розділові знаки в складнопідрядному реченні

Опис документу:
Заняття -квест містить різні види інтерактивних завдань на визначення типів СПР, складання СПР за схемами, відшукування СПР серед складних речень, тестування. Можна використати окремі види завдань для власних уроків.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

Навчально-методична карта заняття

Предмет. Сучасна українська мова з практикумом

Тема. Розділові знаки в складнопідрядному реченні. Синтаксичний аналіз складнопідрядного речення.

Тип заняття. Заняття-квест.

Забезпечення заняття:

Наочно-демонстраційний матеріал : таблиця СПР, Український правопис,

таблиця самооцінки, презентація.

ІКТ : комп'ютери, мультимедійна дошка, проектор.

Література:

Плющ.М. Сучасна українська мова. Підручник.-К.: Освіта.2002

Ющук.І.П. Сучасна українська мова. Підручник.-К.: Либідь.2003

Бевзенко С.П. та ін. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посіб.-К.: Вища школа.2005

Сучасна українська мова: Підручник\ За ред. О. Пономарева.-К.: Либідь2001

Український правопис\5-те вид.-К.: Наук. Думка, 1996р.

Тема : Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення .

Завдання :

 • закріпити вміння і навички виокремлення, побудови, аналізу різних типів складнопідрядних речень;

 • удосконалити та закріпити пунктуаційні навички;

 • удосконалити вміння виконувати всі види мовного розбору.

Здобувачі знатимуть:

 • види складнопідрядних речень;

 • засоби зв’язку частин складнопідрядних речень;

 • правила вживання розділових знаків у складнопідрядному реченні.

Здобувачі вмітимуть:

 • розпізнавати види складнопідрядних речень;

 • розрізняти їх, добирати до складнопідрядних речень синонімічні варіанти;

 • складати зазначені конструкції за певним комунікативним завдання;

 • інтонаційно та пунктуаційно оформлювати їх;

 • послуговуватися ними у зв’язному мовленні;

 • виконувати різні види мовного розбору.

Проблемні завдання:

Доведіть чи спростуйте тези:

 • між головною і підрядною частиною складнопідрядного речення завжди ставиться кома;

 • для визначення типу підрядного речення достатньо знати групи сполучників.

Лексична тема : українські звичаї, традиції.

«Незакінчене речення…»

 • хочу поглибити знання…

 • мені цікаво з’ясувати …

 • прагну навчитися правильно визначати…

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми, завдань заняття. Постановка проблемного завдання.

ІІІ. Робота над виконанням завдань заняття.

 1. Аналіз методичної бази.

  1. «Асоціативний кущ».

  2. «Мозковий штурм».

  3. Понятійна таблиця http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=1387&chapterid=204

 2. Виконання практичних завдань.

  1. «Синтаксична палітра».

  2. Лінгвістичний експеримент.

  3. Завдання на орієнтацію в схемах складних речень.

  4. Дослідження-відновлення.

  5. Графічний диктант.

  6. «Таємний код».

  7. Синтаксичний розбір складнопідрядного речення.

 3. Стилістичний аналіз.

 4. *Творча робота.

 5. * Тестування.

IV. Рефлексія. Самооцінка.

V. Домашнє завдання

Вступне слово. Ми проведемо заняття- квест.

Прочитайте план заняття. Чи задовольняє він вас? Які види роботи додали б ? Які б прибрали? Відмітьте види роботи, які обираєте для себе.

За кожне правильно виконане завдання отримуєте певну кількість балів. Виконання завдань обмежено в часі. Заповните таблицю, підрахуєте кількість балів. Поставте собі перспективну оцінку на заняття

Прочитайте епіграф. Чому саме ці слова взяті ? Передбачте лексичну тему

Які труднощі виникають під час розбору складнопідрядних речень?

Каліка той, хто не здатен

предківщиною дорожити.

О.Гончар.

Визначимо проблеми , які вирішимо напротязі заняття

Проблемні завдання:

 • між головною і підрядною частиною складнопідрядного речення завжди ставиться кома;

 • для визначення типу підрядного речення достатньо знати групи сполучників.

\слайд\

\ які завдання поставимо на сьогоднішнє заняття?\

Завдання заняття:

 • закріпити вміння і навички виокремлення, побудови,аналізу різних типів складнопідрядних речень;

 • удосконалити та закріпити пунктуаційні навички;

 • удосконалити вміння виконувати всі види мовного розбору.

\ Доповніть речення власними завданнями для нашого заняття\

«незакінчене речення…»

 • хочу поглибити знання…про будову та засоби зв’язку СПР

 • мені цікаво з’ясувати …коли нетреба ставити кому між частинами СПР

 • прагну навчитися правильно визначати…типи СПР ,головну і підрядну частини

 • хочу навчитися………розрізняти СПР і прості з відокремленими членами

Відповідно до завдань. Сформулюйте тему нашого заняття \ слайд\

Розділові знаки у складнопідрядних реченнях. Синтаксичний аналіз складнопідрядних речень.

1 . Аналіз методичної бази.

  1. Створити «Асоціативний кущ» складнопідрядне речення .

  2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

1. Назвіть відмінності у будові та смислових зв’язках між частинами складнопідрядних і складносурядних речень.

2. На які групи поділяються складнопідрядні речення? На основі чого здійснюється цей поділ?

3. Яка різниця між сполучними словами і сполучниками підрядності? Яку роль відіграють вказівні слова?

4. Які розділові знаки ставимо в складнопідрядному реченні?

1.3. Понятійна таблиця http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=1387&chapterid=204

2 . Виконання практичних завдань.

2.1. «Синтаксична палітра».

Прочитайте речення. Спишіть . Підкресліть предикативні центри. Вкажіть типи підрядних частин. Складіть схеми 1,5,8,11 речень, поясніть в них вживання розділових знаків.

1. Неоціненною скарбницею є прислів’я і приказки, які прийшли до нас з сивої давнини.2. На тій землі, де зводили фортеці, тепер стоїть бетонний саркофаг. 3. Тяжко, тяжко мені стало, так, мов я читаю історію України.

4. Цього року старожили не бачили різдвяних зір, бо небо стояло в сірій сорочці будня.5. Послужи йому так щиро, як мені служила. 6. Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. 7. Коли копають картоплю, ключ угорі журавлиний рідною мовою кличе у невідомі краї. 8. Орлом сизокрилим дума літає, ширяє , аж небо блакитне широкими крилами б'є. 9.Чим чорніший пар, тим біліша на столі паляниця.10. Зерно в землю наші предки теж кладуть, щоб воно воскресло в житті новим дивом.11. Ситцеве весілля святкується по першому році спільного життя і називається так тому, що в життя молодят уже увійшли будні.

- Що допомогло визначити тип підрядної частини?

- Виконайте фонетичний розбір слова сміється.

- Поясніть орфограму в слові Бога.

2.2. Лінгвістичний експеримент.

Дослідити, чи можлива синонімічна заміна складнопідрядних речень на прості з відокремленими другорядними членами речення .

1.Та все, що він під зорями посіяв, звучить безсмертним словом у піснях. 2. Війне вітерець, з крила пелюстку струсить, яку зі саду перед тим приніс. 3. Навколо стояла така тиша, що чути було золотий дзвін переджнивності.4. Хоч була вже глибока осінь, день видався погожий, теплий, безхмарний.5. Щоб не співати пісні ,птах вистукує дзьобом.6. Біля осокорів, де він зустрів свою долю, простягнувся широкий чумацький шлях. \ не завжди можемо створити синонімічну пару. вірогідність перетворення СПР у просте з відокремленням. Пов’язана і з сполучними словами, і з неможливістю утворити дієприкметник від дієслова-присудка\

2.3.Завдання на поглиблену орієнтацію в схемах складних речень.

Вибіркова робота. Із схем вибрати ті, що відповідають складнопідрядним. Складіть і запишіть речення до однієї з них.

1 [ ],але [ ]. 2. [ ] і ( коли ). 3. ( щоб ), [ ]. 4. [ ] і [ ], і [ ]. 5. [ ]:[ ], ( що).

6 [ , ( яка ) , ]. 7. А [ ], а [ ], ( наче ). 8. ( де ), ( де ), [ ].

 • Вкажіть , до яких речень відносимо не вибрані схеми.

2.4.Дослідження-відновлення.

  Переписати речення, вставляючи потрібні за змістом підрядні сполучники  або  сполучні  слова. Підкреслити предикативні центри. Розставити  розділові  знаки. Пояснити  свій вибір.
1.У вечір 18 січня, …який наставав напередодні Хрещення, дорослі і діти виходили на вулицю і зчиняли шум.2. Приступаючи до вечері, слід випити свяченої води,…що за народними уявленнями має цілющу силу.3. Їжа на Хрещення була пісною,…бо мала забезпечити добробут сім'ї протягом року. 4. На Свят-вечір водохресний підкидали до стелі кутю,…щоб бджоли роїлися.5….Коли трапезу вечірню закінчили, в деяких областях було заведено «проганяти кутю». 6. Селяни били макогоном в ріг хати, в цебра, ворота, туди,…де мала заховатися нечиста сила.

 • Доберіть синоніми до слова трапеза Ї́ЖА ЇДА́,ПОЖИ́ВА,ПОЖИ́ВОК,СПОЖИ́ВА,ЇСТВО́,ЇДЛО́;СТРА́ВА,

2.5. Графічний диктант.

Записати схеми речень. Розставити розділові знаки.

1 Мабуть, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. 2.Березень благословив першу сльозу немовляти , що упала Славутичу на груди і розтопила кригу. 3. Перший крик тонесенькою тріщинкою проліг у глибоких льодах, щоб лавиною пустити древнім руслом праслов’янської ріки льодохід весняних надій. 4.Наші предки, хоч і йдуть вони в небуття, але лишають рідним свою незмірну любов.5.Коли наставала неділя і свята, дівчата вбираються у стрічки.6.До кінців найкращої стрічки, що звисають на спину, дівчина пришпилює останні стрічки.7.Щоб стрічка краще трималася на голові, колись дівчата робили обручик. 8.Влітку, йдучи в поле, дівчина збирала квіти і плела вінок, так що виходила незвичайна корона.

 • Вкажіть схеми складнопідрядних речень з підрядними мети.

 • Виконайте морфологічний розбір слова Славутичу.

 • Виконайте морфемний розбір слів розтопила, найкращої.

2.6. «Таємний код». Виписати номери складнопідрядних речень.

означал.

з’ясувал.

місця

мети

часу

причини

умови

сп.дії

порівн..

допусту

1,4.5,11

3

8

2

10

7,9

12

1.Легко беруть на себе обов’язки ті, кому легко їх не виконати.2.Коли станеш правителем, умій керувати самим собою.3.Безглуздий , хто під час бурі сідає на корабель.4. Завжди зважуй на те, як ставляться до тебе люди.

5. Погано не те, що в твоєму характері є вади, а те, що ти їх не визнаєш, не виправляєш.6. Умій жаліти і шкодувати, берегти і оберігати; умій співпереживати і співчувати.7.Якщо хочеш добре знати себе ,то випробуй свої сили в різних видах діяльності.8. Щоб досягти успіху, не звинувачуй інших у своїх невдачах. 9.Якщо у тебе щось не виходить, шукай причину в самому собі.10.Правильно сприймай критику, бо тільки так ти зрозумієш свої слабкі сторони.11. Не вір друзям, які завжди тебе хвалять.12. Хоч в житті існує багато проблем, та варто вчитися їх долати.

 • Чим керувались під час вибору типу підрядної частини?

2.7. Синтаксичний розбір складнопідрядного речення.

Ще в обід закінчивши жнива, всі женці довго качалися спиною по стерні, щоб легко було жати збіжжя на наступний рік.

 • Виконати морфологічний розбір слова легко.

 • Виконати фонетичний розбір слова женці.

 • Виконати морфемний розбір слова закінчивши.

3 . Стилістичний експеримент. (Робота в групах)

Прочитайте подані тексти. Визначте тему і основну думку, завдання мовлення. Доберіть заголовок. Дослідіть використання синтаксичних конструкцій у текстах. Умотивовано визначте стиль.

І група.

Святкове вбрання козаків складалося із жупана з вильотами, каптана барвистого, широких червоних або іншого кольору штанів, пояса з китайки, шапки з виндихи, обшитої навхрест, та з бурки.

У походи запорожці вирушали у найгіршому своєму вбранні. З походу ж поверталися в тому одязі, який добували в нерівному бою.

Зате коли запорожець виїздив гостювати на Україну, то вбирався в кармзиновий жупан, узував червоні сап’янці. Чистив, мов скло, свою зброю і збрую на коні, так що сяяв і вигравав на подив селянським парубкам та дівчатам.

 • Схарактеризуйте засоби зв’язку між частинами складнопідрядного речення.\ тема :вбрання запорожців; повідомити про святкове та повсякденне вбрання козаків. З метою повної подачі інформації в тексті використано просте з ОЧР, СПР означальні, умови, наслідку. Текст належить до наукового стилю.

ІІ група.

Крім тетері, соломахи та риби, запорожці ще вживали галушки, юшку від звареної риби, куліш із салом або олією, а іноді, хоч і не часто, їли баранину, дичину й інше. Все те варили й пекли кухарі на кабицях, що містилися у сінях кожного куреня.

Надвечір подавали вечерю – здебільшого гречані галушки із часником або юшку із риби. Добре поївши, хто не спав удень, лягав поспати. Хто ж відіспався – збиралися на січовому майдані або над Дніпром, щоб гуртом поспівати. Затримувалися пограти та потанцювати, аж доки не погасне вечірня зоря.

 • Поясніть вживання розділових знаків у четвертому реченні. Кома при відокремленій обставині та між частинами СПР, Тема: харчування та дозвілля запорожців. Повідомити про їжу козаків та відпочинок після вечері. Науковий стиль.( прості ускладнені, СПР з означальною, з’ясувальною, часу , мети)

ІІІ група. «Ой у лузі червона калина похилилася». Скільки щирих, зворушливих патріотичних почуттів викликає ця пісня у кожного, хто сприймає її небайдужим серцем.

Пісня, власне її перша строфа, бере свій початок із старовинних козацьких пісень, що відображали героїчну боротьбу лицарів Запорізької Січі з польсько-шляхетською неволею.

Заключна строфа цієї пісні дала початок народнопоетичному тексту, що стосується іншого періоду визвольних рухів на Україні – боротьби народу за національну незалежність.

Пісня «Гей, у лузі червона калина» виникла в період зародження січового стрілецького руху, зразу набула широкого розголосу, стала народною.

4 .* Творче завдання. Відновіть прислів’я, об’єднавши їх частини. Визначте типи підрядних частин.

1. Не говори але знай а) Хто хоче більше знати

2. той двох навчить б) Хто мовчить

3. Доти не вміти в)коли тільки вершки хапать

4. то не витягнеш й волом г) Що вимовиш язиком

5. Голова не на те д) щоб тільки кашкет носити

6. треба менше спати е) що знаєш, що говориш

7.Не на користь читать ж)доки не впріти.

1-е, 2-б, 3-ж, 4-г, 5-д,6-а, 7-в.

5.* Тестування.

6. Рефлексія. Самооцінка.

7 . Домашнє завдання.

І рівень. Виписати 5 прислів’їв складнопідрядних речень. Виконати повний синтаксичний розбір одного з них.

ІІ рівень. Виконати вправу 78 (11,12 реч.).(Фурдуй. Практикум з правопису)

62- 60

59- 55

54-48

5

4

3

1.1()

2.1(12б)

2.2()

2.3(4б)

2.4()

2.5(11б)

2.6(12б)

2.7(7б)

3(4+1)

4(1б)

5(1)

Тестування

1. Гроза минула, і пахучі квіти усі в краплинках ранньої роси.

а) [ ], і [ ], і [ ]

б) [ ], і [ ]

в) [ ] але [ ]

2. Вітру на морі не було, проте клекотав сильний прибій.

а) [ ], та [ ]

б) [ ], проте [ ]

в) [ ], або [ ]

3. У заростях саду родить стара груша, яку посадив у дитинстві Сашко.

а) [ ], (яку )

б) [ ], [ яку ]

в) [ ], то [ ]

4. Або не сокіл я, або спалила мені неволя крила.

а) [ ], і [ ], і [ ]

б) Або[ ], або [ ]

в) [ ], або ( )

5. Люди поспішали згорнути сіно, бо збиралося на дощ.

а) [ , (коли), ]

б) [ ], (бо)

в) [ ], (бо), ( )

6. Пахнуть хлібом слова, що мене їх навчила мати.

а) [ ], (що)

б) [ ], (яка)

в) [ ], (щоб)

7. І скрізь, де тропа моя в’ється, лишав я частиночки хмари.

а) [ , (де), ]

б) [ ], ( де ), ( )

в) ( ), ( ), [ ]

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн