і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Розділ 7. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX століття. Урок 5. Тема: «Утворення першої політичної партії в Україні»

Розділ 7. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX століття. Урок 5. Тема: «Утворення першої політичної партії в Україні»

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Історія України
9 кла
c

Автор: Білаш Лідія Миколаївна
вчитель історії та правознавства
Яготинського навчально-виховного комплексу
«Спеціалізована школа-загальноосвітня школа
I-III ступенів №2»


Розділ 7
. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX століття.
Урок 5.

Тема: «Утворення першої політичної партії в Україні»
Мета: ознайомити учнів із процесом розвитку національного руху в Західній Україні в другій половині XIX століття; проаналізувати обставини утворення перших політичних партій; довести важливість значення проголошення ідеї політичної незалежності України, з’ясувати роль І.Франка в суспільно-політичному житті; закріпити вміння аналізувати та оцінювати причинно-наслідкові зв’язки; давати власну оцінку діяльності перших політичних партій, формувати предметні компетенції учнів; виховувати почуття патріотизму.
Очікувані результати:
Після уроку учні зможуть:

 • характеризувати процес створення, програмові документи перших політичних партій в Україні;

 • називати час, місце, персональний склад політичних партій Західної України;

 • визначати роль І.Франка, М.Міхновського, Ю.Бачинського в українському відродженні;

 • давати власну оцінку діяльності: РУРП, УНДП, УСДП.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник Ф.Г.Турченко, В.М.Мороко «Історія України», мультимедійна презентація.

Хід уроку
І. Організаційний момент
(1 хв)
(вітання, підготовка робочого місця, створення позитивної психологічної атмосфери).

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (3 хв)
Бесіда. 1.Хто такі москвофіли та народовці?
2.Що ви знаєте про їх діяльність?
3.Коли виник радикальний рух? Які завдання ставили перед собою його учасники?

Виконати завдання «Незакінчене речення».

 • В 1885 році народовці створили свій керівний орган – ... (Народну раду);

 • До «буковинської трійці» входили - ... (Юрій Федькович, Сидір та Григорій Воробкевичі);

 • В культурно-національне життя Закарпаття активно включився - …. (Августин Волошин);

 • «Український П’ємонт» це - …. (Галичина).

ІІІ. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів (2 хв)
В 90-ті роки ХІХ століття національно-визвольний рух в Галичині піднявся на якісно новий щабель, прискорився процес формування політичних партій. Ці позитивні зміни свідчили про готовність учасників руху до боротьби під гаслами, реалізація яких у підсумку дозволила б українцям здобути свою державу.
Отже,
тема уроку:
«Утворення першої політичної партії в Україні» (діти записують тему в робочий зошит).

IV. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)
Англійська письменниця Меггі Фюрі сказала «
Якщо ми будемо вивчати історію, то навчимося не повторювати минулих помилок».
Я пропоную вам, вивчивши тему, поміркувати:
скільки часу пройшло від виникнення ідеї про незалежність України до проголошення незалежності? Чи актуальна проблема незалежності України в ХХІ столітті?

V. Вивчення нового матеріалу (20 хв)

План теми уроку

 1. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). І.Франко.

 2. Утворення УСДП та УНДП.

 3. Українці в Галицькому сеймі та в Австрійському парламенті.

 4. Українці-самостійники.М.Міхновський. Ю.Бачинський

Творче завдання:
Що було спільного в українських партіях Галичини?
У чому полягали розбіжності?
1. Утворення першої політичної партії в Україні. (РУРП). І.Франко.
Розповідь учителя
1890 рік – під впливом М.Драгоманова з ініціативи І.Франка, М.Павлика у Львові було засновано першу політичну партію – Русько-українську радикальну партію (РУРП).

Слайд №4


Робота з поняттям:
Політична партія - це організація, що виражає інтереси певної соціальної групи, об’єднує найактивніших її представників і прагне до досягнення певної мети та ідеалів.[7,с.253]

Учні визначають причини виникнення українських партій в Західній Україні (роблять записи в зошиті):

 • діяльність радикалів;

 • демократичні принципи організації суспільного життя в Австро-Угорщині;

 • політика «нової ери»;

 • діяльність Народної ради;

 • співпраця із громадівцями Наддніпрянщини.

Самостійна робота з підручником с.281-282, опрацювати документ «Програма РУРП».[2,с.239]

Назвати основні завдання радикальної партії і записати у таблицю «Політичні партії Західної України»

Слайд№5

Назва політичної партії

Рік заснування

Лідери партії

Програмна мета

РУРП

1890 рік, жовтень

І.Франко,

М.Павлик,

С.Данилович,

Є.Левицький

Програма-мінімум.

Економічні завдання:

 • підвищення матеріального добробуту трудящих;

 • усунення економічного гноблення і будь-якого експлуатації;

 • економічний підйом краю;

 • українська автономія в Австро-Угорщині;

Політичні вимоги:

 • загальне безпосереднє таємне голосування;

 • скасування політичних привілей для панівної верхівки;

 • мирна зовнішня політика;

 • ліквідація постійної армії, заміна її ополченням;

Програма-максимум: утвердження соціалізму.

Учитель:

Так звані «молодші радикали» - Ю.Бачинський, В.Будзиновський, О.Колесса - вважали автономію лише першим етапом. У 1895 році РУРП зазначила, що самостійність - стратегічна мета партії.

У 1895 році Юліан Бачинський опублікував брошуру «Україна уярмлена» («Ukraina irredenta»), де обґрунтував потребу створення соборної держави під девізом: «Вільна, велика, політично самостійна Україна, одна, нероздільна від Сяну по Кавказ!» [2,с.243]

Слайд№6

Яке значення книги Ю.Бачинського для українського народу?

Ідею самостійності України підтримав Іван Франко.

Повідомлення учнів, які отримали випереджувальне завдання про Івана Франка.

Учні, прослухавши повідомлення, пояснюють вислів: «Іван Франко - Тарас Шевченко Західної України»

Повідомлення учня.

І. Франко – поет, письменник, громадсько-політичний діяч, автор близько 4 тисяч літературних, публіцистичних, наукових творів. Закінчив Дрогобицьку гімназію, навчався у Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. З 1894 року очолював філологічну секцію, а з 1898 року - етнографічну комісію Наукового товариства імені Шевченка. Стояв біля витоків РУРП. Тривалий час перебував під ідейним впливом М.Драгоманова, ідеями соціалізму. Потім усвідомив, що «соціалізм не приведе до національного визволення України». [2, c. 240]

Перехід на самостійницькі позиції зумовив розрив Франка з радикалами. Він став одним із керівників Української національно-демократичної партії.

2. Утворення УНДП та УСДП.

Завдання учням: продовжуємо заповнювати таблицю «Політичні партії Західної України» за розповіддю вчителя. [11,c.240]

Слайд№7

Назва політичної партії

Рік заснування

Лідери політичної партії

Програмна мета

УНДП

1899 рік 20 грудня

І.Франко,

Є.Левицький,

М.Грушевський,

В.Охримович,

Т.Окуневський

Програма-мінімум:

- виховання почуття єдності з російськими українцями;

- утворення окремої національної провінції з окремою адміністрацією і національним сеймом;

Програма-максимум:

- національна соборність і незалежність України.

УСДП

Вересень 1899 рік

М.Ганкевич,

Ю.Бачинський,

С.Вітик

Створення вільної держави українського народу – Української республіки, побудова соціалізму через реформи та легальні парламентські методи боротьби.

Слайд №8

Щоб дати відповідь на творче завдання:

Що було спільного в українських партіях Галичини? У чому полягали розбіжності?

Робота в групах з історичними джерелами.

Перша група опрацьовує документ.

«Із програми РУРП (1890 рік)»

У справах політичних хочемо повної волі особи, слова, сходин і товариств, печаті і сумління… автономії громад, повітів… надання кожному можливості найповнішого розвитку культурного.

Ми, галицькі Русини, часть українсько-руського народу, що мав колись самостійну державу… заявляємо, останньою метою наших народних значень є дійти до того, щоб цілий українсько-руський народ здобув собі культурну, економічну, політичну самостійність.[2,c.239]

Друга група працює з документом

«Із програми УСДП»

Ми, українські соціал-демократи, стоїмо на грунті інтернаціональної солідарності пролетаріата всіх націй Австрії і переконані, що тільки в цій братській спільці і наш народ, що належить однією тільки частиною до цієї держави, може здобути національну волю. …Наша програмова ціль ясна. Боротьба в ім’я ідеалів соціалізму проти гнобителів люду й також боротьба за визволення національне! …Наша ціль – вільна держава українського народу, українська республіка.[2, c.241]

Третя група працює з документом

«Із програми УНДП»

Будемо підтримувати, скріпляти та розвивати почуття національної єдності з російськими українцями та змагати до витворення разом з ними культурної одноцільності. …Нашим ідеалом повинна бути незалежна Русь-Україна, в якій би всі частини нації об’єдналися в одну новочасну, культурну державу.[10,c.249]

Прогнозована відповідь на творче завдання:

 • Всі політичні партії виникли в Західній Україні;

 • Всі партії відстоювали ідею незалежності України;

 • Прагнули ліквідувати національне поневолення, прагнули демократичного розвитку;

 • РУРП і УНДП вважали, що до незалежності треба йти через виборювання національно-територіальної автономії, а УСДП вважала, що потрібно боротися на національно-культурну автономію;

 • РУРП відмовилася від соціалістичних ідей, а УСДП їх відстоювала;

 • УНДП пріорітетними вважала національні ідеї та відмовилася від соціалістичної ідеології.

3. Українці в Галицькому сеймі та Австрійському парламенті.

Реферативне повідомлення учня.[10,c.251,252]

Скласти хронологію основних подій.

1849 рік – Буковина оголошена окремим коронним краєм зі своїм сеймом та адміністрацією;

1861-1863 роки – працював Галицький сейм;

1865 рік – відновлено роботу Галицького сейму;

1867 рік – утворена Австро-Угорська імперія, обмежені права українців, розширені права поляків.

Членом Галицького сейму був митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький.

4. Українці-самостійники. М. Міхновський, Ю. Бачинський.

Вчитель пропонує учням ознайомитися з короткою біографічною довідкою та почати складати політичні портрети діячів. [7,c.255]

М. Міхновський (1873-1924) – політичний, громадський діяч. Член «Братства тарасівців», закінчив юридичний факультет Київського університету святого Володимира. У 1900 році видав у Львові брошуру «Самостійна Україна», де проголошував ідеал «єдиної, нероздільної, вільної, самостійної України від гір Карпатських аж до Кавказьких». У 1902 році утворив Українську народну партію, програмовим документом якої стали «Десять заповідей», яка стояла на позиціях самостійності. У 1917 році член Центральної Ради, організатор українського війська. Виступав за державну самостійність України.

Слайд №9

Ю. Бачинський (1870-1934) – український громадський діяч, публіцист. У 1890 році організатор і керівник першої партії європейського типу – РУРП. Автор праці «Україна уярмлена», де вперше в історії показав, що політична самостійність України є необхідною передумовою її економічної та культурної розбудови. У 1899 році став лідером УСДП, стояв на самостійницьких позиціях.

Слайд №10

VI. Осмислення нових знань (3 хвилини)

Учитель

Друга половина XIX століття – це період піднесення національно-визвольного руху, доба підготовки українських сил до боротьби за незалежність та соборність України.

Посилилися позиції та зросла роль тих суспільно-політичних сил, які чітко виступали за всеукраїнське єднання на принципах визнання незалежності й української державності. Український рух досяг найбільших успіхів у Західній Україні, яка стала «українським П’ємонтом».

Чи актуальне питання єдності та територіальної цілісності України в сучасний час?

Прогнозована відповідь:

Це питання актуальне, так як Росія анексувала Крим, на Сході України проголосили утворення ДНР та ЛНР; триває антитерористична операція; українці борються за територіальну цілісність держави, недоторканність кордонів, прагнуть приєднатися до Європейського Союзу.

VII. Систематизація та узагальнення знань та умінь (8 хвилин)

Визначте історичну особу за наведеними біографічними фактами:

 • Видатний представник українського демократичного руху кінця XIX століття. Людина великого таланту, творчої праці, «вічний революціонер». Творча спадщина: «Зів’яле листя», «Борислав сміється», «Лис Микита». «Тарас Шевченко Західної України»

(Іван Франко)

 • Перший серед громадських діячів висунув і обґрунтував ідею здобуття Україною цілковитої політичної незалежності.

(Юліан Бачинський)

 • Автор брошури «Самостійна Україна», засновник партії УНП, склав «Десять заповідей».

(Микола Міхновський)

 • Видатний історик, автор «Історії України-Руси», член УНДП, перший президент УНР.

(Михайло Грушевський)

 • Член Галицького сейму, митрополит УГКЦ.

(Андрей Шептицький)

Робота з історичною картою:

 • Показати регіон, де вперше виникли політичні партії України.

(Західна Україна)

 • Показати «український П’ємонт».

(Галичина)

 • Показати місто, де були утворені РУРП, УНДП, УСДП.

(Львів)

Слайд №11

Вчитель пропонує доповнити текст:

 • РУРП утворилася в … (1890 році) в … (Львові) з ініціативи … (радикалів). Лідерами були…, … (І.Франко, М.Павлик).

 • УНДП створена в … (1899 році). Лідерували …, … (І.Франко, М.Грушевський)

 • Партія марксистської спрямованості виступала за незалежність України … (УСДП).

Робота з історичними термінами.

Дати визначення: політична партія, «соборна держава», українці-самостійники, «Україна уярмлена», радикали.

VIII. Підведення підсумків уроку (5 хв).

Отже, пояснимо вислів: «Якщо ми будемо вивчати історію, то навчимося не повторювати минулих помилок».

Відповідь учні дають зо допомогою методу «Прес».

Рефлексія:

Чи виправдані очікувані результати?

 • Назвіть час, місце, персональний склад політичних партій Західної України;

 • Охарактеризуйте процес створення та програмові документи перших політичних партій в Україні;

 • Визначте роль І.Франка, М.Міхновського, Ю.Бачинського в українському відродженні ХІХ століття.

 • Дайте власну оцінку діяльності РУРП, УНДП, УСДП.

Слайд № 12

«Мікрофон»

На уроці:

 • дізнався…

 • вразило…

 • (не) сподобалося…

 • запам’ятав…

 • приймав участь…

ІХ. Інструктаж з домашнього завдання (1 хв).

Опрацювати параграф 30, закінчити складати політичні портрети М.Міхновського, Ю.Бачинського; написати роздум «Чому Галичину називали «українським П’ємонтом»?

Використана література

 1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Видання 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2005.

 2. Воропаєва В.В.Історія України.Робота з документами - «Видавничий дім Весна»-Харків,2013

 3. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. Кінець ХVІІІ – початок ХХ ст..: Навчальний посібник: 9 кл. – К.: Ніка-Центр, 2000.

 4. Довідник з історії України (А-Я)/ За заг. Ред.. І. Підкови, Р. Шуста. – К.: Генеза, 2001.

 5. Коляда І.А. Історія України: Кінець ХVІІІ – початок ХХ століття. 9 клас: Навчальний посібник / За заг. Ред.. О.П. Реєнта. – К.: Україна, 2001.

 6. Коляда І.А. Історія України: Навчально-методичний посібник для вчителів / За заг. Ред.. О.П. Реєнта. – К.: Аконіт, 2006.

 7. Подобєд А.О. Історія України. Розробки уроків. Видавництво «Ранок», 2009.

 8. Пометун О.І., Фрейман Г.О. Методика навчання історії в школі. – К.: Генеза, 2005.

 9. Сарбей В.Г.Національне відродження України.- К.:Видавничий дім «Альтернативи»,1999.

 10. Середницька Г.В. Історія України. Опорні конспекти. – К.: Книги України, 2009

 11. Турченко Ф.Г., Мороко В.М. Історія України.Кінець XVIIIпочаток XX ст.:Підручник для 9кл.- К.:Генеза,2003

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Історія України 9 клаc Автор: Білаш Лідія Миколаївна вчитель історії та правознавства Яготинського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-загальноосвітня школа I-III ступенів №2»
 • Додано
  25.02.2018
 • Розділ
  Історія України
 • Клас
  9 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  3591
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  4
 • Номер матеріала
  CT384002
 • Вподобань
  0
Курс:«Малюк у світі економіки та фінансів»
Часнікова Олена Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь