Риторичні фігури: риторичне запитання, риторичне звертання

Українська мова

Для кого: 11 Клас

04.09.2021

954

33

0

Опис документу:
Емоційність будь-якого тексту сильніша, якщо мовець знає і вміло використовує в своєму мовленні засоби виразності. Риторичні фігури, зокрема риторичні звертання й запитання, належать до основних теоретико-літературних понять, які має знати і вміти визначати у тексті учасник ЗНО.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Риторичні фігури: риторичне запитання, риторичне звертання
Слайд № 1

Риторичні фігури: риторичне запитання, риторичне звертання

Про те, як надати промові більшої переконливості, виділити істотне, підкреслити певні деталі та як підсилити смислове значення.
Слайд № 2

Про те, як надати промові більшої переконливості, виділити істотне, підкреслити певні деталі та як підсилити смислове значення.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ Прочитайте текст, визначте загальний настрій. За допомогою чого вдається його передати? Схарактеризуйте роль питальних речень. Помірк...
Слайд № 3

СПОСТЕРЕЖЕННЯ Прочитайте текст, визначте загальний настрій. За допомогою чого вдається його передати? Схарактеризуйте роль питальних речень. Поміркуйте: засобом емоційної чи інформаційної аргументації є риторичні питання? Як часто ми бачили у новинах або читали у газетах про успіх видатних особистостей - підприємців, винахідників, бізнесменів та політичних діячів? Чи не виникало закономірне запитання, чому саме ці люди опинилися на вершині кар’єрного Олімпу? Чому саме вони серед багатьох інших змогли стати лідерами у своїй професії і здобути славу та визнання? Чи була то щаслива випадковість чи це все ж таки закономірний результат?

Красномовство - це дар, який дозволяє нам оволодіти розумом і серцем співрозмовника, здатність тлумачити чи навіяти йому все, що нам потрібно. Іржі...
Слайд № 4

Красномовство - це дар, який дозволяє нам оволодіти розумом і серцем співрозмовника, здатність тлумачити чи навіяти йому все, що нам потрібно. Іржі Томан

ТЕОРЕТИЧНЕ МІРКУВАННЯ Прочитайте. Наскільки вдало графічне зображення «риторичного древа» увиразнює будову промови? Чому для такого увиразнення обр...
Слайд № 5

ТЕОРЕТИЧНЕ МІРКУВАННЯ Прочитайте. Наскільки вдало графічне зображення «риторичного древа» увиразнює будову промови? Чому для такого увиразнення обрано саме дерево? Які частини «риторичного древа» є  відображенням плану виступу? Відповідь обґрунтуйте. Не лише підготовці виступу, а й його аналізу з давніх-давен надавали значної уваги. Для обговорення промови використовували так зване «риторичне древо» — графічне узагальнене зображення головних складників виступу промовця перед публікою. З опорою на зображення риторичного древа виділяли такі частини виступу: 1 — корінь — причина, котра спонукала промовця до виступу; 2 — стовбур — тема виступу; 3 — могутні гілки — основні, найбільш важливі думки; 4 — дрібніші гілки — частини, на які «розпадається», кожна з важливих думок; 5 — крона древа, листя якої — мовні засоби, якими оратор передає свої думки; 6 — квіти — «прикрашання», які роблять мовлення виразним, переконливим, вишуканим. У теорії риторики такі «квіти» поділяють на тропи й риторичні фігури. Крім них, до «прикрашань» відносять цитати, прислів’я, крилаті вислови, дотепи (За Д. Александровим).

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК Емоційність будь-якого тексту сильніша, якщо мовець знає і вміло використовує в своєму мовленні засоби виразності. антитеза, града...
Слайд № 6

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК Емоційність будь-якого тексту сильніша, якщо мовець знає і вміло використовує в своєму мовленні засоби виразності. антитеза, градація, повтор, риторичне запитання, риторичне звернення гіпербола, епітет, метафора, метонімія, оксиморон, персоніфікація, порівняння, синекдоха Засобимовноговираження тропи риторичніфігури лексичнізасобивиразності,заснованіна переносномузначенніслова синтаксичнівиражальнізасоби

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК Рито́ричні фігури (від гр. rhētōr — оратор та лат. gura  — образ, вигляд, зображення)—   — особливі форми мовних конструкцій, які ...
Слайд № 7

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК Рито́ричні фігури (від гр. rhētōr — оратор та лат. gura  — образ, вигляд, зображення)—   — особливі форми мовних конструкцій, які підсилюють виразність (експресивність) виступу, збільшуючи силу впливу на слухачів. — увиразнення змісту виступу через його форму (будову словосполучень, речень, тексту) Мета використання риторичних фігур  - Той, хто бажає гарно говорити або писати, повинен обов'язково добре мислити й хороший мати смак.

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК Красномовство - це не що інше, як уміння надати красу логічним побудовам. Риторичні фігури поділяють на такі групи:
Слайд № 8

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК Красномовство - це не що інше, як уміння надати красу логічним побудовам. Риторичні фігури поділяють на такі групи:

ДОСЛІДЖЕННЯ-ОБҐРУНТУВАННЯ Прочитайте. Визначте головну думку висловлення. До виділених запозичених слів доберіть українські відповідники. Успішніст...
Слайд № 9

ДОСЛІДЖЕННЯ-ОБҐРУНТУВАННЯ Прочитайте. Визначте головну думку висловлення. До виділених запозичених слів доберіть українські відповідники. Успішність — одна з найбільш бажаних і проголошуваних цінностей у будь-якому суспільстві. Та чи збігаються критерії визначення успішності в різних людей? Чи однакові критерії мають люди різного віку, різних соціальних станів? Чи однаково визначають рівень успішності в різних країнах? Звісно, критерії, за якими суспільство оцінює успішність, залежать від конкретних історичних, культурних та економічних умов, у яких перебуває на певний момент суспільство. На кожному етапі ці поняття корегуються. Нові тренди створюють нові приклади для наслідування. Молодь мріє про тебе, успішносте! Сподівається на тебе, обмірковує й обирає до тебе шляхи! Школярі і школярки! Дівчата і хлопці! Чи обговорювали ви такі шляхи з друзями, однокласниками, членами ваших родин? ТРЕНД. Напрям, тенденція.  КОРЕКТУВАТИ – КОРИГУВАТИ         Коректувати  Вносити корективи в щось, виправляти що-небудь тощо.

ДОСЛІДЖЕННЯ-ОБҐРУНТУВАННЯ Прочитайте. Визначте головну думку висловлення. До виділених запозичених слів доберіть українські відповідники. Успішніст...
Слайд № 10

ДОСЛІДЖЕННЯ-ОБҐРУНТУВАННЯ Прочитайте. Визначте головну думку висловлення. До виділених запозичених слів доберіть українські відповідники. Успішність — одна з найбільш бажаних і проголошуваних цінностей у будь-якому суспільстві. Та чи збігаються критерії визначення успішності в різних людей? Чи однакові критерії мають люди різного віку, різних соціальних станів? Чи однаково визначають рівень успішності в різних країнах? Звісно, критерії, за якими суспільство оцінює успішність, залежать від конкретних історичних, культурних та економічних умов, у яких перебуває на певний момент суспільство. На кожному етапі ці поняття корегуються. Нові тренди створюють нові приклади для наслідування. Молодь мріє про тебе, успішносте! Сподівається на тебе, обмірковує й обирає до тебе шляхи! Школярі і школярки! Дівчата і хлопці! Чи обговорювали ви такі шляхи з друзями, однокласниками, членами ваших родин? Прочитайте висловлення вголос, правильно його інтонуючи. Чи розраховані поставлені у  висловленні запитання на одержання відповіді? Як називають такі запитання? Яка їх роль у  мовленні? Кому адресовано висловлення? Прочитайте слова, які називають адресатів. Поясніть відмінність між власне звертанням і  звертанням риторичним. Яка роль риторичних звертань і  риторичних запитань у  мовленні, зокрема ри торичному?

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК Рито́ричне запитання —  — риторична фігура у  вигляді запитання, яке не потребує відповіді: відповідь або закладено в  ньому самом...
Слайд № 11

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК Рито́ричне запитання —  — риторична фігура у  вигляді запитання, яке не потребує відповіді: відповідь або закладено в  ньому самому, або вона вже відома слухачам. Зброя красномовства вимагає мудрості й чесності. Риторичне запитання вживають із метою:

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК Рито́ричне звертання—   риторична фігура, яка полягає в  тому, що висловлення адресується не конкретній особі, а  всім особам узаг...
Слайд № 12

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК Рито́ричне звертання—   риторична фігура, яка полягає в  тому, що висловлення адресується не конкретній особі, а  всім особам узагалі, відсутній особі, явищам природи, абстрактним поняттям. Наприклад: Читачу! Поглянь, усміхнись! (М.  Рильський); Веди мене, дорого правоти! (Д.  Павличко). — надання висловленню емоційності, передання або вироблення в  слухача (читача) певного ставлення до зображуваного. Мета риторичних звертань  - Красномовство - це мистецтво говорити так, щоб ті, до кого ми звертаємося, слухали не лише без труднощів, але із задоволенням.

ОБҐРУНТУВАННЯ Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Визначте риторичні звертання й  запитання. З’ясуйте їхню роль. Друзі говорячи про життєвий ...
Слайд № 13

ОБҐРУНТУВАННЯ Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Визначте риторичні звертання й  запитання. З’ясуйте їхню роль. Друзі говорячи про життєвий успіх не забувайте розділяти соціальний та особистий. Особистий успіх це досягнення приватних цілей. Що ж стосується соціального успіху він передбачає досягнення цілей важливих для суспільства. Наприклад можна створити успішний аналітичний центр або написати потрібну людям мудру книжку. Що є формальними ознаками успіху? Наукові відкриття технологічні досягнення перемоги в мистецьких конкурсах або спортивних змаганнях? Чи є ознаками успішності супермодна машина «крутий» годинник особливий телефон інший гламурний дріб’язок? А може шановні сучасники українці критерії успішності залежать від рівня потреб людини які вона спроможна реалізовувати? Питання старе як світ. Кожен із нас має на нього свою відповідь (З Інтернету). Обґрунтуйте вживання розставлених вами розділових знаків. На яке з  поставлених у  тексті риторичних запитань ви хотіли  б відповісти? Зробіть це. У  відповіді вживайте риторичні звертання й  запитання.

Вибіркова робота Прочитайте. Який із поданих виразів можна використати в  промові «Як стати успішним»? Вибір обґрунтуйте. Прагни не до того, щоб до...
Слайд № 14

Вибіркова робота Прочитайте. Який із поданих виразів можна використати в  промові «Як стати успішним»? Вибір обґрунтуйте. Прагни не до того, щоб добитися успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс. Альберт Ейнштейн Вірте в себе! Вірте у свої здібності! Без скромної, але розумної впевненості у своїх силах ви не зможете стати успішним. Н. В. Піл Кожній людині протягом дня надано не менше десяти можливостей змінити своє життя. Успіх приходить до того, хто вміє їх використовувати. Андре Моруа

КОМЕНТУВАННЯ Прочитайте. Що вам відомо про екологічний сталий розвиток? Чому ця проблема є актуальною й  невідкладною? У  відповіді вживайте ритори...
Слайд № 15

КОМЕНТУВАННЯ Прочитайте. Що вам відомо про екологічний сталий розвиток? Чому ця проблема є актуальною й  невідкладною? У  відповіді вживайте риторичні запитання. Чи можна вважати прочитаний вами текст мотиваційним? До чого він мотивує? Команда України від Малої академії наук складалася з п’яти осіб. Двоє юних українців посіли четверті місця, ще двоє здобули бронзу. 16-річна маріупольська школярка виграла "Олімпіаду геніїв". Катерина Малкіна запропонувала екологічний метод утилізації поліетилену за допомогою... личинок жуків.  Її відкриття вже встигли високо оцінити й в інших країнах. «Олімпіада геніїв» (GENIUS Olympiad) сприяє глобальному розумінню екологічних проблем та сталого розвитку завдяки фундаментальній науці, мистецтву, інженерії, дизайну та розвитку бізнесу. Конкурс допомагає школярам сформувати навички та здобути знання, необхідні для того, щоб бути гідними громадянами, лідерами, науковцями, інженерами, митцями-професіоналами (З Інтернету). 2018 року участь в «Олімпіаді геніїв» у США взяло понад 1300 учасників. Для участі у змаганні було подано понад півтори тисячі проектів.

Власне висловлення: Що породжує успіх — відвага бути собою чи вміння пристосуватися? НАПИШІТЬ Умова власного висловлення Кожна людина прагне бути у...
Слайд № 16

Власне висловлення: Що породжує успіх — відвага бути собою чи вміння пристосуватися? НАПИШІТЬ Умова власного висловлення Кожна людина прагне бути успішною. І чим вище вона ставить собі планку для досягнення мети, тим краще. Фортуна не така вже й сліпа і надає перевагу тим, хто володіє особливими якостями, які допомагають людині пристосовуватися до різноманітних життєвих ситуацій.  Викладіть Ваш погляд на проблему:  Що породжує успіх — відвага бути собою чи вміння пристосуватися?

Дотичні джерела 1. Ораторське мистецтво : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : І. М. Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін. ; за ред. І...
Слайд № 17

Дотичні джерела 1. Ораторське мистецтво : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : І. М. Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін. ; за ред. І. М. Плотницької, О. П. Левченко. – 2-ге вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 128 с. 2. Іржі Томан. Мистецтво говорити. – К., 2000. 3. https://zn.ua/ukr/SOCIUM/uspishni-lyudi-uspishna-krayina-_.html 4. http://tsytaty.ukrayinskoyu.pro/uspikh.html 5. https://ukrainian.voanews.com/a/valentyn-frechka-olimpiada-heniiv/4442012.html 6. https://mariupolrada.gov.ua/news/katerina-malkina---peremozhec-olimpiadi-geniiv-u-ssha 7. http://slovopedia.org.ua/32/53402/31178.html 8. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.