! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Різноманітність життя. Науковий метод в біології.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Перевірочна робота

1. Продовжи речення:

 • Система наук про життя - …

 • Наука про рослини - …

 • Наука про тварини - …

 • Вивченням мікроорганізмів займається …

 • Бактерії — об’єкт дослідження …

 • Гриби вивчає …

 • Риб вивчає …

 • Класифікацію різних груп організмів здійснює …

 • Зовнішню будову організмів вивчає …

 • Внутрішню будову організмів вивчає …

 • Обмін речовин і енергії в живих істотах розглядає …

 • Мікроскопічну будову тканин вивчає …

 • Закономірності спадковості та мінливості досліджує …

 • Наука про викопні організми …

2. Відшукати пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі з назв:

1) біологічних наук, що досліджують найрізноманітніші прояви життя та властивості організмів

1зоологія

2мікологія

3екологія

4хімія

5систематика

6ботаніка

7анатомія

8морфологія

9гістологія

2) біологічних наук, які вивчають різні групи тварин

1генетика

2вірусологія

3іхтіологія

4зоологія

5орнітологія

6фізіологія

7герпетологія

8альгологія

9систематика

3. Установити відповідність між біологічними науками та їхніми визначеннями.

Біологічні науки

Визначення

1) ботаніка

А) наука, яка вивчає тканини організмів

2) зоологія

Б) наука про зв’язки між організмами і середовищем існування

3) мікологія

В) наука, яка вивчає рослини

4) екологія

Г) наука, яка вивчає тварин

5) мікробіологія

Д) наука, яка вивчає клітинну будову організмів

6) цитологія

Е) наука, яка вивчає мікроскопічні організми

7) гістологія

Є) наука, яка вивчає гриби

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема: Різноманітність життя. Науковий метод в біології.

Мета: поглибити й розширити знання учнів про методи вивчення організмів; розвивати вміння порівнювати, аналізувати; удосконалювати вміння встановлювати взаємозв’язки; виховувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

 • Виконання перевірочної роботи

 • Відповіді учнів у дошки

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку

Ми знаємо, що Землю населяють організми. Вони є далеко на Півночі і в Антарктиді, у спекотній Африці, високо в горах, у глибинах морів і океанів – в умовах, які здаються майже не придатними для життя. Що вже казати про ліси, поля, річки та озера. Якщо поглянути навкруги, ми побачимо розмаїття організмів: дерева, кущі, трави, гриби, комахи, звірі. Вони такі різні: великі і малі, рухливі і майже нерухомі, прикріплені корінням до землі. Вони літають, бігають, плавають, риють ходи у ґрунті. Вони живуть на нашій планеті. Людина здавна вивчала їх, бо її життя тісно пов’язано із живими організмами. Щоб легше було вивчати різноманіття живого, вчені поділили організми на групи. Які то групи? Які організми до них належать? Давайте з вами дізнаємося.

IV. Вивчення нового матеріалу

Класифікувати певний організм – означає визначити належність до певних систематичних одиниць. Основною і найнижчою систематичною одиницею є вид, а найвищою – царство. Кожне царство має відділ, клас, порядок, рід, родину і вид.

У біології розрізняють неклітинні та клітинні організми. Неклітинні мають лише одне царство — Віруси. А до клітинних організмів належать три царства – Тварини, Рослини і Гриби, та Бактерії.

Складіть собі у зошит опорну таблицю.

Організми надзвичайно різноманітні за будовою, типом живлення, розмірами. Так, за будовою організми поділяють на одноклітинні та багатоклітинні.

 • Як ви розумієте одноклітинний організм? А багатоклітинний?

 • До яких організмів належать рослини/тварини та люди? Чому?

Одноклітинними організмами називають істоти, які складаються лише з однієї клітини, що виконує всі необхідні для життя процеси (бактерії). Організми, тіло яких складається з великої кількості клітин називають багатоклітинними. Такі істоти мають тканини, органи.

Лише віруси, які спричиняють різні захворювання, не мають клітинної будови.

Запишіть це будь ласка у зошит.

Ці форми життя займають у природі особливе місце. Вони проявляють ознаки живого, лише потрапивши в живі клітини інших організмів. Самостійно ж здійснювати життєві функції вони не можуть.

Для чого вивчати різноманітність живого? Як це робити? На ці та багато інших запитань відповідає систематика – наука, що вивчає різноманітніть живих організмів і класифікує їх.

Як ви вже знаєте, вид – основна найнижча одиниця класифікації. Наукові назви видів завжди складаються з двох слів. Наприклад, тополя біла і тополя пірамідальна – назви двох видів з одного роду.

Давайте спробуємо з вами самі класифікувати Яблуню домашню. Будемо з вами це робити з низу до гори, тобто від виду до царства.

Вид – Яблуня домашня.

Рід – Яблуня.

Родина – розові.

Порядок – розоцвіті

Клас – Дводольні.

Відділ – покритонасінні.

Царство – Рослини.

Запишемо собі класифікацію Яблуні у зошит.

Наука — одна зі сфер людської діяльності, метою якої є вивчення і пізнання навколишнього світу. Для наукового пізнання потрібний вибір певних об’єктів дослідження, проблем і методів їх вивчення. Кожна наука має свої методи дослідження. Сьогодні на уроці ми розглянемо методи вивчення організмів.

 • Пригадайте з курсу природознавства, які методи використовують для вивчення природи. (Основні методи дослідження природи — спостереження, вимірювання, експеримент (або дослід)).

 • Як правильно використовувати методи вивчення природи? (Перш ніж використати будь-який метод вивчення природи, потрібно визначити його мету, тобто дати відповідь на запитання: для чого я це роблю? Потім слід визначити, які дії виконуватимуться для вивчення явища чи тіла природи, тобто відповісти на запитання: що і як я роблю? Для цього потрібно записувати, що вивчається, у яких умовах це відбувається, які прилади використовуються. Отримані результати необхідно описати і зробити висновок.)

 • Чи можна ці методи використати для вивчення організмів? (Так.)

Основними методами дослідження, що використовуються в біологічних науках, є:

 • описовий;

 • спостереження;

 • порівняльний;

 • експериментальний.

 • Як ви вважаєте, який з методів дослідження живої природи був застосований людством найдавніше? (Спостереження.)

 • Про що можна дізнатися завдяки спостереженню? (Людина певний час спостерігає за якимось живим організмом, а потім на основі побаченого робить висновки. Наприклад, у результаті багаторазових спостережень було встановлено, що для проростання насіння потрібна вода. Насіння спочатку набухає, поглинаючи воду, а потім проростає. Отже, без води насіння не проросте.)

На спостереженні ґрунтується описовий метод, що дає можливість аналізувати й описувати особливості біологічних систем. Щоб з’ясувати сутність того чи іншого біологічного явища, необхідно зібрати фактичний матеріал та описати його. Збирання й опис фактів були основним методом дослідження в ранній період розвитку біології, проте він не втратив свого значення й дотепер, набувши поширення в зоології, ботаніці, екології та інших біологічних науках.

 • Як ви вважаєте, за допомогою якого методу можна виявити спільні й відмінні риси в будові та процесах життєдіяльності організмів? (Спільні й відмінні риси в будові та процесах життєдіяльності організмів можна виявити порівняльним методом.)

Порівняльний метод дозволив виявляти подібності і відмінності між організмами та їх частинами і став застосовуватися в XVII ст. Використання порівняльного методу дозволило отримати дані, необхідні для систематизації рослин і тварин. У XIX ст. він був використаний при розробці клітинної теорії. У наш час порівняльний метод також широко застосовується в різних біологічних науках. Проте якби в біології використовувалися лише описовий і порівняльний методи, то вона так і залишилася б у рамках теоретичної науки.

 • Пригадайте, що називають експериментом. (Експериментом називають вивчення тіл і явищ природи в спеціально створених умовах)

Дійсно, експериментальний метод використовується для вивчення об’єктів чи процесів у спеціально створених штучних умовах. На відміну від методу спостереження, експериментальний метод передбачає навмисне втручання експериментатора у природу, що дозволяє встановити наслідки від впливу тих чи інших факторів на об’єкт дослідження. Метод може застосовуватись як у природних умовах, так і в лабораторних.

Складання опорної схеми

 • Як ви вважаєте, де проводяться польові й лабораторні експерименти? (Польові експерименти здійснюють у природних умовах: на експериментальних ділянках вивчають дію певних речовин на ріст рослин, випробовують заходи боротьби зі шкідниками, досліджують вплив господарської діяльності людини на природні екосистеми тощо. Лабораторні експерименти проводять у спеціально обладнаних приміщеннях — лабораторіях. У таких дослідженнях часто використовують піддослідні організми, яких дослідники розводять штучно та утримують.)

V. Узагальнення та систематизація знань.

1. Закінчи речення:

 1. Основними методами вивчення організмів є… (спостереження, опис, порівняння, експеримент).

 2. Спостереження є основою… (морфологічних наук).

 3. Під час спостереження за організмом втручання в його процеси життєдіяльності… (не відбувається).

 4. Метод, який дозволяє виявляти подібності і відмінності між організмами та їхніми частинами, називається… (порівняльний).

 5. Експериментальний метод використовується для… (вивчення об’єктів чи процесів у спеціально створених штучних умовах).

 6. На відміну від методу спостереження, експериментальний метод передбачає… (навмисне втручання експериментатора у природу).

 7. Експерименти поділяють на… (польові та лабораторні).

 8. Польові експерименти здійснюють… (у природних умовах).

 9. Лабораторні експерименти проводять… (у спеціально обладнаних приміщеннях — лабораторіях).

 10. Використання піддослідних організмів, яких дослідники штучно розводять та утримують, відбувається під час… (лабораторного) експерименту.

VІ. Підбиття підсумків уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Впровадження веб-квестів в освітній процес»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись