Робоча програма гуртка народного співу «ЛЮБИСТОК» Початковий рівень навчання

Опис документу:
Робота фольклорного колективу має багато граней. Це, насамперед, вивчення й збереження народно-пісенної творчості, танцювального мистецтва та гри на народних інструментах, обрядів і звичаїв, дитячого фольклору, народно-прикладного мистецтва, а також відтворення (виконання) кращих зразків фольклору. Його різножанровість збагачує дітей, розвиває їхню самодіяльну творчість і фантазію. Метою програми є формування компетентностей особистості засобами фольклорного колективу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Робоча програма гуртка

народного співу

«ЛЮБИСТОК»

Початковий рівень навчання

Керівник гуртка: Йовенко Ю.М.

НВО №1

м. Хмельницький

2016 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Виховання у дітей патріотизму, поваги до народних традицій, звичаїв та обрядів, духовних цінностей українського народу є одними із головних завдань, які стоять перед закладами позашкільної освіти. Ефективним засобом, що має на меті втілити їх у життя, є робота фольклорних колективів, оскільки саме фольклорне виконавство допомагає глибше пізнати особливості внутрішнього світу народу, його психології, секрети народної творчості.

Робота фольклорного колективу має багато граней. Це, насамперед, вивчення й збереження народно-пісенної творчості, танцювального мистецтва та гри на народних інструментах, обрядів і звичаїв, дитячого фольклору, народно-прикладного мистецтва, а також відтворення (виконання) кращих зразків фольклору. Його різножанровість збагачує дітей, розвиває їхню самодіяльну творчість і фантазію.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами фольклорного колективу.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

  1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями фольклорного жанру, народнопісенної творчості нашого народу; народної манери виконання.

  2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками гри на народних інструментах; виконанню кращих зразків народнопісенної творчості нашого народу.

  3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей, музичного мислення, вокального слуху та голосу; формування почуття ритму, пластики та грації; розвиток виконавської майстерності.

  4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого та шанобливого ставлення до народних традицій, сценічної культури, національної свідомості; формування естетичного смаку; популяризації фольклорного жанру.

Дитячий фольклорний колектив вивчає і пропагує кращі вокальні зразки народної творчості, виконуючи їх у народно-пісенному стилі, який відрізняється від академічного відкритим звуком, живим «оголеним» інтонуванням слова.

Формування правильного співального звуку в народній манері виконання - основне завдання вокальної практики кожного вихованця. Завданням керівника є не допускати зажатого, різкого, надто відкритого і крикливого звучання. Спів відкритим народним грудним звуком не повинен бути надмірним і виснажливим для учнів.

Передбачено навчити дітей поєднанню співу з рухом та грою, зберігаючи при цьому якість і силу звучання. У дітей необхідно формувати розуміння і «чуття» музики, що допоможе їм працювати самостійно, без керівника. Обов'язковою є робота над вокальними навичками учасників, поступовим, грамотним розширенням їхнього голосового діапазону. Керівник має працювати над диханням виконавців, правильною артикуляцією, чіткою вимо- вою (дикцією), при цьому добиваючись аби виконання було таким же природним, як і процес мовлення.

Керівник повинен звернути особливу увагу на підголосковий спів. Можливість виконання підголосків стане окрасою народних творів. Невловимі мелодичні нюанси, які майже неможливо передати за допомогою нотного запису, найвідчутніші у «живому» виконанні. Тому стильові особ­ливості народної імпровізації кожного регіону діти по можливості повин­ні переймати з голосу або з фонозапису голосу місцевого виконавця. Діалектний говір, використаний у фольклорних програмах, надасть їм особливої неповторності. В роботі з дитячим фольклорним колективом керівнику необхідно реалізувати основні дидактичні принципи індивідуального підходу до дітей, активізації їхнього сприйняття, образного мислення

   1. творчої ініціативи, комплексного освоєння фольклорного матеріалу, послідовності в освоєнні програмного матеріалу.

Програма колективу передбачає такі теми: навчально-виховна робота з народознавства, вокально-хорова робота, дитячий фольклор, народний танець, інструментальна музика, концертно-масова робота, експедиційна діяльність, розважально-пізнавальні та пізнавально-виховні заходи.

Робота колективу здійснюється за принципами інтеграції загальної середньої та позашкільної освіти, здійснення міжпредметних зв'язків. Заняття в колективі доповнюють базові знання учнів з музики, співу, народознавства, історії.

Фольклорний колектив може складатись з однієї або декількох груп залежно від запланованого репертуару та з чотирьох вікових категорій дітей - підготовчої, молодшої, середньої та старшої. Вік вихованців - від 7 до 18 років. Термін навчання на початковому рівні становить 2 роки. Заняття проходять 2 рази на тиждень по дві години. Термін навчання на основному рівні дорівнює 2 роки. Заняття проходять 3 рази на тиждень по 2 год.

Репертуар колективу добирається відповідно до кожної з вікових категорій, творчої працездатності та виконавських здібностей учасників. Наприклад, пісні з танцювальними рухами або театральними діями повинні бути простими у вокальному виконанні, оскільки увага дітей зайнята, окрім співу, танцем або грою.

Репертуар для колективу підбирається як із супроводом, так і без нього. Супроводом може бути ансамбль троїстих музик у складі сопілки, скрипки, бубна як основних музичних інструментів та інструментів, притаманних кожно му окремому регіону (кларнет, бугай, басоля, тарілка, контрабас, ріжок, великий барабан тощо).

Репертуар складається, насамперед, із тих пісень, які побутують у місцевості з урахуванням діалектних особливостей регіону. Краще не вводити в нього власні обробки та авторські твори, оскільки вони порушують особливості народного виконавства. Обираючи твір, педагог має визначити його зміст, жанр, стиль, структуру, форму, емоційну навантаженість, силу психологічного впливу на учасників, особливості драматургічного розвитку, можливість художнього виконання, довготу звучання та виконавські труднощі.

Специфічність фольклорного колективу полягає у тому, що він має багато жанрів, а це, в свою чергу, вимагає залучення до участі в ньому керівників народного танцю та ансамблю народних інструментів, режисера, концертмейстера (баяніста-акомпаніатора).Участь у роботі колективу баяніста-акомпаніатора допомагає у вивченні нових творів, хоча виступ на сцені бажано проводити без його супроводу чи в супроводі ансамблю народних інструментів.

Серед усіх колективів художньої самодіяльності робота фольклорного колективу передбачає також особливу різноманітність засобів, форм і методів.

Проводити заняття керівник може у будь-якій формі: урок-гра, урок- казка, урок-пошук, урок-спів, урок-бесіда, лекція-концерт, яка перетворюється у масовий захід: тематичну програму, календарно-обрядове дійство, вечір-зустріч, вечорниці тощо. Важливе значення для фольклорного колективу має експедиційно-пошукова робота.

Учасники середньої та старшої вікових категорій повинні систематично брати участь у концертній діяльності, що є необхідною умовою їхнього творчого зростання та морального стимулу.

Після кожного виступу у концертній програмі або в іншому масовому заході необхідно провести його спільне обговорення педагогами й вихованцями. Така форма роботи є застереженням від повторення помилок учасниками виступу. Масові заходи, успішно проведені фольклорним колективом (Різдвяна програма, свято Миколая, свято Матері, вечорниці, ігрові дитячі програми тощо) є підсумком його діяльності за певний період навчання.

Тематика та кількість годин є орієнтовними, вони не обмежують ініціативи керівника колективу. Він може змінити послідовність роботи над темами та доповнити їх новими з урахуванням етнічних особливостей певного регіону України та інших чинників.

Програма адаптована. Розроблена на основі Програми гуртка дитячого фольклорного колективу зі збірника «Програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму, упорядник Ткачук В.В. -К.: Грамота 2008. - Вип.1. Рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1 /11-5303 від 18.07.2008 р.).

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п\п

Розділ, тема

Кількість годин

Усього

Теоретичних

Практичних

1.

Вступ

2

2

-

2.

Заняття з народознавства

10

10

-

3.

Вокально-хорова робота

64

4

60

4.

Дитячий фольклор

40

-

40

5.

Елементи хореографії

10

-

10

6.

Масова робота

16

-

16

7.

Підсумок

2

-

2

Разом

144

16

128

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (2 год.)

Ознайомлення з планом роботи фольклорного колективу.

Правила поведінки в колективі.

Організаційні питання.

Мета і завдання фольклорного колективу.

Пояснення термінів «фольклор», «традиції», «звичаї», «обряди».

2. Заняття з народознавства (10 год.)

Походження і жанри українського фольклору.

Поняття про родовід, народну та національну символіку. Обереги.

Проведення зустрічей з народними виконавцями та майстрами на­родно-прикладного мистецтва.

3. Вокально-хорова робота (64 год.)

Ознайомлення дітей з вокально-хоровими навичками співу в народній манері (прослуховування мелодії чи твору з голосу та з фонозапису ви­конавців, професійних і дитячих фольклорних колективів).

Формування правильного відкритого, легкого, дзвінкого звуку. Робо­та над співом в унісон з метою створення єдиної манери співу.

Поступовий розвиток діапазону при індивідуальному підході до кож­ного учасника.

Ознайомлення з вокально-хоровими навичками - диханням, артику­ляцією, дикцією.

Практична робота:

- розучування пісні (див. додаток 1);

- переказ-виконання пісні;

- аналіз музичної структури (кількість фраз, схожі вони чи різні, лад тощо);

- загострення уваги на найбільш інтонаційно важких фрагментах твору. Спроби імпровізації. Двоголосся;

- варіації окремих мелодій;

- складання мелодії на текст;

- складання тексту на мелодію.

4. Дитячий фольклор (40 год.)

Пісні, ігри, забави, скоромовки, лічилки, примовки, загадки тощо.

Практична робота:

- вправи-ігри на розвиток уваги, ініціативи, самостійності учасників фольклорного колективу;

- вивчення з дітьми простих народних пісень із невеликим співочим діапазоном, які зустрічаються в дитячих іграх («Іде дід», «Ой на горі мак», «Жучок», «А ми просо сіяли», «Мишка» тощо), колискові, обрядові (колядки, щедрівки).

5. Елементи хореографії (10 год.)

Хоровод - найдавніша форма народного мистецтва, основа української на родноїхореографії.

Зв'язок хороводів з обрядодіями.

Пісні-веснянки, які виконуються під час ведення хороводу «А вже весна скресла», «Розлилися води» тощо.

Уміння поєднувати рух зі співом або грою, зберігаючи темпоритм твору та якість звучання. Пантоміма-ілюстрація у хороводі. Зміст танцю через рухи та жести.

Практична робота:

- вправи на розвиток правильної постави (тренування м'язів, які утримують хре бет, і м'язів черевного преса);

- опанування легких рухів і поєднання їх із текстом пісні.

Масова робота (16 год.)

Практична робота:

- дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, музичні конкурси;

- екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю;

- відвідування краєзнавчих, природничих, історичних музеїв;

- зустрічі з народними виконавцями;

- участь в організації й проведенні народних гулянь, свят, обрядів.

7. Підсумок (2 год.)

Концерт для батьків. Відзначення кращих вихованців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні повинні знати:

- значення термінів «фольклор», «традиції», «звичаї», «обряди»;

- походження і жанри українського фольклору;

- основні народні свята та обряди.

Учні повинні вміти:

- володіти навичками артикуляції й дикції під час співу;

- володіти виконавськими навичками та основними якостями співо­чого го лосу;

- володіти елементами сценічного руху під час виконання пісень;

- передавати дійством сюжет пісенного твору;

- виконувати твори, вивчені протягом року.

Основний рівень, перший-другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

3.

Вокально-хорова робота:

142

42

100

3.1.

прослуховування творів;

(20)

20

-

3.2.

формування вокальних

навичок;

(102)

22

80

3.3.

спів-імпровізація

(20)

-

20

4.

Народний танець

10

-

10

5.

Інструментальна музика

10

-

10

6.

Концертно-масова робота

16

-

16

7.

Виховно-пізнавальні заходи,

експе­диційна діяльність.

24

2

22

8.

Підсумок

2

-

2

Разом

216

56

160

Розділ, тема

Кількість годин

п/п

усього

теоретичних

практичних

1.

Вступ

2

2

-

2.

Заняття з народознавства

10

10

-

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (2 год.)

Ознайомлення з планом роботи колективу.

Організаційні питання.

2. Заняття з народознавства (10 год.)

Матеріальна та духовна культура українців.

Народні свята за календарем. Календарно-обрядові пісні (колядки, щедрівки, веснянки, троїцькі, купальські, жниварські, обжинкові).

Патріотичні та козацькі пісні. Побутові пісні. Жартівливі пісні.

Рід, родина, рідня.

Українська хата.

Декоративно-прикладне мистецтво.

3. Вокально-хорова робота (142 год.)

3.1. Прослуховування творів (20 год.)

Прослуховування народних пісень («А ми просо сіяли», «Грушечка», «Журавель», «Квочка», «Ми голубку ізловили» тощо), обжинкових пісень («А вже сонце котиться», «Калинонька», «Ой літає соколенько» та інших), колядок («Із-за гаю зеленого», «Колядую-дую», «Нова радість настала», «Ой сивая тая зозуленька» та ін.), щедрівок («Вітер віє», «Добрий вечір», «Ой там стоїть хата» та ін.).

3.2. Формування вокальних навичок (102 год.)

Музичний слух (звуковисотний, гармонійний, вокальний).

Розвиток народного голосу.

Уміння кожного учасника співати будь-яку партію.

Удосконалення вокально-співочої манери виконання. Поступовий розвиток діапазону голосу.

Ланцюгове та опорне дихання, дикція, звукоутворення, ритмічний ма- лю нок.

Чіткий унісонний спів, єдина манера звукоутворення, чисте інтонуван­ня в голосі.

Ознайомлення з народними піснями різних регіонів України та різних країн через прослуховування і перегляд аудіо- та відеозаписів.

Прослуховування народних пісень із живого голосу виконавця.

Розкриття змісту твору, його взаємозв'язок із засобами музичної вира- зос ті.

Аналіз музично-виразних засобів (структури, форми, ладу, ритму). Аналіз тексту.

Різниця між аутетичним і стилізованим співом.

Практична робота:

- поглиблене вивчення різножанрових народних пісень (обрядових, календарних, соціально-побутових тощо);

- виконання пісень з рухом (хороводи, ігрові пісні);

- розспівування вивчених творів або їхніх частин;

- робота з малими формами виконання (словоспів, дуети, тріо);

- закріплення основ сценічної культури.

3.3. Спів-імпровізація (20 год.)

Практична робота:

- імпровізація підголоскового співу.

4. Народний танець (10 год.)

Народний танець - поєднання поезії, руху та театралізації.

Практична робота:

- розвиток рухового апарата вихованців (гомілковостопного суглоба і м'язів, які відтворюють його рух, колінного суглоба й відповідних м'язів, а також м'язів, які відтворюють рухи плечового поясу та рук);

- вивчення кругового, ігрового, орнаментального хороводів. Освоєння основних фігур хороводу «корзинка», «вісімка», «змійка», «колона» тощо.

Танці в парі.

5. Інструментальна музика (10 год.)

Ознайомлення з історією розвитку ансамблів народної музики. Особливості народних ансамблів різних регіонів України.

Основні групи ансамблю троїстих музик: духова, струнна, ударна (шумова).

Практична робота:

- ознайомлення вихованців із грою на різних народних музичних інструментах;

- вибір основного складу традиційних інструментів;

- підбір сценічно рухливих учасників із акторськими задатками;

- робота над досягненням якісного ансамблевого звучання, динамічно рухливого виконання інструментами різного строю і діапазонів, чистота строю.

6. Концертно-масова робота (16 год.)

Практична робота:

- проведення концертів (виконання пісень, танців, традиційних обрядів українського фольклору);

- обмінні концерти між фольклорними колективами;

- уроки-свята, уроки-звіти для родин вихованців, уроки-конкурси, уроки-вікторини.

7. Пізнавально-виховні заходи та експедиційна діяльність (24 год.)

Бесіди на музичні, історичні, етнографічні та інші теми, які розширюють загальний світогляд вихованців.

Практична робота: Розповідь про фольклорно-етнографічні особливості регіону. Правила і методи запису фольклорних творів.

- зустрічі зі співаками, музикантами, народними умільцями;

- екскурсії, походи, уроки-подорожі, краєзнавчо-пошукові експедиції;

- запис пісенно-музичних матеріалів з використанням магнітофона та відеокамери;

- запис оповідальних видів фольклору (казок, легенд, переказів, опо­відок тощо) за живою розповіддю носія фольклору;

- складання паспорту фольклорного твору (повна адреса місця за­пису, точна дата, відомості про особу, якою зроблено запис).

8. Підсумок (2 год.)

Звітний концерт колективу. Відзначення кращих виконавців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці повинні знати:

- особливості матеріальної та духовної культури українців;

- основні елементи народних свят і обрядів,

- види декоративно-прикладного мистецтва;

- народний календар і календарні свята;

- історію розвитку ансамблів народної музики, особливості ансам­блю троїстих музик;

- фольклорні особливості свого регіону;

- різницю між академічним і народним співом.

Вихованці повинні вміти:

- володіти співочими навичками;

- користуватися навичками сценічної мови;

- виконувати українські народні пісні та обрядові пісні в народній мане рі;

- виконувати пісні з рухами;

- співати пісні з репертуару колективу (див. додаток);

- виконувати твори в унісон та у двоголоссі з елементами триголосся;

- аписувати пісенно-музичні й оповідальні фольклорні матеріали;

- складати паспорт фольклорного твору.

Додаток 1

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

Початковий рівень

Приспівки

  1. «А в горобейка»

  2. «Вийди сонечко»

  3. «Ди-би, ди-би»

  4. «Іде дід»

  5. «Мисливець»

Народні пісні

   1. «Дрібушечки»

   2. «Жучок»

   3. «Журавель»

   4. «Золоте зернятко»

   5. «Кіт і миші»

   6. «Маківочки»

   7. «Ой до нори мишка»

   8. «Ой на горі жито»

Обрядові пісні

    1. «А ми просо сіяли»

    2. «Го-го коза»

    3. «Дивувалися ліси»

    4. «Колядочку дарую»

    5. «Прийди, весна»

    6. «Миколайчику»

    7. «Святий Миколаю»

    8. «Христос воскрес»

Колискові пісні

Жартівливі пісні

      1. «Грицю до роботи»

      2. «Дінь-дон»

3. «Кіт сіренький»

4. «Ой лю-лю-лю»

5. Ой коточок»

6.«Ой світи місяцю»

7. «Новий рік»

8. «Ой зимонько»

9. « 3. «Метелиця»

10. «Ой мете, мете зима».

Основний рівень

Приспівки

1. «А в горобейка»

2. «Вийди сонечко»

3. «До горобчика гніздо»

4. «Котика нема»

5. «Мисливець»

6. «Печу хлібчик»

Народні пісні

1. «А ми просо сіяли»

2. «Грушечка»

3. «Дрібушечки»

4. «Журавель»

5. «Квочка»

6. «Золоте зернятко»

7. «Ми голубку ізловили»

8. «Нас точка»

9. «Ой до нори мишка»

 1. «Ой на горі жито»

11. «Ходить жучок по долині»

Обрядові пісні:

Обжинкові пісні

1. «А вже сонце котиться»

2. «А вже час і пора»

3. «Дивувалися ліси»

4. «Калинонька»

5. «Кривий танок»

6. «Ой літає соколенько»

Колядки

1. «Вітер віє»

2. «Добрий вечір тобі»

3. «Із-за гаю зеленого»

4. «Колядую-дую»

5. «Не світ не зоря»

6. «Нова радість настала»

7. «Ой гула-гула свята»

8. «Ой сивая та зозуленька»

9. «Що в дядька, дядька»

Щедрівки

       1. «Вітер віє»

       2. «Добрий вечір»

       3. «Наша Маланка»

       4. «Ой зимонько»

       5. «Ой там стоїть хата»

       6. «Ой чи є чи нема»

7. «Сійся, родися»

8. «Станьте ви в ряду»

9. «Старий рік минає»

10. «Щедрик-ведрик

Пісні на Масляну

1. «Великодня»

2. «Масляная - любе свято»

3. «Масляна, от я іду»

4. «От сира гора крута»

Веснянки

1. «А вже весна скресла»

2. «Весна, весна, весняночка»

3. «Весняночка»

4. «Вербовая дощечка»

5. «Збирались дівки»

6. «Ой весна, весна»

7. «Ой нумо»

8. «Ой ти весна красна»

9. «Прийди весна»

10. «Що первая благовісна»

Купальські пісні

1. «Кругом Мариноньки»

2. «Ой купався Іван»

3. «Ой на Івана, та й на Купала»

Троїцькі пісні

1.«Ой дівоньки, ідіть сюди»

2. «Ой ти, зав'єм вінки»

3. «Ой троїця-землі свято»

Жартівливі пісні

1. «Варенички»

2. «Грицю до роботи»

3. «Дівка Явдошка»

4. «Дінь-дон»

5. «Метелиця»»

6. «Новий рік»

7. «Ой зимонько»

8. «Ой мете, мете зима»

9. «Ой там на товчку»

10. «Ой у полі три дубки»

11. «Ой у полі нивка»

12. «Ой ходив журавель»

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Акція «Методичне літо»
Призовий фонд 50 000 грн!
Взяти участь

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
1
міс.
0
5
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!