Робоча програма освітнього компоненту "Фортепіанний ансамбль" 1 клас

Опис документу:
Робочий план елементарного підрівня початкової мистецької освіти для 1 класу. Мета та завдання навчальної дисципліни. Методи форми роботи,ключові компетентності.Навчально-тематичний план.Очікуваний результат.Орієнтовний репертуар.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Чернігівське управління культури та туризму

КЗПМО Чернігівська музична школа № 1 імені Стефана Вільконського


Робоча програма
освітнього компоненту
«фортепіанний ансамбль»
початкова мистецька освіта
елементарний підрівень
1 класукладач Юдіна Ірина Аркадіївна
2019-2020 навчальний рік


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета та завдання навчальної дисципліни:

Дисципліна «Фортепіанний ансамбль» - це одна з найбільш доступних форм ознайомлення здобувачів зі світом музики. Творча атмосфера колективних занять,радість і задоволення від спільної гри-запорука інтересу до музичного мистецтва. В 1 класі учень грає в ансамблі з педагогом. Гра в ансамблі створює умови для кристалізації музично-інтелектуальних якостей учня. Практика показує,що при грі в ансамблі більш інтенсивно розвиваються і міцніше закріплюються всі рухові навички. Робота над організацією ігрового апарату йде легко і безболісно,здобувач швидше і краще оволодіває різноманітними прийомами артикуляції,звуковими барвами,знайомиться з різними типами фактур,набуває досвід колективної творчості. Репертуарний список учня 1 класу має бути різноманітним і включати твори різних існуючих стилів: від старовинної музики до джаза, різні музичні жанри (танцювальні,маршові та пісенні)

Зміст освітнього компоненту містить такі складові:
теоретичний-реалізується в ході занять та допомагає закріпити теоретичний матеріал,здобутий на уроках з фаху та читання з аркушу;
практичний - здійснюється на уроці в процесі вивчення музичних творів та їх художнього виконання;
самостійна робота - реалізується в конкретних завданнях для домашніх занять.
Мета навчальної дисципліни:
знайомство зі специфікою ансамблевої гри, розвиток ансамблевих навичок,як невід’ємною частиною виховання музиканта з дуже важливою для початківців пізнавальною та заохочувальною функцією. Особливе місце в спільному виконавстві займають питання,пов’язані з ритмом та темпом,в цьому цензі ансамблеве музикування є безцінним досвідом.
Завдання навчальної дисципліни:
формування спільного інтерпретаційного бачення твору та його реалізація;
виховання художнього смаку;
формування творчої самостійності та ініціативи;
розвиток навичок читання з аркушу;
Методи роботи обираються в залежності від теми,яка започаткована на уроках з фаху та залежать від конкретного твору.
Форми роботи-індивідуальні практичні заняття,які уміщують теоретичний матеріал.
Засоби навчання-аудіо та відеоматеріали,методичні вказівки.

Зміст робочого плану 1 класу ансамблю має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:
Загальна інтегрована компетентність,яка передбачає здатність до самостійного опанування нескладних творів,виконання їх на достатньому рівні,застосування елементарних теоретичних знань та демонстрація стійкого інтересу до музичного мистецтва.
Загальна мистецька компетентність спрямована на володіння здобувачем базових понять з видів та жанрів мистецтва,уміння висловлювати свої думки,образно мислити,співпрацювати з викладачем.
Музично- теоретична компетентність, що передбачає оволодіння теоретичними основами,формування термінологічного словника учня,поняття про засоби музичної виразності.
Музично-виконавська компетентність,яка передбачає формування індивідуальних виконавських якостей,розвиток технічних можливостей виконавського апарату та високої сценічної культури.
Компетентність колективної взаємодії в мистецтві,що передбачає на початковому рівні здатність грати в дуеті з викладачем(в подальшому з іншим учнем),проявляючи толерантність, комунікативність та емоційну стабільність.

Основною формою роботи є індивідуальні заняття з учнем. В процесі уроку можна використовувати такі методи:
урок –показ, який приносить велику користь і учневі, і педагогу в налагодженні необхідних зручних ігрових рухів, у виробленні правильної посадки за інструментом, в умінні досягти вірного звуковидобування і т. п.)
урок-діалог (вчитель-учень);
урок-ознайомлення (прослуховування музичного матеріалу в аудио-відеозапису (можливість почути твори у виконанні майстрів)
Відповідно до навчальних планів,учні фортепіанного класу починають займатися ансамблем з 1 по 5 класи (1 година на тиждень).


Оцінювання передбачає поділ досягнутих результатів на 4 рівня:

НЕВЕРБАЛЬНЕ

ВЕРБАЛЬНЕ

ВЕРБАЛЬНЕ – ЩОДЕННИК УЧНЯ

Початковий (1-3 бали)

потребує уваги і допомоги

Старайся

Середній (4-6 бали)

досягає результату за допомогою викладача

Будь уважним

Достатній (7-9 балів)

демонструє помітний прогрес

Добре

Високий (10-12 балів).

має значні успіхи

МолодецьНавчально-тематичний план
освітнього компоненту «Ансамбль»

Елементарний підрівень
1клас

Тема 1. Види ансамблів .
Фортепіанний ансамбль

Тема 2. Особливості посадки.
Способи досягнення синхронності при взятті і знятті звуку. Динамічна рівновага звучання партій. Узгодження прийомів звуковидобування. Дотримання спільності ритмічного пульсу.

Тема 3. Як можна зобразити рух в музиці.
Танцювальні жанри.
Полька - характеристика жанру та різновиди: полька – скерцо, полька -галоп , святкова полька. Вальс - характеристика жанруарактерні риси,фактура та інтонації. Особливості мелодійної лінії - пластичність, кружляння, ковзання. Різні типи вальсів.
Марш - характеристика жанруипи маршів – військовий, спортивний , ляльковий, жартівливий. Характерні риси,метро-ритм. Фактурні прийоми Пісня,колискова,романс: задушевність, ліричність, щирість , мелодійність. Втілення почуттів і переживань людини,як провідна ідея музичної лірики. Знайомство з українською пісенною творчістю Образи природи і мальовничо-образотворчий початок у творах ліричного жанру

Тема 4. Можливості та засоби фортепіанної музики у втіленні образу людини: віку, статі, характеру, темпераменту, емоційного стану.

Тема 5. Жанр фортепіанної мініатюри- настрою в дитячому репертуарі . Емоційно-смисловий аналіз п'єс. Принципи музичного розвитку.Усвідомлення поняття «кульмінація».

Тема 6. Способи передачі на фортепіано звучання з імітацією різних інструментів,годинника,голосів тварин та птахів,тощо. Виявлення їх виразних і зображальних можливостей.


Очікувані результати навчання за дисципліною «ансамбль» на кінець учбового року:
Здобувач демонструє толерантність,емоційну стабільність,взаємодію з партнером в дуеті-якості,які необхідні для колективного музичення,усвідомлює основні компоненти ансамблевої гри,намагається концентрувати увагу на поставленій задачі,вести свою партію з усвідомленням загальної інтерпретації твору та подолати труднощі ансамблевого виконання. Розрізняє жанри та характери творів. Намагається працювати над окремими технічними складнощами на уроці шляхом багатократних повторень.
Усвідомлює необхідність закріплення матеріалу під час самостійних домашніх занять.

Орієнтовний репертуар 1 року навчання:
Польська нар.пісня «Два коти»
Українська нар.пісня «Галя по садочку ходила»,
»Ой,у лісі калина» в обр.Л.Ревуцького
Укр.нар.пісня «Їхав козак за Дунай»
О.Геталова «Игрушечный медвежонок»
Т.Потапенко «По грибы»
Т.Калганов «Гама-вальс»
А.Артоболевська «Вальс собачек»
Д,Томпсон «Вальс гномів»
А.Бородин «Полька»
Н.Соколова «Земляника и лягушки»
Г.Портнов «Ухти-тухти»
Українська народна пісня в обр.А Артоболевської «Казачок»
О.Бахмацкая «Мой конёк»
В.Вітлін «Дід Мороз»
Л.Жульєва «Ми йдемо сьогодні в клас»
Л.Жульєва «Тук-тук,чобіток»
Л.Жульєва «Лесная академия»
Б.Чайковський «Урок в мышиной школе»
А.Філіпенко «Курчата»
В.Благ «В лапку шмель берёт смычок»
Д.Уотт «Три поросёнка»
Українські народні пісні в обробці Л.Жульєвої
«Дощик»,
«Ой за гаєм,гаєм»
обр.Г.Заславця «Ой,на горі два дубки», «Їхав козак за Дунай»
Н.Смирнова «Танець каченят»
М.Мордасов «Ансамблі в стилі джаз»
В.Герчик «Бджола»
А.Спадавеккіа «Добрий жук»
В.Калінніков «Кицька»Збірки: О.Геталова «В музыку с радостью»,частина
VI ,вид. «Композитор.Санкт-Петербург» 2006-177с.
Б.Милич «Маленькому піаністу»,Музична Україна,1981
Г.П.Заславець «Музичний світанок» І ,ІІ та ІІІ частина,вид.»Мелосвіт»2007-72с.
Л.Жульєва «Піаніст-початківець»,вид.»Навчальна книга-Богдан»,2014-48с
О.Плахцінська «Перші кроки маленького піаніста», вид.»Навчальна книга-Богдан»,2011-76с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»