Розробка урока: "Excel логічні функції"

Опис документу:
табличний процесор в Excel логічні функції. Самостійна робота для учнів середньої школи з алгоритмом для виконання практичної частини роботи, та теоритична складова конспекту дає можливість учням самостійно виконати поставлену задачу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Предмет

Інформатика

Тема заняття

Опрацювання даних, в MS Excel, за допомогою логічних функцій

Мета заняття

Розглянути та навчитися використовувати логічну функцію ЯКЩО (ЕСЛИ, IF) та абсолютні адреси клітинок для розв'язування типових економічних задач; сприяти розвитку логічного мислення, уваги, старанності, наполегливості; виховувати культуру поведінки.

Вид заняття

Практичне заняття

Тип заняття

Засвоєння нових знань

Формування нових умінь і навичок переважно учнями 8-10класів.

Забезпечення заняття

Інструктивна картка виконання практичного завдання

Міжпредметні звязки

Математика, економіка

Категоріально-понятійний масив навчальної теми

Абсолютні адреси, змішані адреси, логічні функції, логічний вираз

Учень повинен знати

Абсолютні та змішані адреси

Логічні функції

Учень повинен вміти

Розв’язувати типові економічні задачі за допомогою логічних функцій

Додаткова література

Гаєвський О.Ю. Інформатика 7-11 кл.: Навч.посіб. – К.: А.С.К., 2007.

Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посіб. – 11-те вид. – Львів:СПД Глинський, 2008. -296с.

Глушков С.В., Сурядний А.С. Microsoft Excel XP. – Харьков: Фолио, 2006. – 509 с.


Тема: Опрацювання даних, в MS Excel, за допомогою логічних функцій

Мета: Уміти використовувати логічну функцію ЯКЩО (ЕСЛИ, IF) та абсолютні адреси клітинок для розв'язування типових економічних задач

План практичного заняття

 1. Логічні функції.

 2. Розв’язання типових економічних та математичних задач за допомогою логічних функцій.

 3. Розв’язання задачі «Нарахування зарплатні».

Теоретичні відомості

1. Логічні функції. Розгалуження в ЕТ реалізовують за допомогою функції ЯКЩО (ЕСЛИ, IF), яка використовується у формулах і має таку структуру:

ЯКЩО(<логічний вираз>; <вираз 1>; <вираз 2>).

Логічний вираз це форма запису умови: простої або складеної.

Якщо умова істинна, то функція набуває значення першого виразу, інакше другого.

Вираз 1 чи вираз 2 також може бути функцією ЯКЩО так утворюють вкладеш розгалуження. Часто виразом 1 чи виразом 2 є лише адреса клітинки, яка містить деяке значення або конкретне число.

Прості умови записують так, як в алгоритмічних мовах за допомогою операцій порівняння =, >, <, <=, >=% <>, визначених над виразами, наприклад, 7>5, А5<=20 тощо.

Складені умови записують за допомогою логічних функцій

|(< умова1>;<умова2>; ...) та АБО(<умова1>;<умова2>;...).

Функція І (И, AND) істинна, якщо всі умови в списку істинні.

Функція АБО (ИЛИ, OR) істинна, якщо хоч би одна умова в списку її аргументів істинна.

Наприклад, функція ЯКЩО(АБО(5>7; 5<7); 5; 7) набуває значення 5, а функція ЯКЩО( І (5>7; 5<7); 5; 7) — значення 7.

Якщо користувач не пам'ятає вигляду функції, він може вставити її у вираз за допомогою майстра функцій, який викликають командою Вставити Функція. У цьому разі потрібно вибрати назву функції із запропонованого списку (крок 1) і заповнити поля значеннями параметрів (крок 2).

Працюючи в Excel, потрібно користуватися російськими (ЕС­ЛИ, И, ИЛИ) або англійськими (IF, AND, OR) назвами функцій.

 1. Розв’язання типових економічних та математичних задач за допомогою логічних функцій.

 2. Розв’язання задачі «Нарахування зарплатні».

Задача «Нарахування зарплатні».

У відомості нарахування зарплатні є прізвища шести-восьми працівників, які мають один із трьох кваліфікаційних розрядів: 1, 2, 3. Денна тарифна ставка залежить від розряду так:

12, якщо розряд = 3;

Ставка ={ 10, якщо розряд = 2;

8, якщо розряд = 1.

П
ротягом місяця працівники були зайняті різну кількість днів. Треба ввести кількість відпрацьованих днів і нарахувати зарплатню працівникам, якщо відрахування (податки тощо) становлять 21% від нарахувань. Скласти бухгалтерську відомість
(Див. рис.1).

Рис. 1. Зразок розв’язування задачі. Не можна вводити дані,

дивлячись на цю таблицю.

Хід роботи

1. Запустіть програму ЕТ, створіть нову книжку під назвою Нарахування зарплатні, назвіть аркуш Зарплатня і задайте режим відображення формул.

2. Створіть список користувача з прізвищами шести працівників.

3. Розгляньте умову задачі і введіть вхідні дані для п’яти працівників (див. рис. 1, але не копіюйте з нього дані).

У таблиці вводьте дані лише в стовпці А, В, С, D, пам'ятаючи, що є лише три розряди (1, 2, 3) і днів у місяці не більше ніж 31.

Адреси

Дані

А1

Відомість нарахування зарплатні від

Е1

=СЕГОДНЯ() або =TODAY()

Примітка: введіть дату і виберіть для неї формат

B2

Тарифні ставки

D2

8

Е2

10

F2

12

G2

0,21

A3

Номер

В3

Прізвище

С3

Розряд

D3

Днів

ЕЗ

Тариф

F3

Нараховано

G3

Відрахування

НЗ

Видати

А4

1

В4

<Конкретне прізвище 1>

C4

<конкретний розряд: 1, 2 або 3>

D4

<кількість відпрацьованих днів>

A5

2

B5

<конкретне прізвище>

С5

<конкретний розряд>

D5

<кількість відпрацьованих днів>

і т.д. (введіть дані для п’яти працівників)

4. Уведіть формули розв'язування задачі:

Е4 = ЕСЛИ (C4=1;$D$2; ЕСЛИ (С4=2; $Е$2; $F$2))

F4 = D4 * Е4

G4 = F4 * $G$2

Н4 = F4 - G4

5. Скопіюйте формули в усю робочу таблицю.

6. Уведіть формули для обчислення балансу:

D10 Всього

F10 <обчисліть суму в стовпці F>

G10 <обчисліть суму в стовпці G>

Н10 <обчисліть суму в стовпці Н>

Н12 =G10+H10

Н13 = ЕСЛИ (Н12=F10;"ОК";"Помилка")

7. Скасуйте режим відображення формул.

Скільки всього нараховано зарплатні? Чи збігається баланс? Скільки повинен отримати другий працівник?

8. Скопіюйте таблицю на другий аркуш.

9. На аркуші 2 підвищіть денну оплату праці (тарифні ставки) всім категоріям на три одиниці і зменшітьвідрахування на 2%.

Скільки всього нараховано зарплатні тепер? Чи збігається баланс? Скільки тепер повинен отримати другий працівник?

10. Перейдіть на аркуш 3. Додайте до таблиці три стовпці: Початок, Стаж, Премія. У стовпець Початок введіть дати початку трудової діяльності працівників.

11. У наступному стовпці Стаж обчисліть стаж працівників ( у роках).

Від дати в $Е$2 потрібно відняти дати зі стовпця Початок і результат поділити на 365. Формат клітинки задати як числовий загальний.

12. Нарахуйте премію працівникам від нарахованої суми 10%, якщо стаж до 5 років, і 25%, якщо стаж більший.

13. Збережіть внесені зміни.

Контрольні запитання

 1. Як реалізуються розгалуження в ЕТ?

 2. Яке значения функци ЯКЩ0(1>2; 1; 2)?

 3. Як обчислити суму чисел у стовпщ?

 4. Який загальний вигляд мае функщя ЯКЩО?

 5. Як скопіювати формулу? Яке значения функци ЯКЩО(5<14; 5)?

 6. Які ви знаете логічні функції?

 7. Яке значения функції І(2=2; 3=3; 3<4)?

 8. Яке значения функції ЯКЩ0(2>1; 10; 20)?

 9. Яке призначення кнопки Автосума?

 10. Що таке абсолютна i змішана адреси клітинки?

 11. Як скпіювати таблицю на іншу сторінку?

 12. Яка різниця між відносними i абсолютними адресами клітинок?

 13. Яке значения функції ЯКЩО(1=2; 15; 25)?

 14. Яке значения функції АБО(1=2; 3=3; 4=5)?

 15. Як ввести дату в кл1тинку?

 16. Який загальний вигляд мае лопчна функщя I?

 17. Який розділювач можна використовувати у списках аргумен­тів функції?

 18. Як відредагувати дані в клітинці?

 19. Як вставити стовпець у таблицю? Яке значения ЯКЩО(5>2;5; 2)?

 20. Як заповнити стовпець значениями арифметичноі прогресії?

 21. Як задати чи відмінити режим відображення формул?

 22. Який загальний вигляд має логічна функція АБО?

 23. Як вилучити рядок з таблиці?

 24. Як розграфити таблицю? Яке значения функції ЯКЩ0(3<5;8;12)?

 25. Яку стандартну функці. заміняє кнопка Автосума?

 26. Як виокремити несуміжні діапазони клітинок

6

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»