Річний план роботи бібліотеки ВПУ №29 смт Володимирець на навчальний 2020 – 2021 рік.

Опис документу:
Головна мета бібліотеки: досягнення якісно нового рівня, повноти і оперативності задоволення інформаційних потреб викладацького та учнівських колективів за рахунок використання новітніх бібліотечно-інформаційних та комп′ютерних технологій, що сприятиме підвищенню рівня навчального процесу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Річний план роботи бібліотеки на

навчальний 2020 – 2021 рік.

Бібліотека ВПУ №29 смт Володимирець – центр інформації, духовного збагачення учнів.

Проблема сьогодення: сприяти підвищенню інформаційної, освітньої, культурної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функції бібліотеки училища для найповнішого інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу.

Головна мета бібліотеки:

досягнення якісно нового рівня, повноти і оперативності задоволення інформаційних потреб викладацького та учнівських колективів за рахунок використання новітніх бібліотечно-інформаційних та комп′ютерних технологій, що сприятиме підвищенню рівня навчального процесу.

При складанні плану враховані такі документи:

Закон України « Про освіту»;

Закон України « Про бібліотеку та бібліотечну справу»;

Концепція «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді».

Основні показники

На поточний рік кількість читачів у бібліотеці становить –

 • Учнів –462;

 • Працівники училища – 75;

 • Кількість фонду – 26628;

 • Назв періодичних видань – 7;

 • Книговидача –7705.

Основні завдання та напрямки роботи на 2020-2021 н.р.

1. Виховання поваги до Конституції України, Закону України, державної символіки; культивування кращих рис української ментальності, свободи, справедливості, доброти,чесності.

2. Сприяння інтеграції української молоді у світову та європейську молодіжну спільноту шляхом формування різноманітних інформаційних ресурсів, забезпечення вільного доступу до інформації через мережу Інтернет.

3. Залучення учнів, працівників навчального закладу до читання, вдосконалення бібліотечних послуг, створення позитивного іміджу бібліотеки.

4. Працювати над підвищенням освітнього рівня молоді задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

5. Пошук та запровадження нетрадиційних, креативних і цікавих для молоді форм спілкування.

6. Національно-патріотичне виховання, популяризація здорового способу життя.

7. Пропаганда екологічних знань,бережливого відношення до природи.

8. Сприяння соціалізації молоді, робота на допомогу профорієнтації.

9. Пропаганда літератури до знаменних дат, річниць з дня народження письменників та поетів, навчальної літератури.

10. Надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам та майстрам виробничого навчання в оволодінні основами наук, їх викладанню і організації навчально-виховного процесу, сприяти самоосвіті.

11. Координація роботи бібліотеки з педагогами, майстрами виробничого навчання в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.

12. Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, навчання пошуку інформації у мережі Інтернет та її зберіганню, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів. Забезпечення росту професійної компетентності.

13. Робота зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду.

14. Проведення заходів, спрямованих на попередження та профілактику асоціальних явищ (наркоманія, алкоголізм, куріння).

15. Краєзнавство наживо: популяризація історії, традицій, культури краю; виховання патріотизму і національної гідності.

16. Підвищення професійної компетентності бібліотекаря, самоосвіта та співпраця із проектом Всеосвіта.

Робота бібліотеки

РОЗДІЛ 1. Організація інформаційно – маркетингової діяльності:

1.1. Сприяння національно-патріотичному вихованню та духовному становленню учнів – користувачів бібліотеки;

1.2. Вивчення, інформування і задоволення читацьких потреб на книжку та інформацію.

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Координована робота з заступниками директора:

 • визначення наявності, потреби науково – популярної, художньої літератури та підручників у фонді, які необхідні для навчального процесу.

Вересень

Заступники директора, методисти,

бібліотекар.

2.

Здійснювати моніторинг забезпеченості підручниками загальноосвітніх дисциплін та професійно - практичної підготовки.

До 01.09

Бібліотекар

3.

Вести постійний контроль надходження періодичних видань.

Протягом

року

Бібліотекар

4.

Проводити індивідуальну роботу з читачами, записи учнів та працівників у бібліотеку.

Постійно

Бібліотекар

5.

З метою виявлення читацьких інтересів проводити інформаційні години, індивідуальні, групові бесіди.

Протягом

року

Бібліотекар

6.

Маркетингові комунікації в бібліотечній діяльності:

 • реклама;

 • зв’язки з громадськістю;

 • виставки;

 • комплекс інформаційних послуг.

Постійно

Заступники директора,

бібліотекар,

викладач інформатики.

7.

Аналіз читацьких формулярів. Результати читання учнів обговорювати на нарадах.

Кожен квартал

Бібліотекар

8.

Упровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій та використання медіа-ресурсів у практиці роботи бібліотеки.

Протягом року

Бібліотекар

9.

Сприяння національно-патріотичному вихованню та духовному становленню учнів – користувачів бібліотеки.

Протягом року

Бібліотекар

10.

Співпраця із проектом Всеосвіта задля рейтингу ВПУ №29. Продовжити розвиток власної інформаційної сторінки; проходити онлайн-курси, вебінари та друкувати методичні розробки. Самоосвіта.

Постійно

Бібліотекар

11.

Екскурс-огляд виставки технічної творчості учнями. Вести облік, зберігання та естетичне оформлення.

Протягом року

Бібліотекар

1.3. Інформаційно – бібліографічна робота обслуговування читачів

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Організація та ведення (довідково-пошукового апарату) ДПА:

- створити папки електронних підручників: загальноосвітніх дисциплін та професійно - практичної підготовки;

- сукупність традиційних, електронних, довідкових та бібліографічних видань, бібліотечних каталогів і картотек;

- редагування каталогів та картотек.

Протягом року

Бібліотекар

2.

Поповнення книжкового фонду новими українськими виданнями, художніми творами та підручниками.

Протягом року

Директор

Бібліотекар

Бухгалтер

3.

Бібліофреш книжкових новинок. Видання бібліографічних, тематичних довідок керівникам, викладачам, майстрам в/н, вихователям та ін.

Систематично

Бібліотекар

4.

Надавати індивідуальні інформації читачам.

Провести моніторинг інформаційних

потреб користувачів бібліотеки

(керівників,учнів та педагогічних

працівників) за допомогою

опитування.

Вересень - жовтень

Бібліотекар

5.

Інформувати учнівський, педагогічний колективи про масові заходи, які проводитиме бібліотека протягом року.

Постійно

Бібліотекар

РОЗДІЛ ІІ. Забезпечення педагогічного та учнівського колективів, популяризація літератури на допомогу навчально – виховному процесу

2.1 Залучення читачів

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Вересневі зустрічі у бібліотеці. День відкритих дверей. Інформаційно – рекомендаційна реклама книжкового фонду бібліотеки.

Вересень

Бібліотекар, кл. керівники,

майстри в.н

2.

Знайомство учнів І курсу з бібліотекою, запис і видача підручників.

Вересень

Бібліотекар

3.

Видача підручників та інших видань читачам протягом року.

Систематично

Бібліотекар

4.

Постійна співпраця з педагогічним колективом. Інформування педагогічних працівників та учнів про новинки літератури, організація інформаційних години та викладок літератури.

Систематично

Бібліотекар

5.

Надання допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання, вихователям та ін. у підборі методичного матеріалу, допомоги в проведенні предметних та професійних тижнів, відкритих уроків. Спільно проводити виховні години, бесіди, відео лекторії , диспути та інші заходи.

Протягом року

Викладачі, майстри, вихователі, бібліотекар.

6.

Надавати допомогу в проведенні предметних та професійних тижнів, а саме:

 • рекомендаційні списки літератури;

 • бібліографічні огляди літератури наявної у бібліотеці;

 • посилання на електронні ресурси.

Постійно

Бібліотекар

7.

Робота з активом бібліотеки.

Щомісяця

Бібліотекар

8.

Проведення заходів до Всеукраїнського дня бібліотек.

Вересень

Бібліотекар,

9.

Інформаційний брифінг.

Щомісяця

Бібліотекар

10.

Проведення Тижня юнацької книги.

Березень

Бібліотекар,

актив б-ки

РОЗДІЛ 11I. Організація книжкових фондів і каталогів.

3.1. Комплектування, обробка, вивчення та розкриття фонду.

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Вивчення складу фонду:

- статистичним методом;

- бібліографічним методом;

- моніторинг.

2 рази на рік

Бібліотекар

2.

Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотеки.

Постійно

Бібліотекар

3.

Вилучення з фондів:

 • застарілих видань;

 • загублених читачами:

 • з інших причин (складання актів, вивіз макулатури, здача актів до бухгалтерії, вилучення каталожних карток з каталогів; робота з сумарними та інвентарними книжками).

Систематично

Бібліотекар

4.

Комплектування фонду згідно нових програм і вимог до навчання на сучасному етапі:

- зв'язок з методкабінетом;

- зв'язок з бібліотеками ПТНЗ;

- зв'язок з обласним управлінням ПТО.

Систематично

Директор

Заступники

Бібліотекар

5.

Проводити розкриття фонду через сучасні форми наочної популяризації літератури та оптимізацію довідково - бібліографічного обслуговування.

Щомісяця

Бібліотекар

3.2. Робота з підручниками

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Вивести кількісний склад бібліотечного фонду. Річний звіт відправити в обласний НМЦ, районну бібліотеку.

Грудень

Бібліотекар

2.

Комплектування фонду підручників та моніторинг забезпеченості навчального процесу.

Протягом року

Бібліотекар

3.

Ведення всіх операцій по обліку бібліотечного фонду (згідно інструкції).

Протягом року

Бібліотекар

5.

Замовлення необхідних підручників на поточний навчальний рік.

Травень

Бібліотекар

Методист

6.

Передплата періодичних видань для освітнього процесу (бібліотека, методичний кабінет, бухгалтерія).

Жовтень

Листопад

Директор

Бібліотекар

Бухгалтерія

7.

Створення та систематичне поповнення тематичних папок.

1 раз на квартал

Бібліотекар

8.

Робота з каталогами(алфавітний, систематичний):

- вливання карток нових надходжень;

- вилучення карток списаної літератури.

Постійно

Бібліотекар

3.3 Робота інформаційно-комп′ютерного центру бібліотеки

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Проводити масові заходи, уроки, виховні години використовуючи мультимедійні засоби, практикувати кінозал в бібліотеці у вечірній час.

Щомісяця

Бібліотекар

2.

Створювати нові мультимедійні презентації , папки електронних підручників, посилання на електронні ресурси, методичні розробки та фото базу проведених заходів.

Протягом року

Бібліотекар

3.

Створити медіа - центр у бібліотеці (проект,положення, комп’ютерна техніка, проектор).

Протягом року

Директор

Бібліотекар

Викладач інформатики

4.

Вести облік інформаційних запитів з мережі Інтернет відвідувачами. Виконання довідок (усних, електронних).

Протягом року

Бібліотекар

5.

Поновлювати на сайті училища розділ «Бібліотечний вісник», «Електронні підручники» Продовжити висвітлювати роботу бібліотеки на сторінці «Бібліотека ВПУ №29 смт Володимирець» на сайті Фейсбук: висвітлювати діяльність бібліотеки та приділяти велику увагу профорієнтаційній роботі.

Постійно

Бібліотекар.

Викладач інформатики.

6.

Використовувати інформаційно-комп’ютерний центр, медіа-ресурси для проведення заходів у бібліотеці спільно із викладачами, майстрами, вихователями, соціальним педагогом та учнями.

Постійно

Бібліотекар

7.

Проводити бесіди з користувачами з метою визначення рівня їх компетентності (навички роботи в Інтернеті). Знайомити учнів з правилами роботи комп’ютерного центру, правилами техніки безпеки та поведінки в мережі. Надавати допомогу у використанні пошукових систем в Інтернеті. Консультації.

Постійно

Бібліотекар

7.

Вести облік, ремонт та збереження комп’ютерної техніки.

Постійно

Бібліотекар

8

Використовувати електронні сайти бібліотеки для проведення профорієнтаційної роботи.

Постійно

Бібліотекар

4. Масові заходи

Вересень

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Підготувати бібліотеку до навчального року.

Оформити книжково – ілюстративні виставки:

«Знаменні та пам’ятні дати»:

а) 1 – День Знань;

б) 12 вересня – День фізичної культури і спорту;

в) 22 вересня – День партизанської слави;

г) 29 вересня – День пам'яті трагедії Бабиного Яру;

д) 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек.

Інформаційна година.

До 31.08

Бібліотекар

2.

Підготувати тематичні папки, викладки та поновити новим матеріалом.

До 02.09

Бібліотекар

3.

Розпочати видачу підручників учням І-ІІІ курсів, працівникам. Забезпечити навчальні кабінети, майстерні, кімнати самопідготовки в гуртожитку навчальними підручниками.

З 01-07. 09

Бібліотекар

4.

Співпраця з вихователями гуртожитку. Забезпечення кімнат самопідготовки новими підручниками. Надання допомоги у проведенні виховної роботи з учнями, які проживають в гуртожитку, проводити спільні заходи.

Постійно

Бібліотекар

Вихователі

5.

До Всеукраїнського дня бібліотек провести:

 1. Екскурс до бібліотеки «Скарбниця віків». Бібліотечний урок «Інформаційні ресурси бібліотеки. Електронні бібліотеки на допомогу навчанню». Мультимедійна презентація бібліотеки.

 2. Виставка-реклама «На допомогу навчальному процесу». Виставки – інсталяції.

 3. Арт-зустріч з творчими людьми.

28.09 –

30.09

30.09

Бібліотекар

Спільно із працівниками районної бібліотеки

Жовтень

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Книжково – ілюстративна виставка:

«Знаменні та пам’ятні дати»:

а) 1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку; День ветерана.

б) 4 жовтня – День працівників освіти;

в) 14 жовтня:

Покрова Пресвятої Богородиці.

День українського козацтва.

День захисника України.

г) 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.

Інформаційна година.

30.09

Бібліотекар

2.

Бібліотерапія: «Життя – це скарб, цінуй його»,«Людино, твори добро на землі»; «Поведінка – це дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя»(диспут, перегляд відеороликів, прослуховування музики, чаювання).

13-14.10

Бібліотекар

Психолог

Соц. Педагог

Вихователі

3.

Для підготовки Тиждень будівельника надати:

 • рекомендаційний список літератури;

 • бібліографічний список літератури наявної у бібліотеці;

 • посилання на електронні ресурси.

15-19.10

Бібліотекар

4.

Вибрати актив бібліотеки.

Протягом місяця

Бібліотекар

5.

Оформити підписку періодичних видань на 2021 рік.

Протягом місяця

Бібліотекар

6.

Бібліофреш (бібліографічний огляд книжкових новинок).

Протягом місяця

Бібліотекар

7.

Моніторинг забезпеченості навчального процесу підручниками.

Протягом місяця

Бібліотекар

Листопад

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Книжково - ілюстративна виставка:

«Знаменні та пам’ятні дати».

а) 9 листопада – День української писемності та мови; День преподобного Нестора Літописця;

б) 16 листопада - Міжнародний день толерантності;

в) 21листопада - День Гідності та Свободи;

г) 23 листопада - День пам’яті жертв голодоморів.

Інформаційна година.

30.10

Бібліотека

2.

Національно-патріотичне виховання. Перегляд документальних фільмів до Дня Гідності і Свободи. Тематична виставка «Майдан. Простір гідності, свободи і єднання».

17-18. 11

Бібліотекар

3.

Виставка-реквієм «Злочин влади – трагедія народу»(до 87 річниці Дня пам’яті жертв голодомору)

07.11

Бібліотекар

4.

Історична свічка пам'яті «Голодомор 1932-1933. Україна пам’ятає».

20-21.11

Спільно із працівниками ЦР бібліотеки

5.

Профорієнтація. Година спілкування із працівниками центру зайнятості «Моє професійне майбутнє».

17-18.11

Бібліотекар

Соц педагог

Вихователі

6.

Засідання ради активу бібліотеки.

Протягом місяця

Бібліотекар

7.

Для підготовки Тижнів Кухар та Кондитер, Суспільних дисциплін надати:

 • рекомендаційний список літератури;

 • бібліографічний список літератури наявної у бібліотеці;

 • посилання на електронні ресурси;

 • допомогу у проведенні.

13-27.11

25-27.11

Бібліотекар

Грудень

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Книжково – ілюстративна виставка:

«Знаменні та пам’ятні дати»

а) 1 грудня – Всесвітній день

боротьби зі СНІДом. Виставка-застереження;

б) 6 грудня – День Збройних сил України;

в) 10 грудня – День захисту прав людини;

г) 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Інформаційна година.

29.11

Бібліотекар

2.

Аналіз читацьких формулярів. Визначення кращих читачів в кожній групі.

Протягом місяця

Бібліотекар

3.

Інформаційна година «Рабство за власним бажанням».

01.12

Бібліотекар

Мед. Сестра

4.

Для підготовки Тижня Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електрозварник ручного зварювання, монтажник СТУ надати:

- рекомендаційний список літератури;

- бібліографічний список літератури наявної у бібліотеці;

- посилання на електронні ресурси;

- допомогу у проведенні.

03.12

Бібліотекар

5.

Книжкова викладка «Молодь: уроки права, уроки життя». Круглий стіл «Шкідливі звички – шлях у безодню».

09-10.12

Бібліотекар

Викладач правознавства

6.

Бенефіс « Кращий читач 2020 року» (літературно-музичний захід). Фотоконкурс «Я і книга».

21-24. 12

Бібліотекар

Актив б-ки

Січень

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Книжково – ілюстративна виставка:

«Знаменні та пам’ятні дати»

а) Календарно-зимові свята українців;

б) 22 січня – День Соборності України;

в) 27 січня - Міжнародний день пам’яті жертв Холокосту;

г) 27 січня – 130 років від дня народження Павла Тичини. Тематична поличка творчості.

Д) 29 січня – День пам’яті героїв Крут.

Інформаційна година.

31.12

Бібліотекар

2.

Канікулярний період. Професійна самоосвіта.

01-15.01

3.

Історичний екскурс «Історичний єднання час». Відео перегляд фільмів про Соборність.

19-29.01

Бібліотекар

Вихователі

4.

Тематична поличка «Холокост: історична правда».

18.01

Бібліотекар

5.

Виставка історичної події «Героїв країна – моя Україна». Відео урок «…на Оскольдовій Могилі – України цвіт».

18,26.12

Бібліотекар

6.

Робота з книжковим фондом, каталогами та картотеками.

Протягом місяця

Бібліотекар

7.

Для підготовки Тижня інформатики та інформаційних технологій надати:

 • рекомендаційний список літератури;

 • бібліографічний список літератури наявної у бібліотеці;

 • посилання на електронні ресурси;

 • допомогу у проведенні.

21-23.01

Бібліотекар

Лютий

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Книжково – ілюстративна виставка

«Знаменні та пам’ятні дати»

а) 15 лютого – День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. Виставка «Час і досі не загоїв рани».

б) 17 лютого – Всесвітній День доброти;

в) 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні;

г) 21 лютого – Міжнародний день рідної мови;

д) 25 лютого – 150 років від дня народження Лесі Українки.

Інформаційна година.

29.01.

Бібліотекар

2.

Викладка профорієнтаційного матеріалу « На допомогу випускнику - абітурієнту» .

Протягом місяця

Бібліотекар

3.

Для підготовки Тижня Іноземних мов та Природничих дисциплін надати:

 • рекомендаційний список літератури;

 • бібліографічний список літератури наявної у бібліотеці;

 • посилання на електронні ресурси;

 • допомогу у проведенні.

03-05.02

17-19.02

Бібліотекар

4.

Година доброти «Доброта ніколи не старіє

І завжди від холоду зігріє».

16-17.02

Актив бібліотеки

5.

Національно-патріотичне виховання.

Виставка – спомин «Небесна сотня – герої нашого часу». Година пам’яті «Душу й тіло ми положим за нашу свободу…». Участь в районних заходах.

18-20.02

Бібліотекар

Вихователі

6.

Книжкова виставка «Творчий доробок Лесі Українки». Віртуальний екскурс «Місцями життя Лесі Українки» (до 150 річчя від дня народження).

23-24.02

Бібліотекар

Викладач української мови

7.

Бібліофреш (бібліографічний огляд новинок літератури).

Протягом місяця

Бібліотекар

Березень

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Книжково – ілюстративна виставка

«Знаменні та пам’ятні дати»

а) 3 березня – Всесвітній день письменника;

б) 9 березня – Шевченків день;

в) 14 березня – День українського добровольця;

г) 21 березня – Всесвітній день поезії;

д) виставка-реклама «На допомогу випускнику-абітурієнту».

Інформаційна година.

26.02

Бібліотекар

2.

Виставка - галерея «Єднаймо душі словом Кобзаря» (виставка малюнків, фотографій та виробів з дерева).

08-09.03

Бібліотекар

3.

Тиждень юнацької книги:

- виставка-реклама нових українських книг «Читай наше-шануй рідне»;

- виставка-презентація книг місцевих авторів «Краю мій, оспіваний у віршах»;

- віртуальна прогулянка «Найвизначніші місця рідного краю»;

- екскурсія в районну бібліотеку, районний музей та музей бурштину (для учнів 1-го курсу).

29.03- 31.03

Бібліотекар

Вихователі

Квітень

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Книжково – ілюстративна виставка

«Знаменні та пам’ятні дати»

а) 1 квітня – День гумору;

б) 7 квітня – День здоров’я ;

в) 11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів;

г) 26 квітня – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля, Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Виставка-реквієм «Відлуння чорного квітня».

Інформаційна година.

30.03

Бібліотекар

2.

Формуємо здорове покоління. Інформаційно-пізнавальна година

«Школа здоров'я та довголіття».

Інформ – відео та відео лекторії:

« Бути здоровим – це стильно, модно, красиво»;

« Наркоманія – пастка для молоді»;

« СНІД: зупинімо чуму 21 століття!»;

« Алкогольній залежності - НІ!».

06-07.04

Бібліотекар

Актив бібліотеки

Медсестра

Соц.педагог

3.

Відео екскурс «Чорнобиль. Трагедія. Пам'ять». Перегляд документальних фільмів про Чорнобильську катастрофу.

26-27.04

Бібліотекар

Травень

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Книжково – ілюстративна виставка

«Знаменні та пам’ятні дати»

а) 14 травня – День Матері ;

б) 8 травня – День пам’яті та примирення;

в) 9 травня - День Перемоги;

г) 16 травня - День пам’яті жертв політичних репресій;

д) 18 травня - День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу;

е) 20 травня – День вишиванки.

Інформаційна година.

30.04

Бібліотекар

2.

Національно-патріотичне виховання. Документальні відео фільми про Велику Вітчизняну війну 1941-1945рр. Історична година « Подвиг, що залишиться навіки».

04-06.05

Бібліотекар

3 .

Інвентаризація підручників по навчальних кабінетах, майстернях та кімнатах самопідготовки.

Протягом місяця

Бібліотекар

Червень

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Тематична поличка:

22 червня - День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні.

11.06

Бібліотекар

2.

Зібрати підручники.

Підписати обхідні листки учням 3-го курсу.

Протягом місяця

Бібліотекар

3.

Робота з книжковим фондом.

Списати зношену та морально-застарілу літературу.

Протягом місяця

Бібліотекар

4.

Поточні ремонтні роботи в бібліотеці.

Протягом місяця

Бібліотекар ВПУ №29

смт Володимирець Надія ДУБІНА

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»