Робочий навчальний план

Опис документу:
Робочий навчальний план - це зразок на 2018-2019 навчальний для ЗОШ І-ІІ ст. Чудова допомога молодому керівнику закладу освіти.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Карасинського закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів

на 2018 – 2019 навчальний рік

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Тип закладу: заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів.

Кількість класів: 1-4класів – 4, 5-9 класів – 5.

Кількість учнів: 1-4класів – 40, 5-9 класів – 46.

Поділу класів на групи немає.

Режим роботи закладу:

 • мова навчання – українська;

 • режим навчання – п’ятиденний;

 • початок занять – о 08.00 год.;

 • тривалість уроків: 1 клас – 35 хв, 2-4 класи – 40 хв, 5-9 класи – 45 хв;

 • тривалість перерв 1 клас – 20 хв, 2-9 класи – не менше 10 хв.

Робочий навчальний план Карасинської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів на 2018 – 2019 навчальний рік розроблено на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» ( зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», “Національної доктрини розвитку освіти з урахуванням вимог Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепції «Нова українська школа», постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2х класів закладів загальної середньої освіти», від 20. 04. 2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня», Закон України «Про позашкільну освіту» №2145-VIII, із змінами від 05.09.2017 р. , Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01).

Карасинський заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів здійснює діяльність за напрямами:

загальна середня освіта:

 • початкова освіта (1-4 класи);

 • базова загальна середня освіта (5 – 9 класи).

Робочий навчальний план Карасинського ЗЗСО І-ІІ ст. розроблено на підставі навчальних планів:

 • для 1 класуза Типовим навчальним планом для початкової школи з навчанням українською мовою, додаток 1, до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Шияна Р.Б. (за Типовими  освітніми та навчальними програмами для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН України від 21.03.2018  № 268,  Державним стандартом початкової освіти,  затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України  21 лютого 2018 року  № 87;)

 • для 2-4 класівза навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання (таблиця 2 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407)

 • для 5-9 класівза навчальними планами закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини ( таблиця 12 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405).

ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

Робочий навчальний план забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державних стандартів.

Освітній процес у школі І – ІІ ступенів буде проводитись за державними програмами з використанням інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2018/2019 навчальному році.

Початкова освіта.

Освітня галузь “Природознавство” реалізується через навчальний предмет “Природознавство”.

Освітня галузь “Суспільствознавство” реалізується через навчальний предмет “Я у світі”, «Я досліджую світ».

Освітня галузь “Мистецтво” реалізується через навчальні предмети “Музичне мистецтво”, “Образотворче мистецтво”.

Освітня галузь “Технології” реалізується через предмет “Трудове навчання”.

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” реалізується навчальними предметами “Фізична культура” та “Основи здоров’я”.

Формування умінь та навичок з основ безпеки життєдіяльності здійснюється в рамках інтегрованого курсу “Основи здоров’я”.

Варіативну складову розподілено таким чином:

1 класи – «Групові заняття» (1 година)

2 – 4 класи – «Риторика» (1 година)

Базова освіта.

Новий Державний стандарт базової загальної середньої освіти складається із семи освітніх галузей "Мови і літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство", "Мистецтво", "Технології", "Основи здоров’я і фізична культура".

Освітня галузь "Мови і літератури" реалізується через навчальні предмети "Українська мова", "Іноземна мова", "Українська література", "Зарубіжна література".

Освітня галузь "Математика" реалізується через навчальні предмети, відповідно, – "Математика" (5-6 класи), "Алгебра" та "Геометрія" (7-9 класи).

Освітня галузь "Природознавство" реалізується через навчальні предмети, відповідно, – "Природознавство" (5 клас), "Біологія" та "Географія" (6-9 класи), "Фізика" та "Хімія" (7-9 класи).

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується навчальними предметами "Історія України" та "Всесвітня історія" (5-9 класи), "Основи правознавства" (9 клас).

 Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується навчальними предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується навчальними предметами "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво" і інтегрований курс "Мистецтво".

Робочий навчальний план включає інваріантну, сформовану на державному рівні, та варіативну складові.

Вибір предметів варіативної частини Робочого навчального плану зумовлений врахуванням реального стану матеріально-технічного, методичного, кадрового забезпечення освітнього процесу в закладі та освітніх інтересів учнів.

Варіативну складову розподілено таким чином:

5 клас – історія України (1 година);

- факультатив іноземна мова (1 година).

6 клас – факультатив математика (1 година).

7 клас – українська мова (1 година);

8 клас – факультатив іноземна мова (1 година).

9 клас – алгебра (0,5 години);

- геометрія (0,5 години);

ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Навчальний рік розпочинається 1-го вересня святом Днем знань ­ і закінчується не пізніше 1-го липня 2019 року.

Упродовж навчального року для учнів та вихованців проводяться канікули:

 • осінні- 27.10.2018 – 04.11.2018;

 • зимові- 29.12.2018 - 13.01.2019;

 • весняні- 30.03.2019 - 07.04.2019.

Для учнів 1-го класу будуть проведені додаткові канікули з 16.02.2019 по 24.02.2019

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 24 травня 2019 року. Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/ 26602 учні 4,9 -х класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки буде затверджено додатково.

Навчальні екскурсії та навчальна практика за рішенням педагогічної ради проводяться по закінченні навчального року. Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів 1 – 8 класів організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України № 1124 від 02.10.2014 р.

До Робочого навчального плану Карасинського ЗЗСО І-ІІ ст. додаються переліки навчальних програм, режим роботи закладу, тижневий розклад уроків та структура навчального року.

Директор школи: А.В. Балинська

ДОДАТОК 1

складений відповідно

Типового навчального плану

для початкової школи з навчанням українською мовою

(наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1 – го класу

з українською мовою навчання

Інваріантна складова

Кількість годин на тиждень у класі

Освітні галузі

Навчальні предмети

Мови і літератури

Українська мова

5

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова (англійська)

2

Математика

Математика

3

Суспільствознавство

Я досліджую світ

7

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

3

Усього

20+3

Варіативна складова

Групові заняття

1

Усього

23

Директор школи: А.В.Балинська

Начальник фінансового відділу: К.М.Бондар

ДОДАТОК 2

складений відповідно навчального плану початкової школи з українською мовою навчання

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 2 – 4-х класів

з українською мовою навчання

Інваріантна складова

Кількість годин на тиждень у класах

Освітні галузі

Навчальні предмети

2

3

4

Разом

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

21

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

2

2

2

6

Математика

Математика

4

4

4

12

Природознавство

Природознавство

2

2

2

6

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

3

Образотворче мистецтво

1

1

1

3

Технології

Трудове навчання

1

1

1

3

Інформатика

1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

3

Фізична культура

3

3

3

9

Усього

21+3

22+3

22+3

71

Варіативна складова

Риторика

1

1

1

3

Усього

24

25

25

74

Директор школи: А.В. Балинська

Начальник фінансового відділу: К.М.Бондар

ДОДАТОК 3

складений відповідно до

навчального плану закладів

загальної середньої освіти з українською мовою навчання

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5- 9 класів з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Разом

Інваріантна складова

Мови і

літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

15

Українська література

2

2

2

2

2

10

Іноземна мова

3

3

3

3

3

15

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

10

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

7

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

3

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

3

Мистецтво

-

-

-

1

1

2

Математика

Математика

4

4

-

-

-

9

Алгебра

-

-

2

2

2

6,5

Геометрія

-

-

2

2

2

6,5

Природо-

знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

2

Біологія

-

2

2

2

2

8

Географія

-

2

2

2

1,5

7,5

Фізика

-

-

2

2

3

7

Хімія

-

-

1,5

2

2

5,5

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

7

Інформатика

1

1

1

2

2

7

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

Фізична культура

3

3

3

3

3

15

Разом

24,5+3

25,5+3

30+3

29,5+3

30+3

139,5+15

Варіативна складова

Факультатив іноземна мова

1

1

2

Факультатив математика

1

1

3

Факультатив історія України

1

Факультатив українська мова

1

1

Всього

27,5

28,5

33

32,5

34

155,5

Директор школи: А.В. Балинська

Начальник фінансового відділу: К.М.Бондар

ДОДАТОК 4

відповідно до Закону України

«Про позашкільну освіту» №1841- III, із змінами від 05.09.2017 р. 

ГУРТКОВА РОБОТА

Карасинського ЗЗСО І-ІІ ст.

з/п

Назва гуртка

Предмет

Кількість годин на тиждень

Примітка

1

«Музично - драматичний»

Мистецтво

2

2

«Компютерний світ»

Інформатика

2

3

«Лідер»

Фізична культура

3

5

«Люби і знай свій рідний край!»

Історія України

2

Директор школи: А.В. Балинська

Начальник фінансового відділу: К.М.Бондар

9

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
2
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!