Розділові знаки між частинами складносурядного речення (ССР)

Опис документу:
Мета: навчити правильно ставити розділові знаки між частинами складносурядного речення й обґрунтовувати їх уживання, повторити отримані раніше знання зі стилістики та культури мовлення; розвивати вміння знаходити й виправляти пунктуаційні помилки; виховувати любов до природи України, повагу до народних ремесел.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УРОКИ №____

Тема. Розділові знаки між частинами складносурядного речення (ССР)

Мета: навчити правильно ставити розділові знаки між частинами складносурядного речення й обґрунтовувати їх уживання, повторити отримані раніше знання зі стилістики та культури мовлення;

розвивати вміння знаходити й виправляти пунктуаційні помилки;

виховувати любов до природи України, повагу до народних ремесел.

Хід уроку

І.Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Гра «Продовжи речення»:

 • Складносурядним називається речення….

 • Частини складносурядного речення поєднуються між собою…

 • Сполучники сурядності поділяються на такі групи:…

 • Між простими реченнями у складносурядному існують смислові зв’язки:…

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Записати речення, визначити смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

 1. Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля (М Коцюбинський).

 2. Дощ нарешті припинився, і лагідне сонечко знову засяяло. (А. Ступак)

 3.  Лише гул од копит степом котився та хліба шелестіли (А. Головко).

 4. Несподіваний ривок — і ми відриваємося від землі (А. Шиян).

Отже, сьогодні на уроці ми з вами з’ясуємо, чому в останньому реченні ми поставили тире, а в третьому частини складносурядного речення не поєднуються розділовим знаком.

IV. Оголошення теми уроку та очікуваних результатів

Як ви вже могли здогадатися, темою уроку є «Розділові знаки між частинами складносурядного речення».

Після цього уроку ви будете вміти порівнювати смислові зв’язки між простими реченнями в ССР, навчитесь правильно ставити розділові знаки між цими частинами; зможете сформувати та висловлювати власне ставлення доприроди України, народних ремесел.

V. Вивчення нового матеріалу (первинне сприйняття)

1. Лекція

Між частинами складносурядного речення ставляться такі розділові знаки:

1) кома, якщо частини з'єднані єднальними, протиставними та розділовими сполучниками

Із поля дорога завернула до лісу, і ми опинилися під темним склепінням високих дубів (Петро Панч).
3 північного заходу вітер дмухнув, але він уже не міг здолати тепла (Ю. Збанацький).
Чи то настане нічка темна, чи то веселий день шумить (Л. Глібов).

2) крапка з комою, якщо частини, з'єднані сполучниками а, але, проте, все ж, однак (рідше також, і, та),
— дуже поширені;
— мають усередині свої розділові знаки (коми);
— далекі за змістом;
— виділені автором як відносно самостійні

П'янкий соковитий дух ішов від живої розпареної землі; а високо над вигоном уже перелітали на північ ключами птиці, дзвінкоголосі, чуйні, весняні (О. Гончар).
Річка широка та глибока, а вода синя та чиста; і котиться вона, виблискуючи та шумуючи (М. Вороний).

3) тире, якщо частини, з'єднані сполучниками  і (й), та (і), та й, а, виражають:
— швидку зміну подій;
— протиставлення;
— неочікуваний результат

Дмухнув вітер понад ставом — і сліду не стало (Т. Шевченко).
Минула буря — і сонце засяяло (М. Рильський).

4) Кома або тире, якщо частини речення виражають причинно-наслідкові зв’язки: у першій частині – причина, а в другій – наслідок або висновок (вибір коми чи тире залежить від бажання автора)

Прогуркоче поїзд – і луна довго колоски гойдає (М.Луків).

Пробігся дощ, і ниви стоять умиті, виблискують.

Між частинами складносурядного речення кома не ставиться, якщо

1) вони з'єднані одиничним сполучником і (й), та (і), чи, або і мають спільний другорядний член, вставне слово, частки лише, ще, навіть, тільки

В одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі (Ю. Мушкетик). Мабуть, я запізнюся на поїзд і братові доведеться відвозити мене на машині. Ще сонце не зайшло і не вийшов місяць.

2) вони з'єднані одиничним сполучником і (й), та (і), чи, або і є односкладнимибезособовими чи називними реченнями

Потемніло і стало моросити дрібно та тихо (О. Гончар). Сумно й глухо (Панас Мирний). Меди та пахощі живиці (М. Рильський). Весело й так хочеться співати.

3) вони з'єднані одиничним сполучником і (й), та (і), чи, або і є питальними, спонукальними або окличними реченнями

Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе! (М. Рильський). Хто ви і чого вам треба? (Ю. Яновський)

2.Вправа (усно)

Порівняємо подані речення. Обґрунтуємо вживання в кожному розділових знаків.

1.Уже давно стояла ніч над землею і зорі виблискували з темного неба (Панас Мирний)

2.Хай квітне наша Україна і йдевесна!(Б.Олійник)

3.Минула буря – і сонце засяяло (М.Рильський)

4.Природа – майстерня, і людина в ній працівник (І.Тургенєв)

3. Завдання проблемного характеру: порівняти два речення, знайти відмінність між ними і спробувати пояснити, чому у другому реченні перед і кома не ставиться?

Стелиться зелений барвінок, і казково зацвітає сон-трава.

У долині стелиться зелений барвінок і казково зацвітає сон-трава.

VІ. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

1. Накреслити схеми запропонованих речень, зробити висновок щодо розділових знаків у складносурядному реченні:

 • Реве Дніпро, й лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять (М.Зеров).

 • Часом у блакитній вишині пропливала біла хмара або пролітала пташина (А.Шиян).

 • Дмухнув вітер понад ставом – і сліду не стало (Т.Шевченко).

 • Усе зраділо, стрічаючи день; і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий, погожий.

Наприклад:

 1. [ ], й [ ].

 2. Самостійна робота учнів: списати речення, розставляючи пропущені букви та розділові знаки.

 • В старім гнізді танцюють л.л.чата і одірвавши ніжки від з.млі н.мов малі русалон.ки дівчатка гойдаються в з.леному гіл.і (Л.Костенко).

 • Здавалося віт.р тут чорний і дощ л.ється з неба чорний як смола (О.Гончар).

 • Загр.міло і полегш.но зітхнув степ і радісніше стало навкруги.

 • Ст.жки поля і дороги.

 1. Творче завдання: скласти і записати складносурядні речення за даними схемами.

[ ], і [ ]. [ ] і [ ].

4.Виправ помилки в поданих реченнях.

 1. Пообіч колосилися хліба; але до жнив ще було даличенько.

2)Найменший шелест або стук,і моє сердце падає і завмирає.

3)Пройшла гроза і ніч промчала.

4)А десь цвіли сади, і дивно пахли трави.

5. Диктант із коментуванням. Розставити розділові знаки. Виконати синтаксичний розбір першого речення.

Тихесенький вечір на землю спадає і сонце сідає в темнесенький гай. (В.Самійленко.) Посріблені ліси окуталися тінню а небосхил горить і віти золотить. (М.Рильський.) Давно із яблунь зник весняний шовк і сад журивсь за вродою своєю. (Д.Луценко.) Одшуміло літо... Одспівало жито. Тільки вітер креше іскри по стерні і як тінь докори наступа копитом сухоребра осінь на поля сумні. (Д.Фальківський.) Застиг як ратник явір край села і бджоли витанцьовують на квітах. (Д.Луценко.) Тільки захід горів жовтогарячим огнем та навислі над ним хмари червоніли, мов кров, а кругом усе тонуло в мороці. (Панас Мирний.) Небо над морем стало сизе і на тому сизому небі заблищала пишна веселка. (І.Нечуй-Левицький.) А серед ночі в тихий час тут мавочки гуляють у таночку і ясний місяць дивиться на нас. (Л.Глібов.)

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання: вивчити правила, ст.. 61 впр.3

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.