Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Робота МАН на тему "Стежками Слобожанщини"

Географія

Для кого: 9 Клас

11.02.2019

1558

25

0

Опис документу:
Назва роботи: Розробка туристичного маршруту «Стежками Слобожанщини». Автор,Котляр Денис Олександрович Харківське територіальне відділення МАН України Харківське територіальне відділення Малої Академії Наук України, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №111 Харківської міської ради Харківської області; 9 клас, м. Харків. Науковий керівник: Колоскова Марина Миколаївна, учитель інформатики.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації

Харківське територіальне відділення МАН України

Відділення:Економіка

Секція:Мікроекономіка та Макроекономіка

Розробка туристичного маршруту

«Стежками Слобожанщини»

Роботу виконал:

Котляр Денис Олександрович

Учень 9-Б класу Харківської

загальноосвітньої школи

I-III ступенів №111 Харківської

міської ради Харківської області

Науковий керівник:

Колоскова Марина Миколаївна,

вчитель географії Харківської

загальноосвітньої школи

I-III ступенів № 111 Харківської

міської ради Харківської області

Харків - 2019

ЗМІСТ

Вступ..................................................................................................................... 6

Маркетенговий аналіз ринку............................................................................... 7

Розробка схеми маршруту………………........................................................... 8

Характеристика обєктів показу.......................................................................... 12

Калькуляція нового тур продукту...................................................................... 20

Туристична документація туру.......................................................................... 22

Ваучер................................................................................................................... 24

Вибір засобів просування туру…………………………………………….... 25

ВИСНОВКИ...........................................................................................................32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..............................................................34

ДОДАТКИ……………………………………………………………………....35

ТЕЗИ

Назва роботи: Розробка туристичного маршруту «Стежками Слобожанщини».

Автор,Котляр Денис Олександрович Харківське територіальне відділення МАН України Харківське територіальне відділення Малої Академії Наук України, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №111 Харківської міської ради Харківської області; 9 клас, м. Харків.

Науковий керівник: Колоскова Марина Миколаївна, учитель інформатики.

Протягом останнього часу галузі туризму в Україні приділяється все більша увага. Однак в Харківській області, немає скільки-небудь привабливих туристичних продуктів для залучення сюди додаткового потоку іноземних туристів.

Актуальність теми: створення нового туристичного продукту в Харківській області на Україні обумовлена ​​відсутністю сучасних, актуальних і спеціально розроблених екскурсійно-пізнавальних турів по території Харківської області.

Розробка і створення комплексних екскурсійно-пізнавальних турів дозволить стимулювати розвиток туріндустрії і вирішити проблему Вузьконаправлене спеціалізації туристів, які відвідують регіон, а також буде сприяти залученню інвестицій в подальший розвиток галузі.

 Мета дослідження - розробити новий екскурсійно-пізнавальний туристичний продукт «Стежками Слобожанщини».

Завдання дослідження:

1. Виявити перспективи розвитку туристичної галузі в Харківській області.

2. Систематизувати отримані дані про найбільш розвинених напрямах, пропонованих туристичними організаціями в сфері відпочинку і подорожей по регіону.

3. Розробити рекомендації та конкретні пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності туристичних ресурсо в Харківській області в нинішніх умовах для найбільш ефективного їх використання.

4. На основі отриманих в ході аналізу даних розробити принципово новий екскурсійно-пізнавальний тур «Стежками Слобожанщини» в Україні для туристів з урахуванням наявних туристських ресурсів в регіоні.

Об'єкт дослідження - екскурсійно-пізнавальний туризм.

Предмет дослідження - історико-культурний та природо-ресурсний потенціал Харківської області.

Методи дослідження - у роботі були використані наступні методи дослідження:

1. Аналіз науково-методичної літератури;

2. Наукового пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція).

Для аналізу науково-методичної літератури використовувалися: аналіз регіональної програми розвитку туризму в Харківській області, навчальні посібники, монографії, статистика в сфері туризму, офіційна інформація, що стосується розробки екскурсійно-пізнавального туру «Стежками Слобожанщини» на Україні Міждисциплінарний підхід, на якому грунтувалося дослідження, зробив необхідним застосування комплексного вивчення джерел, що відносяться до різних областей знань, таких як економіка, кредитування, будівництво, менеджмент і маркетінг.

Інформаційною базою послужили міждисциплінарні розробки в галузі дослідження динамічних процесів, пов'язаних з розвитком і управлінням внутрішніх і регіональним туризмом, їх вплив на стійкий стан спільнот різного рівня.

Метод наукового пізнання складається з чотирьох взаємопов'язаних компонентів: аналізу, синтезу, індукції і дедукції.

Емпіричний аналіз - це просто розкладання цілого на його складові, більш прості елементарні частини. Теоретичний аналіз передбачає виділення в об'єкті основного і істотного, непомітного емпіричному зору.

Синтез являє собою поєднання компонентів складного явища. Теоретичний синтез - це розширює знання, конструюють щось нове, що виходить за рамки наявної основи.

Індукція може бути визначена як метод переходу від знання окремих фактів до знання загального.

Дедукція - це метод переходу від знання загальних закономірностей до приватного їх прояву. Теоретична індукція і заснована на ній дедукція відрізняються від емпіричних індукції і дедукції тим, що вони засновані не на пошуках абстрактно-загального, однакового в різних предметах і фактах, а на пошуках конкретно-загального, на пошуках закону існування і розвитку досліджуваної системи.

Дослідження проходило в 2 етапи:

на першому етапі визначалася мета, завдання і методи дослідження. здійснювався збір та аналіз наявної інформації та літературних джерел (лютий - травень-серпень 2018 г.);

на другому етапі відбувалася обробка даних, розроблявся екскурсійно-пізнавальний тур (квітень - травень 2018р.), формувалися висновки, практичні рекомендації, а також рукопис роботи.

Наукова новизна полягає в тому, що на підставі вивчення фондового і літературного матеріалу були відзначені особливості організації екскурсійно-пізнавальних турів, проаналізовані перспективні напрямки розвитку туристичної галузі в Харківській області, виявлено проблеми її розвитку.

Теоретична значимість полягає в можливості використання отриманих результатів дослідження для створення навчально-методичних посібників з туризму та подальшої розробки теорії та методології в'їзного та внутрішнього туризму.

Практична значимість: проведене багатоплановий аналіз туристичного потенціалу Харківської області дозволив виявити нові перспективні напрямки розвитку туризму в регіоні і створити базу для подальшого вдосконалення організації туристичних подорожей. А також розробити критерії, відповідно до яких повинні організовуватися екскурсійно-пізнавальні тури.

Робота носить практичний характер і може бути використана в якості основної бази при розробці подібних проектів в інших регіонах країни.

Науковий керівник М.М Колоскова

Підпис Колосковой М.М засвідчую

Директор ХЗОШ №111 Л.І.Савинська

ВСТУП

Туризм, як чинник матеріального і духовного розвитку, є найважливішою комунікабельною і високо рентабельною сферою соціальної діяльності суспільства. Сучасний туризм є одним із найбільш перспективних напрямів економічного розвитку України, окремих місцевостей. Туризм стає ефективним засобом формування ринкового господарювання, надходження чималих коштів до державного та місцевих бюджетів. Туристична галузь має взаємний зв'язок з багатьма сферами народного господарства, насамперед: побутове, готельне, торговельне обслуговування, транспорт, будівництво, виробництво товарів широкого вжитку, медицина, освіта, спорт, культура.

Харківська область має вагомі перед умови, щоб увійти до найбільш розвинутих у туристичному відношенні регіонів України, Європи. Харківщина має вигідне геополітичне розташування, комфортні мікрокліматичні умови, різноманітний ландшафт, унікальну флору і фауну, історико-культурну, архітектурну спадщину, розвинуту мережу транспортного сполучення, достатні людські, матеріальні, у т. ч. природно-оздоровчіресурси. Слобожанщина – це край з гостинним населенням, де зберігаються і шануються національні традиції. Харківський регіон має великий потенціал що до розвитку різноманітних видів туризму: пізнавального (екскурсійного), оздоровчо-пізнавального, ділового, спортивного, аматорського (мисливського, рибальського), зеленого, екологічного, релігійного, клубного та ін.

Головною ідеєю туру є показати туристам визначні місця Харківської області, показати її історію та закликати населення до збереження і розвитку туризму в області.

Важливим потенціалом для туристичної діяльності є природні рекреаційні ресурси (природно-заповідний фонд, ліси, зелені зони міст та приміських територій, водні ресурси). Природно-заповідний фонд (ПЗФ) Харківської області має унікальні цінні природні територіальні комплекси, є складовою національної мережі ПЗФ України і включає 220 територій та об'єктів загальною площею 53 тисячі гектарів, що становить близько

2 % від загальної площі нашого регіону. ПЗФ має велике значення для пізнання, формування екологічного світогляду людей, бережливого ставлення до природи. До об'єктів ПЗФ Харківської області віднесені: національний природний парк “Гомільшанські ліси”, регіональні ландшафтні парки “Велико бурлуцький степ”, “Печенізьке поле” та “Ізюмська лука”; заказники загальнодержавного (Бурлуцький, Катеринівський загально зоологічні, Вовчанський ботанічний) та місцевого значення, заповідні урочища, пам'ятки природи (у т. ч. Гора Крем'янець, Сад ім. Т.Г.Шевченка), парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення (Литвинівка, Краснокутський, Наталіївський, Старомерчинський, Шарівський парки), дендрологічні парки (у т. ч. дендрологічний парк загальнодержавного значення Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва), ботанічні сади (у т. ч. Ботанічний сад загальнодержавного значення Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна), Харківський зоологічний парк загальнодержавного значення

3.Маркетинговий аналіз ринку

3.1. Аналіз конкурентів

На території України невелика кількість туроператорів, що пропонують відвідати Харківську область. Зазвичай це малі тур фірми, які спеціалізуються на внутрішньому туризмі Серед туроператорів які пропонують тури в Харківську область є Навігатор Україна, Марина Експрес, Міко-Тур. Це в основному оглядові або тематичні екскурсії по місту. Найвідомішим туроператором, що спеціалізується по турам до Харкова є Навігатор Україна, так як туристам пропонуються відвідати не тільки різні цікаві міста, але ще пізнати звичаї, побут, традиції та культуру.Загалом пропонуються екскурсійні тури по історико – культурним пам’яткам області. Так, як Харківська область має багату історію.

3.2. Визначення профілю цільового сегменту

Маркетингові дослідження показали, що туристи надають перевагу турам вихідного дня, коли можна виїхати за межі міста та відпочити серед мальовничої природи й відвідати цікаві історико-культурні місця. На одну людину вартість такої поїздки за весь час перебування складає в середньому близько 2000 грн, в залежності від регіону відпочинку.

Тур розрахований для людей молодого та середнього віку. Цільова аудиторія - люди з середніми і високими рівнями доходу в віці до 45 років та студенти від 18 до 24 років.

Харківщини має величезні ресурси для всіх видів відпочинку, оздоровлення людей, оглядово-пізнавальні екскурсії, екотури, курортний, спортивно-оздоровчий, мисливський та рибальський туризм.

У Харківської області визначені основні туристичні екскурсійні маршрути, що за тематичними напрямами охоплюють видатні місця, пам'ятки історії, культури, архітектури і природи, а також пов'язані з життям і діяльністю видатних людей не лише нашої держави, але і усесвітньо відомих.

Таким чином, до цільового сегменту можна віднести туристів молодого і середнього віку з середніми та високими рівнями доходу.

4.Розробка схеми маршруту

4.1. Карта-схема маршруту

Харківська область розташована в північно-східній частині України. її площа -31,4 тис. кв. км (5% території України).

Область розташована в лісостеповій і степовій зонах. Головна річка - Сіверський Донець із притоками, що відносяться до басейну Дона. Всього на території області 156 річок. До ба-сейну Дніпра належать Самара, Оріль, Ворскла та ін.

Область має 135 територій та об'єктів природно-заповідного фонду, серед яких - пам'ятки садово-паркового мистецтва Краснокутський, Наталіївський, Старомерчанський, Шарівський парки.

Рис. 1. Карта-схема маршруту

4.2. Технологічна карта

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

туристської подорожі за маршрутом

Харків-Золочів-Богодухів-Краснокутськ-Валки-Нова Водолага-Зміїв-Чугуїв на 2019 р.

найменування маршруту «По стежкам Слобожанщини»

1.Основні показники маршруту

Вид маршруту: автобусний

Протяжність маршруту (км) :512

Тривалість подорожі (діб): 7

Число туристів в групі і число групп: 1 група 10чол.

Всього туристів маршрутом: не більше 1 групи

Всього людино-днів обслуговування : 378

Початок обслуговування на маршруті Першої групи : 1 червня

Початок обслуговування на маршруті останньої групи 15 серпня

Закінчення обслуговування на маршруті останньої групи 22 серпня

Вартість путівки 300 грн. Вхідні квитки в музеї та на інші екскурсійні об'єкти оплачуються додатково.

  1. Програма подорожі за маршрутом Харків-Золочів- Богодухів-Краснокутськ-Валки-Нова Водолага-Зміїв-Чугуїв

Місяць

Кількість туристів в місяць

Графік заїздів туристичних груп за місяцями

Кількість груп в місяць

Червень

20

1 група-1 червня, 2 група - 15 червня

2

Липень

20

1 група-1 липня, 2 група - 15липня

2

Серпень

20

1 група-1 серпня, 2 група – 15 серпня

2

3. Короткий опис подорожі (повторюється в інформаційному листку до туристичної путівки)

Тур по Харківській області. Відвідування таких міст, як Харків, Золочів, Богодухів, Краснокутськ, Валки, Нова Водолага, Зміїв, Чугуїв Вхідні квитки в музеї та на інші екскурсійні об'єкти оплачуються додатково.

4. Керівник туристичного підприємства Навколо світу Обслуговує маршрут

_____________________________________________________________

Підпис

5. Програма нового туру і коротка характеристика об'єктів показу

Таблиця1

Програма туру

Кількість днів

Опис програми туру

1 день

8.00-Виїзд з Харкова.

Оглядова екскурсія по місту Золочів. Відвідування таких місць, як Свято-Вознесенська церква, братська могила радянських воїнів, пам'ятник-могила Коника Я.Д. та червоногвардійців, Золочівський історико-краєзнавчий музей

13.00-Обід в кафе "Лаванда".

14.00-Заселення в мотель "Закуток".

16.00- Вільний час.

18.00-Вечеря

2 день

8.00-Сніданок в кафе «Лаванда». 6

9.00-Виїзд до Богодухівського району, до смт Шаровка.

Екскурсія по палацу Кеніга та парку в Шаровці. 6

11.00-Виїзд до с. Володимирівка Краснокутського району. Екскурсія по садибі Наталіївка та дендропарку. Национальныйприродный парк "Слобожанский".

13.00-Обід в кафе «Баварія».

14.00-Виїзд до Валківського району. Екскурсія по садибі Старий Мерчик.

16.00-Заселення до готелю «Колос».

18.00-Вечеря в кафе «Сабіна».

Вільний час.

3 день

8.00-Сніданок в кафе «Сабіна».

9.00-Виїзд до міста Нова Водолага. Екскурсія до мисливського господарства «Рокитне», холдинг Сафарі-Україна та орнітологічного заказника «Чаплі».

13.00-Обід в кафе «Десятка».

14.00-Екскурсія до архітектурно-парковий ансамбль

садиби поміщиків Куликовських в селі Рокитне.

15.00-Заселення в готель «Водолага».

18.00-Вечеря кафе «Калина»

Вільний час.

4 день

8.00-Сніданок

9.00-Виїзд до міста Зміїв. Екскурсія до національний парку «Гомільшанські ліси» та заказники «Скрипаївський», «Мохначівський», урочище «Борки», які є лісо-типологічними пам'ятками природи.

13.00-Обід в ресторані «Симуран».

13.00-Заселення-турбаза «Лиман».

Вільний час.

18.00-Вечеря.

5 день

8.00-Сніданок

10.00-Екскурсія по територія Зміївської фортеці ( 1658р.) з залишками оборонних споруд та підземних ходів, по території лісництва - Козачий Дуб, якому більше 400 років. Стоїть він на старинному Муравському шляху.

12.00-Відправлення до с. Коропове. Відвідування туристично - розважального комплексу «Карнавал».

13.00-Обід.

14.00-Вільний час.

15.00-Відправлення до с. Соколове. Відвідування парку «Дружба». Тут – могила Отакара Яроша та його бойових побратимів. Рядом захоронений Герой Радянського Союзу Г.С. Посохов та його друзі, що загинули визволяючи село. Зміївський краєзнавчий музей.

18.00-Вечеря в ресторані «Симуран».

6 день

8.00-Сніданок.

9.00-Виїзд до міста Балаклія. Відвідування бази відпочинку «Перлина».

До послуг гостей:

-ресторан;

-кафе-бар;

-мальовнича територія для прогулянок

і відпочинку;

-затишні альтанки;

-причал (з можливістю спуску човнів, катерів, гідроциклів);

-природні місця для рибної ловлі та полювання;

-прокат човнів, катамаранів;

-басейн під відкритим небом;

-дитячий ігровий майданчик;

-настільний теніс;

-сауна.

Вільний час.

7 день

8.00-Сніданок.

9.00-Відправлення до міста Чугуїв. Екскурсія до музею Рєпіна, Свято-Покровський храму, штабу військових поселень, краєзнавчого музею.

13.00-Обід в кафе «Джерело».

14.00-Відправлення до Харкова.

Характеристика обєктів показу

Свято-Вознесенський храм - православний храм заснований на кордоні селища Золочева в 1894 році. На дзвіниці вигравірувано «1892 протоієрей Василь Владик».У липні 1991 році завдяки допомозі спиртзаводу біля храму з'явилися купола з міді. 29 березня 2009 церковні дзвони задзвеніли. Маса дзвонів 800 кілограм.У церкві служили священики, диякони і псаломщики.Глава храму мешкав в церковному будинку, а решта мали власний будинок.

Золочівський історико-краєзнавчий музей — краєзнавчий музей у смт Золочеві Харківської областібув відкритий у 1977 році; зібрання матеріалів з археології, природи, історії та персоналій Золочівщини. Колекція Золочівського історико-краєзнавчого музею нараховує понад 7 тисяч експонатів.Постійна музейна експозиція розповідає про археологію і природу краю, побут Слобожанщини, Золочів у роки Великої Вітчизняної війни, довоєнний і повоєнний час.

Палац Кеніга

Палац зведено на схилі пагорба, а поруч, використовуючи особливості природного рельєфу, був створений терасований сад. Верхня тераса — партер з великим фонтаном. Нижче, по схилі балки, розташувалися ще три широкі тераси з парадними сходами. Біля підніжжя терас спорудили басейн із двома фонтанами та кам'яним мостом із розташованими на ньому квітниками. У парадній зоні при палаці був обладнаний розарій і грот із джерелом. Особливо варто відзначити, що Шарівка — це не тільки замок, але й паркові насадження.У парку до 70 рідкісних цінних порід дерев — представників флори Європи і Азії, Америки і Африки. Хвойні і листяні дерева художньо скомпоновані у живописні групи. На спуску до одного з озер росте 600-річний дуб.

Садиба Натальївка (на березі Мерчика)

На початку 80-х років XIX століття Іван Харитоненко, син селянина, що піднявся на цукроварінні, заснував на березі Мерчика свою садибу і назвав її на честь своєї молодшої внучки. Садиба займає площу 48 гектар. На її території розташовується Володимирський санаторій, названий так по назві села. Парадний в'їзд побудований за проектом академіка архітектури А.В.Щусева.

Краснокутський дендропарк - один з найстаріших дендрологічних парків України. Заснований в 1809 році (за іншими даними, в 1793 р) біологом І. Каразіним, братом засновника Харківського університету В. Каразіна, в родовому маєтку. Їхній батько Н. Каразін, полковник російської армії, отримав ці землі від Катерини. Його син, Іван Назарович, провів меліоративні роботи на околиці колишнього військового поселення, на місці козацького Петропавлівського монастиря (1664), і заклав тут дендропарк. Подорожуючи по світу, він зібрав безліч саджанців і насіння рідкісних рослин, які потім акліматизуватися.Серед них: гінкго, тополя канадська, платан західний, ялиця Лоуа, сосна Веймутова, айва японська,

горіх чорний та ін. Зараз Краснокутський дендропарк входить до складу Краснокутської дослідницької станції садівництва, вхід вільний.

У мальовничих краях села Старий Мерчик Валківського району Харківської області знаходиться колишня садиба Шидловських – пам’ятка культурної спадщини національного значення. Будівля виконана у стилі класицизму з оригінальним ліпленням та скульптурою. Сьогодні садиба не реставрована, але це не зупиняє мандрівників побувати у справжньому середньовічному замку з лісами й озерами.

Мисливське господарство «Рокитне» розташоване в 50 км на південний -Захід від Харкова, недалеко від районних центрів Валки й Нова Водолага. Загальна площа угідь - 37700 га, з яких лісові масиви - 10780 га, польові угіддя - 26172 га, водно-болотні угіддя - 694 га. Рельєф рівнинний, ліс хвойний і змішаний.

Садибу дворянського роду Куликовських в селі Рокитному називають яскравим прикладом архітектурного стилю, так званого, російського класицизму. Наприкінці вісімнадцятого століття харківський полковник М. Куликівський одружився на вдові колишнього господаря хутораРокитноголіпецького сотника Черняка. Маєток КуликовськихРакине перейшло в казну держави. Надалі флігель розібрали на будматеріали, але головний будинок зберігся. Після революції в головному будинку була відкриті садівнича школа. В даний час в будівлі працює Ракітенскій аграрний ліцей.

Територія Національного природного парку «Гомільшанські ліси», створеного у 2004 році — одне з найцікавіших місць для відпочинку та дозвілля у Харківської області. Багато цінних природних об’єктів: найбільша річка північно-східної України – Сіверський Донець, унікальні старовікові діброви (вік деяких дубів - понад 400 років) та насадження сосни кримської, ділянка смерекового лісу та багато іншого. У лісі можна зустріти диких кабанів, козуль, оленів, лосів, велику кількість типових та рідкісних птахів і комах.

Розважально-готельний комплекс "Карнавал" (CarnavalResort& SPA) в Коропове (Коробові хутора) розташований недалеко від Харкова на території національного природного парку "Гомільшанські ліси" на березі річки Сіверський Донець. Аквапарк з критим басейном 25 м, а також відкритий літній басейн 15 м з шезлонгами.SPA-центр "Карнавал" пропонує гідропроцедури, класичні методики масажу, апаратну терапію, естетичні процедури, SPA-програми, аюверда. Широкі можливості для активного відпочинку на свіжому повітрі. Конференц-зал європейського рівня місткістю до 300 чоловік, 10 переговорних кімнат до 30 місць, а також майданчик на відкритому повітрі на 250 чоловік.

Нагадуванням про березні 1943 р є також парк Дружби, де поруч з братськими могилами рада-ських і чехословацьких воїнів височіє гранітний обеліск в пам'ять полеглих у боротьбі з фашизмом.

Зміївський краєзнавчий музей було створено у 1991 році. За роки свого існування він став культурним центром Зміївщини. Музей є широкопрофільним закладом, який проводить роботу зі збереження, вивчення та популяризації історико-культурної спадщини краю.Музей систематично бере участь у роботі археологічних, етнографічних, пошукових експедицій, що проходять на території Зміївщини, Проводяться підводні археологічні дослідження в акваторії рік Сіверський Донець і Мож.

У 1966 році з ініціативи громадськості Чугуєва, за підтримки діячів культури і музеїв Харкова, Москви, Ленінграда почалася організація будинку-музею І. Ю. Рєпіна. До 125-річчя з дня народження великого російського художника двері Чугуївського художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна широко відкрилися для відвідувачів. У музеї демонструються оригінальні твори Рєпіна і його сучасників, принесені в дар Чугуевскому музею Державної Третьяковської галереєю. Будинок-музей Рєпіна, як і організована в 1953 році в Чугуєві школа його імені і пам'ятник, встановлений в 1956 році, - данина пам'яті нашого народу великому російському художнику.

Свято-Покровський храм - пам'ятник архітектури, що прикрашає центральну площу Чугуєва. Побудований в пров. підлога. XIX ст. за проектом російського арх. В. Стасова в стилі класицизму. Собор зводився під керівництвом архітекторів військових поселень, завершив будівлю архітектор Шрейдер.Мозаїки і фрески виконав італійський художник П. Розетті (допомагали йому місцеві майстри), іконописні роботи - харківський художник І. Куликовський. У радянські часи будівля позбулася купола, дзвіниці і всього внутрішнього оздоблення. До останнього часу тут розміщувалася картинна галерея. У 2009 р храм повернули віруючим, ведеться реставрація.

Чугуївський краєзнавчий музей розташований в офіцерському будинку періоду військових поселень (XIX ст.). Колекція нараховує близько 10 тис. Одиниць: старовинні меблі, одяг, зброя, нагороди, етнографічні матеріали, археологічні знахідки, документи і фотографії різних років. У музеї діють постійні експозиції, присвячені заснуванню міста, військової історії, виставки з фондів музею, приватних колекцій та інших джерел. Вони розкривають сторінки минулого від будівництва Чугуївської фортеці в XVII ст. до сьогоднішнього дня.

6. Вибір засобу (засобів) розміщення

При складанні туру, для туристів обиралися не великі, бюджетні готелі з усіма необхідними умовами.

Місто Золочів-мотель "Закуток"

Двоповерхова будівля з мансардою, закритий двір з альтанками і місцями для паркування автомобілів.

Номери: 11 номерів трьох класів: 6 "економів" (вигоди на поверсі), 3 "напівлюкси" та 2 номери "люкс". Класичні інтер'єри. Одночасно може прийняти до 31 гостей.Ресторан "Закуток" з банкетним залом (до 150 чол.) І літніми альтанками. Галицька кухня, страви на мангалі.

У вартість включено: Паркінг, інтернет, у вартість "люкси" - сніданок.
Вартість : 100 грн/чол.

Місто Валки- готель «Колос».

Номери: Двомісні номери із зручностями.

Ресторан: Кафе-бар "Діброва".

Вартість : 100 грн/чол.

Місто Нова Водолага-готель «Водолага»

Номери: Двомісні номери із зручностями.

Ресторан: Кафе-бар "Діброва".

Вартість : 100 грн/чол

Місто Зміїв-турбаза «Лиман».

Турбаза «Лиман». Розміщена на березі мальовничого озера Лиман. Вода займає понад 50га. За сезон база має змогу прийняти майже 3 тис. чол. відпочиваючих.

Номери: Двомісні номери із зручностями. Вартість : 150 грн/чол.

Місто Зміїв- Розважально-готельний комплекс "Карнавал".

Розважально-готельний комплекс "Карнавал" (CarnavalResort& SPA) в Коропове (Коробові хутора) розташований недалеко від Харкова. Аквапарк з критим басейном 25 м, а також відкритий літній басейн 15 м з шезлонгами. SPA-центр "Карнавал" пропонує гідропроцедури, класичні методики масажу, апаратну терапію, естетичні процедури, SPA-програми, аюверда. Широкі можливості для активного відпочинку на свіжому повітрі. Конференц-зал європейського рівня місткістю до 300 чоловік, 10 переговорних кімнат до 30 місць, а також майданчик на відкритому повітрі на 250 чоловік.

Номери: 5 двомісних номерыв із зручностями.

Вартість : 200 грн/чол.

7. Визначення режиму харчування

В вартість тури харчування не входить. Щодня відводиться спеціальний час на прийом їжі. Для цього били підібрані готелі, при яких є ресторани, кафе, об'єкти швидкого харчування. Також не далеко від готелів є інші об’єкти харчування. В середньому вартість харчування 40-60 грн. На прийом їжі виділяється час вранці - 8.00, в обід 13.00 і ввечері о 18.00.

8. Транспортне обслуговування туру

Автобусний тур – туристський продукт, що включає: перевезення групи туристів на автобусі по певному маршруту, тривалістю більше 24 годин; розміщення в готелях відповідно до програми туру; екскурсійне обслуговування відповідно до програми туру; супровід керівником туристської групи.

Програма туру - перелік послуг, визначних об'єктів і досугових подій, що надаються туристам у визначених послідовності, часі, місці і умовах обслуговування. ГОСТ Р 50681-94.

Маршрут – розроблений туроператором шлях проходження туристської групи, що включає перелік всіх географічних пунктів і місць, що послідовно відвідуються групою під час подорожі.

Автобус туристичного класу – транспортний засіб з кількістю пасажирських сидінь понад 8, відповідне вимогам IRU (Міжнародного Союзу Автоперевізників) або технічним нормам і нормам безпеки.

Для тривалих подорожей використовуються високо комфортабельні автобуси з м'якою підвіскою, регульованими кріслами, низьким рівнем шуму і вібрацій. Для подорожі був обраний мікроавтобус на 15 посадочних місць по тех.паспорту. Автобус відповідає всім нормам безпеки для туристів. Вартість оренди в день 500 грн.

9. Калькуляція і прибутковість нового туристичного продукту

9. Калькуляція нового тур продукту

Таблиця 1

Розрахунок вартості рентабельності туру

Нарахування на тур прямих і перемінних витрат

Вартість у.е.

Вартість грн..

Розрахунки

1

Проживання за 1 добу в мотелі «Закуток». 2-х міст. стандарт. Без харчування

100

2

Проживання за 1 добу в готелі «Колос». 2-х міст. стандарт. Без харчування

100

3

Проживання за 1 добу в готелі «Водолага» 2-х міст. стандарт. Без харчування

100

4

Проживання за 1 добу в турбазі «Лиман». 2-х міст. стандарт. Без харчування

150

5

Проживання за 1 добу готельному комплексі "Карнавал". 2-х міст. стандарт.

200

7

Кількість днів / ночей

7 дн.

6н.

8

Екскурсія по Золочів

20

9

Екскурсія по Шаровка

30

10

Екскурсія поНаталіївка

30

11

Екскурсія по Старий Мерчик

30

12

Екскурсія по Нова Водолага

20

13

Екскурсія по Зміїв

40

14

Екскурсія по Чугуїв

20

15

Вартість страховки

130

16

Перевезення по маршруту

3500

17

Витрати на керівника групи

447

650+320+3500/

10=447

18

Собівартість туру

4917

650+320+3500

+447

19

Послуги фірми

1500

20

НДС з послуг фірми

300

21

Послуги фірми з НДС

1800

22

Вартість туру

6417

Таблиця 2

Калькуляція витрат на тур пакет в грн

Стаття витрат

1 особа з 10

10 осіб

5 осіб з 10

1

Проживання

650

6500

3250

2

Перевезення по маршруту

3500

35000

17500

3

Екскурсії

320

320

320

4

Страховка

130

1300

650

5

Витрати на керівника

447

447

447

6

Всього

5047

43567

22167

Zпер.=4280

Zпер.=42800

Zпос.=767

Zпер.=21400

10.2. Точка беззбитковості і прибуток

V= Qwi * Цтуру =10*6417=64170 грн.

Qтб = Zпост – ( Цтуру –Zод. Пр..) = 767 / (6417 – 4280 )= 0.36=1 тур

10. Туристичні формальності і туристична документація туру

10.1. Інформаційний лист

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРОГРАМИ «По стежкам Слобожанщині»

Маршрут:

Відповідальна особа

Масалова Анастасія (тел.0996288796)

Дата початку туру

Виїзд із Харкова 01.06.2016, 08:00 з головного а/д вокзалу

ВАЖЛИВО!!!

Шановні туристи! У випадку неявки або запізнення туриста чи туристів на рейс, вони можуть продовжити подорож у складі групи тільки за рахунок власних коштів, використовуючи послуги громадського чи іншого транспорту.

Автобус

Табличка з надписом «По стежкам Слобожанщині»

Дата закінчення туру

07.06.2016

Додаткові послуги

(не входять в ціну)

Громадський транспорт; харчування; особисті витрати; факультативні екскурсії вказані у програмі

Автобусні послуги у вільний час не передбачені;

Туристи, які подорожують одні, можуть бути поселені в 3-х місний номер;

Корисні поради:

Слід взяти: паспорт, найбільш зручні та практичні речі, які не сковують рухи, виготовлені з натуральних матеріалів, на перший переїзд продукти харчування тривалого зберігання; електроприлади (бритва, фен, праска) з європейською вилкою; фотоапарат; відеокамера.

Різне:

Поселення в готелях відбувається після 14:00, звільнення номерів до 10:00. Прохання дотримувати тишу після 22:00.

Достатньо мати при собі ксерокопії сторінок з візою і фотографією, а оригінал зберігати в надійному місці (у супроводжуючого).

Якщо ви заблукали, краще дійти до найближчого перехрестя, щоб визначити які вулиці тут перетинаються, а потім подивитися по карті. Сміливо питайте дорогу у перехожих.

Особливу пильність варто проявити на зупинках трамваїв, станціях метро при користуванні послугами громадського транспорту. Не варто залишати гроші, коштовності, дорожні чеки і т.д. в номері готелю без нагляду. У кожному готелі (в номері або у адміністратора) є сейф, яким можна скористатися.

З ресторану готелю не прийнято виносити продукти.

10.2. Договір на туристичне обслуговування

За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, який укладає договір безпосередньо або через турагента) зобов’язується надати за замовленням іншої сторони (туриста) комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), а турист зобов’язується оплатити його.

До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено законом.

Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій чи електронній формі відповідно до закону.

У договорі на туристичне обслуговування зазначаються істотні умови договору:

1) строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування;

2) характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорія, а також дата, час і місце відправлення та повернення (якщо перевезення входить до складу туристичного продукту);

3) готелі та інші аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорія, а також відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строк і порядок оплати готельного обслуговування;

4) види і способи забезпечення харчування;

5) мінімальна кількість туристів у групі (у разі потреби) та у зв’язку з цим триденний строк інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи;

6) програма туристичного обслуговування;

7) види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені до вартості туристичного продукту;

8) інші суб’єкти туристичної діяльності (їх місцезнаходження та реквізити), які надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту;

9) страховик, що здійснює обов’язкове та/або добровільне страхування туристів за бажанням туриста, інших ризиків, пов’язаних з наданням туристичних послуг;

10) правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

11) вартість туристичного обслуговування і порядок оплати;

12) форма розрахунку.

Договір на туристичне обслуговування може передбачати компенсацію у разі спричинення шкоди туристу невиконанням або неналежним виконанням туристичних послуг, включених до туристичного продукту, відповідно до міжнародних конвенцій, що регламентують надання таких послуг.

11. Ваучер

Туристський ваучер - документ, що встановлює Ваше право на туристські послуги і підтверджуючий факт їх надання. Змістом Вашого ваучера залежно від послуг, що є змістом туру, як правило є: прізвища та імена туристів, їх дати народження, період туру, найменування готелю, його умовна категорія, тип харчування, інформація про трансфер. Крім того, на ваучері є згадка про приймаючу сторону.

У кожного туроператора свій зразок ваучера та всі вони схожі за структурою і характеристикою, найбільш розповсюдженим є такий ( рис.1)

Рис. 1 Ваучер

11.1. Закордонний паспорт і віза

Для в'їзду на Україну існують деякі правіла.Для громадян Росії режим в'їзду на Україну - безвізовий, тільки за закордонними паспортами (в'їзд по загальногромадянських (внутрішнім) паспортами був закритий з 1 березня 2015 рішенням українського уряду). Для громадян Білорусії - безвізовий за єдиним паспорту. Для громадян усіх країн колишнього СРСР, крім Туркменії - безвізовий, але лише за закордонними паспортами (відноситься до Естонії, Латвії, Литві, Молдавії, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Киргизії).

Максимальний термін безвізового перебування на Україні для громадян країн СНД, ЄС, Латинської Америки, Ізраїлю та ін. - 90 днів, для Брунею, Боснії, Туреччини, Сербії - 30 днів, для Гонконгу - 14 днів.

Громадянам усіх країн, не перелічених вище, для відвідування України потрібна віза, яка виходить тільки в посольстві.

12. Вибір засобів просування туру

12.1. Особистий (персональний) продаж.

Персональний (особистий) продаж — інструмент комплексу просування, який передбачає індивідуальне спілкування працівника підприємства з потенційним покупцем. Він широко розповсюджений у світі. У контакт із потенційними покупцями в ролі продавців вступають практично всі працівники підприємства. Засобами такого спілкування є бесіди по телефону, листування, особисте спілкування з клієнтами. Співробітники підприємства повинні викликати довіру і кваліфіковано консультувати наявних і потенційних споживачів.

До основних маркетингових та управлінських рішень щодо персонального продажу належать: визначення районів діяльності та чисельності торговельного персоналу; організацію управління торговельним персоналом; планування продажу; розробка графіків відвідувань і маршрутів; використання сучасних технологій персонального продажу; навчання торгового персоналу; визначення бюджету персонального продажу.

Процес персонального продажу є досить складним, оскільки під час його реалізації необхідно:

проводити перемовини (у цьому разі потрібні вміння переконувати, аргументовано відповідати на висунуті заперечення та вміло використовувати засоби виразності усного мовлення);

установити стосунки (для цього треба знати, як прийняти клієнта, встановити контакт, правильно підійти до справи, уважно стежити за розвитком відносин і завершити продаж у найкращий момент);

задовольнити потребу (це означає зрозуміти або знайти спонукальні мотиви клієнта щодо купівлі).

Головною метою персонального продажу є безпосереднє здійснення продажу. Однак не кожен контакт із потенційним покупцем може доходити

до цього етапу. Виняткове значення має вміння продавця відчути момент готовності покупця до купівлі. У цьому разі корисними можуть виявитися знання різноманітних сигналів (словесних і візуальних), які надсилає потенційний покупець. До них належать:

потенційний покупець позитивно відгукується про продукт;

потенційний покупець цікавиться стимулами купівлі;

потенційний покупець змінює тон голосу на більш дружній;

вираз обличчя потенційного покупця із стурбованого перетворюється на більш задоволений та спокійний.

Упродовж останнього часу дедалі більшого поширення набувають сучасні технології персонального продажу, з-поміж яких найбільш поширені:

1. Телемаркетинг — підтримування зв'язку торгового персоналу з потенційними споживачами телефоном або через інтерактивну комп'ютерну мережу. Використовують також у прямому маркетингу.

2. Багаторівневий маркетинг, що становить систему незалежних продавців, які охоплюють мережею персонального продажу великі ділянки ринку та працюють на комісійних засадах.

12.2. Стимулювання збуту

Стимулювання збуту — це використання короткотермінових заходів, розрахованих на швидке реагування ринку у відповідь на пропонування підприємством своєї продукції. По суті, це пряме заохочення споживачів придбати продукти чи послуги підприємства, а сфери торгівлі — включити ці товари до свого асортименту для наступного їх продажу (нагадаємо, що реклама чи пропаганда лише популяризують їх або створюють відповідний імідж). Отже, основними завданнями стимулювання збуту є:

-забезпечення швидкого зростання обсягів збуту продукції підприємства;

-заохочення споживачів попробувати товар чи здійснити повторні закупки;

-заохочення системи посередницьких торговельних організацій та працівників власного збутового апарату інтенсифікувати зусилля з реалізації продукції підприємства.

Основними засобами стимулювання споживачів є такі:

-знижки — зменшення відпускної ціни в разі придбання споживачем великої партії продукції підприємства;

-зниження цін — продаж товарів за цінами, дещо нижчими, ніж у конкурентів;

-безоплатні зразки товарів — надання товару споживачам безкоштовно «на пробу»;

-купони — спеціальні сертифікати, які надають споживачам право придбати конкретну партію (кількість) товару за низькими цінами;

-премії — товари, які пропонуються безкоштовно або за низькими цінами як подарунок за придбання іншого товару;

-гарантії — зобов'язання товаровиробника компенсувати витрати споживачів у разі, коли товар не відповідатиме встановленим стандартам або розрекламованим характеристикам;

-упаковки — комплекти товарів, які пропонуються споживачам за пільговими цінами;

-демонстрації — влаштування спеціальних експертиз для безпосереднього ознайомлення споживачів з продукцією підприємства

-картки лояльності — спеціальні облікові картки відвідування споживачем конкретного торговельного закладу; відповідна кількість відвідувань, зафіксована в даній картці, дає споживачу право на знижку чи безкоштовне придбання товарів.

12.3. PR - зв'язки з громадськістю

Планомірна робота по зв'язках з громадськістю створює сприятливі умови для встановлення тривалих стосунків фірми на усій системі ринків, сприяє встановленню стосунків партнерства.

При роботі із засобами масової інформації необхідно заздалегідь розробити план цієї роботи. Інформація повинна надаватися в цілісній і

несуперечливій формі. Персонал має бути обізнаний про позиції керівників з питань, що цікавлять засоби масової інформації, і утримуватися від несанкціонованих інтерв'ю і поширення чуток. При появі в засобах масової інформації спотвореної або помилкової інформації потрібне обов'язкове вживання заходів по виправленню ситуації.

Основні методи зв'язків з громадськістю:

-прес-конференції, де представники фірми, спілкуючись з журналістами, а також фахівцями і іншими авторитетними для товариства особами, зацікавлюють їх у своїй продукції, після чого ті, вже від свого імені, без оплати з боку фірми (вірогідно), її "просувають" по своїх каналах; цей спосіб надання інформації викликає зазвичай особливий інтерес громадськості, але потребує серйозної підготовки і містить потенційний ризик зниження іміджу;

-брифінги - коротке повідомлення представників преси про довгождану подію від офіційних представників фірми;

-презентації (самої фірми - з якого-небудь приводу, наприклад, з нагоди ювілею, нового підрозділу, новій продукції і тому подібне), куди запрошують ширший круг, в першу чергу потенційних партнерів);

-конференції, які проводяться для обговорення проблем, що представляють взаємний інтерес, з партнерами, клієнтами, представниками різних груп громадськості, органів влади;

-виставки, ярмарки: участь фірми у виставках дає можливість як ув'язнення контрактів, так і демонстрації досягнень фірми, що сприяє поліпшенню іміджу, а ярмарку, як правило, надають можливість ув'язнення контрактів і продажу;

-розсилка коротких повідомлень про фірму і її товари (прес-релізів) з розрахунку на те, що засоби масової інформації або опублікують це повідомлення, або, зацікавившись, пришлють у фірму свого кореспондента;

-відеопрес-релізи - відеоролики, що готуються аналогічним чином, про новини компанії для трансляції по телебаченню;

-публічні виступи, здійснювані, як правило, керівником організації на різних засіданнях, конференціях, зборах; практично універсальний спосіб

спілкування з різними групами громадськості, який вимагає серйозної підготовки і певних здібностей і навичок;

-акредитація засобів масової інформації при компанії, упорядковуюча і полегшуюча контакти з ними;

-спонсорство, добродійність - дуже важливий засіб для підвищення іміджу фірми, за умови освітлення добродійних акцій в засобах масової інформації;

-лобіювання - представлення інтересів фірми в органах виконавчої і законодавчої влади;

-персональні запрошення на прем'єри, відкриття, вернісажі і т. д., що розсилаються журналістам, критикам, фахівцям, колегам;

-статті, що містять детальнішу друкарську інформацію об компанії, які можуть бути розміщені як в засобах масової інформації, так і в професійних виданнях;

-листи як спосіб спілкування із засобами масової інформації для вираження вдячності або незгоди;

-коментарі подій, коли подія, що сталася в компанії, коментується незалежним експертом в засобах масової інформації, що підвищує довіру до інформації.

12.4. Реклама

Для просування туру "По стежкам Слобожанщині" ми будемо використовувати рекламу в інтернеті.

Реклама – це будь-яка платна форма неособистої пропозиції товарів і послуг від імені визначеного спонсора, з метою вплинути певним чином на аудиторію. За допомогою реклами формується визначене уявлення покупця про особливості товару чи послуги. Закон України "Про рекламу" визначає, що реклама – це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується у будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.

Основними критеріями добору медіаканалу є: максимальне охоплення цільової аудиторії; відповідність каналу цілям рекламної кампанії;

співвідношення витрат (ефект реклами); доступність каналу; наявність альтернативних каналів.

Основними критеріями добору медіаносія є такі:

рейтинг носія (rating) — частина цільової аудиторії, експонована носієм, тобто та, яка була в контакті з ним, — глядачі, які дивилися телепередачу; слухачі, які слухали радіопрограму; читачі, які купили газету. Визначається найчастіше у відсотках населення;

аудиторія носія — те саме, що й рейтинг, але частіше використовується щодо друкованих видань;

сума рейтингових балів — GRP (GrossRatingPoints) — оцінний показник схеми розміщення, який визначається як сума добутків рейтингів усіх носіїв на кількість включень у них. Рейтингові бали можуть підсумовуватися за різними медіаканалами.

Оптимальний вибір передбачає найменші розцінки на рекламу в розрахунку на 1 000 осіб цільової аудиторії, досягнення оптимального поєднання охоплення та частоти впливу реклами. Показник частоти охоплення також залежить від того, чи це нові товари, марки, фірми, чи вже відомі.

ВИСНОВКИ

У процесі написання роботи мною був розроблений концептуально новий екскурсійно-пізнавальний тур для «Стежками Слобожанщини» по Харківській області.

В процесі виконання роботи були визначені природно-кліматичні особливості регіону, розглянуті історико-культурний та природно-ресурсний потенціал регіону, а також альтернативні туристичні ресурси Харкова і Харківської області, які в даний час в галузі практично не використовуються, але мають величезний потенціал їх ефективного розвитку .

В процесі виконання роботи були виявленні особливості організації та проведення екскурсійно-пізнавальних турів. Тут розглянуті багато теоретичні аспекти екскурсійної діяльності. Серед них була дана характеристика екскурсійно-пізнавальних турів, визначено поняття таких турів, їх видовий склад, розглянуто підходи до планування та розробки таких турів. На основі даних, отриманих з наукової та методичної літератури визначено особливості проведення екскурсійно-пізнавальних турів для окремих категорій туристів, розглянута методика їх організації.

 Був створений новий туристичний, продукт екскурсійно-пізнавальної спрямованості «Стежками Слобожанщини».

Для розробки нового туристичного продукту екскурсійно-пізнавальної спрямованості була обрана тема, присвячена історичного минулого міста Харкова та Харківської області, яка включає в себе ознайомлення відвідувачів з історією, основними пам'ятками архітектури, монументами і соціальними об'єктами, промисловими підприємствами та сучасними об'єктами міста а також відвідування найбільш значущих місць, багато з яких зіграли значну роль в становленні і розвитку Української держави.

При проектуванні даного туру були визначені його цілі і завдання, цільова аудиторія. Обрана тема безсумнівно буде цікава не тільки цільової аудиторії, а й людям, які цікавляться історією України і Харківської області.

Таким чином, був створений унікальний проект екскурсійно-пізнавального туру по Харківській області з відвідуванням з відвідуванням міст: Харків-Золочів-Богодухів-Краснокутськ-Валки Нова Водолага-Зміїв-Чугуїв

Саме створення нового туристичного маршруту може позитивно позначитися на динаміці розвитку туристичної галузі Могилевської області, дозволить уникнути несприятливих наслідків світової фінансової кризи та підвищити рівень підприємницької ініціативи в сфері організації туристських об'єктів.

Створений комплексний екскурсійно-пізнавальний туристичний продукт дозволить стимулювати розвиток туріндустрії і вирішити проблему Вузьконаправлене спеціалізації туристів, які відвідують регіон, а також буде сприяти залученню інвестицій в подальший розвиток галузі.

Список використаних джерел

1) Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: [монографія] / М. Борущак.

2) Л. : ІРД НАН України, 2006. - 288 с. .Борущак М. Стратегія розвитку туристичних регіонів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.05 / Мирослава Борущак.Л.,2008.-35с.

3) Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів" вiд 08.09.2005 № 2850-IV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. -2005.-№51.-С.548.-Режимдоступудовид. : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=2850-15 .

4) Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В.Ф. Кифяк.-Чернівці:Книги-ХХІ,2003.-300с.

5) Лук'янова Л.Г. Освіта в туризмі : Навч.-метод. посіб. / Л.Г. Лук'янова. К.:Вищашк.,2008.719с.

6) http://www.vikatour.com.ua/turisticheskoe-agentstvo-vika-tur

7) https://ru.wikipedia.org/wiki

8) http://krasnogradvikatour.in.ua/index.php/goryashchie-tury

9) https://www.akkord-tour.com.ua/review/5971

10) https://www.turne.com.ua

11)http://www.wtoelibrary.org/content/v486k6/?v=search

12)http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/index.htm

13)http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Economic_Data_Se arch_

ДОДАТКИ

Додаток 1

Анкета для туриста

З метою з'ясування якості відпочинку туристів у Харковській області просимо Вас відповісти на питання:

1. Якими послугами даного туристичного підприємства, Ви користуєтеся з нижче перерахованого списку?

A. Продаж авіаквитків

B. Продаж ж/д квитків

C. Послуги екскурсійного бюро

D. Послуги відділу по роботі з VIP клієнтами

2. Як часто Ви здійснюєте туристичні поїздки?

A. Рідше 1 разу на рік

B. 2-3раза на рік

C. 1 раз на рік

D. 4 і більше рази на рік

3.Яким видам туризму Ви віддаєте перевагу?

A. Гастрономічний

B. Культурно-пізнавальний

C. Лікувально-оздоровчий

D. Дитячий

E. Спортивний

F. Гірськолижний

G. Подієвий

H. Екологічний

4. Наскільки достатнім був рівень комфорту для вас у готелі?

A. хороший рівень

В. достатній

С. очікував (-а) кращого

5.Які міста Харківської області Вас приваблюють?

A. Золочів

B. Чугуїв

C. Дергачі

D. Краснокутськ

E. Зміїв

F. Богодухів

6. Вас цікавитькомбінований тур, який включає різні відомі і невідомі міста Харкова?

A. Так

B. Ні

7. Виберіть з переліку ті послуги, які повністю відповідали Вашим вимогам?

A. Гарне обслуговування в готелі

В. Пізнавальні та недорогі екскурсії

С. Доброзичливий персонал

D. Відмінне харчування

8. Які найскладніші проблеми Ви відчуваєте коли обираєте новий напрямок?

A. Якість Послуг

B. Надійність

C. Мовні Труднощі

D. Ціна

9. Які транспортні засоби Ви використовуєте під час відпустки?

A. Велосипед

B. Автобус

C. Машина

D. Літак

E. Поїзд

F. Лімузин

G. Різні транспортні засоби

Дякуємо за приділений час і допомог

Відгук

керівника на науково – дослідницьку

розробка туристичного маршруту «Стежками Слобожанщини роботу»

учня 9-Б класу Котляр Дениса Олександровича

Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №111

Харківської міської ради

Харківської області

Дана науково дослідницька робота включає розгляд створення нового туристичного маршруту «Стежками Слобожанщини» Харків-Золочів-Богодухів-Краснокутськ-Валки - Нова Водолага-Зміїв-Чугуїв на 2019 рік, що обумовлено відсутністю сучасних, актуальних і спеціально розроблених екскурсійно-пізнавальних турів по території Харківської області.

Розробка і створення комплексних екскурсійно-пізнавальних турів дозволить стимулювати розвиток туріндустрії і вирішити проблему вузьконаправлене спеціалізації туристів, які відвідують регіон, а також буде сприяти залученню інвестицій у подальший розвиток галузі.

Туристична галузь має взаємний зв'язок із багатьма сферами народного господарства, насам перед: побутове, готельне, торговельне обслуговування, транспорт, будівництво, виробництво товарів широкого вжитку, медицина, освіта, спорт, культура.

Робіть висновки -відсутня яскрава реклама, у більшості туристських компаній відсутні свої інтернет-ресурси, а оголошення про їхню діяльність розміщуються на загальних, часом зовсім нетематичних ресурсах. Крім того, абсолютно не проводиться робота з ідентифікації регіону на ринку туристичних послуг - відсутній бренд, створення якого бачиться як один із ефективних засобів запам'ятовування послуг.

Учитель географії ХЗОШ №111 Колоскова М.М

Директор ХЗОШ №111 Савинська Л.І

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.