Розробка "Календарне планування з математики, 5 клас"

Математика

Для кого: 5 Клас

28.08.2021

86

6

1

Опис документу:
Розробка календарного планування за підручником "Математика, 5 клас" Тарасенкова Н.А. В розробці уроки розбито відповідно до освітньої програми з математики, включено самостійні роботи, уроки аналізу контрольних робіт та повторення.
Перегляд
матеріалу
Отримати код________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)


«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.Календарно-тематичне планування

з математики

для ________________ класу

на 2021 / 2022 н.р.


_______________________________________________________

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________________

___________________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____ р.

Голова МО ____________________________________________________

(ПІБ, підпис)Складено до підручника:

Тарасенкова Н.А. Математика. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 272 с.: іл.

згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Математика, 5 клас

(4 год на тиждень, І семестр – 64 год, ІІ семестр – 76 год)

уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (50 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з обєктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат і куб натурального числа; пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб; рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею;

класифікує: кути за градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; порівняння натуральних чисел; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів, периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі, зокрема комбінаторні


Повторення вивченого матеріалу за 4 клас


Контрольна робота №1 «Діагностична»


Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел


Пряма. Промінь. ВідрізокРозв’язування задач і вправШкала. Координатний проміньРозв’язування задач і вправ

Числові вирази. Рівності. Порівняння натуральних чисел


Розв’язування задач і вправ


Кут та його градусна міра. Види кутів.Розв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправУзагальнення і систематизація знань.Контрольна робота № 2 за темою: «Лічба, вимірювання і числа»Буквені вирази. ФормулиБуквені вирази. Формули


Додавання натуральних чисел. Закони додаванняРозв’язування задач і вправВіднімання натуральних чиселПрямокутник. КвадратТрикутник та його периметр. Види трикутників за кутами.Розв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправУзагальнення і систематизація знань.Контрольна робота № 3 за темою: «Дії першого ступеня з натуральними числами»Множення натуральних чиселРозв’язування задач і вправРозподільний законРозв’язування задач і вправДілення натуральних чиселДілення натуральних чисел


Ділення з остачеюПорядок виконання дій у виразахРівнянняТипи задач та способи їх розв’язуванняРозв’язування рівнянь і задачРозв’язування рівнянь і задачУзагальнення і систематизація знань.Контрольна робота № 4 за темою: «Дії другого ступеня з натуральними числами»Квадрат і куб натурального числаРозв’язування задач і вправПрямокутник. Квадрат. Площа і периметр прямокутника і квадрата.Розв’язування задач і вправПрямокутний паралелепіпед. Куб. ПірамідаРозв’язування задач і вправОб’єм прямокутного паралелепіпеда і кубаРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправУзагальнення і систематизація знань.Контрольна робота № 5 за темою: «Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур»


Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (62 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; мішане число;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; відсотка; середнього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення і ділення десяткових дробів; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини


Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.Правильні й неправильні дробиРозв’язування задач і вправЗвичайні дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа.Розв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправЗнаходження дробу від числа та числа за його дробомРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправДодавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменникамиРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправ

ІІ семестр


Розв’язування задач і вправ


Доповнення правильного дробу до одиниці


Розв’язування задач і вправВіднімання дробу від натурального числаРозв’язування задач і вправДодавання і віднімання мішаних чиселРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправУзагальнення і систематизація знань.Контрольна робота № 7 за темою: «Звичайні дроби»Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробівРозв’язування задач і вправДодавання і віднімання десяткових дробівРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправМноження десяткових дробівРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправДілення десяткових дробівРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправОкруглення десяткових дробівРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправУзагальнення і систематизація знань.Контрольна робота № 8 за темою: «Десяткові дроби та дії з ними»Відсотки. Знаходження відсотка від числаРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправЗнаходження числа за його відсоткомРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач на відсоткиРозв’язування задач на відсоткиСереднє арифметичне. Середнє значення величиниРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправУзагальнення і систематизація знань.Контрольна робота № 9 за темою: «Відсотки. Середнє арифметичне»


Тема 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (28 год)


Лічба, вимірювання і числаДії першого ступеня з натуральними числамиРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправДії другого ступеня з натуральними числамиРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправСтепінь натурального числа з натуральним показником.Розв’язування задач і вправПлощі та об’єми фігурРозв’язування задач і вправЗвичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменникамиРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправДесяткові дроби та дії з нимиРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправВідсотки. Середнє арифметичнеРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправПідсумкова контрольна робота за рікРозв’язування вправРозв’язування вправРозв’язування вправПідсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.