РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Опис документу:
Тема: Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність. Соціальні цінності. Мета: розкрити поняття “соціальна структура суспільства”; виховувати повагу до представників різних соціальних груп суспільства; розвивати вміння вести бесіду та аргументувати власну точку зору, аналізувати факти та робити висновки. (Підручник за ред. О.О.Гісем)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Громадянська освіта урок № 22

Тема: Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства

Мета:  розкрити поняття “соціальна структура суспільства”; виховувати повагу до представників різних соціальних груп суспільства; розвивати вміння вести бесіду та аргументувати власну точку зору, аналізувати факти та робити висновки.

Тип уроку: урок засвоєння нових знаь.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів

Бесіда за запитаннями

Пригадайте: Що таке людина з точки зору біології?

 1. Які форми об’єднання людей із первісних часів вам відомі?

 2. Думки видатних особистостей

 • Давайте прочитаємо і обговоримо наступні тези:

Суспільство не повинно нічого вимагати від того, хто нічого від нього не очікує. Жорж Санд

Суспільство не потребує тих, хто не потребує його.

Жорж Санд

Жодне суспільство не може бути гіршим, ніж люди, із яких воно утворено. Вільгельм Швебель

Суспільство деградує, якщо не отримує імпульсів від окремих особистостей; особистість деградує, якщо не отримує співчуття від усього суспільства.

Вільям Джеймс

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Розповідь

 1. Людина є суспільною істотою, можливості якої реалізуються лише в соціумі. Немає людини — не виникне соціуму, відсутній соціум — не сформується особистість людини. Здобути знання, опанувати трудові навички, навчитися користуватися предметами людина може лише в середовищі інших людей. межах якого соціум — це також єдина злагоджена система, але вже не біологічна, а соціальна.

 2. Отже, її швидше стосуються закони соціології, психології та інших суспільних наук, а не біологічні закономірності.

Прийом «Асоціація»

 • Які у вас виникають асоціації при слові (понятті) «Соціум» (запис на дошці відповідь дітей).

 • Давайте за допомогою «слів-асоціацій» спробуємо сформулювати визначення - соціум.

 • Перевіримо яке визначення «соціум записано в підручнику.

Соціум — це сукупність людей, об’єднаних конкретними інтересами, потребами, взаємними симпатіями або видами діяльності.

ІV. Оголошення теми і мети уроку

 • Отже, сьогодні на уроці ми ознайомимось із Поняттям суспільства, його соціальною структурою. З такими складовими, як згуртованість, солідарність і відповідальність. Соціальні цінності.

План: 1. Соціум 2. Соціальна структура сучасного соціуму 3. Соціальна нерівність

V. Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником та зошитом

Запишемо визначення соціум в зошит.

Тема суспільства пов`язана з такими поняттями, давайте їх прочитаємо:

Прийом «Словничок»

Полікультурність — співіснування та розвиток різних за змістом культурних традицій у межах однієї локалізованої в просторі й часі спільноти людей.

Толерантність — терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки і звичаїв.

Терпимість — здатність витримувати щось, миритися з яким-небудь становищем.

Плюралізм — визнання багатоманітності думок, поглядів, напрямків, партій, суб’єктів економічного, полі-тичного й культурного життя демократичного суспільства як основи­ його розвитку.

Компроміс — згода, якої досягають шляхом взаємних поступок.

Рзноманітність — наявність багатьох складових різного характеру в єдиному цілому.

Рівність — можливість забезпечення рівними права-ми та можливостями різних соціальних груп задля задо-волення їхніх потреб.

Прийом «Мозковий штурм»

 • Ми ознайомились із визначенням «соціум», розглянули поняття, що забезпечують розвиток соціуму. Сформулюємо його ознаки:

  • його представники проживають на певній території;

  • його представники здійснюють спільну діяльність;

  • у соціумі обов’язково має бути розподіл суспільних благ;

  • як наслідок, ознакою соціуму є соціальний і виробничий поділ праці.

Прийом «Коло ідей»

 1. - Чому виникає суспільство?

 2. - Запропонуйте свій варіант утворення суспільства?

(Обговорення ідей учнів)

Розповідь з елементами бесіди

Перш за все варто знати, що соціум не є єдиним, а складається з багатьох менших спільнот. Видами соціальних спільнот вважаються стани, класи, касти, верстви, страти, професійні, навчальні,­ вікові об’єднання тощо. Наприклад, школяр може одночасно належати до таких спільнот, як сім’я, шкільний колектив, творчий, спортивний, робочий чи волонтерський колектив, бути прихильником певної субкультури. Між спільнотами, із яких складається соціум, існують різноманітні зв’язки та відносини. Кожна людина одночасно належить до різних таких спільнот.

«Цікаво знати» Робота з підручником с. 47 «Люмпени» та «Маргінали»

 • Давайте спробуємо визначити Соціальну структуру сучасного соціуму:

 • Хтоє її основою? (соціальні спільноти)

 • На чому ґрунтується існування спільнот? (соціальних відносини)

 • Наприклад, Тренер по футболу в школі і тренер збірної України з футболу, або люмпени і маргінали, що їх визначає в суспільстві? (соціальний статус)

 • Ті функції, що вони виконують в суспільстві, які ґрунтуються на їхньому соціальному статусі (соціальні ролі)

Робота з підручником с. 47

 • Прочитаємо: соціальні спільноти, соціальних відносин, соціальний статус,

соціальні ролі.

3. Соціальна нерівність

Прийом «Мозковий штурм»

 • До чого призводить різний соціальний статус, нерівномірність розподілу фінансів та благ?

 • В яких суспільствах здебільшого виникає соціальна нерівність?

Прийом «Займи позицію»

 • Які види соціальної нерівності вам відомі?

 • Назвіть причини соціальна нерівності?

 • Давайте сформулюємо, що Соціальна нерівність

Висновок: Основною причиною існування соціальної нерівності вважають низький рівень морального розвитку суспільства, його жорстку стратифікацію, відсутність прагнення порозуміння і толерантності. Проявами соціальної нерівності є правова нерівність, обмеження свобод, майнова нерівність, відмінності в можливостях доступу до освіти й культури, медичного обслуговування тощо.Соціальний статус людини впливає на те, як її сприймають представники спільноти,­ до якої вона належить, та інших спільнот. Цінності сучасного західного суспільства­ передбачають його розвиток, спрямо­ваний на усунення цих відмінностей.

Розтлумачте символи, використані на плакаті «Усі рівні –усі різні»

Робота в групах

 • Об`єднаємось в групи, завдання:

Полікультурність Толерантність Терпимість Плюралізм Компроміс Різноманітність Рівність Інклюзія

(Обговорення роботи в групах)

VІ . Закріплення вивченого матеріалу

Подивіться на фото зі Святкування 150-річчя народження Канади

Як ця фотографія може ілюструвати досвід Канади в оптимізації міжна­ ціональних відносин?

Прочитайте на с. 49 Американський та канадський досвід оптимізації міжнаціональних відносин.

 1. - Чи є доцільним використання цього досвіду в Україні? Обґрунтуйте свою думку.

 • Толерантність в Україні: чи є вона сьогодні нормою суспільного життя?

VІ І. Підсумок уроку

Рефлексія: 3 тези «Я сьогодні на уроці дізнався/лась

Домашнє завдання:

 1. с. 47-51

 2. Складіть перелік заходів, яких необхідно вжити в Україні для становлення сучасного плюралістичного суспільства. Обґрунтуйте доцільність кожної зі своїх пропозицій.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!