Робочий зошит "Основи трудового законодавства"

Опис документу:
Робочий зошит відповідає чинній навчальній програмі з основ трудового законодавства здобувачів освіти професійно технічних училищ. Робочий зошит містить інформаційний матеріал, опорні схеми різнорівневі завдання, спрямовані на формування знань, умінь, навичок та компетентностей у вивченні основ трудового законодавства. В зошиті здобувачі освіти можуть складати інтелект карти.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Робочий зошит

Робочий зошит складено відповідно до типової програми основ трудового законодавства стандарту: професія4112 Оператор комп’ютерного набору,кваліфікаціяІ категорія

з/п

Тема

1.

Право громадян України на працю

2

2.

Трудовий договір

2

3.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

1

4.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність Трудові спори

3

5.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

2

Всього годин:

10

Використання робочого зошита є невідємною частиною організації навчального процесу. За допомогою зошита учні навчаться :

-працювати з інформацією самостійно і в групі

-вирішувати ситуативні завдання

-працювати з документами

-аналізувати і порівнювати

-перевіряти набуті знання

Тема 1. Право громадян України на працю

Урок №1. . Право громадян України на працю. Трудове право.

Конституція України у статті 43 проголосила: "Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується".

Конституція України також проголосила низку прав людини у сфері застосування праці: право кожної людини на належні, безпечні та здорові умови праці; на заробітну плату, не нижче від визначеної законом; встановила заборону використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах; захист від незаконного звільнення (ст. 43); право на страйк (ст. 44); право працюючого на відпочинок, на обмеження максимальної тривалості робочого часу, встановлення скороченого робочого часу, мінімальної тривалості відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідних і святкових днів (ст. 45). Право громадян на об'єднання у професійні спілки для захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів встановлено ст. 36 Конституції України.

Ментальні карти

Сама назва інноваційного педагогічного інструменту є спробою перекладу словосполучення «Mind Maps», котре використовував у своїх бестселерах її творець — британський психолог Тоні Бьюзен. Також часто зустрічаються синонімічні переклади: карти асоціацій карти розуму карти думок карти пам’яті ментальні карти. Назви відображають основну ідею техніки — побудову «дерева асоціацій», у якому: в центрі розміщено базовий образ, від якого відходять кілька товстих гілок — рішення, безпосередньо пов’язані з базовим образом від останніх може відходити нескінченне число малих гілочок, які будуть відносно першообразу вторинними, третинними і т. д. Що таке ментальні карти Це популярний освітній інструмент, що сприяє максимально запам’ятовувати інформацію завдяки синергетичному синтезу: візуалізації систематизації класифікації асоціації.

Поради Тоні Бьюзена

- Важливо розміщувати слова на гілках

-Писати на кожній лінії тільки одне ключове слово

- Довжина лінії повинна дорівнювати довжині слова

-Пишіть друкованими літерами, якомога ясно і чітко.

- Використовувати малюнки і символи (для центральної теми малюнок обов'язковий). Іноді ментальна карта взагалі може цілком складатися з малюнків.

-Прагнути такої організації простору, щоб не залишалося порожнього місця

- Краще, якщо на інтелект карті буде не більше 5-7 елементів

-Центральне місце в карті мислення повинен займати ключовий елемент ( тема) Обов'язково використовуйте різні кольори для основних гілок

Завдання :

-Визначити ключовий елемент карти (основна ідея) та підідеї 1, 2, 3 рівнів

Виконати тести:

1. Об'єктом трудових відносин є:

а) результати праці;

б) жива праця;

в) і результати праці, і жива праця.

2. Сторонами трудових відносин є:

а) роботодавець і працівник;

б) філія підприємства і працівник;

в) філія, яка наділена правом прийняття і звільнення працівників, ведення трудових книжок, і працівник.

3. Держава гарантує:

а) підбір підходящої роботи працівникові;

б) працевлаштування працівника;

в) сприяння у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні

Урок №2 Особливості праці неповнолітніх

Скласти ментальну карту

Завдання ( по опорній схемі):

-Визначити ключовий елемент карти (основна ідея) та підідеї 1, 2, 3 рівнів

Ситуації:

-17-літній Валентин улаштувався на роботу. Ніяких пільг на роботі він не отримав.  _________________________________

- Під час укладання трудового договору із 17-річним Олегом керівник підприємства наполягав на 38-годинному робочому тижні та наданні працюючому відпустки тривалістю 30 календарних днів. Яких порушень припустився власник підприємства?__________________________________________________________________________________________________-Учень 10 класу Андрій був прийнятий на роботу вантажником

на продуктовий склад . Чи правомірні дії адміністрації? Свою відповідь обґрунтуйте.____________________________________

ДОКУМЕНТИ

КЗпП.

Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років

Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні

Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи

Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час. Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх

При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

Виконати тести

1.Не допускаються залучення неповнолітніх…

а) до праці на важких роботах.

б) до праці на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.

в) до праці на підземних роботах.

г) до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні.

д) до підіймання і переміщення речей маса яких перевищує граничні норми, встановлені для неповнолітніх.

е) до робіт, пов’язаних із забрудненням.

2.Неповнолітні приймаються на роботу…

а) лише після попереднього медичного огляду.

б) після одержання дозволу від комісії у справах неповнолітніх при місцевих органах самоврядування.

в) після одержання згоди батьків, у разі їх відсутності – опікунів.

г) лише після проходження спеціального попереднього навчання.

Тема 2. Трудовий договір

Урок №3

Використавши опорну схему, скласти ментальну карту

Завдання :

-Визначити ключовий елемент карти (основна ідея) та підідеї 1, 2, 3 рівнів

Тема 2. Трудовий договір

Урок №4 Строки випробування при прийнятті на роботу

Випробування при прийманні на роботу

  • При укладенні трудового договору, з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, угодою сторін може бути обумовлене випробування, що повинно бути оговорено в наказі про прийняття на роботу.

  • При прийнятті на роботу випробування не встановлюється для:

  • осіб, молодших вісімнадцяти років;

  • молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;

  • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;

  • інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство.

  • Термін випробування не може перевищувати трьох місяців,

  • а в окремих випадках, за погодженням з органом первинної профспілкової організації, - шести місяців.

  • При прийнятті на роботу робітників випробувальний термін не може перевищувати одного місяця.

Використавши опорну схему, скласти ментальну карту

Завдання :

-Визначити ключовий елемент карти (основна ідея) та підідеї 1, 2, 3 рівнів

Відповідно до частини 3 статті 26 Кодексу законів про працю України випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:

осіб, які не досягли вісімнадцяти років;

молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;

молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;

осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;

інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;

осіб, обраних на посаду;

переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;

осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;

вагітних жінок;

одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;

осіб на тимчасові та сезонні роботи;

внутрішньо переміщених осіб.

Випробування не встановлюється також:

при прийнятті на роботу в іншу місцевість;

при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію;

в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Тема 3. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

Робочий час — це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов’язки

 

Скорочений робочий час

Неповний робочий час

Кому

Надається

Особам, які працюють на роботах, пов'язаних із шкідливими умовам праці, неповнолітнім, пра­цівникам окремих про­фесій (лікарі, педагоги тощо), при роботі в ніч­ний час

Будь-яким категоріям працівників(за згодою працівника та адміністрації)

Обов’язковість

Надання

Обов'язково надається незалежно від бажання адміністрації і праців­ника, якщо передбаче­ний законом

За заявою працівника: жінкам, які мають дітей до 14 років, дитину-інваліда. для догляду за хворим членом сім’ї — на­дається обов’язково, в інших випадках — за угодою з адмі­ністрацією

Ступінь зменшен­ня робочого часу

Визначено законом

Установлюється угодою пра­цівника з адміністрацією

Виконай тести:

1. Тривалість робочого часу в україні встановлюється:

а) власником або уповноваженим ним органом разом з профспілковим комітетом.

б) державою за участю професійних спілок.

в) власником за погодженням з трудовим колективом.

г) в окремих передбачених законом випадках власником за погодженням з працівником.

2. Надурочні роботи вводяться:

а) за наявності об′єктивних умов;

б) з дозволу профспілкового комітету;

в) з дотриманням строків їх проведення;

г) всі відповіді вірні.

3. Надурочною вважається робота, яка:

а) виконуються понад нормальну тривалість робочого часу;

б) виконується тільки у передбачених законом випадках;

в) оформлена наказом власника підприємства;

г) виконується за згодою сторін трудового договору.

4. Відпустки поділяються на такі:

а) основні та додаткові;

б) подовжені та мінімальні;

в) основні та тривалі;

г) додаткові, подовжені, мінімальні.

30. Поняття відпочинку включає:

а) звільнення працівника від трудових обов′язків;

б) використання відпочинку за розсудом працівника;

в) час використаний на лікування;

г) правильно вказано в пункті а) і б).

Тема 4. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність Трудові спори

Тема уроку № Трудова дисципліна.

ДОкумент

ГЛАВА X: ТРУДОВА ДИСЦИПЛIНА

Стаття 143. Заохочення за успiхи в роботi

До працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй можуть застосовуватись будь-якi заохочення, що мiстяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрiшнього трудового розпорядку.

Стаття 144. Порядок застосування заохочень

Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) пiдприємства, установи, органiзацiї. 

Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистiй обстановцi i заносяться до трудових книжок працiвникiв у вiдповiдностi з правилами їх ведення.

Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисциплiни

За порушення трудової дисциплiни до працiвника може бути застосовано тiльки один з таких заходiв стягнення: 1) догана; 
2) звiльненн

Стаття 148. Строк для застосування дисциплiнарного стягнення

Дисциплiнарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звiльнення працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю або перебування його у вiдпустцi. 
Дисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв з дня вчинення проступку.

Стаття 149. Порядок застосування дисциплiнарних стягнень

До застосування дисциплiнарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати вiд порушника трудової дисциплiни письмовi пояснення. 
За кожне порушення трудової дисциплiни може бути застосовано лише одне дисциплiнарне стягнення. 
Стягнення оголошується в наказi (розпорядженнi) i повiдомляється працiвниковi пiд розписку.

Стаття 150. Оскарження дисциплiнарного стягнення

Дисциплiнарне стягнення може бути оскаржене працiвником у порядку, встановленому чинним законодавством (глава XV цього Кодексу).

Стаття 151. Зняття дисциплiнарного стягнення

Якщо протягом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення працiвника не буде пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то вiн вважається таким, що не мав дисциплiнарного стягнення. 
Якщо працiвник не допустив нового порушення трудової дисциплiни i до того ж проявив себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може бути зняте до закiнчення одного року. 
Протягом строку дiї дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до працiвника не застосовуються.

Викорниставши опорну схему скласти ментальну карту

Завдання :

-Визначити ключовий елемент карти (основна ідея) та підідеї 1, 2, 3 рівнів

Тема уроку Матеріальне відповідальність

Вправа «Колесо балансу»

1._________________________

Використавши опорну схему скласти ментальну карту

Завдання :

-Визначити ключовий елемент карти (основна ідея) та підідеї 1, 2, 3 рівнів

Урок №8 Трудові спори

Виконати тести:

Тест 1. Трудові спори поділяються на такі види:

А – Індивідуальні.

Б – Між учасниками трудового договору.

В – Колективні.

Г – Між страйкомом і власником.

Д – Усі названі.

Тест 2. Поняття визначення трудових спорів включає:

А – Сторони трудового спору.

Б – Елементи позовного і непозовного характеру.

В – Встановлений законом порядок розгляду.

Г – Зазначення власника та адміністрації.

Д – Лише позовний характер.

Тест 3. Виникнення трудових спорів зумовлено:

А – Застосування законодавства України про працю.

Б – Встановленням умов праці.

В – Визначенням юридичних фактів.

Тест 4. Причини виникнення трудових спорів мають такий характер:

А – Суб’єктивний.

Б – Організаційно-правовий.

В – Організаційно-господарський.

Г – Організаційно-договірний.

Д – Організаційно-плановий.

Тест 5. Індивідуальні трудові спори розглядають:

А – Комісії по трудових спорах.

Б – Районні (міські) суди.

В – Вищі в порядку підлеглості органи.

Г – Примирна комісія.

Д – Трудовий арбітраж.

Е – Арбітражний суд України.

Тест 6. З урахуванням майнового характеру трудові спори поділяються на такі:

А – Позовні й непозовні.

Б – Позовні й процесуальні.

В – Позовні й немайнові.

Тест 7. Організація КТС включає:

А – Обрання на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

Б – Обрання в певному підрозділі підприємства (цеху, відділі та ін.).

В – Визначення строку дії КТС трудовим колективом.

Г – Обрання до складу КТС не менше половини працівників.

Д – Виготовлення печатки власного зразка.

Тест 8 Компетенція КТС:

А – Бути обов’язковим первинним органом у справах розгляду трудових спорів.

Б – Самостійне врегулювання працівником розбіжностей у переговорах з власником.

В – Узгодження своїх рішень з профкомом.

Тест 9. Суд у розгляді трудового спору може бути:

А – Другою інстанцією за заявою певної сторони.

Б – Першою інстанцією для сторін трудових правовідносин.

В – Узгоджувальною інстанцією між сторонами, які спорять.

Тест 10. Працівник повинен звернутися за розглядом трудового спору в такі строки:

А – До КТС – протягом трьох днів.

Б – До суду – протягом десяти днів.

В – До суду – протягом трьох місяців.

Г – До профкому – протягом трьох тижнів.

Д – До суду – протягом одного місяця.

Тест 11. Власник підприємства чи прокурор можуть звернутися до суду в такі строки:

А – Протягом десяти днів у разі незгоди з рішенням КТС.

Б – Протягом одного року з питань стягнення матеріальної шкоди.

В - Протягом трьох місяців для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Г – Протягом трьох тижнів у разі незгоди з рішенням КТС.

Тест 12. Трудові спори розглядають в такі строки:

А – Упродовж десяти днів в КТС і в профкомі.

Б - Упродовж семи днів у суді і в КТС.

В - Упродовж 15 днів або одного місяця за окремими статутами про дисципліну.

Г – Упродовж двох тижнів у КТС і в профкомі.

Д – Упродовж семи днів у профкомі та в суді.

Тест 13. Рішення КТС приймається:

А – Шляхом голосування.

Б – Більшістю членів, присутніх на засіданні КТС.

В – Шляхом досягнення згоди.

Г – Двома третинами присутніх на засіданні КТС.

Тест 14. Виконання рішення КТС здійснюється:

А – Добровільно або примусово.

Б – Добровільно або за угодою сторін.

В – Тільки за угодою сторін.

Тест 15. Засідання КТС вважається правомочним:

А – Якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до його складу членів.

Б – Якщо на ньому присутні більше половини обраних членів КТС.

В – Якщо на ньому присутні більше двох третин обраних членів КТС.

Тест 16. На підставі посвідчення, пред’явленого до суду, рішення КТС примусово виконується:

А – Судовим виконавцем.

Б – Безпосередньо суддею, що перевіряв рішення КТС.

В – Судовим виконавцем разом із міліцією.

Використавши опорну схему, скласти ментальну карту

Завдання :

-Визначити ключовий елемент карти (основна ідея) та підідеї 1, 2, 3 рівнів

Тема 5. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Урок №9 Право на зайнятись

Виконати тести:

1. Соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не зайнята у сфері економіки, називається

а) неповна зайнятості;

б) безробіття;

в) економічна криза;

г) економічний спад.

2. Безробіття виступає як:

а) перевищення пропозиції праці над попитом на неї;

б) перевищення попиту на працю над пропозицією праці;

в) врівноваження попиту і пропозиції праці;

г) відсутність попиту на працю.

3. Згідно із класичною теорією, причиною безробіття є:

а) перевищення ставки заробітної плати над її рівноважним рівнем;

б) перевищення попиту на працю над пропозицією праці;

в) врівноваження попиту і пропозиції праці;

г) відсутність попиту на працю.

4. До безробітних, за методологією МОП відносяться особи віком:

а) 15—70 років;

б) 16—60 років;

в) 16—55 років — жінки, 16—60 років — чоловіки;

г) 18—60 років.

5. До безробітних, за методологією МОП відносяться особи, які одночасно відповідали таким характеристикам:

а) не мали роботи (прибуткового заняття); активно шукали роботу або намагались організувати власну справу'впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню; були готові приступити до роботи впродовж 2-х найближчих тижнів;

б) не мали роботи (прибуткового заняття); активно шукали роботу або намагались організувати власну справу в продовж останніх 2-х тижнів, що передували опитуванню; були готові приступити до роботи впродовж 2-х найближчих тижнів;

в) не мали роботи (прибуткового заняття); активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 2-х тижнів, що передували опитуванню; були готові приступити до роботи впродовж 4-х найближчих тижнів;

г) не мали роботи (прибуткового заняття); активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 2-х тижнів, що передували опитуванню.

6. Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" до зареєстрованих безробітних належать:

а) працездатні громадяни працездатного віку, які не мають заробітку чи інших передбачених законодавством доходів, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи;

б) працездатні громадяни, які не мають заробітку чи інших передбачених законодавством доходів, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до неї;

в) громадяни працездатного віку, які не мають заробітку чи інших передбачених законодавством доходів, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи;

г) громадяни працездатного віку, які не мають заробітку чи інших передбачених законодавством доходів, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи;

Використавши опорну схему, скласти ментальну карту

Завдання :

-Визначити ключовий елемент карти (основна ідея) та підідеї 1, 2, 3 рівнів

Урок №10

Виконати тести:

1. Який день вважається днем звільнення працівника?

А. Останній день роботи працівника

Б. Наступний за останнім днем роботи працівника

В. День видачі працівникові трудової книжки, в разі затримки її видачі

не з вини роботодавця

2. Чи зобов’язаний роботодавець у разі звільнення працівника з ініціативи
роботодавця видавати працівникові копію наказу про звільнення з роботи?

А. Зобов’язаний за будь-яких обставин

Б. Не зобов’язаний

В. Зобов’язаний, якщо цього вимагає працівник

Г. Зобов’язаний на вимогу виборного органу первинної

профспілкової організації (профспілкового представника)

3. Чи може бути звільнений працівник за власним бажанням у період щорічної відпустки або тимчасової непрацездатності?

А. Так

Б. Ні

В. Може бути звільнений лише у разі повної ліквідації підприємства

4. В який термін роботодавець має право звільнити працівника після одержання згоди профспілкового органу на його звільнення?

А. У двотижневий термін

Б. Не раніше одного місяця

В. Не пізніше одного місяця

Г. Не пізніше двох місяців

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
3
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!