Розробка уроків з теми "Австралія" , 7 клас

Опис документу:
Розробка теми "Австралія" в модульно-розвивальній технології. Мета: забезпечити засвоєння знань та поширити загальнонавчальний та суто географічні навички та вміння учнів у процесі вивчення теми «Австралія». Розвивати абстрактне мислення та самостійність в розв'язанні питань та завдань, виховувати почуття любові до навколишнього світу, почуття поваги до подвигу людей, що відкрили та досліджували територію Австралії, іноді навіть ціною власного життя.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Австралія

( 4 години – 2 пари -- 6 міні – модулів)

1. Предмет вивчення: особливості природи материка Австралія, особиста навчально-розвивальна, самоосвітня і саморозвивальна діяльність учнів.

2. Провідна ідея теми: природа Австралії — результат взаємодії компонентів природи та формування оболонки Землі під впливом природних та антропогенних чинників.

3. Конфлікт освітньої діяльності пов'язаний з невідповідністю рівня інтелектуального та ментального досвіду учнів з високим рівнем абстракції особистого досвіду.

4. Найважливіша задача вчителя: створити умови для усвідомлення кожним учнем усіх своїх інтелектуальних здібностей та потреб і допомогти кожному учневі розширити свій розумовий рівень розвитку.

5. Найважливіша задача учня: досягти необхідного рівня розвитку, створити особисту модель пошуку знань, здо­буття вмінь та навичок, підвищити моральний та естетичний рівень власного розвитку.

Мета: забезпечити засвоєння знань та поширити загальнонавчальний та суто географічні навички та вміння учнів у процесі вивчення теми «Австралія». Розвивати абстрактне мислення та самостійність в розв'язанні пи­тань та завдань, виховувати почуття любові до навколишнього світу, почуття поваги до подвигу людей, що від­крили та досліджували територію Австралії, іноді навіть ціною власного життя.

Учень буде:

Знати: головні поняття, положення та номенклатуру теми, конкретні приклади впливу господарської діяльнос­ті людини на географічну оболонку Землі на прикладі Австралії.

Розрізняти: головні закономірності географічної оболонки на прикладі природи Австралії.

Цінувати: красу і неповторність природи Землі, подвиг людей, які відкрили та досліджували територію мате­рика.

Конструктор теми « Австралія»

Освітні

етапи

Тема уроку

Актуалізація

Мотивація

Вивчення

Рефлексія

Домашнє завдання

Австралія – найменший материк Землі. Своєрідність географічного положення .історія відкриття та дослідження. Форми рельєфу та корисні копалини.

Інтелектуальна розминка «Вірю – не вірю»

Сенкен

Випереджальне завдання

Евристична бесіда

Картографічний

практикум

Творча лаборато-рія.

Географічний

диктант

Текст §25

Підготувати шпаргалку.

Загальні особливості клімату, основні чинники. Кліматичні пояси та типи клімату. Внутрішні води та озера.

Географічна розминка

Мікрофон

Приваблива мета. Евристична бесіда

Географічний практикум

Творча лаборато-рія. Робота в групах.

«Кути" Картографічний

практикум

Експрес – тести.

«Чомучка»

Текст §26

Підготу-

вати цікаве повідомлення про рослини й тварин, написати лист двієчника

Особливості грунтово рослинного покриву і тваринного світу. Його своєрідність і унікальність. Природні зони.

«Лови помилку»

Випереджальне завдання

«Проблема»

Наодинці з картою. Міні - практикум

Географічний диктант

Текст §27

скласти

кросворд

Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз – єдина держава на материку

Практична робота № 8. нанесення географічних об’єктів на контурну карту.

.

Мозкова атака.

Моделювання

Приваблива мета. Міні- лекція Евристична бесіда

Географічний практикум

Картографічний

практикум

«Шпаргалка»

Тестування

Географічний крос

Текст §28,

Робота з контурною картою

Випереджальне завдання «Антарктида»

Графік вивчення теми «Австралія – най посушливіший материк»:

№ уроку

тип

міні-модуля

модуля

25 26

25 26 27 28

27 28

Кількість оцінених учнів

Форма корекції та контролю компетенцій учнів

Ч-Е

1

Вибірково

Випереджальні завдання,

У-М

1

Вибірково

Географічний диктант

З-П

2,3

4

Всі учні

Географічний диктант, випереджальні завдання

К-С

6

Всі учні

Тестування , лист двієчника,

А-П

6

Всі учні

Практична робота № 8. кросворд

С-У

4, 5

Вибірково

«Шпаргалка », географічний диктант

К-Р

Д/З

Текст §25

Підготувати шпаргалку.

Текст §26

Підготу-

вати цікаве повідомлення про рослини й тварин, написати лист двієчника

Текст §27

скласти

кросворд

Текст §28,

Робота з контурною картою

Випереджальне завдання «Антарктида»

«Австралія – найпосушливіший материк»:

Міні - модуль

Тема

Знати

Вміти

1 Ч-Е

У-М

Заочна подорож до Австралії,

створення позитивного настрою на сприйняття та вивчення теми «Австралія»

Особливості географічного положення материка та його вплив на клімат та природу; історія відкриття та освоєння материка

Особливості складання «сенкен»

 1. План характеристики ГП материка.

 2. Географічне положення материка

 3. своєрідність ГП материка

 4. Історію відкриття та дослідження материка, про колонізацію Австралії

 1. Складати «сенкен», з літератури підбирати відповідно до теми описи.

 2. Давати характеристику ГП Австралії біля карти.

 3. Визначати координати крайніх точок.

 4. Вміти визначати основні етапи дослідження материка.

 5. Користуватися додатковими джерелами географічних знань.

2

З-П

Рельєф та корисні копалини,

їх використання в господарстві.

 1. Форми рельєфу материка.

 2. Багатства мінеральної сировини, її вико-ристання в господарській діяльності людини.

1. Працювати в група із картами та текстом підручника

3

З-П

Взаємозв'язок та особливості клімату та внутрішніх вод материка

 1. Особливості кліматичних умов Австралії та вплив кліматотвірних факторів на формування клімату.

 2. Що таке і як складаються кліматограми

 3. Як впливає клімат на внутрішні води Австралії.

 1. Визначати за картою річну кількість опадів та температуру у різних частинах материка.

 2. Доводити, що клімат Австралії най посушливіший.

 3. Давати характеристику діаграм.

 4. Характеризувати річки та озера.

Міні - модуль

Тема

Знати

Вміти

4

З-П

С-У

Органічний світ Австралії, його своєрідність та унікальність.

Природні зони та країни.

 1. Представників рослинного та тваринного світу.

 2. Природні зони, в яких розташований материк.

 1. За картою визначати природні зони, типи ґрунтів.

 2. За текстом підручника складати таблиці, схеми.

5

С-У

Корінне та прийшле населення Австралії.

Держава Австралійський Союз та її особливості

 1. Особливості складу та розміщення населення Австралії .

 2. Особливості держави австралійський Союз.

 1. За текстом підручника складати таблиці, схеми.

 2. Виділяти головне під час розповіді та робити короткий запис.

 3. Давати короткий усний звіт про пророблену роботу.

6

К-С

А-П

Виконання системи завдань для корекції та контролю компетенції учнів

Практична робота № 8.

Позначення на контурній карті основних географічних об’єктів материка Австралія

 1. Особливості своєрідності материка Австралія (ГП, природа, клімат, населення).

 2. Особливості оформлення контурної карти.

 1. Давати кортку відповідь на запитання географічного диктанта.

 2. Добувати інформацію з тематичних карт.

ОК 25 – 26

1 міні-модуль. Чуттєво-естетичний

Заочна подорож до Австралії,

створення позитивного настрою на сприйняття та вивчення теми «Австралія»

Навчально-розвивальні та виховні задачі: дати учням загальну уяву про природу материка, її особливості.

Пока­зати неповторність природи Австралії, її рослинного та тваринного світу.

Виховувати любов та інтерес до краси навколишньої природи.

Розвивати навички роботи з додатковими джерелами географічних знань.

Установчо-мотиваційний

Постановка системи навчально-розвивальних задач теми «Австралія»

Особливості географічного положення материка та його вплив на клімат та природу;

єдиний материк — єдина держава;

історія відкриття та освоєння материка.

Навчально-розвивальні та виховні задачі: шляхом використання активної самостійної проблемно-пошукової ти дати учням знання про особливості фізико-географічного положення материка, його вплив на клімат та природу.

Розвивати навички самостійної роботи з картами атласу, підручником та іншими джерелами географічних знань.

Виховувати інтерес до географії, любов до природи Землі.

Обладнання

Фізична карта півкуль, карта фізична Австралії , підручники, атласи, таблиці

Алгоритм

Хід розвивальної взаємодії

Організація та настрій учнів на роботу

Робота з підручником

Австралія це наймен­ший материк Землі, він найсухіший, мало населений, тут багато нового та незвичного для нас, напри­клад, жарко стає під час просування на північ, а холодно — на південь. Тут особливо багато рослин та тварин, яких не можна побачити на інших материках. Австралія цілком розташована в південній пів­кулі, та і сама її назва походить від латинської austral — південний.

Активізація на­вчальної діяль­ності

Евристична бесіда

• Які материки та частини світу ви знаєте?

• Які океани є на Землі?

• А чи завжди на Землі було шість материків та чотири океани?

• Частиною якого давнього материка є Австралія?

• Назвіть її близьких «родичів».

• А чи можлива хоч невелика подібність між цими материками?

Мотивація на­вчальної діяль­ності

Вчитель разом з учнями ставить завдання та мету діяльності в модулі.

Сформулюйте, будь ласка, мету та задачі, котрі ми повинні реалізувати в ході роботи? (учні дають свої пропозиції)

Вчитель підводить підсумок всього, що сказано учнями, та ставить перед ними узагальнену мету і за­дачі роботи

Підготовка до головного етапу роботи

Розгадування ребуса.

Складання сенкену

Гра «Вірю- не вірю» Австралія

• Найменший материк Землі;

• Повністю знаходиться в південній півкулі;

• Наймалонаселеніший материк Землі;

• Материк, на якому 40% плоші займають пустелі;

• Найсухіший материк Землі:

• Найнижчий над рівнем океану;

• На материку немає високих молодих гір, діючих вулканів, обмерзання;

• Більшість рослин та тварин материка — релікти;

• Тільки тут мешкають несущі ссавці;

• Материк займає одна держава — Австралійський Союз

Головний етап роботи

Випереджальне завдання

1-й учень. В Австралії ми можемо побачити та почути про знайомих нам «незнайомців». Наприклад відгадайте ось цю-загадку.

Маленький, гарненький...

Синенький, зелененький...

Хвіст довгенький має...

Хоче — розмовляє... (Папуга)

2-й учень. Серед рослинного світу ми також зустрічаємо знайомих «незнайомців», наприклад — вос­ковий плющ — в Австралії його звуть хойя — це ліана вологих австралійських лісів, а у нас це просте кімнатна рослина. І ще один наш кімнатний улюбленець — панданус, у нас він росте на підвіконні, а в Австралії панданус — це велике дерево.

3-й учень. Від переселенців з Європи Австралія отримала чимало «непроханих гостей», які чудово почувають себе на своїй новій Батьківщині, а також приносять австралійцям чимало неприємностей (розповідає про кроликів та кактус)

Випереджальне завдання

В Австралії є ще один переселенець із Європи, а точніше із Великої Британії. Уявіть собі, що ви в Мельбурні, екскурсовод веде вас від однієї визначної пам'ятки міста до іншої, і раптом ви чу­єте... (діалог англійською мовою)

У цьому двоповерховому будинку в 1728 році в сім'ї селянина-наймита народився Джеймс Кук. Туристи. Цього не може бути! Як могла людина, яка народилась в Австралії, відкрити Австралію? Гід. Не хвилюйтесь, панове! Джеймс Кук дійсно народився в Англії. Туристи. А як же будиночок, як він сюди потрапив?

Цю дорогу для нас реліквію ми отримали в Англії. Будиночок було розібрано та привезено до Ав­стралії на кораблі

Евристична бесіда

Учитель. У мене є до вас запитання:

• Чому ви почули діалог англійською мовою?

• А чи знаєте ви, хто все ж таки відкрив Австралію?

• Як зустріли і поводились з англійцями корінні мешканці?

Випереджальне завдання

1-й учень. Коли європейці з'явились вперше в центральній частині Австралії, у туземців склалося про них таке враження, нібито вони прийшли до них з Місяця. Місяць же, за їх думкою, являє собою помешкання померлих воїнів. Тому, туземці вирішили, що європейці — це їхні давно померлі предки, які повернулись на Землю, тому аборигени дивились на європейців, як на богів. На відміну від туземців, європейці поводили себе дуже жорстоко. Наприклад, вони про­водили жорстокі, варварські ігри. Брали два пістолети — незаряджений та заряджений, перший при­ставляли до свого лоба та спускали курок, а другий, заряджений, давали туземцю, бідолага без усякої підозри пускав собі кулю в лоба.

2-й учень. Навіть сьогодні мало хто може сказати, скільки аборигенів мешкає на материку, тому що ще донедавніх пір в Конституції Австралії було записано так: «...при переліченні населення держави, штата або його окремої території аборигени не враховуються»

Установка на подальшу роботу

. Знайомить із графіком вивчення теми, індивідуальними програмами самореалізації особистості учня.

Робота із довідником школяра

Учні за допомогою довідника визначають головні особливості фізико-географічного положен Австралії та визначають координати крайніх точок материка:

Північна — м. Йорк

Південна — м. Південно-Східний.

Східна — м. Байрон

Західна — м. Стіп-Пойнт

Самостійна робота з підручником §25

Завдання. Заповніть таблицю (Час роботи обмежується).

Ім'я мандрівника

Що відкрив

Коли відкрив

Первинне закріплення базового матеріалу

Корегуюче тестування. Робота виконується за двома варіантами,

для першого номери слів ліворуч, для другого — праворуч

І варіант ІІ

1. Торресова 10

2. Нова Гвінея 9

3. Тихий 8

4. Йорк 7

5. Байрон 6

6. Тасманія 5

7. Карпентарія 4

8. Джеймс Кук 3

9. Два 2

10. Пустеля 1

Учитель диктує питання.

Учні вибирають правильні відповіді та записують цифри на аркушах паперу

1. Хто відкрив Австралію?

2.Який острів знаходиться на півдні Австралії?

3. Крайня східна точка Австралії? .

4.Кількість океанів, що омивають материк?

5.Яка природна зона займає майже половину материка?

6.Крайня північна точка материка.

7.Затока на півночі материка.

8.Великий острів на півночі материка.

9.Океан на сході.

10. Протока, що відділяє Австралію від о. Нова Гвінея.

2 Miнi-модуль. Змістово-пошуковий

Тема. Рельєф та корисні копалини,

їх використання в господарстві.

Навчально-розвивальні та виховні задачі: познайомити учнів з історією дослідження та засвоєння материка.

Дати знання про рельєф та його формування, багатства мінеральної сировини, її використання в господарчій діяльності людини.

Розвивати навички групової роботи із картами та текстом підручника.

Виховувати дбайли­ве відношення до навколишнього середовища та багатств природи.

Виховувати почуття поваги до подвигу лю­дей, котрі досліджували територію Австралії.

Обладнання

Фізична карта півкуль, карта фізична Австралії , підручники, атласи, таблиці

Алгоритм

Хід розвивальної взаємодії

Робота в групах

«Творча лабораторія»

Під час роботи використовуються атласи та § 25 підручника. Вчитель роздає завдання, інструктує ді­тей про їх виконання, обмежує час роботи.

І варіант завдань.

I група. Що таке рельєф, які форми рельєфу вам відомі?

II група. Які кольори та чому використані для зображення рельєфу Австралії?

III група. Які форми рельєфу є в Австралії?

IV група. Чи є в Австралії гори, які вони і де розташовані?

V група. Назвіть найвищу точку Австралії, визначте її координати.

VI група. Скористайтесь геологічною картою та визначте, що лежить в основі материка?

Вчитель роздає завдання групам, визначає час роботи, бажає дітям успіхів у роботі. Перевірка та підсумки роботи.

II варіант завдань

I група. Яка середня висота материка, з яких гірських порід він складений?

II ггрупа. Що таке Західноавстралійське плоскогір'я та Центральноавстралійська низовина? Знайдіть їх на карті.

III група. Що таке Австралійські Альпи, як вони утворились?

І група. Чим рельєф Австралії відрізняється від рельєфу Африки?

І група. Де в Австралії переважають металеві корисні копалини, назвіть їх.

І група. Чи є на материку паливні та неметалеві корисні копалини, де знаходяться їх родовища?

Перевірка та підсумки роботи.

Результати роботи

« взаємо-опитування»

Бесіда

• Що нового дізнались ви сьогодні на уроці?

• Що вам більше всього сподобалось?

• Якою інформацією, отриманою сьогодні, ви поділитесь з друзями, з батьками?

Первинне закрі­плення базового

рівня

Географічний диктант

1. Які океани омивають Австралію?

2. Які гори є на материку?

3. В якій півкулі розташована Австралія?

4. Скільки держав розташовано на її території?

5. Яка велика затока є на півдні Австралії?

(Взаємоперевірка за зразком на дошці)

3 міні-модуль. Змістово-пошуковий

Тема. Взаємозв'язок та особливості клімату та внутрішніх вод материка.

Навчально-розвивальні та виховні завдання: шляхом створення та розв'язання проблемних ситуацій досягти за­своєння учнями нового матеріалу.

Дати знання про клімат та внутрішні води Австралії, розвивати навички логіч­ного мислення, роботи з картами, підручником, кліматодіаграмами.

Виховувати повагу до думок однокласників.

Обладнання

Фізична карта півкуль, карта фізична Австралії , підручники, атласи, таблиці, кліматодіаграми

Алгоритм

Хід розвивальної взаємодії

Актуалізація

«Мікрофон»

• Що таке погода, клімат?

• Що таке кліматотворний чинник, які з них ви знаєте?

• Чим головні кліматичні пояси відрізняються від перехідних?

Активізація

Робота в динамічних групах.

«Кути»

Постановка проблемних ситуацій.

• Як даний кліматотворний фактор впливає на формування клімату материка?

I група. Кут падіння сонячного проміння. Величина території

II група. Області високого та низького атмосферного тиску.

III група. Океани та океанські течії.

IV група. Підстілаюча поверхня. Вплив рельєфу.

Учитель пояснює мету роботи, обмежує час.

Перевірка виконання роботи, обговорення її результатів

Робота з картами

«Картографічний практикум»

За допомогою кліматичної карти з'ясуйте, в яких кліматичних поясах розташована Австралія?

Евристична бесіда

 • Чи впливає клімат на внутрішні води материка?

Порівняйте з Африкою.

Випереджальні зав­дання

Річки та річкові системи Австралії.

Озера материка

Робота з кліматодіаграмами

«Географічний практикум»

Робота з довідником школяра (пам'ятка «Як працювати з кліматодіаграмами»). Робота з кліматоді-аграмою .

характеристика діаграми, визначення, який тип клі­мату вона ілюструє, для якої території Австралії вона є характерною

Підсумки роботи

«Чомучка»

Учитель пропонує класу розгадати невеличкий кросворд.

Що впливає на клімат Австралії?

В яких кліматичних поясах розташована Австралія. Які їх особливості?

Чи є взаємозв'язок між кліматом та внутрішніми водами Австралії?

1

2

3

4

5

1. Велика австралійська річка. Дарлінг

2. Озеро Ейр

3. Річка, що починається в Австралійських Альпах. Мюррей

4. Пересохле русло річки. Крік

5. Кліматичний пояс. Тропічний

Домашнє завдання

Опрацювати текст § 25 – 26

Випереджальне завдання

1. Рослини Австралії (евкаліпти, араукарія). 3. Охорона природи Австралії

2. Тварини Австралії (кенгуру, вутконіс, коала).

Написати «Лист двієчника»

УРОК 27 - 28

4 міні-модуль. Змістово-пошуковий

Тема. Органічний світ Австралії, його своєрідність та унікальність.

Природні зони та країни.

Навчально-розвивальні та виховні задачі: дати учням уяву про різноманітність та унікальність рослинного та тваринного світу Австралії, його стародавність.

Познайомити з природно-географічним районуванням материка.

Розвивати навички використання додаткових джерел географічної інформації,

виховувати любов до непо­вторного світу живої природи Землі.

Обладнання

Фізична карта півкуль, карта фізична Австралії , підручники, атласи, таблиці, роздатковий матеріал

Алгоритм

Хід розвивальної взаємодії

Перевірка вико­нання творчого

до­машнього завдання

«Лист двієчника з Австралії». Учні зачитують свого листа, а весь клас пильно слідкує та фіксує по­милки. Наприклад: «Привіт, Андрію! 3 австралійським привітом до тебе твій друг Микола. Хочу розповісти тобі про свої враження від по­дорожі по найвологішому материку земної кулі Австралії. Все, що тут є, зовсім не таке, як у нас. У січні тут спекотне літо, а у червні — ще спекотніша зима. Майже 80 % материка — пустелі. В не­величких лісах на північному та південному сході можна побачити дуже цікавих тварин — кенгуру, ко­алу, вомбата, лева, дику собаку дінго та інших ссавців. Мені дуже сподобалась столиця держави — Канберра, що розташована на сході материка. Але треба закінчувати листа! Мене кличуть на наступну екскурсію. До побачення, Миколо!»

Робота з підручником §27

Прочитати та зробити висновки про різноманітність та унікальність органічного світу Австралії

Робота в зошитах

І варіант

Скласти таблицю за допомогою підручника та тематичних карт атласу

Рослини Австралії

Тварини Австралії

II варіант

Скласти таблицю за допомогою підручника та тематичних карт атласу

Природна зона.

В якій частині Австралії розташована.

Випереджальне завдання

Учні виступають з повідомленнями

1. Рослини Австралії (евкаліпти, араукарія).

2. Тварини Австралії (кенгуру, вутконіс, коала).

3. Охорона природи Австралії

«Проблемне питання»

• Які частини Австралії і чому мають найбільшу різноманітність природи? • Які частини Австралії найбільше змінились під впливом господарської діяльності людини?

• Які катастрофічні явища притаманні Австралії, як вони впливають на її природу?

Географічний диктант

1. Кенгуру 12

2. Абориген 11

3. Сідней 10

4. Куперс-крик 9

5. Скреб 8

6. Мельбурн 7.

7. Тропічний 6

8. Торресова 5

9. Канберра 4

10. Торрес 3

11. Карпентарія 2

12. Тасманія 1

1 . Хащі чагарників австралійських пустель.

2. Найбільший за площею кліматичний пояс.

3. Столиця Австралійського Союзу.

4. Найбільший на материку тимчасовий водоток.

5. Корінний мешканець Австралії.

6. Протока між Австралією та островом Нова Гвінея.

7. Велика затока на півночі.

8. Сумчасті тварини.

9. Велике місто на півдні материка.

10. Великий острів на півдні.

11. Мореплавець, який першим побачив північний берег Австралії

5 міні-модуль. Системно- узагальнюючий

Тема. Корінне та прийшле населення Австралії.

Держава Австралійський Союз та її особливості.

Навчально-розвивальні та виховні задачі: створити в учнів уяву про населення Австралії, його самобутність, зви­чаї, традиції, сучасну господарську діяльність.

Показати особливості Австралійського Союзу як держави.

Роз­вивати навички роботи з додатковими джерелами географічної інформації,

виховувати повагу до культури, зви­чаїв, традицій народів світу.

Обладнання

Фізична карта півкуль, карта фізична Австралії , підручники, атласи, таблиці, роздатковий матеріал, політична карта світу

Алгоритм

Хід розвивальної взаємодії

Установка позитивного настрою на подальшу роботу .

Бесіда з класом з метою визначання цілей і головних завдань міні-модуля, головних джерел гео­графічних знань, які можна використати під час роботи

• За планом вивчення материка скажіть, будь ласка, що ми повинні вивчати характеристики ви­вчення природи материка?

• Які джерела знань допоможуть нам познайомитись з населенням Австралії, з державою, що роз­ташована на материку?

Евристична бесіда

— Як європейці засвоювали материк після його відкриття? Хто першим став на австралійську зем­лю та почав її господарче засвоєння? Які види сільськогосподарської діяльності найбільш поши­рились серед піонерів зосвоєння Австралії?

Міні-лекція

На початку лекції вчитель звертає увагу учнів на питання, що записані на дошці, під час розповіді вчителя учні повинні відповіді на ці питання записати в зошит.

Питання

1. 3 яких адміністративних одиниць складається держава?

2. Скільки відсотків складають нащадки переселенців з Європи від загальної кількості населення?

3. Які райони материка практично не заселені?

4. Які міста є найбільшими у державі?

5. Якими видами господарської діяльності займаються корінні мешканці Австралії та нащадки єв­ропейців?

Робота з картами

Карта «Австралія та Океанія. Господарство»

• Назвіть головні райони вівчарства та розведення великої рогатої худоби?

• В яких регіонах Австралії які сільськогосподарські культури вирощують?

• Назвіть головні промислові центри країни та галузі виробництва, що в них розвинуті.

• Які землі Австралії не використовуються в господарській діяльності людини і чому?

• Назвіть території Австралії, в яких заборонена господарська діяльність?

Скласти схему

«Шпаргалка»

Господарська діяльність населення

Населення Австралії _________________

 •     

Корінне прийшле

  

Первинне закрі­плення

Географічний диктант

1. Головні річки Австралії. Дарлінг, Мюррей.

2. Корінні мешканці. Аборигени.

3. Тимчасові водотоки. Кріки.

4. Кліматичний пояс, в якому розташована більша частина Австралії. Тропічний.

5. Кліматичний пояс, в якому розташований острів Тасманія. Помірний.

6. Найбільше озеро материка. Ейр.

7. Найпоширеніше дерево. Евкаліпт.

8. Рослинне угруповування австралійської пустелі. Скреб.

Взаємоперевірка виконання роботи за зразком на дошці

6 міні-модуль. Контрольно-смисловий.

Тема. Виконання системи завдань для корекції та контролю компетенції учнів.

Навчально-розвивальні та виховні завдання: провести корекційну роботу, з'ясувати моменти, які не зрозумі­ли діти,

проконтролювати первинний рівень компетенція учнів з даної теми.

Розвивати творчі здібності учнів, навички самостійного складання завдань творчого характеру.

Виховувати повагу до творчої праці одноклас­ників.

Обладнання

Фізична карта півкуль, карта фізична Австралії , підручники, атласи, таблиці, роздатковий матеріал

Алгоритм

Хід розвивальної взаємодії

Тестування

1. В Австралії діючі вулкани...

А) є; Б) немає. -

2. В Австралії сучасне обмерзання...

А) є; Б) немає.

3. Австралія — частина давнього материка...

А) Гондвани; б) Лавразїї.

4. В центрі Австралії розташовані...

А) гори; Б) низовини.

5. Субекваторіальний кліматичний пояс розташований на...

А) півночі; Б) півдні материка.

6. Більшість опадів випадає на...

А) півночі; Б) у центрі материка.

7. Головне джерело живлення річок Дарлінг і Мюррей...

А) дощі; Б) грунтові води.

Найпоширеніша рослина Австралії...

А) фінікова пальма; Б) евкаліпт.

9. У центральній частині Австралії розташована...

А) гора Косцюшко; Б) Велика Піщана пустеля.

10. Столиця Австралійського Союзу..

А) Сідней; Б) Канберра.

Після виконання роботи учні проводять взаємоперевірку за зразком на дошці з подальшою корек­цією.

6 міні-модуль. Адаптивно-перетворюючий

Практична робота № 8.

Позначення на контурній карті основних географічних об’єктів материка Австралія

Відпрацьовування практичних навичок роботи з картами.

Навчально-розвивальні та виховні задачі: закріпити навички практичної роботи з атласами та контурними кар­тами.

Розвивати навички добування інформації з тематичних карт.

Виховувати охайність та естетичний смак в роботі з контурними картами.

Обладнання

Фізична карта півкуль, карта фізична Австралії , підручники, атласи, контурні карти

Алгоритм

Хід розвивальної взаємодії

Виконання прак­тичної роботи № 8

Тема. Позначення на контурній карті назв основних географічних об'єктів материка.

Завдання. Нанесіть на контурну карту крайні точки материка, підпишіть їх назви, визначте координати.

2. Різними кольорами позначте головні форми рельєфу Австралії, підпишіть їх назви.

3. Підпишіть моря, затоки, океани, протоки, острови, які розташовані вздовж узбережжя материка

Робота з довідником школяра

Перед тим, як почати виконання практичної роботи, учні повторюють правила користування та оформлення роботи в контурній карті

Моделювання

Якби Австралія перетиналась посередині не південним тропіком, а екватором, що сталося б з особливостями клімату та природи?

Визначення рівня засвоєння номенклатури теми

Географічний диктант

1. Море на північному сході. 1. Коралове.

2. Затока на півдні. 2. Велика Австралійська.

3. Крайня східна точка материка. 3.Мис Байрон.

4.Острів на південному сході. 4.Тасманія.

5. Вища точка. 5.Гора Косцюшко.

6. Крайня західна точка. 6.Мис Стіп-Пойнт.

7. Океан на сході. 7.Тихий.

8. Протока на півночі. 8.Торресова.

9. Затока на півночі. 9.Карпентарія.

10.Океан на сході. 10. Індійський.

Взаємоперевірка за зразком з коментуванням помилок учнями

Домашнє завдання

Скласти кросворд по темі «Австралія» Випереджальне завдання « Антарктида. Цікаво про невідомо- «холодне»»

Прочитати §§27 – 28

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
3
міс.
1
5
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!