Робоча програма з фізичної культури

Опис документу:
Дана програма розроблена на основі Навчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 класи. Рівень стандарту. Робоча група, яка здійснила розроблення навчальної програми відповідно до наказу № 451 Міністерства освіти і науки України від 22.03.2017 р.: М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук, В.В. Деревянко, В.М. Єрмолова, В.О.Сілкова.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Фізична культура

1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів –

Галузь знань
22 Охорона здоров'я

Денна форма навчання

Нормативна

Спеціальність
223 Медсестринство

Загальна кількість годин – 210 годин

Спеціалізація

«Лікувальна справа»

Рік підготовки:

1-2-й

аудиторних - 210години

Семестр

І-IV

самостійної роботи
студента – 0 годин

Лекції-

Практичні -210 год.

Самостійна-0 год.

Вид контролю: семестровий контроль.

2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Збереження і зміцнення здоров'я, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості студентів.

Завдання: дисципліни „Фізична культура”

  • розвиток в студентів основних фізичних якостей та рухових здібностей;

  • формування життєво важливих рухових навичок та вмінь;

  • набуття елементарних знань у галузі фізичної культури, гігієни та здорового способу життя;

  • виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами;

  • виховання бережливого ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної цінності особистості;

  • формування основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності;

  • формування усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові

здібності;

  • виховання морально-вольових і психологічних якостей особистості;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

Фізичне виховання і спорт як засіб рівнобічного розвитку особистості, підготовка до праці й громадської діяльності,

Фізичне виховання як складову частину здорового способу життя;

Методику самостійних занять фізичними вправами;

Рухову активність і спортивне тренування як засіб підтримання високої працездатності;

Засоби оздоровлення, реабілітації, „тілобудови” й саморегуляції з урахування економічних, кліматичних та економічних умов;

Вміти:

Біг на короткі дистанції з високого старту з максимальною швидкістю (60-100 метрів);

Біг в помірному темпі до 12 хвилин;

Подолання вертикальних і горизонтальних перешкод;

Човниковий біг;

Гімнастичні і акробатичні вправи – комбінації деяких елементів;

Комплекси вправ з використанням тренажерних пристроїв. Вправи з аеробіки.

3.Тематичний план лекцій, практичних занять та самостійної роботи

Теми.

Кількість годин

Дати

Лекції.

Практична частина

Самост.

І семестр

1

Легка атлетика

14

2

Спортивні ігри (волейбол)

28

3

Гімнастика

9

Всього:

51

ІІ семестр

1

Гімнастика

20

2

Спортивні ігри (баскетбол)

30

3

Легка атлетика

19

Всього:

69

ІІІ семестр

1

Легка атлетика

14

2

Спортивні ігри (волейбол)

22

3

Гімнастика

12

Всього:

48

ІV семестр

1

Гімнастика

10

2

Спортивні ігри (баскетбол)

22

3

Легка атлетика

10

Всього:

42

4.Всього по розділам I-IV семестр

Теми.

Кількість годин

Дати

Лекції.

Практична частина

Самост.

1

Легка атлетика

57

2

Спортивні ігри (волейбол)

50

3

Спортивні ігри (баскетбол)

52

4

Гімнастика

51

ВСЬОГО:

210

5.Програма навчальної дисципліни

з/п

Теми

кількість годин

І семестр

аудиторних

Самостійна робота

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

1

1-2

1.Завдання на рік, на семестр.

2.Правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою.

3.Різновиди ходьби. Повільний біг. ЗРВ в русі.

4. Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

5.Човниковий біг 4Х9 м.

6.Рівномірний біг 1500м.

2

2

3-4

1.Надання домедичної допомоги при отриманні травм.

2.Різновиди ходьби. Повільний біг. ЗРВ на місці.

3.Спеціальні бігові та стрибкові вправи .

4.Серії бігу 3х30м, 1х100м, 2х200м.

5.Спортивна ходьба на відстань 1000м.

6.Рухливі ігри.

2

3

5-6

1.Ознаки втоми під час занять легкою атлетикою.

2.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ на місці.

3.Спеціальні бігові та стрибкові вправи .

4.Біг 30, 60 м,100 м.

5.Повільний біг 6 хв.

6.Рухливі ігри.

2

4

7-8

1.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ на місці.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи .

3.Човниковий біг 4Х9 м.

4.Рівномірний біг 1500м.

5.Рухливі ігри.

2

5

9-10

1.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ на місці.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи .

3.Виконання навчального нормативу- Біг 30 м (с)

4. Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»

5.Рухливі ігри

2

6

11-12

1.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ на місці.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи .

3.Виконання навчального нормативу- Рівномірний біг 1500 м.(хв,с)

4. Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»

5.Рухливі ігри.

2

7

13-14

1.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ на місці.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи .

3.Виконання навчального нормативу- Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»(см).

4.Рухливі ігри.

2

ВОЛЕЙБОЛ

8

15-16

1.Правила техніки безпеки під час занять з волейболу.

2.Основні поняття та правила гри у волейбол.

3.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

4.Повторне пробігання відрізків 10 м із за сигналом (переважно зоровим) із різних вихідних положень.

5.Верхня пряма подача.

6.Передача м’яча з пересуванням в парах.

Навчальна гра.

2

9

17-18

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2.Кидки набивного м’яча від грудей обома руками вперед, над собою, кидки обома руками з-за голови з щонайбільшим прогинанням тулуба на місці.

3.Верхня бокова подача

4.Передача м’яча з пересуванням в парах.

5.Навчальна гра.

2

10

19-20

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2.Пересування в упорі лежачи по колу, віджимання від підлоги.

3.Верхня пряма подача в ліву та пра­ву половину майданчика.

4.Передачі м'яча з пересуванням у трійках.

5.Навчальна гра.

2

11

21-22

1.Попередження спортивного травматизму.

2.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

3.Пересування вздовж сітки приставним кроком правим (лі­вим) боком, зупинки, набуття вихідного положення для блокування.

4.Верхня пряма подача в ліву та пра­ву половину майданчика.

5.Передачі м'яча з пересуванням у трійках.

6.Навчальна гра.

2

12

23-24

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2.Біг із зупинками та зміною напрямку руху за сигналом (переважно зоровим) .

3.Вибіркове виконання подачі: на гравця, який є найслабшим у прийомі м'яча, на гравця, який вийшов після заміни.

4.Багаторазові передачі м'яча в стіну зі зміною висоти передачі та відстані до стіни.

5.Навчальна гра.

2

13

25-26

1.Суддівство (склад суддівської бригади, жести та суддівська термінологія, ведення про­токолу гри).

2.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

3.Кидки набивного м'яча обома руками з-за голови на місці при активному русі кис­тей зверху до низу.

4.Вибіркове виконання подачі: на гравця, який є найслабшим у прийомі м'яча, на гравця, який вийшов після заміни.

5.Багаторазові передачі м'яча в стіну зі зміною висоти передачі та відстані до стіни.

6.Навчальна гра.

2

14

27-28

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2.Зістрибування з висоти 30 см з наступним стрибком у гору.

3.Завислі передачі в ближню зон у: 2—3, 3—2.

4.Прямий нападаючий удар за ходом із високих і середніх передач із зон 2 і 4.

5.Навчальна гра.

2

15

29-30

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2.Повторне пробігання відрізків 10 м із за сигналом (переважно зоровим) із різних вихідних положень.

3.Завислі передачі в ближню зон у: 2—3, 3—2.

4.Прямий нападаючий удар за ходом із високих і середніх передач із зон 2 і 4.

5.Навчальна гра.

2

16

31-32

1.Фактори, що визначають ефективність змагальної діяльності гравців. 2.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

3.Кидки набивного м’яча від грудей обома руками вперед, над собою, кидки обома руками з-за голови з щонайбільшим прогинанням тулуба на місці.

4.Передачі м'яча через зону: 2—4, 4—2.

5.Індивідуальне та групове блокування.

6.Навчальна гра.

2

17

33-34

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ із гімнастичними лава­ми.

2.Пересування в упорі лежачи по колу, віджимання від підлоги.

3.Передачі м'яча через зону: 2—4, 4—2.

4.Індивідуальне та групове блокування.

5.Навчальна гра.

2

18

35-36

1.Досягнення українських волейболістів.

2.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

3.Пересування вздовж сітки приставним кроком правим (лі­вим) боком, зупинки, набуття вихідного положення для блокування.

4.Передачі м’яча за спину, передачі м'яча у падінні.

5.Обирання місця для страхування партнера, який виконує прийом.

6.Навчальна гра.

2

19

37-38

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2.Біг із зупинками та зміною напрямку руху за сигналом (переважно зоровим) .

3.Передачі м’яча за спину, передачі м'яча у падінні.

4.Обирання місця для страхування партнера, який виконує прийом.

5.Навчальна гра.

2

20

39-40

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2..Кидки набивного м'яча обома руками з-за голови на місці при активному русі кис­тей зверху до низу.

3. Виконання навчального нормативу - 10 верхніх (юн.); нижніх (дів.) прямих подач на влучність в зазначену викладачем зону.

4.Навчальна гра.

2

21

41-42

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2.Зістрибування з висоти 30 см з наступним стрибком у гору.

3.Виконання навчального нормативу - 6 передач на точ­ність через сітку із зони 2, 3, 4 в зазначену зону.

4.Навчальна гра.

2

ГІМНАСТИКА

22

43-44

1.Правила техніки безпеки під час занять з гімнастики.

2.Стройові вправи.

3.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ.

4.Акробатика: Юнаки – стійка на голові та руках; зв’язки елементів.

Дівчата – «міст» із положення стоячи.

5.Стрибки через скакалку 4х50, 2х100, 2х30.

6.Спортивні ігри.

2

23

45-46

1.Стройові вправи.

2.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ з гімнастичною лавою.

3.Акробатика: Юнаки – стійка на голові та руках; зв’язки елементів.

Дівчата – «міст» із положення стоячи.

4.Опорні стрибки: Юнаки – способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла в довжину (висота 100-115-120).

Дівчата– способом «зігнувши ноги» через коня в ширину(висота 100-115).

5.Спортивні ігри.

2

24

47-48

1.Стройові вправи.

2.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ.

3. Стрибки через скакалку (4х50; 2х100; 2х30с; 4х15с.

4.Підтягування в висі (Юнаки), в висі лежачи (Дівчата).

5.Спортивні ігри.

2

25

49-50

1.Стройові вправи.

2.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ.

3.Виконання навчального нормативу-стрибки через скакалку за 30с.

4.Підтягування в висі (Юнаки), в висі лежачи (Дівчата).

5.Спортивні ігри.

2

26

51

1.Стройові вправи.

2.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ в парах.

3.Виконання навчального нормативу- підтягування в висі (Ю), в висі лежачи (Д).

4. Вправи для формування та корекції постави

5.Спортивні ігри.

1

Всього І семестр:

51

ІІ семестр

ГІМНАСТИКА

27

52-53

1.Правила техніки безпеки під час занять з гімнастики.

2.Стройові вправи: перешикування та повороти в русі.

3.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ.

4.Акробатичні вправи: юнакистійка на голові та руках, зв’язки елементів, дівчата«міст із положення стоячи».

5.Юнаки – лазіння по вертикальному канату у два прийоми.

Дівчатавправи на рівновагу.

6.Стрибки через скакалку 2х100, 4х50.

7. Спортивні ігри.

2

28

54-55

1.Стройові вправи.

2.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ в парах.

3. Акробатичні вправи: юнакистійка на голові та руках, зв’язки елементів, дівчата«міст із положення стоячи».

4.Юнаки – лазіння по вертикальному канату у два прийоми.

Дівчатавправи на рівновагу.

5.Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

6. Спортивні ігри.

2

29

56-57

1.Стройові вправи.

2.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ з гімнастичною лавою.

3. Акробатичні вправи: юнакистійка на голові та руках, зв’язки елементів, дівчата«міст із положення стоячи».

4.Юнаки – лазіння по вертикальному канату без допомоги ніг.

Дівчатавправи на рівновагу.

5.Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

6. Спортивні ігри.

2

30

58-59

1.Стройові вправи.

2.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ.

3.Вправи на перекладині: Юнаки-підйом силою.

Дівчата-підтягування у висі лежачи на низькій перекладині.

4.Нахил у перед з положення сидячи.

5.Стрибки через скакалку 2х30с,4х15с, 2хв у повільному темпі.

6. Спортивні ігри.

2

31

60-61

1.Стройові вправи і прийоми на місці та в русі.

2.Різновиди ходьби, бігу. ЗРВ.

3.Вправи на перекладині: Юнаки-підйом силою.

Дівчата-підтягування у висі лежачи на низькій перекладині.

4.Комплекс вправ для колового тренування.

5.Нахил у перед з положення сидячи.

6. Спортивні ігри.

2

32

62-63

1.Стройові вправи і прийоми на місці та в русі.

2.Різновиди ходьби, бігу. ЗРВ на місці.

3. Піднімання тулуба з положення лежачи.

4.Комплекс вправ для колового тренування.

5. Вправи для формування та корекції постави.

6.Спортивні ігри.

2

33

64-65

1.Стройові вправи і прийоми на місці та в русі.

2.Різновиди ходьби, бігу. ЗРВ на місці.

3.Комплекс вправ для колового тренування.

4.Піднімання тулуба з положення лежачи.

5.Стрибки через скакалку 2х100, 4х50.

6.Спортивні ігри.

2

34

66-67

1.Стройові вправи і прийоми на місці та в русі.

2.Різновиди ходьби, бігу. ЗРВ.

3.Виконання навчального нормативу- згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

4.Стрибки через скакалку 4х50, 2х100, 2х30 і 2 хв. в повільному темпі.

5.Вправи для формування та корекції постави.

6.Спортивні ігри.

2

35

68-69

1.Стройові вправи і прийоми на місці та в русі.

2.Різновиди ходьби, бігу. ЗРВ в парах.

3.Виконання навчального нормативу- нахил уперед з положення сидячи.

4.Комплекс вправ для колового тренування.

5.Спортивні ігри.

2

36

70-71

1.Стройові вправи і прийоми на місці та в русі.

2.Різновиди ходьби, бігу. ЗРВ в парах.

3.Виконання навчального нормативу- піднімання тулуба в сід за 60 с.

4.Стрибки через скакалку 4х50, 2х100, 2х30 і 2 хв. в повільному темпі.

5. Спортивні ігри

2

БАСКЕТБОЛ

37

72-73

1.Правила техніки безпеки під час занять з баскетболу.

2.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

3.Прискорення на 10м. з різних стартових положень.

4.Стійки, пересування, зупинки, повороти баскетболіста у нападі і захисті .

5.Ведення м’яча без зорового контролю.

6.Навчальна гра 3х3.

2

38

74-75

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2.«Човниковий « біг 4х9м.

3.Ведення м’яча без зорового контролю.

4.Чергування різних способів ловлі і передачі м'яча в парах, трійках, на місці і врусі.

5.Навчальна гра 3х3.

2

39

76-77

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2. Серійні стрибки з діставанням високо підвішених предметів.

3.Ведення м'яча в умовах опору захисників.

4.Чергування різних способів ловлі і передачі м'яча в парах, трійках, на місці і врусі.

5.Навчальна гра 3х3.

2

40

78-79

1.Особливості проведення та суддівства змагань.

2.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

3.Прискорення на 15м. з різних стартових положень.

4.Ведення м'яча в умовах опору захисників;

5.Ловля і передача м’яча однією і двома руками зверху на велику відстань.

6.Навчальна гра 3х3.

2

41

80-81

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2.«Човниковий « біг 4х9м.

3.Ловля і передача м’яча однією і двома руками зверху на велику відстань.

4. Кидок м’яча в кошик після ведення та подвійного кроку.

5.Навчальна гра 5х5.

2

42

82-83

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2. Серійні стрибки з діставанням високо підвішених предметів.

3. Ловля і передача м’яча в умовах опору захисників.

4. Кидок м’яча в кошик після ведення та подвійного кроку.

5.Навчальна гра 5х5.

2

43

84-85

1.Особливості проведення та суддівства змагань.

2.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

3.Прискорення на 20м. з різних стартових положень.

4.Ловля і передача м’яча в умовах опору захисників.

5. Штрафний кидок і дії гравців при його виконанні.

6.Навчальна гра 5х5.

2

44

86-87

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2.«Човниковий « біг 4х9м.

3. Штрафний кидок і дії гравців при його виконанні.

4. Відбивання м’яча.

5.Навчальна гра 5х5.

2

45

88-89

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2. Серійні стрибки з діставанням високо підвішених предметів.

3.Серійні кидки з різних точок середньої і дальньої відстані при активному опорі захисника.

4. Відбивання м’яча.

5.Навчальна гра 5х5.

2

46

90-91

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2.Прискорення на 20м. з різних стартових положень.

3.Серійні кидки з різних точок середньої і дальньої відстані при активному опорі захисника.

4. Накривання кидка і організація боротьби за м'яч, що відскочив від щита.

5.Навчальна гра 5х5.

2

47

92-93

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2.«Човниковий « біг 4х9м.

3.Серійні кидки з різних точок середньої і далекої відстані після виконання технічних прийомів нападу.

4. Накривання кидка і організація боротьби за м'яч, що відскочив від щита.

5.Навчальна гра 5х5.

2

48

94-95

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2. Серійні стрибки з діставанням високо підвішених предметів.

3.Серійні кидки з різних точок середньої і далекої відстані після виконання технічних прийомів нападу.

4. Накривання кидка і організація боротьби за м'яч, що відскочив від щита.

5.Навчальна гра 5х5.

2

49

96-97

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2.Прискорення на 20м. з різних стартових положень.

3.Добивання м’яча однією та двома руками в стрибку при відскоку його від щита.

4.Вихід та протидії виходу на вільне місця для взаємодій між гравцями.

5.Навчальна гра 5х5.

2

50

98-99

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2.«Човниковий « біг 4х9м.

3.Виконання навчального нормативу- 10 кидків вивченим способом (2х5) із дистанції 4,5м на рівної відстані між п’ятьма точками (кількість влучень).

4.Добивання м’яча однією та двома руками в стрибку при відскоку його від щита.

5.Вихід та протидії виходу на вільне місця для взаємодій між гравцями.

6.Навчальна гра 5х5.

2

51

100-101

1.РВ з баскетбольним м’ячем.

2. Серійні стрибки з діставанням високо підвішених предметів.

3.Виконання навчального нормативу-10 штрафних кидків на точність (кількість влучень).

4.Взаємодії та протидії заслонам.

5.Вихід та протидії виходу на вільне місця для взаємодій між гравцями.

6.Навчальна гра 5х5.

2

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

52

102-103

1.Правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою.

2.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ в русі.

3.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

4.Серії бігу 3х30м; 2х100м.

5.Стрибок у довжину з місця

6.Рухливі ігри.

2

53

104-105

1.Різновиди ходьби. Повільний біг. ЗРВ в русі.

2. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. 3.Вправи з набивними м’ячами.

4.Біг 30, 60 м,100 м.

5.Стрибок у довжину з місця.

6.Рухливі ігри.

2

54

106-107

1.Різновиди ходьби. Повільний біг. Комплекс ЗРВ.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

3.Біг з прискорення до 30м з різних вихідних положень.

4.Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».

5.Метання м’яча на дальність з розбігу.

6.Рухливі ігри.

2

55

108-109

1.Різновиди ходьби. Повільний біг. Комплекс ЗРВ.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

3.Серії бігу 3х30м; 2х200м.

4.Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».

5.Метання м’яча на дальність з розбігу.

6.Рухливі ігри.

2

56

110-111

1.Різновиди ходьби. Повільний біг. ЗРВ в парах.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

3.Човниковий біг 4Х9 м.

4.Стрибки у довжину з місця.

5.Метання м’яча на дальність.

6.Рухливі ігри.

2

57

112-113

1.Різновиди ходьби. Повільний біг. ЗРВ в парах.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

3.Подолання перешкод.

4.Серії бігу 3х30м; 2х100м.

5.Стрибки у довжину з місця.

6.Рухливі ігри.

2

58

114-115

1.Різновиди ходьби. Повільний біг. ЗРВ в русі.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

3.Виконання навчального нормативу - стрибки у довжину з місця.

4.Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».

5. м’яча на дальність.

6.Рухливі ігри.

2

59

116-117

1.Різновиди ходьби. Повільний біг. Комплекс ЗРВ.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

3.Виконання навчального нормативу - біг на 100м.

4.Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».

5.Метання м’яча на дальність.

6.Рухливі ігри.

2

60

118-119

1.Різновиди ходьби. Повільний біг. ЗРВ в парах.

2.Спеціальні стрибкові вправи та вправи для метання.

3.Виконання навчального нормативу - стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги»

4.Метання м’яча на дальність та техніку.

5.Рухливі ігри.

2

61

120

1.Різновиди ходьби. Повільний біг. Комплекс ЗРВ.

2.Спеціальні вправи для метання.

3.Виконання навчального нормативу - метання м’яча на дальність.

4.Рівномірний біг 1500м.

5.Рухливі ігри.

1

Всього ІІ семестр:

69

ІІІ семестр

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

62

121-122

1.Завдання на рік, на семестр.

2.Правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою.

3.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ в русі.

4.Спеціальні бігові та стрибкові вправи .

5.Човниковий біг 4Х9 м.

6.Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».

7.Рівномірний біг 1500м.

2

63

123-124

1.Значення оздоровчого бігу для функціонування серцево-судинної, дихальної систем та м’язової систем.

2.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ на місці.

3.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

4.Повторний біг 2х100м.

5.Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».

6.Спортивна ходьба на відстань 1000м.

7.Рухливі ігри.

2

64

125-126

1.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ на місці.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

3.Біг 100-300 м.

4.Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».

5.Повільний біг 6 хв.

6.Рухливі ігри.

2

65

127-128

1.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ на місці.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи .

3.Виконання навчального нормативу- Біг 30 м (с)

4.Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».

5.Рівномірний біг 1500м.

6.Рухливі ігри

2

66

129-130

1.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ на місці.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

3.Виконання навчального нормативу- Біг 100 м (с)

4.Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»

5.Повільний біг 6 хв.

6.Рухливі ігри.

2

67

131-132

1.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ на місці.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

3.Виконання навчального нормативу- Рівномірний біг 1500 м.(хв,с) Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»

4.Рухливі ігри.

2

68

133-134

1.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ на місці.

2.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

3.Виконання навчального нормативу- Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»(см).

4.Рухливі ігри.

2

ВОЛЕЙБОЛ

69

135-136

1.Правила техніки безпеки під час занять з волейболу.

2.Роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості.

3.Різновиди ходьби та бігу.Комплекс ЗРВ.

4. Прискорення з місця на 10м з різних вихідних положень.

5.Передача двома руками зверху біля сітки, стоячи спиною до неї

6.Націлена пряма подача;

7.Навчальна гра.

2

70

137-138

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2.«Човниковий» біг 49м.

3.Передача двома руками зверху біля сітки, стоячи спиною до неї

4.Націлена пряма подача;

5.Навчальна гра.

2

71

139-140

1.Прийоми самоконтролю за фізичним навантаженням.

2.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

3.Чергування прискорень, зупинок, поворотів, бігу зі зміною напрямку за зоровим сигналом.

4.Силові подачі.

5.Прийом м’яча після сильних верхніх подач;

6.Навчальна гра.

2

72

141-142

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2.Пересування вздовж сітки приставним кроком правим (лівим)боком, імітація блокування, теж саме, але пересуваючись спиною до сітки з поворотом на 180.

3.Силові подачі.

4.Прийом м’яча після сильних верхніх подач;

6.Навчальна гра.

2

73

143-144

1.Правила домедичної допомоги в разі травмування.

2.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

3.Кидки набивного м’яча з-за голови з активним рухом кистей рук зверху донизу, стоячи на місці та в стрибку.

4.Планеруюча подача в межах майданчика;

5.Прийом м’яча, що летить збоку;

6.Навчальна гра.

2

74

145-146

1.Фізична підготовленість волейболіста.

2.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

3.Прискорення з місця на 15м з різних вихідних положень.

4.Планеруюча подача в межах майданчика;

5.Прийом м’яча, що летить збоку;

6.Навчальна гра.

2

75

147-148

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2.«Човниковий» біг 49м;

3.Прийом м’яча після швидкого переміщення.

4.Взаємодія гравців, що приймають м’яч із гравцем, що перебуває в зоні 4, 3, 2.

5.Навчальна гра.

2

76

149-150

1.Суддівство змагань.

2.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

3.Чергування прискорень, зупинок, поворотів, бігу зі зміною напрямку за зоровим сигналом;

4.Прийом м’яча після швидкого переміщення.

5.Взаємодія гравців, що приймають м’яч із гравцем, що перебуває в зоні 4, 3, 2.

6.Навчальна гра.

2

77

154-152

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2.Пересування вздовж сітки приставним кроком правим (лівим)боком, імітація блокування, теж саме, але пересуваючись спиною до сітки з поворотом на 180.

3.Передача м’яча для нападаючого удару з другої лінії.

4.Прямий нападаючий удар з коротких та середніх передач;

5.Навчальна гра.

2

78

153-154

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2.Кидки набивного м’яча з-за голови з активним рухом кистей рук зверху донизу, стоячи на місці та в стрибку.

3.Виконання навчального нормативу-10 прямих верхніх подач на влучність в зазначену зону (юн.); ігровий майданчик (дів.)

4.Прямий нападаючий удар з коротких та середніх передач.

5.Навчальна гра.

2

79

155-156

1.Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.

2.Прискорення з місця на 10м з різних вихідних положень.

3.Виконання навчального нормативу-6 передач на точність через сітку із зони 2, 3, 4 (в зазначену зону).

4.Одиночне та групове блокування в зонах 3; 2; 4.

5.Навчальна гра.

2

ГІМНАСТИКА

80

157-158

1.Правила техніки безпеки під час занять з гімнастики.

2.Стройові вправи.

3.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ.

4.Акробатика: Юнаки – стійка на голові та руках; зв’язки елементів.

Дівчата – «міст» із положення стоячи.

5.Стрибки через скакалку 4х50, 2х100, 2х30.

6.Спортивні ігри.

2

81

159-160

1.Стройові вправи.

2.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ з гімнастичною лавою.

3.Акробатика: Юнаки – стійка на голові та руках; зв’язки елементів.

Дівчата – «міст» із положення стоячи.

4.Опорні стрибки: Юнаки – способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла в довжину (висота 100-115-120).

Дівчата– способом «зігнувши ноги» через коня в ширину(висота 100-115).

5.Спортивні ігри.

2

82

161162

1.Стройові вправи.

2.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ в парах.

3.Вправи для формування та корекції постави.

4.Опорні стрибки: Юнаки – способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла в довжину (висота 100-115-120).

Дівчата– способом «зігнувши ноги» через коня в ширину(висота 100-115).

5.Спортивні ігри.

2

83

163-164

1.Стройові вправи.

2.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ.

3. Стрибки через скакалку (4х50; 2х100; 2х30с; 4х15с.

4.Підтягування в висі (Юнаки), в висі лежачи (Дівчата).

5.Спортивні ігри.

2

84

165-166

1.Стройові вправи.

2.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ.

3.Виконання навчального нормативу-стрибки через скакалку за 30с.

4.Підтягування в висі (Юнаки), в висі лежачи (Дівчата).

5.Спортивні ігри.

2

85

167-168

1.Стройові вправи.

2.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ в парах.

3.Виконання навчального нормативу- підтягування в висі (Ю), в висі лежачи (Д).

4. Вправи для формування та корекції постави

5.Спортивні ігри.

2

Всього ІІІ семестр:

48

IV семестр

ГІМНАСТИКА

86

169-170

1.Правила техніки безпеки під час занять з гімнастики.

2.Стройові вправи.

3.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ.

4.Юнаки – лазіння по вертикальному канату у два прийоми.

Дівчатавправи на рівновагу.

5. Комплекс вправ для колового тренування.

6.Спортивні ігри.

2

87

171-172

1.Стройові вправи.

2.Різновиди ходьби, бігу . ЗРВ з гімнастичною лавою.

3.Юнаки – лазіння по вертикальному канату без допомоги ніг.

Дівчатавправи на рівновагу.

4.Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

5.Нахил у перед з положення сидячи.

6.Спортивні ігри.

2

88

173-174

1.Стройові вправи і прийоми на місці та в русі.

2.Різновиди ходьби, бігу. ЗРВ в парах.

3.Виконання навчального нормативу- згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

4.Нахил у перед з положення сидячи.

5.Піднімання тулуба з положення лежачи.

6.Спортивні ігри.

2

89

175-176

1.Стройові вправи і прийоми на місці та в русі.

2.Різновиди ходьби, бігу. ЗРВ.

3.Виконання навчального нормативу- нахил уперед з положення сидячи.

4.Піднімання тулуба з положення лежачи.

5.Спортивні ігри.

2

90

177-178

1.Стройові вправи і прийоми на місці та в русі.

2.Різновиди ходьби, бігу. ЗРВ в парах.

3.Виконання навч. нормативу- піднімання тулуба в сід за 60 с.

4.Вправи для формування та корекції постави

5.Спортивні ігри.

2

БАСКЕТБОЛ

91

179-180

1.Правила техніки безпеки під час занять з баскетболу.

2.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

3.Прискорення на 15м. з різних стартових положень.

4.Стійки, пересування, зупинки, повороти баскетболіста у нападі і захисті .

5.Ведення м’яча без зорового контролю.

6.Навчальна гра 3х3.

2

92

181-182

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2. Серійні стрибки з діставанням високо підвішених предметів.

3.Ведення м'яча в умовах опору захисників.

4.Чергування різних способів ловлі і передачі м'яча в парах, трійках, на місці і врусі.

5.Навчальна гра 3х3.

2

93

183-184

1.Особливості проведення та суддівства змагань.

2.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

3.Прискорення на 20м. з різних стартових положень.

4.Ведення м'яча в умовах опору захисників;

5.Ловля і передача м’яча однією і двома руками зверху на велику відстань.

6.Навчальна гра 3х3.

2

94

185-186

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2.«Човниковий « біг 4х9м.

3.Ловля і передача м’яча однією і двома руками зверху на велику відстань.

4. Кидок м’яча в кошик після ведення та подвійного кроку.

5.Навчальна гра 5х5.

2

95

187-188

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2. Серійні стрибки з діставанням високо підвішених предметів.

3. Ловля і передача м’яча в умовах опору захисників.

4. Кидок м’яча в кошик після ведення та подвійного кроку.

5.Навчальна гра 5х5.

2

96

189-190

1.Особливості проведення та суддівства змагань.

2.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

3.Прискорення на 30м. з різних стартових положень.

4.Ловля і передача м’яча в умовах опору захисників.

5. Штрафний кидок і дії гравців при його виконанні.

6.Навчальна гра 5х5.

2

97

191-192

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2.«Човниковий « біг 4х9м.

3. Штрафний кидок і дії гравців при його виконанні.

4. Відбивання м’яча.

5.Навчальна гра 5х5.

2

98

193-194

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2. Серійні стрибки з діставанням високо підвішених предметів.

3.Серійні кидки з різних точок середньої і дальньої відстані при активному опорі захисника.

4. Відбивання м’яча.

5.Навчальна гра 5х5.

2

99

195-196

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2.Прискорення на 20м. з різних стартових положень.

3.Серійні кидки з різних точок середньої і дальньої відстані при активному опорі захисника.

4. Накривання кидка і організація боротьби за м'яч, що відскочив від щита.

5.Навчальна гра 5х5.

2

100

197-198

1.ЗРВ з баскетбольним м’ячем.

2.«Човниковий « біг 4х9м.

3.Виконання навчального нормативу- 10 кидків вивченим способом (2х5) із дистанції 4,5м на рівної відстані між п’ятьма точками (кількість влучень):

4.Добивання м’яча однією та двома руками в стрибку при відскоку його від щита.

5.Вихід та протидії виходу на вільне місця для взаємодій між гравцями.

6.Навчальна гра 5х5.

2

101

199-200

1.РВ з баскетбольним м’ячем.

2. Серійні стрибки з діставанням високо підвішених предметів.

3.Виконання навчального нормативу-10 штрафних кидків на точність (кількість влучень).

4.Взаємодії та протидії заслонам.

5.Вихід та протидії виходу на вільне місця для взаємодій між гравцями.

6.Навчальна гра 5х5.

2

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

102

201-202

1.Правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою.

2.Різновиди ходьби. Повільний біг.ЗРВ в русі.

3.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

4.Стрибок у довжину з місця.

5.Біг по віражу

6.Рухливі ігри.

2

103

203-204

1.Значення оздоровчого бігу для функціонування серцево-судинної, дихальної та м’язової системи.

2.Різновиди ходьби. Повільний біг. Комплекс ЗРВ

3.Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

4.Метання малого м’яча, гранати на дальність з розбігу.

5.Стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги» та «прогинаючись»

6.Рухливі ігри.

2

104

205-206

1.Різновиди ходьби. Повільний біг. ЗРВ в парах.

2.Спеціальні стрибкові вправи та вправи для метання.

3.Виконання навчального нормативу - стрибки у довжину з місця.

4.Стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги» та «прогинаючись»

5.Метання м’яча на дальність.

6.Рухливі ігри.

2

105

207-208

1.Різновиди ходьби. Повільний біг. ЗРВ в русі.

2.Спеціальні стрибкові вправи та вправи для метання.

3.Виконання навчального нормативу - стрибки у довжину з розбігу.

4.Метання м’яча на дальність.

5.Рухливі ігри.

2

106

209-210

1.Різновиди ходьби. Повільний біг. Комплекс ЗРВ.

2.Спеціальні вправи для метання.

3.Виконання навчального нормативу - метання м’яча на дальність.

4.Біг по віражу.

5.Рухливі ігри.

2

Всього IV семестр:

42

Всього I-IV семестр:

210

Завдання для підсумкового контролю знань

І семестр

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

1.Виконання навчального нормативу- Біг 30 м. (с)

2.Виконання навчального нормативу- Рівномірний біг 1500 м.(хв,с)

3.Виконання навчального нормативу- Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»(см).

ВОЛЕЙБОЛ

1. Виконання навчального нормативу - 10 верхніх (юн.); нижніх (дів.) прямих подач на влучність в зазначену викладачем зону.

2. Виконання навчального нормативу - 6 передач на точ­ність через сітку із зони 2, 3, 4 в зазначену зону.

ГІМНАСТИКА

1. Виконання навчального нормативу-стрибки через скакалку за 30с.

2. Виконання навчального нормативу- підтягування в висі (Ю), в висі лежачи (Д).

ІІ семестр

ГІМНАСТИКА

1. Виконання навчального нормативу- згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

2. Виконання навчального нормативу- нахил уперед з положення сидячи.

3. Виконання навчального нормативу- піднімання тулуба в сід за 60 с.

БАСКЕТБОЛ

1. Виконання навчального нормативу- 10 кидків вивченим способом (2х5) із дистанції 4,5м на рівної відстані між п’ятьма точками (кількість влучень).

2. Виконання навчального нормативу-10 штрафних кидків на точність (кількість влучень).

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

1. Виконання навчального нормативу - стрибки у довжину з місця

2. Виконання навчального нормативу - біг на 100м.

3. Виконання навчального нормативу - стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги»

4. Виконання навчального нормативу - метання м’яча на дальність.

ІІІ семестр

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

1.Виконання навчального нормативу- Біг 30 м. (с)

2.Виконання навчального нормативу- Біг 100 м. (с)

3.Виконання навчального нормативу- Рівномірний біг 1500 м.(хв,с)

4.Виконання навчального нормативу- Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»(см).

ВОЛЕЙБОЛ

1. Виконання навчального нормативу-10 прямих верхніх подач на влучність в зазначену зону (юн.); ігровий майданчик (дів.)

2. Виконання навчального нормативу-6 передач на точність через сітку із зони 2, 3, 4 (в зазначену зону).

ГІМНАСТИКА

1. Виконання навчального нормативу-стрибки через скакалку за 30с.

2. Виконання навчального нормативу- підтягування в висі (Ю), в висі лежачи (Д).

ІУ семестр

ГІМНАСТИКА

1. Виконання навчального нормативу- згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

2. Виконання навчального нормативу- нахил уперед з положення сидячи.

3. Виконання навчального нормативу- піднімання тулуба в сід за 60 с.

БАСКЕТБОЛ

1. Виконання навчального нормативу- 10 кидків вивченим способом (2х5) із дистанції 4,5м на рівної відстані між п’ятьма точками (кількість влучень).

2. Виконання навчального нормативу-10 штрафних кидків на точність (кількість влучень).

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

1. Виконання навчального нормативу - стрибки у довжину з місця

2. Виконання навчального нормативу - стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги»

3. Виконання навчального нормативу - метання м’яча на дальність.

4. Список використаних джерел

  1. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 класи. Рівень стандарту.

Робоча група, яка здійснила розроблення навчальної програми відповідно до наказу № 451 Міністерства освіти і науки України від 22.03.2017 р.: М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук, В.В. Деревянко, В.М. Єрмолова, В.О.Сілкова.

2. Теорія і методика фізичного виховання у 2 –х томах за редакцією – Т:.Круцевич Київ: 2001 рік.

3. Історія фізичної культури і спорту ( Київ „ Фізкультура і спорт”, 2000рік, В.В. Столова).

5. Інформаційні ресурси

1.http://uk.wikipedia.org/wiki/Фізичне_виховання

2.http://uk.wikipedia.org/wiki/Фізичне_виховання#.D0.86.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.96_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.B5.D0.BD.D1.96_.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8F_.D1.84.D1.96.D0.B7.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B2.D0.B8.D1.85.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8F_.D1.8F.D0.BA_.D1.81.D1.83.D1.81.D0.BF.D1.96.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.8F.D0.B2.D0.B8.D1.89.D0.B0_.D0.B2_.D0.A3.D0.BA.D1.80.D0.B0.D1.97.D0.BD.D1.96

http://www.tmfv.com.ua/

3. http://www.tmfv.com.ua/

4. http://www.uni-sport.edu.ua/

5. http://www.zu.edu.ua/sport.html

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.