя

  фаланги

  Стегнова

  В. гомілкова

  М. гомілкова

  Заплесно

  Плесно

  фаланги

  Грудна клітка

  • 12 пар ребер

  • 12 грудних хребців

  • груднина

 3. З’єднання кісток

Основні частини суглоба:
ƒ суглобова сумка;
ƒ порожнина суглоба;
ƒ суглобова рідина;
ƒ зв’язки.
Типи суглобів:
ƒ одноосьові (здійснюють рухи в одному напрямі);
ƒ двохосьові (здійснюють рухи у двох напрямах);
ƒ трьохосьові (здійснюють рухи в трьох напрямах)

 1. Узагальнення та закріплення нового матеріалу

Дати відповіді на питання.

1. Опишіть внутрішню будову кісток.

2. які типи кісток ви знаєте?

3. як відбувається ріст кісток?

 1. Підсумок уроку

 2. Виставлення оцінок та їх мотивація

 3. Інструктаж з домашнього завдання.

10.Тема: Будова і функції скелетних м’язів.

Мета: освітня: ознайомити учнів з особливостями будови та роботи м’язів і регуляцією процесів руху в організмі людини;

Розвивальна: розвинути уміння працювати з підручником, опорними схемами тощо, аналізувати, прогнозувати, розвинути логічне, творче мислення, увагу, пам’ять тощо;

Виховна: - виховати бережливе ставлення до природи і життя людини, науковий світогляд, працелюбність, наполегливість, самостійність в роботі, волю до подолання труднощів, повагу до думки іншого, інтерес до предмета.

Обладнання і матеріали: демонстраційний та роздатковий матеріал

Тип уроку: вивчення нових знань

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитись протягом життя, екологічна грамотність і здорове життя.

Хід уроку

 1. Організаційний момент

 2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Сєченов Іван Михайлович (1829–1905) – видатний фізіолог, творець природничого напряму в психології. У своїх дослідженнях функцій опорнорухової системи (ОРС) розвивав ідею про м’яз як орган пізнання навколишнього світу. За переконаннями науковця, м’язи окрім виконання рухової й захисної функцій ще й беруть участь у розвитку мислення людини. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням?

 1. Актуалізація теоретичних знань

Біологічний диктант (Додаток)

 1. Вивчення нового матеріалу

    1. Рух людини

РУХ ЛЮДИНИ життєва функція, що здійснюється м’язовою системою й забезпечує зовнішнє переміщення в просторі та діяльність внутрішніх органів.

 1. Характеристика м’язової тканини

Механізм скорочення м’яза

під час збудження мембрани м’язового волокна потенціал дії поширюється спочатку за системою поперечних впинаньповерхневої мембрани, а потім за системою подовжніх трубочок. Після цього з трубочок і цистерн звільняються йони Ca2+, що переводять м’язове волокно в активний стан. Молекули актину й міозину зсуваються одна відносно одної завдяки системі поперечних містків (елементи міозину). Довжина м’язового волокна змінюється внаслідок ковзання актинових ниток уздовж міозинових, а самі нитки при цьому не змінюються. після закінчення збудження відбувається відтік йонів Ca2+. при цьому поперечні містки розриваються, а м’язове волокно розслабляється.

 1. Узагальнення та закріплення нового матеріалу

 2. Підсумок уроку Виставлення оцінок та їх мотивація

 3. Інструктаж з домашнього завдання.

Біологічний диктант

    1. Структурна й функціональна одиниця кісткової тканини. ______________________________

    2. Основні клітини кісткової тканини. ________________________________________________

    3. Основна органічна речовина кістки. ________________________________________________

    4. Речовини, які надають кістці пружності та гнучкості. _________________________________

    5. Речовини, які надають кістці твердості й міцності. ___________________________________

    6. Клітини хрящової тканини. _______________________________________________________

    7. Хрящ, що вкриває суглобні поверхні кістки. _________________________________________

    8. Кістковий мозок, що виконує функцію кровотворення. ________________________________

    9. Оболонка, що вкриває зверху кістку. _______________________________________________

    10. Кісткова речовина, що складається з безлічі кісткових пластинок, розташованих пухко. _________________________________

    11. Кісткова речовина, що складається з остеонів. _______________________________________

    12. Кістка росте в довжину за рахунок поділу клітин… ___________________________________

    13. Кістка росте в товщину за рахунок поділу клітин… __________________________________

    14. Рухливі з’єднання кісток. ________________________________________________________

    15. З’єднання кісток у хребті. ________________________________________________________

    16. З’єднання кісток у черепі. ________________________________________________________

    17. До складу цього відділу черепа входять кістки: нижньощелепна, верхньощелепна, виличні, носова. _____________________________________________________________________________

    18. До складу цього відділу черепа входять кістки: потилична, тім’яні, скроневі, лобова. ______________

    19. Перший шийний хребець називають… _____________________________________________

    20. Лопатки й ключиці складають…____________________________________________

    21. До складу скелета нижніх кінцівок входять кістки…___________________________

    22. До складу скелета верхніх кінцівок входять кістки… __________________________

    23. Ребра, грудні хребці, грудина утворюють… _________________________________

    24. З’єднання кісток у вигляді чаші — опора для внутрішніх органів. _______________

11.Тема: Види м’язів. Робота та втома м'язів.

Мета: освітня: ознайомити учнів з особливостями будови та роботи м’язів і регуляцією процесів руху в організмі людини;

Розвивальна: розвинути уміння працювати з підручником, опорними схемами тощо, аналізувати, прогнозувати, розвинути логічне, творче мислення, увагу, пам’ять тощо;

Виховна: - виховати бережливе ставлення до природи і життя людини, науковий світогляд, працелюбність, наполегливість, самостійність в роботі, волю до подолання труднощів, повагу до думки іншого, інтерес до предмета.

Обладнання і матеріали: демонстраційний та роздатковий матеріал

Тип уроку: вивчення нових знань

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитись протягом життя, екологічна грамотність і здорове життя.

Хід уроку

 1. Організаційний момент

 2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Наймогутніший міфічний грецький герой Геракл уславився неймовірними подвигами, найвідомішими з яких є такі: боротьба з немейським левом, знищення лернейської гідри, знищення стімфалійських птахів, очищення авгійових стаєнь, викрадення золотих яблук із саду Гесперид, приборкання пса Цербера в царстві Аїда та ін. Кожний з його подвигів вимагав нелюдського напруження усіх сил. Чому ж цей герой не втомлювався здійснювати свої славетні подвиги?

 1. Актуалізація теоретичних знань

Індивідуальне опитуваня

1. Що таке рух людини?

2. Назвіть причини особливостей руху в людини.

3. Що таке м’язова тканина? 4. Назвіть три види м’язової тканини.

5. Що таке м’язи?

6. Назвіть основні види м’язів людини.

7. Назвіть особливості руху людини. 8. Які є види м’язових тканин?

9. Опишіть будову і функції м’язів людини.

10. Доведіть взаємозв’язок будови з функціями різних видів м’язової тканини.

 1. Вивчення нового матеріалу

Характеристика основних груп м'язів (додаток)

Види роботи м’язів

 • Статична робота — робота, під час якої м’язи напружуються, але не скорочуються.

 • Динамічна робота — робота, під час якої м’язи почергово скорочуються й розслаблюються.

Показником ефективності роботи м’язів є коефіцієнт корисної дії.

Виконання тривалої або інтенсивної роботи призводить до стомлення м’язів. під час статичної роботи стомлюються не м’язи, а нервові центри. під час динамічної роботи стомлення м’язів настає внаслідок нестачі кисню, зменшення утворення енергії та накопичення продуктів розпаду.

Після закінчення роботи, що обумовила стомлення, у період відпочинку відбувається збільшення працездатності м’язів (явище надвідновлення).

 1. Узагальнення та закріплення нового матеріалу

Додаток

 1. Підсумок уроку

 2. Виставлення оцінок та їх мотивація

 3. Інструктаж з домашнього завдання.

Лабораторне дослідження

РОЗВИТОК ВТОМИ ПРИ СТАТИЧНОМУ Й ДИНАМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ. ВПЛИВ РИТМУ Й НАВАНТАЖЕННЯ НА РОЗВИТОК ВТОМИ

Мета роботи: розвивати уміння характеризувати розвиток втоми.

Обладнання: гантелі масою 3 і 5 кг, годинник із секундною стрілкою.

Хід роботи

 1. Візьміть у руки гантелі масою 3 кг, підніміть їх до рівня плеча й утримуйте до настання втоми. Час здійсненої статичної роботи зафіксуйте.

 2. Після відновлення м’язів (через 5 хв) візьміть ті самі гантелі й ритмічно піднімайте та опускайте їх. Час здійсненої динамічної роботи запишіть.

 3. Для дослідження впливу навантаження спочатку виконуєте вправу на згинання руки з гантелею масою 3 кг, а після відпочинку – з гантелею 5 кг. За якого навантаження швидше розвивається втома й чому?

 4. Для дослідження впливу ритму на розвиток втоми згинаєте руку з гантелею в повільному темпі, через деякий час – у середньому, а згодом – у швидкому. За якого ритму діяльності швидше розвивається втома м’язів?

 5. Підсумок роботи.

Додаткові вправи

12.Тема: Розвиток ОРС з віком. Надання ПМД при ушкодженнях ОРС

Мета: освітня: ознайомити учнів з особливостями розвитку та найбільш поширеними проблемами опорно-рухової системи, розглянути причини виникнення таких проблем і заходи їх профілактики;

Розвивальна: розвинути уміння працювати з підручником, опорними схемами тощо, аналізувати, прогнозувати, розвинути логічне, творче мислення, увагу, пам’ять тощо;

Виховна: - виховати бережливе ставлення до природи і життя людини, науковий світогляд, працелюбність, наполегливість, самостійність в роботі, волю до подолання труднощів, повагу до думки іншого, інтерес до предмета.

Обладнання і матеріали: демонстраційний та роздатковий матеріал

Тип уроку: вивчення нових знань

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитись протягом життя, екологічна грамотність і здорове життя.

Хід уроку

 1. Організаційний момент

 2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Цікаво знати

Рекорди опорно-рухової системи:

набирання ложкою супу з тарілки задіює близько 30 суглобів верхньої кінцівки;

найдовша кістка людини – стегнова, найкоротша і найменша – стремінце;

у здійсненні кожного кроку беруть участь до 300 скелетних м’язів;

людині легше посміхнутися, ніж насупитися: у першому випадку працює всього 17 м’язів, а в другому – аж 43 м’язи;

найдовший м’яз людини – кравецький м’яз стегна, найкоротший – стремінцевий м’яз середнього вуха людини, а найсильніший – чотириголовий м’яз стегна.

 1. Актуалізація теоретичних знань

Біологічний диктант (додаток)

 1. Вивчення нового матеріалу

Значення фізичних вправ для правильного формування кісток і мязів

У процесі росту й розвитку людини відбуваються значні зміни опорно-рухової системи, пов’язані насамперед із ростом кісток, їхнім окостенінням, формуванням постави, зміною пропорцій тіла, зменшенням вмісту органічних сполук у кістках, рухливості суглобів, еластичності зв’язок тощо. Ці зміни опорно-рухової системи значною мірою залежать від фізичних вправ. У поєднанні з силами природи (сонце, вода, повітря) й режиму харчування фізичні вправи уможливлюють розвиток й оздоровлення організму до глибокої старості.

Але при цьому необхідно враховувати певні вікові особливості опорно-рухової системи:

ріст кісток здійснюється нерівномірно й триває до 20–24 років;

формування вигинів хребта завершується до 18–20 років;

рухливість у різних відділах хребта розвивається нерівномірно: найбільша – у 8–9 років, після 15–17 років – зменшується. З віком міжхребцеві диски втрачають еластичність;

окостеніння кісток верхніх кінцівок починається в період статевого дозрівання;

– інтенсивне збільшення маси м’язів відбувається від 14 до 16 років, і тому це найкращий період для початку занять силовими фізичними вправами.

При регулярних заняттях фізичними вправами людина стає витривалішою, міцнішими стають кістки скелета, розвиваються внутрішні м’язи й вдосконалюються їхні функції. Фізична робота є єдиним фізіологічним засобом зняття емоційних напружень, завдяки чому нервова система зможе забезпечувати чітку регуляцію роботи м’язів. Фізичні вправи підвищують захисні властивості крові й шкіри, стійкість організму до нестачі кисню, низьких і високих температур, проникаючої радіації тощо.

Гіподинамія — знижена рухова активність.

Наслідки гіподинамії:

ƒ дистрофія скелетних м’язів;

ƒ послаблення сили скорочень серця й тонусу судин;

ƒ зниження інтенсивності обміну речовин і енергії;

ƒ порушення кровообігу й атеросклероз;

ƒ погіршення перетравлення й засвоєння їжі;

ƒ послаблення імунітету;

ƒ емоційна нестійкість.

Причини порушень опорно-рухової системи

Порушення опорно-рухової системи посідають друге місце після серцево-судинних захворювань. Оскільки опорно-рухова система – це основа нашого тіла, то її розбалансованість провокує хвороби інших систем, зниження рухливості й погіршення загального стану організму. За причинами виникнення порушень захворювання опорно-рухової системи поділяють на природні, дистрофічні, механічні

Причини порушень опорно-рухової системи

природні

дистрофічні

механічні

група уражень, що виникають як порушення розвитку кісток чи м’язів до народження (вроджені хвороби) або після народження (набуті хвороби). Ці хвороби можуть мати спадковий характер (полідактилія, мармурова хвороба), виникати внаслідок впливу шкідливих чинників на вагітних жінок (природжений вивих стегна), як ускладнення після перенесених інфекційних захворювань (артрити суглобів, остеомієліт кісткового мозку, туберкульоз кісток, міозити мязів), порушення обміну речовин (рахіт).

розвиваються при порушенні живлення кісткової, хрящової та м’язової тканин. У результаті цього ділянка кістки мертвіє, м’язові волокна тоншають, м’яз атрофується, хрящі деформуються тощо. Прикладом захворювань є викривлення хребта (сколіоз, лордоз, кіфоз), плоскостопість, дистрофія м’язів, остеохондроз, остеопороз.

спостерігаються найчастіше. До них належать розтягнення зв’язок, удари, вивихи суглобів, переломи кісток.

Порушення постави (роздатковий матеріал)

 1. Узагальнення та закріплення нового матеріалу

 1. Підсумок уроку

 2. Виставлення оцінок та їх мотивація

 3. Інструктаж з домашнього завдання.

Біологічний диктант

    1. Оболонка, що вкриває м’яз. _________________________________________

    2. Скоротливі білки м’язів. ____________________________________________

    3. М’язи верхніх кінцівок. ____________________________________________

    4. М’язи, розташовані навколо отворів. __________________________________

    5. М’язи, що визначають вираз обличчя. _________________________________

    6. М’язи, які забезпечують рух нижньої щелепи. __________________________

    7. М’язова перегородка, яка розділяє грудну й черевну порожнини. __________

    8. М’яз працює за рахунок енергетичних молекул… _______________________

    9. Двоголовий і триголовий м’язи можна назвати… _______________________

    10. Структурна й функціональна одиниця м’язового волокна. _______________

    11. Стан постійної незначної напруги м’язів. ______________________________

    12. Збільшення працездатності м’яза після стомлення й відпочинку. __________

Тема: Узагальнення знань з теми «Опора і рух»

Мета: освітня: узагальнити, систематизувати й закріпити знання з теми «Опора та рух»;

Розвивальна: розвинути уміння працювати з підручником, опорними схемами тощо, аналізувати, прогнозувати, розвинути логічне, творче мислення, увагу, пам’ять тощо;

Виховна: - виховати бережливе ставлення до природи і життя людини, науковий світогляд, працелюбність, наполегливість, самостійність в роботі, волю до подолання труднощів, повагу до думки іншого, інтерес до предмета.

Обладнання і матеріали: демонстраційний та роздатковий матеріал

Тип уроку: вивчення нових знань

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитись протягом життя, екологічна грамотність і здорове життя.

Хід уроку

 1. Організаційний момент

 2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

 3. Актуалізація теоретичних знань

 4. Вивчення нового матеріалу

 5. Узагальнення та закріплення нового матеріалу

 6. Підсумок уроку

 7. Виставлення оцінок та їх мотивація

 8. Інструктаж з домашнього завдання.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ 2

ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ

Варіант I


Сколіоз

Міофібрила

Гіподинамія

 1. Виберіть усі правильні відповіді

 1. Використовуючи умовний код, випишіть цифри, що відповідають елементам будови нижченаведених відділів скелета людини.

 1. Оформіть підписи до малюнка «Будова м’яза». Як будова м’язів пов’язана з виконуваними функціями?

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ 2

ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ

Варіант II

М’язове волокно

Плоскостопість

Суглоб

 1. Виберіть усі правильні відповіді

 1. Використовуючи умовний код, випишіть цифри, що відповідають елементам будови нижченаведених відділів скелета людини.

 1. Оформте підписи до малюнка «Будова кістки». Поясніть, як пов’язана будова окістя, компактної й губчастої речовини кістки з виконуваними функціями.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»