+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

РОЗДУМИ щодо використання інформаційних технологій на уроках української мови

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

РОЗДУМИ

щодо використання інформаційних технологій на уроках української мови

( творча робота )

Любов до Батьківщини неможлива

без любові до рідного слова . Тільки той може осягнути своїм розумом і серцем красу, велич , відтінки і пахощі рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як колискою , як

чесним ім’ям своєї родини. Людина, яка не любить мови рідної матері ,

якій нічого не промовляє рідне слово,- це людина без роду і племені .

В.О.Сухомлинський

Рідне слово! Скільки в тобі чарівних звуків, животворного трепету і вогню! Скільки в тобі материнської лагідності і доброти, мудрості земної, закладеної ще предками вільнолюбивими . Ти наша неопалима купина!

Що зробити, щоб дитина, напоєна дивосоками цього євшан - зілля, стала доброю, сильною, сміливою, любила свою Батьківщину?

Сам Бог вручив нам, учителям, ключі від дитячих душ, щоб правили ми світом дитячих мрій мудро і розсудливо. Ми повинні завжди пам’ятати, що тримаємо в своїх теплих долонях найдорожче – дитяче серце. Щоб не зачерствіло воно, не обміліла душа, не байдужіли очі, а струменіли в них чисті джерела доброти – наша учительська місія.

Я, як учитель української мови, переконана, що величезну суспільну роль мови переоцінити важко. Адже із живої думки і слова , як зазначав видатний педагог В.О.Сухомлинський, почалося становлення людини, а у слові закарбувалася душа, традиції, звичаї, болі й радості народу – тобто всі його духовні цінності.

Уміння грамотно писати, вправно користуватися мовою, відчуттям краси слова – потрібні кожній людині. Тому боротьба за вироблення навичок грамотного письма, за піднесення мовної культури є складовою проблеми виховання свідомого громадянина, підвищення загальної культури. І тут провідна роль належить школі, яку В.Сухомлинський називав « духовною колискою народу », яка покликана створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України.

А щоб цього досягти, на уроці повинна панувати висока мовленнєва культура, атмосфера великої чутливості до слова, його емоційного забарвлення, потрібно добиватися, щоб воно звучало для учня, як музика.

На думку К.Д.Ушинського, мова є « найголовнішим і найважливішим літописом усього духовного багатовікового життя народу.» Передаючи учням знання з предмета, учитель збуджує в них інтерес до пізнання. Оперуючи на уроці різноманітним мовним матеріалом – словами , що відображають предмети і явища реального світу, і реченнями відповідного змісту, збагачує учнів знаннями про навколишню дійсність, розширює кругозір, формує почуття патріотизму. Також на життєвому, цікавому матеріалі діти краще засвоюють теоретичні відомості, набувають практичних умінь і навичок.

Мова – не тільки засіб вираження думки, а й знаряддя її формування. За словами Л.С.Виготського,

« думка формується в слові.» Оволодіваючи мовою, її мислетворчою і конструктивною функціями, учні оволодівають логічними засобами форм елементарного і теоретичного мислення. Мова і думка не протиставлені, а, навпаки, утворюють діалектичну єдність, взаємно стимулюють одна одну.

Нині наша освіта перебуває у пошуках нових шляхів ефективного навчання школярів. Безперервні репресії проти національно свідомих українців, руйнування рідної школи, національної системи виховання згубно відбилися на духовно – національному житті народу, освіті, в тому числі і методиці викладання української мови.

Хибною є думка, що досить забезпечити матеріальний добробут, і всі інші проблеми вирішаться самі собою. Поліпшення матеріального стану без удосконалення духовної сфери життя нації небезпечне.

Відродження й розвиток української мови, формування мовної особистості як гаранта збереження і подальшого розвитку національної культури та державності є найголовнішим завданням сьогодення. Діяльність української національної школи ґрунтується на використанні культурних здобутків та історичних традицій українського народу, й орієнтується на перспективу розвитку його духовного та інтелектуального потенціалу.

Найприроднішим для школярів є навчання і виховання рідною мовою в атмосфері культури рідного слова. Недаремно К.Д.Ушинський говорив: « Рідна мова – не тільки навчає багато чого, а й навчає напрочуд легко… Не умовних звуків тільки вчиться дитина, вивчаючи рідну мову, а п’є духовне життя й силу з рідної груді рідного слова.»

Щоб виробити навики грамотного письма, зв’язного мовлення, потрібна вільна від будь-яких впливів методика викладання. Причина виникнення емоційно-негативного ставлення до мови як до шкільного предмета « Рідна мова» лежить у методах викладання. Постійне бездумне зубріння правил, термінів, великий обсяг механічної роботи – все це сіє в свідомості дітей апатію, пасивність у вивченні предмета і, зрозуміло, заглушує пізнавально – емоційне ставлення до мови.

Отже, перед нами, учителями – словесниками , стоїть завдання: методичний шлях, котрим іде дитина до розкриття краси, опанування рідної мови , зробити цікавим, доступним і творчим. А хіба можна цього досягнути, не використовуючи на уроках мови інформаційні технології?

У сучасних умовах задовольнити вимогу до системи освіти традиційними методами не вдається, тому спроби створення нових, більш досконалих й ефективних засобів навчання невпинно продовжуються. Поява комп’ютерних програм освітнього призначення внесла зміни в організацію навчального процесу. І вчителі – словесники не повинні стояти осторонь, ми повинні готувати дитину до життя у високотехнологічному інформатизованому суспільстві. Ефективно підібрані форми, методи і прийоми, використання комп’ютерних технологій дають змогу формувати активне, емоційне, мотивоване вивчення рідної мови, виробляти навички грамотного письма, формувати самостійне мислення, усвідомлення свого національного «Я.»

Навчімо учнів шанувати рідне слово, горнутися до всього християнського, українського, пишатися тим, що вони українці.

Опис документу:
Творча робота

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн