РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНІХ КОНСТРУКЦІЯХ

Опис документу:
Повторити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису і пунктуації, зокрема про розділові знаки простого і складного речення; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти просте речення від складного, правильно визначати головні і другорядні члени речення; розвивати творчі вміння будувати різні синтаксичні конструкції і правильно розставляти в них розділові знаки; виховувати шанобливе ставлення до української мови.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Конспект уроку: РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНІХ КОНСТРУКЦІЯХ

 

Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису і пунктуації, зокрема про розділові знаки простого і складного речення; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти просте речення від складного, правильно визначати головні і другорядні члени речення; розвивати творчі вміння будувати різні синтаксичні конструкції і правильно розставляти в них розділові знаки; виховувати шанобливе ставлення до української мови.

Тип уроку: урок повторення набутих знань.

Хід уроку

I.                   Організаційний момент

 

II. Настановчо-мотиваційний етап

1. Психологічна настанова щодо повторення вивченого про пунктуацію в простому і складному реченнях.

2. Уведення учнів у спроектоване понятійно-термінологічне поле: учитель пропонує семикласникам звернути увагу на основні поняття теми.

 

III. Ознайомлення семикласників з темою, метою й завданнями уроку. Оголошення епіграфа

Українська мова — душа української нації! А в душі і слава, і будучність!

І. Огієнко

IV. Виконання системи творчих завдань на основі повторення вивченого

 

Колективна робота з текстом

Ø  Прочитати висловлювання. Визначити, чи можна вважати його текстом. Списати, розставляючи потрібні розділові знаки. Пояснити свій вибір за допомогою правил.

Мова специфічне і надзвичайно складне суспільне явище могутній засіб вираження багатогранної діяльності людей. За допомогою мови людина виражає свою людську сутність зв’язується і спілкується з іншими людьми виражає і передає своє сприйняття і розуміння навколишнього світу. Мова тісно пов’язана з мисленням людини вона є формою існування і засобом вираження людських думок (І. Матвіяс).

Ø  Пояснити лексичне значення виділених слів. Дібрати до них синонімічні.

Ø  Знайти складне речення, підкреслити головні і другорядні члени речення. Визначити засоби зв’язку частин складного речення.

 

Творче конструювання

Ø  Продовжити думку, використовуючи ускладнювальні компоненти простого речення (однорідні члени, звертання, вставні слова тощо).

Зразок. Мова — найцінніший скарб… Мова — найцінніший скарб, душа народу.

1)      У мові наша культура… 2) Бережімо мову… 3) Рідне слово — це частина краю… 4) Мова є зв’язок, що з’єднує покоління…

 

Дослідження-реконструювання

Ø  Замінити подані складні речення на речення з прямою мовою. Пояснити розстановку розділових знаків.

Зразок. О. Гончар говорив, що мова — це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. — О. Гончар говорив: «Мова — це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще».

1)      Г. Світлична сказала, що грати словом — долею грати. 2) С. Плачинда зазначав, що мова — обличчя нації. 3) О. Гончар говорив, що мова — доля нашого народу. 4) І. Я. Франко висловлював думку, що мова росте елементарно, разом з душею народу. 5) Рідна мова, за Д. Овсянико-Куликовським, це музика й малювання душі. 6) Ю. Мушкетик говорив, що слова — це ті ж зерна, що вклали в родючу землю.

Нашу мову в час горя-біди,

Не одної тяжкої навали

Не на те рятували діди,

Щоб онуки її забували.

Д. Білоус

Мати, мова, Батьківщина —

От і вся моя родина.

Батьківщина, мати, мова —

Три джерельно вічні слова.

Батьківщина, мова, мати —

Нас повік не роз’єднати.

М. Сингаївський

О мово рідна! Золота колиско,

В яких світах би не бувала я, –

З тобою серцем, і по-українськи

Я вимовляю мамине ім’я.

З. Кучерява

 

Попереджувальний міні-диктант

Ø  Записати текст під диктовку вчителя. Пояснити орфограми в словах та основні пунктограми.

Рідна мова — це все: невід’ємна частка Батьківщини, і голос народу, і чарівний інструмент. На його звуки відгукуються найтонші й найніжніші струни людської душі. У мові чується голос предків, відлунюють перегорнені сторінки історії свого народу. Вона є тим найдорожчим і найціннішим зв’язком, що з’єднує всі покоління народу в одне велике історичне живе ціле (За Б. Антоненком-Давидовичем).

V. Узагальнення й систематизація знань учнів

 

Експрес-опитування

1. Чим просте речення відрізняється від складного?

2. За допомогою чого з’єднуються частини складного речення?

3. Чим може ускладнюватися просте речення?

4. Які члени речення називаються однорідними?

5. Які слова називаються вставними?

6. Що називають прямою мовою? Які розділові знаки ставляться при ній?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Уявити, що ви є учасником діалогу на тему «Мова — скарбниця духовності народу». Скласти невеликий діалог за цією темою. Записати його, дотримуючись правил оформлення реплік діалогу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
0
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!