Робочий зошит для робіт з напряму "Українська мова" для фахівців галузі "Електроенергетика"

Опис документу:
Методична розробка містить вправи загальнофілологічного змісту (за типом ЗНО), вузькотермінологічний практикум з термінології галузі "Електроенергетика" та практикум з діловодства. В кінці подані корисні посилання на нормативно-правові акти

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Вовчанський коледж

Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Робочий зошит

для робіт з напряму підготовки «Українська мова»

для спеціалістів галузі «Електроенергетика»

Розробник:

Бондарєва Тетяна Павлівна, к.ф.н., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Розділ І. Загальнофілологічний практикум

 1. Апостроф треба писати на місці всіх пропусків у рядку

А черв..як, надвечір..я, кав..яр

Б верхів..я, миш..як, сер..йозний

В грав..юра, з..юрмитися, арф..яр

Г сузір..я, під..їхати, духм..яний

 1. Лексичні норми не порушені в рядку

А стомившийся за день

Б початкуючі поети

В дозрівші яблука

Г цілюща рослина

3. Лексичну помилку допущено в рядку

А о сьомій годині ранку

Б на наступній неділі

В властивий учневі

Г прийшов у справах

4. Морфологічні норми порушено в рядку

А посаджений у затінку

Б виготовлений із глини

В продуманий детально

Г одягнувший вишиванку

5. Лексичну помилку допущено в рядку

А залучили до участі в проєкті

Б набули цікавого досвіду

В програли завдяки голкіперу

Г зробили похапцем і неякісно

6. Синтаксичні норми дотримано в реченні:

А Вища школа активно впроваджує в навчальний процес інноваційні технології.

Б Молодь України – це передовий авангард нашої незалежної держави.

В Ще й досі тривають дискусії та суперечки вчених щодо походження видів.

Г Важко уявити сучасне життя без засобів масової інформації та мас-медіа.

7. Лексичну помилку допущено в рядку

А виключні здібності

Б поверхове уявлення

В громадська думка

Г виконавча влада

8. Іменником є виділене слово в реченні

А Яке добре гостювання було завжди в бабусі!

Б З усіх іспитів він отримав «добре».

В Мені давно не було так добре й затишно.

Г У нього було добре, щире серце.

9. Потребує редагування речення (порушено синтаксичні норми)

А Формуючи завдяки спорту міцні м’язи, людина вдосконалює своє тіло.

Б Спорт загартовує й характер, виховуючи наполегливість і силу волі.

В Тренуючи різні групи м’язів, не забувай розвивати й свій інтелект.

Г Зміцнівши фізично, завжди ставай на захист слабших за тебе.

Д Попрацювавши на різних тренажерах, спорт стане ще більш корисним.

10. Помилку (за новим правописом) в написанні слова іншомовного походження допущено в рядку

А Харків, каса, касета

Б Діккенс, манна, комісія

В Республіка Польща, колектив, брутто

Г університет, буддист, хобі

Д емігрант, іммігрант, тонна

11.НЕПРАВИЛЬНО утворено форми кличного відмінка в рядку (оберіть номер)

– (1) Наталя – Наталю, Ольга – Ольго, Євгенія – Євгеніє, Ніна – Ніно, Олег- Олеже/Олегу.

(2) Олександр – Олександре, Ярослав – Ярославе, Юрій – Юрію, Андрій – Андрію, Сергій – Сергію, Ілля – Ілле.

– (3) Андрій – Андріє, Таня – Тане, Наталя – Наталко, Ігор – Ігорю, пане (колего, друже) Кукленку.

12. Оберіть рядок, в якому НЕПРАВИЛЬНО наведені відмінкові форми прізвищ.

А Розумейко Олександрові, подружжя Кукленко, немає Савченко Ярослава

Б сестри Яременко, подружжя Яременків, сестри Кроль, подружжя Кролів

В немає Зубова Олександра, Коломєйцева Сергія, дати пану Ляшову, пане Савченко

13. Оберіть рядок, в якому дотримано орфографічні норми:

А ганок, проект, пауза, в присмерку, не лізь в воду

Б ґрунт, ірод/ирод (дуже жорстока людина), ґатунок, фоє

В допомогти – допомогати, схопити – хопати, скочити – скокати

Г Ольга і Андрій, правда й кривда, гай й долина, книжка з столу, позичив зі дві сотні

Розділ ІІ. Вузькоспеціальний термінологічно-орфографічний практикум

 1. Заповніть пропуски у тексті. Усно поясніть тип помилок, які найчастіше допускають в такому тексті.

 1. Електроустаткування і матеріали, що застосовують в електроустановках, мають відповідати вимогам ДСТУ, ДБН та інших відповідних (действующих)__________ нормативних документів або технічних умов, затверджених в установленому порядку. На продукцію іноземного виробництва має бути оформлено документи відповідності згідно з (действующим) _______ в Україні законодавством.

 2. Для електричних мереж слід передбачати технічні (мероприятия)___________ щодо забезпечення якості напруги електричної енергії.

 3. Прокладання за схемою «у трикутник» (впритык)____________.

 4. Допустимі тривалі струми жил кабелів з паперовою (пропитанной)_________ ізоляцією.

 5. допустимі тривалі струми жил кабелів з паперовою просоченою ізоляцією потрібно помножувати на (корректирующий)__________________ коефіцієнти.

 6. Значення коригувального коефіцієнта залежно від температури (окружающей среды) ___________________.

 7. Допустимі температури нагріву жил (самонесущих)___________ ізольованих проводів.

 8. У нормальних режимах роботи (плотности)___________струмів неізольованих проводів…

 9. (быстродействующее)___________ автоматичне повторне (включение)_______________.

 10. прилади обліку рекомендовано приєднувати до трансформаторів струму (со стороны)_________ нижчої напруги силових трансформаторів.

 11. Рівень (масла)_____________у трансорматорі.

 12. Номінальний діапазон (влияющего фактора) _______________електричного реле.

 1. Провідміняйте (поставте слово у Р. в. (кого?, чого?) однини) наведені нижче терміни. Поясніть, яке явище можна простежити під час словозміни.

Прогін, провід, привід, свинець, опір, опора, (геометрична) вісь, вивід, профіль, нейтраль, кабель, хід (контакту), якір, (комутаційний) апарат, апарат (керівництва).

 1. Розкрийте дужки, обираючи правильний варіант. Поясніть орфограми.

З(с)дійснювати, з(с)шитий поліетилен, роз(с)пірка, с(з)хльостування, рос(з)щеплений провід, с(з)бірна шина, с(з)працьовування захисту, форсування з(с)будження, с(з)сув між фазами, з(с)парений опорний ізолятор, з(с)кладаються з окремих профілів, с(з)єднання шин, рос(з)ташування шин с(з)гори вниз, з(с)мінний струм, бес(з)посередньо на землю, з(с)рівнювання потенціалів, земля в зоні рос(з)тікання, с(з)середини зони досяжності,

 1. Утворіть від наведених іменників прикметники, узгодивши їх в роді, числі та відмінку з іменником. Поясніть фонетичні процеси, які відбуваються в новому слові.

Резерв (провід), захист (оболонка), шахта (кабель), пропуск (спроможність), тиждень (період), ремонт (схема), проїзд (квиток), електрика (контакт), залізниця (рейки), механіка (навантаження), під’їзд (колія), оперативний виїзд (бригада), статика (стійкість енергосистеми).

 1. Доберіть до наведених абревіатур прикметники, ввівши словосполучення в речення. Поясніть, за яким принципом визначається рід абревіатури в реченні.

АПВ; ЗПЕ; КА; КЗ ; ПЛ; ПЛЗ ; ПС, ГЗШ, БННН

 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть написання разом/окремо/через дефіс поданих слів.

(4)провідна мережа, (три)фазний струм, (санітарно)технічна частина електроустановок, (струмо)провід, (нормативно)правові акти,

(струмо)обмежувальний, (буквено)цифрове позначення шин, (авто)трансформатор, (середньо)квадратичний струм, (коротко)замкнене коло, (жовто)зелена смуга, (адміністративно)побутова споруда, (глухо)заземлена нейтраль, (PEN)провідник, (мікро)процесорна система, (лако)фарбові покриття, (контакт)деталь, фізико (механічні) властивості, наряд(допуск), нарядно(допускна) система, напів(провідник), (скло)керамічний конденсатор, (об’ємно)пористий конденсатор, волоконно(оптична) лінія зв’язку.

 1. Перекладіть українською мовою наведені нижче терміни та термінологічні сполуки. Поясніть правопис слів.

Барьер напряжения, торфяная почва, операция включения комутационного аппарата, соединительная муфта, молниезащита, заземляющего устройство электроустановки сети, внешнего горизонтального заземлителя напротив входов и въездов, металлические связи, грозозащитный трос, подъездные пути, помехоподавляющий конденсатор, ячейка закрытой подстанции, уставка КА по воздействующей величине/по времени, сверхпроводник.

 1. Які групи слів відповідно до співвідношення форми і змісту наведені нижче?

Працівники електротехнічні/електротехнологічні, частина струмовідна/неструмовідна, інструмент/інвентар, граф (електричної) схеми/граф, ексергія/енергія, земля/земля, сухе/вологе приміщення, стабілізований (ізолятор)/стабільна частота, стала часу/стале пошкодження, нормальний (режим роботи)/нормоване (значення потужності)/нормативний акт.

 1. Розкрийте дужки. Поясніть подвоєння/подовження в групах приголосних/голосних у наведених словах.

Час деренчан(нн)я контакту, комутаційний ап(пп)арат, фазуван(нн)я, груп(пп)овий перемикач, мегаом(мм)етр, дрос(сс)ель, змін(нн)ий струм, змін(нн)а стану, змін(нн)а напруга, діапазон мерехтін(нн)я, потенціал енерго(оо)щадності, магнітне дут(тт)я, шин(нн)ий роз’єднувач, магнітне осерд(дд)я, електро(оо)фтальмія, фер(р)ррорезонанс, мас(сс)а, мит(тт)єва потужність, множин(нн)е пошкодження, ім(мм)ітанс.

 1. Доберіть нормативний термін до наведених нижче професійних жаргонізмів. Уведіть термін та жаргонізм у контекст.

Компресорна, папка/мамка, апешка, щитова, капіталка/поточка, сушка, відболтити/підболтити.

Розділ ІІІ. Діловодство

 1. Мовою діловодства в установах є:

А. Державна мова

Б. Будь-яка з міжнародних мов.

В. Мова, дозволена до використання в певному регіоні.

2. Зовнішні документи оформлюються:

А. Рукописно.

Б. Друкованим способом.

В. Електронний документ з використанням кваліфікованого електронного підпису та печатки.

3. Заява від працівника/фізичної особи вимагає:

А. Оформлення на бланковій документації відповідного формату друкованим способом.

Б. Оформлення на папері формату А4/А5 рукописним способом.

В. Оформлення електронного документу з використанням електронного підпису.

4. Реквізити поштової адреси зазначаються в такій послідовності:

А. Назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, району, області, поштовий індекс.

Б. Поштовий індекс, назва області, району, назва населеного пункту, номер будинку, назва вулиці.

В. Жоден з варіантів неправильний.

5. Правильним варіантом/варіантами позначення дати є:

А. 13. 02.19

Б. 13. 02.2019

В. 13 лютого 2019 року

6. Правильним варіантом/варіантами позначення підписанта/адресата документа є:

А. Т. Г. Шевченко/Т. Г. Шевченко.

Б. Т. Шевченко/Т. Шевченку

В. Тарас ШЕВЧЕНКО/Тарасові ШЕВЧЕНКУ

7. В якій послідовності Вам належить описати документ, на який даєте відповідь:

А. найменування установи - автора документа, дата та реєстраційний індекс.

Б. назва виду документа, найменування установи - автора документа, дата та реєстраційний індекс.

В. назва виду документа, найменування установи - автора документа, дата та реєстраційний індекс, короткий зміст документа.

8. Оберіть правильне звертання після реквізиту адресата:

А. Вельмишановний Олександре Володимировичу!

Б. Шановний пане ректоре! Шановна пані ректор! Пане професоре! Пані Бондарєва!

В. Пан ректор! Пан професор!

9. Уважно роздивіться та порівняйте чинні форми грифів затвердження. Поясніть різницю між наведеними грифами затвердження

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

16 жовтня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Акціонерного товариства «Харківобленерго»

16 жовтня 2019 р.

10. Якщо документ має кілька підписантів, в якій послідовності вони вказуються:

А. В алфавітній

Б. В послідовності підпорядкування (субординації)

В. В довільній

11. Якщо в тексті документа йде перелік осіб, стосовно якого цей документ складено (наприклад, наказ про прийняття на роботу), в якій послідовності відтворюється цей перелік:

А. В алфавітній

Б. В послідовності підпорядкування (субординації)

В. В довільній

12. Напис про засвідчення паперової копії документа складається зі слів:

А. Згідно оригіналу

Б. Згідно з оригіналом

В. Відповідно до оригіналу

13. Попрацюйте в парах (групах). Оберіть будь-яку ситуацію та письмово виконайте завдання.

1) наряд № 1111 виконати капітальний ремонт обладнання трансформаторної підстанції (ТП)

2) в ТП під`єднати кабельну перемичку силового трансформатора в камері силового трансформатора.

3) Підготовка схеми для перевірки релейного захисту в РП на приєднанні ТП по бланку перемикань № …

14. Заповніть наведену нижче форму. Поясніть правила відмінювання українських прізвищ.

Корисні посилання

 1. Сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua

 2. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 21.07.2017 р. № 476 «Про затвердження правил улаштування електроустановок». Режим доступу: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/06/ПУЕ.pdf

 3. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» від 04.07.2018 № 2277/5. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0791-18/print

 4. Закон України «Про ринок електричної енергії» (поточна редакція від 24.09.2019 р.). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n1784

 5. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» (поточна редакція від 09.08.2019 р.). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15

 6. Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» (остання редакція – 26.11.2016 р.). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2509-15

 7. Сайт Акціонерного товариства «Харківобленерго». Режим доступу: https://www.oblenergo.kharkov.ua

 8. Сайт Управління паливно-енергетичного комплексу. Режим доступу: https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/147

 9. Постанова КМУ від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності». Тут же: Типова інструкція з діловодства. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-п#n593

 10. Ємельянова Є. С., Мороз О. М. та ін. Українсько-російсько-англо-французький тлумачний словник основних термінів з енергетики та електротехніки. ХНТУСГ, 2012. Режим доступу: http://internal.khntusg.com.ua/fulltext/PAZK/UCHEBNIKI/Slovar_XHTYCG.pdf

 11. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 24.06.2015 за № 397. ЗМІНИ до Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0819-15

АПВ – автоматичне повторне ввімкнення; ЗПЕ – зшитий поліетилен; КА – комутаційний апарат; КЗ – коротке замикання; ПЛ – повітряна лінія електропередавання; ПЛЗ – повітряна лінія із захищеними проводами; ПС – підстанція, ГЗШ – головна заземлювальна шина, система безпечної наднизької напруги БННН

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
0
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!