Річна контрольна робота з біології 9 клас (за новою програмою)

Опис документу:
Контрольна робота вміщує завдання за курс 9 класу з біології за новою програмою. Завдання на знаходження однієї відповіді, декількох відповідей, встановлення відповідності і розв'язування задач з молекулярної біології, генетики і екології.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

9 клас Річна контрольна робота

Вибрати одну правильну відповідь (всі завдання по 0,5 бали).

1. Бінарну номенклатуру у систематику ввів: а) Ж.-Б. Ламарк; б) К. Лінней; в) Ч. Дарвін.

2. На безкисневому етапі енергетичного обміну під час розпаду однієї молекули глюкози утворюється: а) 2 АТФ; б) 10 АТФ; в) 36 АТФ.

3. Домінантні та рецесивні ознаки розділяють за: а) подібністю; б) контрастністю; в) неодночасністю прояву.

4. Спосіб розмноження, за якого утворюються гамети, називають: а) вегетативний; б) нестатевий; в) статевий.

5. Всі можливі типи взаємозв’язків між організмами різних видів називають: а ) паразитизм, б) мутуалізм, в) коменсалізм, г) симбіоз.

6. Фактори неживої природи називають: а) абіотичним б) біотичними; в) антропогенними; г) домінуючими.

7. Перший закон Г. Менделя - це закон про: а) розщеплення ознак у співвідношенні 3:1; б) різноманітність гібридів першого покоління; в) одноманітність гібридів першого покоління; г) чистоту гамет; д) прояв рецесивної ознаки.

8. Плоди утворюють представники відділу: а) Папоротеподібні; б) Покритонасінні; в) Голонасінні; г) Мохоподібні.

Вибрати всі правильні відповіді (всі завдання по 0,5 бали).

9. Вказати гомозиготні особини за рецесивними алелями генів: а) ааBb; б) ААВВ; в) ААbb; г) ааВВ; д) АаВb.

10. Ознаки людини, які успадковуються у зчеплені зі статтю, – це: а) дальтонізм; б) група крові; в) гемофілія; г) колір очей.

11. Органічні речовини з неорганічних утворюють: а) автотрофи; б) гетеротрофи; в) продуценти; г) консументи; ґ) редуценти; д) фототрофи.

12. Між організмами різних видів можуть виникати зв'язки, а) конкуренція; б) мутуалізм; в) коменсалізм; г) паразитизм, ґ) хижацтво.

13. Рослинні організми поділяють на групи за систематичними категоріями: а) вид; б) родина; в) порядок; г) рід; д) тип; є) клас; ж) ряд; з) відділ.

14. До підтипу Хребетні належать холоднокровні тварини класів: а) Хрящові риби; б) Кісткові риби; в) Земноводні; г) Птахи; д) Ссавці.

Встановіть відповідність (1 бал)

15. Між організмом і типом організації

1) Одноклітинні

2) Колоніальні

3) Багатоклітинні

а) медуза аурелія;

б) малярійний плазмодій;

в) червоний корал;

г) дизентерійна амеба;

д) заєць-русак;

є) лямблії.

Розв’яжіть задачу.

16. Фрагмент одного з ланцюгів ДНК має такий нуклеотидний склад: ГЦГ - ТГА - ЦАТ. Визначте порядок нуклеотидів у другому ланцюзі. (1 бал)

17. У помідорів ген червоного забарвлення плодів домінує над геном жовтого. Батьківські рослини гетерозиготні. Які за забарвленням будуть нащадки? (1 бал)

18. Яка площа культурного біоценозу потрібна щоб прогодувати рік людину вагою 70 кг (60% води), якщо біопродуктивність 1 м2  800 г сухої біомаси? (2 бали)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
590 грн