• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Математика
 • «Результативність застосування мнемотехніки в різних видах роботи на уроках математики як засіб формування предметних компетенцій»

«Результативність застосування мнемотехніки в різних видах роботи на уроках математики як засіб формування предметних компетенцій»

Опис документу:
Навчання дітей мнемотехніці вимагає зусиль і часу. Навряд чи вдасться домогтися гарних результатів менше ніж за півроку, хоча освоїти основні ідеї методології можна всього лише за пару днів. Важливо старанно ставитися до поставленої перед собою завдання і чітко усвідомлювати, заради чого потрібно тренувати мозок.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Управління освіти

Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Районний науковий методичний центр

Методична розробка

вчителя початкових класів

СШ І-ІІІ ступенів №110

імені К.Гапоненка

міста Києва

Дідух Інни Олександрівни

«Результативність застосування мнемотехніки в різних видах роботи на уроках математики як засіб формування предметних компетенцій»

2017-2018 н.р.

План

Вступ

Розділ І. Результативність застосування мнемотехніки в різних видах усного рахунку.

1.1.Актуальність методичної розробки.

1.2.Мета та завдання.

1.3. Теоретичне обґрунтування.

Розділ ІІ. Алгоритм застосування методичної розробки.

2.1.Новизна у використанні мнемотехніки у різних видах усного рахунку.

2.2. Результативність методичної розробки.

2.3.Додатки.

Висновки

Джерела інформації

«Навчайте дитину якимось невідомим п’яти словам – вона буде довго та марно мучитись, а пов’яжіть двадцять таких слів з картинками, і дитина запам’ятає їх вмить».

К.Д. Ушинський

Вступ

        Сучасні вимоги європейського рівня розвитку освіти сприяють вільному вибору засобів навчання та максимальній самореалізації в умовах психологічного комфорту. Визначення самоцінності особистості дитини, сприйняття її такою, якою вона є, слугує інтересам та потребам учнів, забезпечує розвиток творчості, відповідальності, зберігає психічне та фізичне здоров’я, що гарантує високу якість освіченості.

     Актуальною проблемою психолого - педагогічної науки стають методики ефективного засвоєння різноманітної інформації. Постійне збільшення обсягу інформації у поєднанні з високою конкуренцією та вимогами суспільства, із одного боку, приводить до інтенсифікації освітнього процесу, а з другого – до цілої низки порушень психічного та соматичного здоров’я школярів. Проте одним із завдань сучасної освіти є не лише надання високого рівня знань, а й збереження здоров’я дитини.

      Виникла потреба замінити таку модель освіти, в якій вчитель у репродуктивно-відтворювальній формі передає знання учням, на синергетичну модель. На мою думку вчитель має співпрацювати з учнем у продуктивно-інтерактивній формі, а учень має бути активним співучасником навчально-виховного процесу, а не пасивним об’єктом навчання.

      Одним із важливих принципів сучасної освіти є оптимізація навчання через застосування новітніх освітніх психолого-педагогічних технологій і, зокрема, мнемотехніки як одного з найефективніших методів засвоєння інформації та  інформаційного перенасичення. Мнемотехніка належить до здоров’язбережувальної технології, що забезпечує оптимізацію розумової діяльності в умовах сучасної освіти.

Формування інтересу що завжди починається з усвідомлення потреб – ось, на мою думку основне покликання сучасного педагога. Інтерес може з'явитися стихійно, й осмислення прийде внаслідок емоційної привабливості об'єкта, а потім уже усвідомлюється життєве значення, що може визначатися багатьма причинами.

Вважаю, що саме формування навичок запам’ятовування, логічного мислення дозволяє дитині реалізовувати свій фізичний та духовний потенціал, швидко та адекватно адаптуватися у навколишньому середовищі.

Відомо, що здібності й нахили до математики можна розвинути, поставивши учня в певні складні умови, за яких він буде змушений самостійно щось створити. Такими умовами може бути використання прийомів мнемотехніки (навіть учні, що не мали достатнього розвинених навичок запам’ятовування, за 5- 10 хвилин під час уроку показували сконцентрованість розумових здібностей). Учитель повинен на уроці математики лише допомогти дитині зосередитись на вирішенні тієї чи іншої математичної проблеми. Тому гаслом роботи в цьому напрямку можуть стати слова К.Ушинського: «Учень - це не посудина, що її потрібно наповнити, а факел, що його треба запалити».

Розвиток математичних здібностей - актуальна проблема, бо саме особистість з розвиненими навичками запам’ятовування , логічним і математичним мисленням може бути конкурентоспроможною в сучасному світі, Cаме цілісна, духовно багата, творча людина спроможна по-справжньому керувати майбутнім, лише така особистість може впевнено дивитися в обличчя новизні. Тому саме розвиток у маленькій особистості інтересу й зацікавленості у вивченні математики й спонукали мене вибрати саме таку тему методичної роботи: «Результативність застосування мнемотехніки в різних видах роботи на уроках математики, як засіб формування предметних компетенцій»

Розділ І

Результативність використання мнемотехніки в різних видів усного рахунку

1.1.Актуальність методичної розробки

Потреба сучасного суспільства в гармонійному розвитку особи пред’ являє нові вимоги до системи освіти. Сучасні умови характеризуються гуманізацією освітнього процесу, зверненням до особи дитини, розвитку кращих її якостей. Реалізація цього завдання об'єктивно вимагає якісно нового підходу до навчання й виховання дітей. Навчання має бути таким, що розвиває, збагачує знаннями й способами розумової діяльності, формує здібності.

Перед теоретиками й практиками поставлено завдання вдосконалення навчання школярів як провідного виду їх діяльності, дидактичних засобів з метою підвищення активності дітей в навчальному процесі. Особливо це важливо на початковому етапі.

Мета даної роботи: довести результативність використання мнемотехніки в різних видах усного рахунку для підвищення пізнавального інтересу в учнів до уроків математики.

Деякі вчені дотримуються думки, що неможливо поліпшити пам'ять. Багато в чому це обумовлено тим фактом, що і донині невідомі всі особливості механізмів, на підставі яких людина запам'ятовує, зберігає інформацію, застосовує її для свого життя. А ось видимість гарної пам'яті можна створити, якщо користуватися можливостями мнемотехніки. У той же час відомо, що чітке запам'ятовування для всіх доступно в кількості семи об'єктів. Це поширюється і на пропозиції, і на слова, і на цифри. Основними мнемічними процесами є: збереження, забування, відтворення і впізнавання.

Відомо, що пам'ять - найбільш тренований пізнавальний процес. Головна умова розвитку пам'яті -  вправи і тренування. Адже саме на пам'ять у процесі навчання припадає особливе навантаження. Від рівня розвитку мнемічних процесів здебільшого залежить успішність навчання школярів.

Методики мнемотехніки належать до здоров язбережувальних  технологій.

- сприяють поліпшенню ефективності засвоєння нової інформації;

- розвивають комунікативні та пізнавальні здібності особистості;

- розвивають творче, логічне й образне мислення;

- формують навички самонавчання;

- підвищують упевненість у власних можливостях.                                                   

  В молодшому шкільному віці переважає наочно-образна пам’ять, запам’ятовування  має  переважно  мимовільний  характер:  діти  краще запам’ятовують  події,  предмети,  факти,  явища,  що  близькі  до  їхнього життєвого досвіду. Тому вся нова інформація, нові знання мають спиратися на  життєвий  досвід  дітей.  Якщо створювати для дітей  асоціації  із  добре  знайомими поняттями, то з упевненістю можна отримати бажаний результат.

Мнемотехніка допомагає вирішити такі основні навчальні та виховні завдання:
-
    розширюються творчі можливості дитини, завдяки гармонійній роботі лівої (логіка) і правої (творчість, образне мислення) півкулі головного мозку; 
- формується вміння ефективно і самостійно вчитися;
 
- підвищується самооцінка дитини завдяки результативності у навчанні;
 
- зменшуються стреси від навчання;
 
- збільшується навчальна мотивація, а з нею успіхи;
 
- звільняється час від запам’ятовування для продуктивної та творчої роботи;
 
- розвиток образної пам’яті допомагає сприймати навколишній світ у всій красі;
 
-
    дитина стає більш самостійною в інтелектуальній та практичній роботі, а це підвищує її адаптацію у соціумі; 
-
    активізація внутрішніх механізмів  засобами мнемотехнології. 
Проведення
уроків з елементами використанням технологій мнемотехніки дають учням можливість набувати різні компетенції:

 1. Комунікативні ( вміння спілкуватися з однокласниками та вчителем);

 2. Організаційні (уміння самостійно організовувати навчальний процес з обробки, зберігання та відтворення інформації);

 3. Творчі ( самоаналіз, порівняння результатів, самовдосконалення при застосуванні різних видів творчої діяльності, гри.)

 4. Психологічні ( подолання хвилювання, уникнення стресової ситуації під час відповіді, розвиток впевненості у власних силах )

 5. Освітні ( формування вмінь та навичок з різних предметів)

Провідна роль мнемотехніки на уроках математики полягає у:

 • розвитку образної пам’яті;

 • розвитку довготривалої пам’яті;

 •  розвитку асоціативної пам’яті;

 • словесному розумінні;

 • розвитку мовної швидкості;

 • числовому факторі;

 • просторовому факторі;

 • швидкому сприйманню;

 •  індуктивному факторі;

 • розвитку  кінестетичної пам’яті;

 • розвитку логічного мислення;

 • розвитку зорової і слухової пам’яті;

 • у формуванні алгоритмічного мислення;

 • у вихованні навичок розумової праці;

 • у плануванні;

 • у пошуках раціональних шляхів;

 • у критичності.

Формуючи в дітей уміння логічно мислити, розвиваючи пам’ять, я розвиваю в них правильну, точну, лаконічну математичну мову. Заняття математикою є школою виховання характеру й почуттів.

Навчаючи математики я формую такі риси особистості: працьовитість, охайність, точність вислову;

 • сприяю розвитку волі, уваги ,пам’яті,уяви учнів;

 • стимулюю розвиток інтересу до математики;

 • виробляю вміння вчитися;

 • формую навички самостійності в роботі.

Вивчення математики сприяє реалізації завдань розумової активності, гуманності, чесності. Характерною рисою виховання є готовність школяра долати труднощі, боротися зі злом.

1.2.Мета та завдання

Духовне призначення вивчення математики проявляється у формуванні національних і загальнолюдських цінностей, відповідного внеску в розумовий розвиток, у становлення і розвиток моральних рис, в естетичне виховання людини. Розгляд математичних понять, розв'язування задач вносить у процес пізнання різні прийоми і методи людського мислення.

Математика в початкових класах має як практичне, так і духовне значення. Насамперед, математичні знання, набуті в початкових класах, потрібні в повсякчасному житті, під час вивчення інших дисциплін, для розуміння повідомлень засобів масової інформації. Молодші школярі отримують початкові уявлення про принципи й закони, що є основою для математичних чинників, що вивчаються. Істотним на початковому етапі є оволодіння обчислювальними вміннями й навичками.

Більшість питань математичної освіти, на мою думку, має бути засвоєна в початкових класах на такому рівні, щоб це стало надбанням учнів на все життя. Решта питань програми з математики для початкових класів опрацьовується з метою підготовки до ґрунтовного вивчення відповідного матеріалу в наступних класах.

Важливим завданням, що я ставлю перед собою на уроках математики в початкових класах, є розвиток пам'яті і пізнавальних здібностей у дітей. Намагаюсь на своїх уроках привити такі математичні навички:

 • тренування пам’яті;

 • уміння спостерігати й порівнювати;

 • виділяти риси схожості й відмінності у порівнюваних об'єктах;

 • виконувати такі розумові операції: аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, конкретизація.

Суспільству потрібні фахівці вищого творчого потенціалу, здатні проникати в суть ідеї й втілювати її в життя.

Для будь-якої діяльності необхідною є наявність у людини таких якостей:

 • нахилів до даного виду діяльності;

 • здібності до швидкого навчання;

 • розумової активності;

 • кмітливості й винахідли4вості тощо.

Найефективніший шлях розвитку творчої особистості – залучення всіх школярів до продуктивної діяльності, бо розвинути здібності – це значить озброїти дитину способом діяльності, дати їй в руки ключ, принцип виконання роботи, створити умови для виконання й розквіту її обдарованості.

Змусити дитину вчитись - неможливо, навчанням треба захопити. Щоб активізувати пізнавальну діяльність дитини під час усної лічби необхідно збагачувати зміст і форми роботи елементами цікавого.

Я упродовж декількох років застосовую на своїх уроках різні прийоми і методи мнемотехніки:

 • цифрообрази;

 • ефект присутності;

 • віршовані задачі;

 • змагання;

 • цифро-буквенний код;

 • порядкова система;

 • діаграми Вена;

 • гіпербола.

Такі прийоми дуже ефективні й роблять навчальний процес цікавішим. Діти виявляють більшу активність, винахідливість, здобувають гарні результати при формуванні обчислювальних навичок.

Цікавість до математики в молодших класах підтримую змістом самих задач, питань, завдань. Говорячи про цікавість, мається на увазі не розважання дітей порожніми забавками, а цікавість змісту математичних завдань або форми, в якій вони подаються. Педагогічно виправдані забави мають на меті привернути увагу дітей, підсилити її, активізувати їхню розумову діяльність. Усний рахунок на уроках математики складає нерозривну єдність із загальним навчально-виховним процесом навчання математики, складного процесу впливу на свідомість і поведінку молодших школярів, поглиблення та розширення їхніх знань та навичок, самого змісту математики, всієї діяльності вчителя в поєднанні з різноманітною діяльністю учнів.

Під час роботи за даною методикою, я намагаюсь враховувати індивідуальні особливості кожної дитини, її потенційні можливості, емоційний стан, настрій. Таке ставлення стимулює у дітей бажання більше дізнаватися, сприяє розвитку слухової, зорової памяті, уяви, логічного та образного мислення , самостійність та впевненість у собі.

Поставленні задачі – це стимулювати навчально- пізнавальну активність засобами виконання розумово – творчих операцій; формувати мотивацію навчальної діяльності через використання образного та творчого мислення; поповнювати активний лексичний запас; формувати позитивну мотивацію навчання; формувати спілкування між учнями та співпрацю з учителями в навчальному процесі.

Мета моєї методичної розробки - вплив різних методів і прийомів мнемотехніки на підвищення пізнавального інтересу до уроків математики, формування необхідних навичок ефективного засвоєння інформації у дітей початкових класів, які навчаються за програмою «Росток».

1.3. Теоретичне обґрунтування

Однією з болючих проблем сьогодення є недостатня сформованість в учнів загальноосвітніх навчальних закладів міцних усних та письмових навичок обчислення. Це, насамперед, зумовлено зростанням об’єктивних та суб’єктивних факторів, що через них дитині стає все важче «утримувати» у свідомості той комплекс необхідних базових знань і вмінь, що обумовлює подальші успіхи їх у навчанні.

 Навчання дітей мнемотехніці вимагає зусиль і часу. Навряд чи вдасться домогтися гарних результатів менше ніж за півроку, хоча освоїти основні ідеї методології можна всього лише за пару днів. Важливо старанно ставитися до поставленої перед собою завдання і чітко усвідомлювати, заради чого потрібно тренувати мозок.

Широкі можливості для розвитку розумових здібностей молодших школярів сприймання, пам’яті, мислення, уяви та уявлення, волі, уваги - створює вивчення математики. Ця наука допомагає учням доказово міркувати та пояснювати свої дії, логічно мислити та знаходити вихід із будь-якої ситуації. Важко знайти таку галузь людської діяльності, де можна було б обійтися без математичних знань, бо з кожним роком діапазон їх практичних застосувань усе розширюється і збільшується.

Зважаючи на те, що основною метою сучасної школи, як зазначає професор

О. Я. Савченко, є підготовка учнів до життя, до суспільно корисної праці, особливого значення слід надавати тим питанням програми, що з ними її вихованці не раз зустрічатимуться у своїй життєдіяльності, і одним із цих етапів є розвиток зорової і слухової

Доцільними напрямками роботи з учнями молодшого шкільного віку на уроках математики, на мою думку, мають бути:

 • тренування зорової, слухової, рухомої пам’яті;

 • уваги;

 • образного мислення;

 • логічного мислення;

 • розвиток уяви та математичних здібностей.

На мою думку, можна визначити такі підходи до керівництва розумовою діяльністю:
1) оволодіння алгоритмами математичного процесу й побудови відповідних моделей різноманітних логічних рішень;

2) створення найсприятливіших умов для всіх трьох механізмів пам’яті, розумової діяльності.

Розділ ІІ. Алгоритм застосування методичної розробки

Ураховуючи зміст теми, над якою працюю, роботу з дітьми я здійснюю в двох напрямках:

виявлення і спланований розвиток математичних здібностей.

У цьому напрямку процес розвитку математичних здібностей учнів здійснюється поетапно.

Таких етапів можна виділити три:

а) початковий, коли учні ознайомлюються з числами й цифрами, складом числа;

б) проміжний, коли пропонуються завдання з використанням мнемотехніки на основі поданих зразків (дописати, завершити, дібрати, уявити, з імітувати);

в) високий (активізація прихованих математичних здібностей).

Створення "нестандартних ситуацій" з метою активізації розумової діяльності молодших школярів, закладеної в кожній дитині від народження.

2.1.Новизна у використанні різних видів усного рахунку

Розрізняю групи умов стимулюючих розвиток пізнавальних інтересів.

Перша пов'язана з засвоєнням навчального матеріалу – до неї належить новизна змісту, відновлення раніше вивченого, історичний підхід.

Друга пов’язана із організацією процесу навчання: різноманітні форми самостійної роботи, проблемне навчання, дослідницький підхід до виучуваного матеріалу, творчі роботи.

Третя визначається стосунками, що склалися між учнями й вчителем, до них належать здібності учнів, захопленість викладанням самого вчителя, його готовність прийти на допомогу учням, віра у їх сили та можливості.

          Усі умови, стимулюючі виникнення та розвитку математичних інтересів, можна розмістити в порядку

Перша група що пов’язані зі змістом:

- завдання підвищеної складності й задоволення, одержуване під час вирішення;

- новизна й розмаїтість матеріалу шкільного курсу математики, дані з історії науки, збагачення змісту предмета;

- сила і вишуканість методів обчислень, досліджень, і доказів.

Друга група – повязані з організацією процессу:

- різноманітні системи уроків, нешаблонна їх побудова, введення, наскільки можна, в кожний урок нових елементів;

- цікаве проведення уроків, активізація діяльності учнів, організація творчих робіт, змагань, дидактичних ігор, використання ТСО.

Третя група – пов'язана зі становленням особистості:

- природжені математичні здібності;

- успіх у вивченні предмета й заохочення;

- вплив рідних і близьких.

2.2. Результативність методичної розробки

       Вправи з мнемотехніки мають бути пропоновані протягом уроку. Я поєдную їх з перевіркою домашніх завдань, закріпленням вивченого матеріалу, поєдную під час опитування. Особливо добре, якщо спеціально відводити 5-7 хвилин на уроці для мнемотехнічних вправ. Матеріал підбираю з підручника чи спеціальних збірок. Вправи мають відповідати темі та меті уроку й допомагати засвоєнню вивченого на цьому уроці чи раніше пройденого матеріалу. В залежності від цього намагаюся визначити місце мнемотехнічних вправ на уроці. Якщо вправи підібрані для повторення матеріалу, формування обчислювальних навичок і для вивчення нового матеріалу, то краще провести їх на початку уроку, перед вивченням нового матеріалу. Якщо маємо на меті закріпити вивчене на уроці, бажано провести декілька вправ після вивчення нового матеріалу. Не слід проводити їх наприкінці уроку, оскільки діти стомлені, а мнемотехнічні вправи потребують уваги, пам'яті й мислення. Кількість вправ має бути так підібрано, щоб виконання не стомлювало дітей, а час використано раціонально.

       При підборі вправ для уроку враховую, те що підготовчі і перші вправи закріплення, зазвичай, повинні формулюватися простіше. Тут непотрібно йти до особливого розмаїття у формулюваннях і прийомах роботи. Вправи для відпрацювання знань і навичків і особливо застосування у різних умовах, навпаки повинні бути одноманітнішими. Формулювання завдань, наскільки можна, повинні бути розраховані те що, щоб вони легко сприймалися на слух. І тому повинні бути чіткими і лаконічними, сформульовані легко і виразно. У випадках, коли завдання важкі для засвоєння на слух, необхідно вдаватися до записів чи до малюнків на дошці, використовувати інтерактивну дошку. комп’ютер.

Форми сприйняття

1. Побіжний слуховий (читається вчителем, учнем, магнітофонний запис) – при сприйнятті завдання на слух відбувається навантаження на пам'ять, тому учні швидко стомлюються. Але такі вправи дуже корисні: вони розвивають слухову пам'ять.

2. Зоровий (таблиці, плакати, записи на дошці, рахунки, діапозитиви) – запис завдання полегшує обчислення (зайве запам'ятовувати числа). Іноді без записів важко зберегти й навіть неможливо виконати завдання. Наприклад, треба виконати дію з величинами, вираженими в одиницях двох найменувань, заповнити таблицю чи виконати дії при порівнянні висловів.

3. Комбінований:

- зворотний (показ відповідей з допомогою карток);

- завдання щодо варіантів (забезпечують самостійність);

вправи у вигляді гри (мовчанка, продовж ланцюжок, стукіт-стукіт, удари).

Використовуючи технологію «Мнемотехніка» в навчальному процесі початкової освіти дало мені можливість навчити дитину легко вчитися, отримувати задоволення від створеної ситуації успіху, підготувати учня початкової школи до навчання в середній, полегшити процес адаптації до навчання в нових умовах   5 класу.

Завдяки цьому:

 -розширити творчі можливості дитини, завдяки гармонійній роботі лівої (логіка) і правої (творчість, образне мислення) півкулі головного мозку;

-сформувати вміння ефективно і самостійно вчитися;

-підвищити самооцінку дитини завдяки результативності у навчанні;

-зменшити стреси від навчання;

-збільшити навчальну мотивація, а з нею успіхи;

-звільнити час від зазубрювання для продуктивної та творчої роботи;

-розвинути образну пам’ять, допомогти сприймати навколишній світ у всій красі; збільшити творчий потенціал;

-дитина стає більш самостійною в інтелектуальній та практичній роботі, а це підвищує її адаптацію у соціумі.

Пропоную вашій увазі результати своєї роботи.

Дидактичні ігри (додаток 1)

«Розкажи – і я забуду,

Покажи – і я запам’ятаю,

Дай спробувати – і я зрозумію» 

Дидактична гра сприяє оптимізації розумової діяльності в умовах сучасної освіти. Вибираючи гру, керуюся тим, що за короткий час можна виконати найбільше обчислень і охопити всіх учнів. У першокласників ще триває період, коли вони перевагу надають ігровій діяльності, важко звикаючи до навчальної. Діти швидко стомлюються, їм важко сконцентрувати увагу, звикають до одноманітності і тому гра в моїй роботі – один з основних і найефективніших методів організації навчальної діяльності молодшого школяра.

Такий вид роботи можна використовувати на етапах уроку: засвоєння нових знань (як підсумок) або актуалізація опорних знань.

Для закріплення знань з теми додавання й віднімання використовую цікаву гру "Найшвидший поштар", що в класі всі знають і з величезним задоволенням виконують. А умови наступні: роздаю п'ятьом учням по 3 картки, на зворотній стороні яких записані вирази на додавання й віднімання. Діти, які сидять за партами, зображають будинки з номерами (вони тримають в руці цифри, що позначають числа від). Листоноші повинні швидко розв’язати свої приклади й визначити на конверті номер будинку та рознести листи у відповідні будинки (віддати дітям, у яких картки з цифрами, що позначають відповіді виразів, записаних на конвертах). Хто швидше і правильно рознесе листи за призначенням, той і є найшвидшим листоношею та найкращим математиком.

Однією з найважливіших тем у курсі математики є розділ « Множення і ділення». А найбільш складним завданням для школярів початкової школи - є вивчення таблиці напам’ять. Тому моєю метою було не лише забезпечити чітке розуміння учнями множення і ділення , а і сформувати в них стійкі знання поданих таблиць. Крім прийому цифрообразу діти вивчають асоціативні образи , з яких формується добуток множення. Також використовується прийом « Сюжет», який передбачає ознайомлення дітей з історією зустрічі двох казкових персонажів, що є асоціативними образами множників. Завдяки цієї методики учні на уроках легко і з цікавістю запам’ятовували приклади таблиці множення за короткий час. Дану тему добре засвоїли 85 % дітей.

Метод запам’ятовування цифр та чисел на уроках математики. Цифри та числа ми розфарбовуємо уявою. Кожну цифру учень перетворює в образ, який вона йому нагадує. Дітям до вподоби система цифрообразів.

При запам’ ятовуванні прикладу з таблиці множення 3*6=18 пропонуємо запам'ятати малюнок.

Використовуючи сформовану систему цифрообразів, дитина розуміє, мамонтеня - цифрообраз числа 3, а комп'ютер - цифрообраз числа 6,тому це приклад множення 3*6. А оскільки мамонтеня тягне на мотузці (цифрообраз 1) візок(цифрообраз 8),то дитина зчитує добуток - 18. Такій спосіб вивчення таблиці множення довів свою високу ефективність серед молодших школярів. Таблиця множення вивчається легко,весело,без психоемоційного перевантаження.

Прийом"Цифро-буквений код" - це прийом перекодування цифр у букви для складання спеціально дібраних слів з метою їх подальшого запам'ятовування.

Перекодування цифр у букви

1       2       3     4       5       6       7     8       9        0  

   гж    дт    кх   чщ     пб    шл    сз   вф    рц     нм   

Зима - 70          весна - 870    ...

"Хижий чиж придбав шпаківню у пави"   - 3,14159265358                                  

                       

Метод"Порядкова система" - це метод,призначений для запам’ятовування інформаційних одиниць разом з їх порядковим номером через використання спеціально дібраної системи образів.

Ці ігри прості, але вони дають можливість в ігровій формі повторити таблицю додавання й віднімання, множення і ділення, внести в урок елементи змагання, що ще більше сприяє активізації діяльності учнів, зобов'язує їх бути більш уважними, зібраними, метикованими.

Дітям пропонуються ребуси, задачі у віршах або вчитель у ситуацію занять вводить героїв дитячих казок, від імені яких пропонуються різні завдання математичного характеру. В основну частину входять завдання, що вимагають більш напруженої розумової діяльності учнів, уваги й зосередженості. Діти розв’язують різні математичні задачі, виконують логічні вправи, розгадують задачі – жарти. Основним змістом висновку є загадки й математичні або логічні ігри, діаграми Вена. Корисно закінчувати заняття в той момент, коли діти готові з цікавістю повторити гру. Ці бажання служать зарядом інтересу до наступних занять, тому що в молодших учнів інтерес до математики поки що тісно переплітається із прагненням до ігрової діяльності. Тому, закінчуючи гру, потрібно дітям сказати, що її можна провести ще раз на наступному уроці.

На мою думку при проведенні таких уроків необхідно ретельно продумати використання наочності. З однієї сторони, наочність має бути цікавою, а з іншої – сприяти розумовій діяльності дітей щодо розв’язання того чи іншого запитання, запам’ятовування деталей математичного або логічного завдання.

У процесі уроку необхідно забезпечити диференційований підхід, враховуючи особливості окремих учнів, тому що запропоновані на них запитання й завдання можуть бути скерованими на виховання уваги, пам’яті, на знання чисел, розширення загального світогляду, прищеплення інтересу до розв’язання задач.

         Доцільно на таких уроках використовувати метод «Ефект присутності» , це -  створення у свідомості учнів образних картин, пов’язаних із актуалізацією різноманітних рецепторів (зорового, слухового, тактильного тощо), що сприяє легкому запам'ятовуванню складної  інформації.

Давно встановлено, що окремі завдання з цікавої математики – математичні ігри можуть сприяти задоволенню, так само служити засобом розумового відпочинку, бо елементи цікавого матеріалу, пов’язані зі спортом, літературою та іншими галузями науки, мистецтва. Потрібно тільки вміло підбирати математичні завдання, щоб вони викликали інтерес у молодших учнів або викликати інтерес до математики – це основна мета , до якої я прямую в зв’язку із задачею підвищеного рівня процесу навчання математики.

Математичні ребуси.

З величезною цікавістю й задоволенням діти беруться розгадувати прості ребуси. Варто пропонувати не будь – які ребуси, а тільки ті, що мають визначений зв’язок з математикою або в їх зображенні є математичні знаки, або у відповідях зашифровано математичні терміни, або має місце і перша, і друга ознаки одночасно. Ребуси можна раніше зобразити на аркушах паперу, тоді в будь - який час учитель зможе запропонувати їх дітям для відгадування.

Приклади ребусів, у написанні яких є числа, для учнів початкових класів.

Діаграми Вена-Ейлера.

Діаграми Вена раджу використовувати на таких етапах уроку засвоєння нових знань (як підсумок) , де є відмінні і спільні риси, а також актуалізація опорних знань. Діаграма Вена структурує матеріал, сприяє збереженню часу, розвиваючи критичне і абстрактне мислення.

Хвилини цікавої математики.

Хвилини цікавої математики проводяться систематично, бо вони можуть плануватися вчителем у зв’язку з поставленою метою, наприклад, викликати у дітей інтерес до математики. Діти завжди з зацікавленням відгадують загадки користуючись кінестетичною пам’яттю, пам’яттю на рухи та відчуття. Тут, також, слід звернути увагу на те, що в них мають бути якісь математичні елементи. Частіше всього це є число, що утримується в загадці і служить однією із ознак, за якою відбувається шукання відповіді на цю загадку. В інших загадках можуть бути математичні відношення (рівність, більше, менше) або відповіддю служить термін пов’язаний із математикою. Пропоную такий вид роботи використовувати у 1 класі якомога частіше. Прийом “Трансформація” дозволяє  при вивченні об’єктів перетворювати їх на інші за значенням та образом, що легші для запам’ятовування. Образ , наприклад яблука ми можемо трансформувати в будь – яку цифру.

«Арифметичний квач».

У вільні хвилини, під час перерви ми з дітьми також граємося. В прості дитячі ігри-забави вношу елементи математики. Наприклад, можна провести з невеликою групою дітей гру «Арифметичний квач». Беручи участь у грі, діти закріплюють у пам’яті склад числа 10. Умови гри: діти стають у коло. Один учень є ведучим і стає в центрі кола. У дітей прикріплені на грудях картки з числами від 0 до 10. Це в тому випадку, коли, крім ведучого, беруть участь у грі ще 11 чоловік. Учень – ведучий голосно називає число, наприклад, 8. Тоді учень, який стоїть в колі і має число 8 , оббігає коло, щоб доторкнутися до учня з числом 2, що доповнює 8 до 10. Щоб не датися, коли його “заквачують”, учень з 2 повинен швидко здогадатися, що його число є доповненням до 10, оббігти коло, втікаючи від учня з 8, і стати на своє місце. Якщо 8 не “ заквачує” 2, то учень з 8 стає в коло, а той, хто був ведучим, займає його місце, отримуючи від нового ведучого картку з числом 8 , що прикріплює у себе на грудях. Якщо 8 “заквачила” 2 , то учень з числом 2 стає ведучим, віддаючи свою картку наступному..

Віршовані задачі (додаток 2).

На уроках математики діти активно й з величезним задоволенням розв’язують завдання, що подані у віршованій формі, тому що вони вносять у проведення уроку певне пожвавлення, й разом з тим вимагають від дітей особливої концентрації уваги, допомагають розвивати уяву та пам'ять. Їх можна використовувати як підготовчі вправи до розв’язування задач, вивчення складу числа.

Цей вид роботи використовується на всіх уроках у початковій школі, розвиває кінестетичну пам’ять. Діти, в яких розвинутий цей вид пам’яті, не тільки легко уявляють події, а й самі відтворюють їх.

Диференційовані картки для індивідуального самостійного усного обчислення (додаток 3).

Часто використовую роздаткові диференційовані картки, що активізують роботу кожного учня, економлять час, підвищують ефективність процесу оволодіння знаннями, розвивають самостійні обчислювальні навички школяра. Вчитель має змогу проконтролювати кожного учня, перевірити рівень сформованості обчислювальних навичок за певною вивченою темою.

Дані картки до теми «Додавання й віднімання в межах 20»

Цей вид роботи доцільніше використовувати на етапі уроку «Колективний підсумок. Рефлексія навчальної діяльності. »

В якості стимулюючого матеріалу рекомендовано використовувати різноманітні геометричні фігури. Це сприяє розвитку комунікативних якостей. На даному етапі учні з задоволенням працюють у парах та групах, легко й невимушено засвоюють новий матеріал. Відстоюючи свою точку зору, аналізуючи виконану роботу, вони розвивають зв’язне мовлення, увагу, мислення, дрібну моторику, виховують у собі працелюбність.

Математичні диктанти (додаток 4).

Обчислювальні ланцюжки (різновид математичних диктантів)

Для запам'ятовування цифр рекомендують користуватися асоціативним рядом. Ці вправи мнемотехніки найбільш корисні для дітей. Наприклад, цифра «2» схожа за формою на лебедя – ось і асоціативна ланцюжок, що дозволяє укласти в голові правильне написання. Як тільки вдасться запам'ятати сто образів, що описують сто чисел, далі вже вийде вибирати будь-які образи з пам'яті для опису різних чисел, якої б довжини вони ні були.

Для засвоєння таблиці додавання й віднімання, складу чисел, формування обчислювальних навичок у 1- 4 класах широко застосовую математичні диктанти, що є прекрасним засобом зв’язку між учителем та учнем.

Проведення математичного диктанту сприяє не тільки розвитку обчислювальних навичок, пам’яті, оптимізації розумової діяльності, а й підвищенню їх математичної культури, збагаченню математичної мови. На етапі усних обчислень учні записують тільки відповіді, тому результативність слід аналізувати зразу же після проведення обчислення.       

Учитель має змогу проконтролювати кожного учня. Пропоную такі диктанти до теми «Таблиця додавання й віднімання в межах 10».

Цей вид роботи рекомендовано застосовувати на всіх етапах уроку.Особливо він актуальний при вивченні нового матеріалу. Використання психологічної гри на уроці допомагає розбудити в учня інтерес до теми, вчить відповідати на запитання за змістом. Актуальність цього виду розвиває в учнів критичне мислення.

Логічні задачі й завдання (додаток 5).

Цей вид роботи сприяє розвитку мислення учнів . Уміння мислити логічно, виконувати умовиводи без наочної опори, зіставляти судження за визначеними правилами – необхідна умова успішного засвоєння навчального матеріалу. Основна робота для розвитку логічного мислення має бути з задачею, тому що із них закладені великі можливості для розвитку логічного мислення. Нестандартні логічні задачі – відмінний інструмент для такого розвитку. З цими видами роботи я використовую  метод  трансформації . Це метод чіткої взаємодії логіки та уяви. Цей метод є одним із авторських методів засновника школи "Ейдетика" І. Ю. Матюгіна. За допомогою логіки знаходимо потрібні цифри в пропонованому прикладі. Потім за допомогою уяви трансформуємо в потрібний образ. Метод трансформації розвиває просторову уяву.    Доцільно на таких уроках використовувати також метод «Ефект присутності» , це -  створення у свідомості учнів образних картин, пов’язаних із актуалізацією різноманітних рецепторів (зорового, слухового, тактильного тощо), що сприяє легкому запам'ятовуванню складної  інформації.

Математичні лабіринти (додаток 6).

Пропоную дітям для активізації навичок усних обчислень, бо цей вид роботи розвиває в учнів увагу, зорову пам’ять, критичне та логічне мислення.

Необхідно чергувати різні типи завдань. Починати потрібно із легких, враховуючи здібності й темперамент кожного учня, продумуючи варіанти однієї й тієї ж вправи.

У процесі занять потрібно забезпечити диференційований підхід, враховуючи особливості окремих учнів, оскільки запропоновані їм питання та завдання можуть бути спрямовані на виховання уваги, пам’яті на числа, формування обчислювальних навичок, розширення загального світогляду, прищеплення інтересу до розв'язання задач.

Математичні сходинки (додаток 7).

(на швидкість і правильність обчислень, змагання між рядами)

Такі види робіт рекомендовано використовувати на етапі уроку Закріплення, систематизація знань

На дошці намальовані сходи. На кожній із сходинок записано приклад. Усього їх 10 (за кількістю учнів у команді). За сигналом учителя до дошки підходять по одному учню з кожної команди, розв’язують приклад, записують відповідь і сідають на своє місце. Потім наступні, і так по черзі виходять усі учні. Перемагає та команда, учні якої не допустили жодної помилки в обчисленнях і виконала все найшвидше.

Контрольні роботи для перевірки навичок усних обчислень (додаток 8).

Підбираючи вправи для контрольних робіт, я враховую, що підготовчі й перші вправи на закріплення, зазвичай, повинні формулюватися простіше й прямолінійніше. Тут не потрібно йти до особливого розмаїття у формулюваннях і прийомах роботи. Вправи для відпрацювання знань й навичок і особливо застосування їх у різних умовах, - навпаки мають бути одноманітнішими. Формулювання завдань, розраховані на те, щоб легко сприймалися на слух. І тому мають бути чіткими й лаконічними, сформульованими легко й виразно. У складних випадках, коли завдання все ж є важкими для засвоєння на слух, я вважаю, що необхідно вдаватися до записів чи до малюнків на дошці.

Цей вид роботи я використовую на етапі уроку Колективний підсумок. Рефлексія навчальної діяльності.

Нестандартний усний рахунок (додаток 9).

Пропоную різні види нестандартного усного рахунку, на яких я намагалася дослідити, як спрацьовує нестандартна форма роботи в якості засобу виховання та навчання, як впливає гра на дітей різного віку. Використовуючи гру на уроках, я ставлю певну педагогічну мету, намагаючись її досягти. Хороша гра потребує нескладного ігрового обладнання, що ми з дітьми робимо самі на уроках трудового навчання. Для цього використовуємо папір, картон, фанеру,природній матеріал. Таким чином ігри на моїх уроках допомагають учням у більш доступній, цікавій формі опановувати програмовий матеріал, розвивають дрібну моторику,образне мислення , самостійність та впевненість у собі.

Важливо, щоб кожен учень брав участь у колективному ігровому обчисленні.

Такі види робіт рекомендовано використовувати на етапі уроку Закріплення, систематизація знань, відходячи від традиційних методів і прийомів роботи.

2.3.Додатки.

Дидактичні ігри додаток 1.

Вивчаючи тему «Лічба», використовую такі ігри:

«Рахуй без помилок!»

 • Показую цифру на картоні, а діти швидко повинні продовжити рахунок.

 • Кидаю м’яч учню і називаю число, учень швиденько продовжує рахунок до 10 і назад.

«Запуск ракети» (групова гра або індивідуальна)

 • Руки з’єднуємо над головою – це наша умовна ракета. Розпочинаємо рахунок до 10 і назад. Коли дорахували до 1, кажемо: «Один!»- «Пуск!».

«Не помились!»

 • У ряд на дошці виставляю, або на ілюстраціях показую 7 тварин (будь-які). Швидко ставлю запитання:

 • Скільки всього тварин?

 • Хто стоїть першим?

 • Хто стоїть четвертим?....останнім?....третім?

 • Хто стоїть перед…..?

 • Хто стоїть після…?

 • Хто стоїть між…?

 • Хто стоїть ліворуч?... праворуч?

 • Назви сусідів …..

(Це гра на розташування предметів, встановлення порядкового номеру, визначення кількості. Окрім того вона є підготовчою вправою до вивчення теми наступного й попереднього числа).

Тема: Натуральні числа 1 – 10

Гра «Чарівна яблунька»

Малюнок яблуні зі знаками розміщено на дошці. На яблуках, що лежать на столі перед дошкою, написані всі вивчені цифри.

Треба швиденько повісити до знаків яблука, щоб рівність або нерівність була правильною.

Гра охоплює 12–14 дітей, решта швиденько перевіряють правильність виконання завдань.

Гра «Хто найуважніший?»

Показую картку з цифрою, учні мають плеснути в долоні відповідну кількість разів. Потім учитель олівцем стукає по столу, а учні мають порахувати і на цифровому віялі показати цифру.

Гра «Що змінилося?»

(вправа на порядкову лічбу)

Показую таблицю з кількома цифрами в певному порядку. Прошу дітей заплющити очі, змінюю порядок розміщення цифр. Вони мають відгадати, що змінилося.

Гра «Злови мяч»

(можна використовувати, вивчаючи будь-яку тему)

 • На визначення «сусідів» числа…

 • на склад чисел,

 • на обчислення,

 • на порівняння чисел…

Наприклад, учитель називає число «7», а учень має назвати «сусідів» , а потім кидає м`яч товаришу, називаючи інше число.

Найбільше ці й подібні ігри я використовую, вивчаючи склад числа.

Гра «Футбол або «Хокей»

(відповідно на м’ячі чи шайбі записані приклади на додавання)

На дошці прикріплено двоє воріт, над якими написано по одному числу. Ворота мають невеличкі кишеньки.

Умови гри: учні отримують м’яч чи шайбу, на яких написано приклад на додавання. Забиває «гол» той, хто правильно вирахує й сума дорівнюватиме числу над воротами. Свій м’яч чи шайбу учень кладе в кишеньку на воротах, де написане саме це число. А клас перевіряє, чи правильно забиті «голи». Так ще раз повторюємо склад чисел.

Гра «З якої квітки метелики»

Правила гри ті ж, але приклади записані на метеликах.

На дошці намальовані квіти, на яких записано число. Учні мають правильно вибрати метелики й прикріпити їх на квітку так, щоб сума чисел відповідала числу на квітці.

7+1; 6+2; 4+3; 5+3; 5+2; 2+4; 3+3; 2+5; 1+7; 3+5; 4+2; 3+5; 5+2; 4+4; 6+1.

Гра «Засели будиночки»

4

2

1

6

1

4

5

6

1

3

2

4

На дошці розміщені три будиночки. На дахах кожного з них написано певне число. Викликається три учасники. Завдання: хто швидше запише склад числа.

Цю гру можна проводити, як змагання між рядами або як самостійну роботу на картках, на різних етапах уроку як усну лічбу.

Гра «В якій ракеті полетиш»

1+8= 1+6= 2+4=

2+7= 2+5= 3+3=

3+6= 3+4= 4+2=

4+5= 4+3= 5+1=

6+3= 5+2= 2+4=

7+2= 6+1= 1+5=

На дошці розміщено три ракети, до яких прикріплені невеличкі кишені. Кожна ракета має свій символічний «номер». Учні отримують по дві картки з прикладами. За командою вчителя приступають до розв’язання прикладів і відшукують ту ракету, в якій вирушать у політ. А це буде саме та ракета, у якої «номер» буде відповіддю.

Математичні ребуси.

Пі2л , 7я, мі100, 100лиця, 3зуб, ві7, 5`а,

р1а, 40а, ві3на, ві3ла, 3вога

(добуток)

( плюс)

(частка)

Діаграми Вена-Ейлера.

1.Об’єдную учнів у пари, даю завдання.

2.Прошу дітей проаналізувати отриману інформацію і заповнити Діаграму Вена.

3.Для цього діти будують два кола, які ніби частково накладають одне на одне так, що посередині утворюється вільний простір.

4.Учні заповнюють дві частини кола, відведені для протиставлення ідей.

5.У центральному секторі записують спільні риси для обох елементів.

Хвилини цікавої математики

Наприклад:

 1. Дім без вікон та дверей, як зелений сундучок,

у ньому 6 кругленьких діточок.

Називається... ( стручок)

 1. Що це за 7 братів: роками рівні, іменами різні (дні тижня)

Корисно буває запропонувати й задачі – жарти:

 1. Росте 4 берези. На кожній березі по 4 гілки. На кожній гілці по 4 яблука. Скільки всього яблук?

( На березі яблука не ростуть.)

 1. 4 мишки гризли скибку сиру. Підкралась кішка і схопила 1 мишку. Скільки мишок продовжувало гризти сир?

( Ніскільки, всі миші порозбігалися.)

До теми «Математичні дії додавання й віднімання в межах 10»

Гра «Шифрувальники»

На дошці (чи на окремому листку) накреслено таблицю, у верхній частині якої написані літери, а в нижній – числа. Завдання: обчислити приклади й замість отриманих результатів-чисел підставити букви, що їм відповідають.

Наприклад:

М

О

К

І

Д

С

6

4

2

5

3

7

3+4=7(с) 1+2=3(д)

4+1=5(і) 3+2=5(і)

1+1=2(к) 3+3=6(м)

Система цифрообразів

 

1 -  люди,  казкові герої, предмети за формою схожі на 1

2 - птахи,парний одяг:шкарпетки,рукавички...                  

3- тварини,предмети трикутної форми                              

4- меблі,все, що виробляють з дерева                                    

5- їжа,предмети,що нагадують цифру 5                               

6- посуд,електроприлади,комахи                                            

7-предмети,схожі на цифру          7                                         

 8- усе,що має колеса або схоже на цифру 8 за формою       

 9- тварини,які живуть у воді,предмети схожі на 9            

усі круглі за формою предмети                                          

Використовуючи сформовану систему цифроообразів діти з задоволенням вчать і розв’язують приклади на множення і ділення.

"Порядкова система" - це метод,призначений для запам'ятовування інформаційних одиниць разом з їх порядковим номером через використання спеціально дібраної системи образів.

Прийом"Цифро-буквений код" - це прийом перекодування цифр у букви для складання спеціально дібраних слів з метою їх подальшого запам'ятовування.

Перекодування цифр у букви

1       2       3     4       5       6       7     8       9        0  

   гж    дт    кх   чщ     пб    шл    сз   вф    рц     нм   

Зима - 70          весна - 870    ...

"Хижий чиж придбав шпаківню у пави"   - 3,14159265358                                  

                       

Віршовані задачі . Додаток 2

Ох, було ж у нас мороки.

Посварились дві сороки.

На їх шум ще дві примчало.

Скільки разом птахів стало?

Сидів хлопчик біля річки.

Він піймав аж три плотвички.

Котенятко одну вкрало.

Скільки рибок у нього стало?

У клас зайшов Мишко,

А за ним Петько,

А за ним Марина,

Потім ще Ярина,

А за нею Гнат.

Скільки всіх хлоп'ят?

Було в Марини

Сім ягід малини.

Шість ягідок з'їла.

А скільки лишила?

По дорозі зайчик біг

Ніс 5 яблук на пиріг.

Одне впало, покотилось.

Скільки яблук залишилось?

Ось листок і грибок,

Ще листок і грибок.

Скільки є всіх листків?

Скільки всього є грибів?

Півень злетів на тин.

А на тину ще один.

Скільки ж півників усіх?

Порахуй-но швидко їх!

Диференційовані картки для індивідуального самостійного усного обчислення Додаток 3

Дані картки до теми «Додавання й віднімання в межах 20»

Математичні диктанти . Додаток 4

Учитель має змогу проконтролювати кожного учня

Пропоную такі диктанти до теми «Таблиця додавання й віднімання в межах 10»

Варіант 1

 1. Знайди суму чисел 3 і 6.

 2. Збільш 4 на 6.

 3. На скільки 7 менше 10?

 4. Зменш 6 на 2.

 5. Перший доданок 2, другий доданок 6. Знайди суму,

 6. Яке число більше 4 на 5?

 7. Яке число менше 9 на 6?

 8. До 5 додали стільки ж. Знайди суму.

 9. Від 7 відняли стільки ж. Яке число отримали?

 10. Виконай віднімання чисел 6 і 5. Запиши результат.

 11. Виконай додавання чисел 3 і 4. Запиши результат,

 12. Число 8 зменшити на 3. Яке число отримали?

(Відповіді: 9, 10,3,4,8,9,3,10,0,1,7,5)

Варіант 2

 1. Знайди суму чисел 2 і 7.

 2. Збільш 3 на 5.

 3. На скільки 6 менше 9?

 4. Зменши7 на 3.

 5. Перший доданок 1, другий доданок 8. Знайди суму.

 6. Яке число більше, ніж 3, на 4?

 7. Яке число менше 10 на 6?

 8. До 3 додали стільки ж. Знайди суму.

 9. Від 9 відняли стільки ж. Яке число отримали?

 10. Виконай віднімання чисел 7 і 2. Запиши результат.

 11. Виконай додавання чисел 2 і 4. Запиши результат.

 12. Число 10 зменшили на 4. Яке число отримали?

(Відповіді: 9; 8; 3; 4; 9; 7; 4; 6; 0; 5; 6; 6)

Варіант 3

 1. Перший доданок 2, другий такий же. Знайди суму.

 2. Задумане число збільшили на 7 і отримали 8. Яке число задумали?

 3. Перший доданок 3, другий доданок 5. Знайди суму.

 4. Яке число треба збільшити на 4, щоб отримати 7?

 5. Перший доданок 2, другий невідомий. Сума 5. Чому дорівнює другий доданок?

 6. Число 8 зменшили на 8. Яке число отримали?

 7. До якого числа треба додати 7, щоб отримати 10?

 8. Знайди суму чисел 3 і 6.

 9. Запиши число, що передує 8.

 10. Запиши число, наступне за числом 4.

 11. Між якими двома числами при лічбі стоїть число 7?

 12. На скільки 10 більше, ніж 1?

(Відповіді: 4; 1; 8; 3; 3; 0; 3; 9; 7; 5; 6 і 8; 9)

Варіант 1

 1. Запиши, яке число треба збільшити на 9, щоб отримати 13.

 2. Запиши, яке число треба зменшити на 5, щоб отримати 7.

 3. Якщо сума дорівнює 15, а перший доданок 8, то чому дорівнює другий?

 4. Перший доданок 8, другий доданок 6. Знайди суму.

 5. Зменшуване 11, від’ємник 4. Знайди різницю.

 6. Число 14 зменш на 7 .

 7. Число 5 збільш на 6.

 8. Дізнайся, на скільки 17 більше, ніж 4.

 9. Дізнайся, на скільки 8 менше, ніж 12.

 10. До задуманого числа додали 4 і отримали 18. Яке число було задумано?

(Відповіді: 4,12,7,14,7,7,11,13,4,14)

Варіант 2

 1. Запиши число, в якому 5 дес. 1 од., 7 дес. 9 од.

 2. Запиши числа, що на 1 менші ніж:50,27,90,38,81,100

 3. Запиши числа , що на 1 більші, ніж:49,60,56,19,78,99

 4. Запиши число, що знаходиться між 58 і 60.

 5. Запиши число, що наступне після 69.

 6. Запиши число, що передує 40.

 7. На скільки 72 більше, ніж 70?

 8. На скільки 20 менше, ніж 100.

(Відп.: 51,79,49,26,89,37,80,99,50,61,57,20,79,100,59,70,39,2,80)

Обчислювальні ланцюжки (різновид математичних диктантів)

Варіант 1

1 плюс 4…, мінус 2…, плюс 3…, плюс 4…, мінус 8…, мінус 2…, плюс 6…,мінус 3…, плюс 5…, мінус 4…, плюс 6…, мінус 0. Яке число отримали?

(Відповідь:10)

Варіант 2

Перший доданок 7, другий доданок 2, знайти суму...; збільш на 1..., зменшити на 3..., зменшити на 5..., збільш на 6..., збільш на 1..., зменш на 9…, збільш на 4..., збільш на 5..., зменш на 6..., зменш на 1..., зменш на 2. Яке число отримали?

(Відповідь:0)

Варіант З

Число 8 зменш на 6..., збільш на 4..., збільш на 3..., зменш на 5...,збільш на 1..., зменш на 5..., збільш на 4. Яке число отримали?

(Відповідь: 6)

Варіант 4

Перший доданок 1, другий доданок 6, знайди суму...; мінус 5..., плюс 7..., зменш на 6..., збільш на 5..., збільш на 1..., мінус 4..., плюс 3...., зменш на 7..., збільш на 3..., збільш на 4..., плюс 2. Яке число отримали?

(Відповідь:10)

Логічні задачі й завдання. Додаток 5

1. У жука три пари ніг, а в павука – 4. На скільки ніг у жука менше, ніж у

павука?

2. Диня є важчою, ніж кавун, на 2 кг. Скільки важить кавун, якщо диня важить 7 кг?

3. У брата та сестри цукерок було порівно. Брат дав сестрі три цукерки. На

скільки цукерок стало більше в сестри?

4. В Оленки було 5 горіхів, її брат теж мав кілька горіхів. Оленка дала братові 1

горіх, і в них стало порівно. Скільки горіхів було в брата спочатку?

5. У Тетянчиних каченят 6 лапок. Скільки каченят у Тетянки?

6. Скільки чобітків Зоя купила, щоб кішка ніжок не замочила?

7. На двох підвіконнях стояли 7 горщиків із квітами. З одного підвіконня на інше

переставили 2 горщики із квітами. Скільки їх тепер на двох підвіконнях?

8. У пісочнику гралися 10 дітей. В обід пішли додому 6 дітей. Скільки дітей гралося

до обіду?

9. У Сашка було на 4 листівки більше, ніж у Миколки. Сашко подарував 1 листівку сестричці, а Миколка отримав у подарунок 3 листівки. У кого тепер листівок

більше та на скільки?

10. У кожного брата в родині – по братові та сестрі. Скільки всього

дітей у родині?

11. У кошику сидять 6 кошенят. Скільки у них вушок?

12. У двох акваріумах плаває 9 рибок. З одного акваріума пересадили в інший 4 рибки.

Скільки тепер рибок у двох акваріумах?

13. Мишко знайшов у лісі 10 грибів. З них 4 виявилися неїстівними. Скільки

грибів треба викинути?

14. У Ганнусі на 3 цукерки більше, ніж у Даринки. Ганнуся з`їла 2 цукерки, а

Даринці мама дала ще 5 цукерок. У кого тепер цукерок більше та на скільки?

15. У коробці – 9 тістечок. Скільки тістечок необхідно взяти з коробки, щоб у ній

залишилося 6?

Більш ускладнені завдання для учнів 2-3 класів.

 1. На дошці- таблиця з малюнками павука, хруща, хом’яка і горобця.

Завдання: порахувати, скільки ніг у кожної тварини і дати відповіді на запитання:

 • скільки ніг у 8 горобців? У 2 павуків?

 • скільки разом ніг у 5 горобців і хруща?

 • на скільки більше ніг у 7 горобців, ніж у хом’яка?

 • у скількох горобців разом стільки ж ніг, як у павука? У скількох хом’яків?

 • скільки разом ніг у 6 поросят і 7 каченят?

Прості математичні задачі

1. Учитель роздала 8 дітям по 2 цукерки. Скільки цукерок отримали діти?

2. Учитель розділила 8 цукерок між дітьми, давши кожному по 2 цукерки.

Скільком дітям було роздано цукерки?

3. Учитель розділила 8 цукерок порівну між 2 дітьми. Скільки цукерок отримала кожна дитина?

4. У вагоні було 97 пасажирів. На першій зупинці зійшло 56, а зайшло 23 пасажири. На другій зупинці зійшло 12, а зайшло 37 пасажирів. Скільки пасажирів стало у вагоні?

5. Периметр прямокутника - 20 см. Довжина сторін виражена в сантиметрах. Які сторони у цього прямокутника?

Математичні вирази.

1.Порахуйте від 135 до 147; від 152 до 161. У зворотному порядку від 900 до 888; від 790 до 775. Скільки у числах 293,609,850 сотень,десятків, одиниць?

Яке число утвориться, якщо до 199 додати 1; до 100 додати 10; до 100 додати 100; до 300 додати 3; до 500 додати 50?

Кругові приклади

 1. 780-640; 140-80; 60+20; 80+110; 190-150; 40+530; 570-500; 70+710.

Знайти приклади з відповіддю 880

 1. 480+470; 610+170; 560+320;

140+720; 710+160; 450+240.

Знайди серед записаних на дошці прикладів ті, що розв'язані неправильно

 1. 740-40=340

690-(240-110)=660

850-700=250

450-200+20=230

Знайди помилку

 1. (200+400):2=300

70:5-10=4
(900-500):4:5=2

26+5-13=85

120-5:4=15

80:4:2=20

Математичні лабіринти . Додаток 6

 1. Допоможи Тарзанчику знайти шлях додому( слід пройти по лабіринту так, щоб, потрапивши до центру, в нього було число 25).

 1. Допоможи білочці забрати грибочок.

Математичні сходинки. Додаток 7

7-2

2+7

8-3

2+8

9-4

2+5

10-3

2+4

10-4

2+6

7-4

3+0

8-6

3+7

9-5

3+3

9-3

3+4

8-2

3+2

Додаток 8. Контрольні роботи для перевірки навичок усних обчислень.

Контрольна робота № 1

1.Запишіть число, що складається з 6 одиниць ІІ розряду і 6 одиниць І розряду.

2.Від суми чисел 68 і 20 відняти 35.

3. Вставте пропущений знак дії 48…16=64.

4. 87-53…14+68.

5. 15 менше від задуманого числа на 10 одиниць. Яке число задумали?

6. Бочка з оселедцями важить 43 кг. Порожня 9 кг. Скільки кілограмів важать оселедці в цій бочці?

7. На дорогу від дому до школи Сашко витрачає 35 хв, а Льоня – на 12хв менше. Скільки хвилин витрачає на дорогу Льоня?

8.Визначте на око і запишіть, чому дорівнює довжина класної кімнати.

Контрольна робота № 2

1. Запишіть двоцифрове число більше за 80, але менше від 98.

2. Запишіть парне двоцифрове число.

3. Збільшити 69 на 7.

4. Від 60 відніміть 15.

5. Помножте 8 на 4.

6. 20 поділіть на 5.

7. 82 зменшити на 18.

8. 7 збільшити у 10 разів.

9. Сергійко важить 27 кг а батько - 82кг. На скільки кілограмів батько важчий за Сергійка?

10. Купили 5 пакетів картоплі, по 3 кг у кожному. Скільки кілограмів картоплі купили?

Контрольна робота № 3

1. При множенні яких двох чисел можна дістати 60?

2. Скільки трійок у числі 30?

3. Додайте до 100 число 31.

4. На скільки 28 менше від 54?

5. Скільки можна буде дістати монет по 5 копійок, якщо розміняти 25 копійок?

6. Мама була у відрядженні 21 день. Скільки тижнів мама була у відрядженні?

7. У дитячий садок привезли 2 бідони молока, по 20л у кожному і 1 бідон на 30л. Скільки всього літрів молока привезли в дитячий садок?

8. 2 мішки жита важать 100кг. Скільки важить мішок вівса, якщо він на 10кг легший від мішка з житом?

Контрольна робота № 4

1.Запишіть сусідів числа 99.

2.На скільки найбільше двоцифрове число більше за найменше двоцифрове?

3.Запишіть усі непарні числа, що лежать у ряді чисел між 18 і 25.

4.Скільки хвилин в 1/5 години?

5.Скільки годин мають дві доби?

6.Хлопчик проспав третю частину доби. Скільки годин він спав?

7.У 5 ящиках - 30кг сушених фруктів. Скільки сушених фруктів у 8 таких ящиках?

8.В автобусі їхало 45 пасажирів. На зупинці третя частина їх вийшла, але

ввійшло 7 осіб. Скільки пасажирів тепер стало в автобусі?

Додаток 9 Нестандартний усний рахунок.

Гра «День і ніч». Учитель говорить: «Ніч» - Учні кладуть голови на парти. У цей час учитель називає приклад із таблиці множення й ділення, тоді командує: «День». Учні підводять голови, піднімають руки, один називає відповідь. Потім усе повторюється.

Гра «Рух - спокій». За командою вчителя: «Рух», учні, сидячи за партами, змінюють положення рук, голови,тулуба,поки вчитель не скаже: «Спокій». Діти завмирають у тих позах, що їх застала команда. Вчитель зачитує приклад на множення або ділення. Йдучи поміж рядами, він торкається одного з учнів, який дає відповідь. Учитель одразу говорить «Рух», і все починається спочатку. Приклади вчитель називає не за порядком.

Гра «Хто швидше впише число?». На дошці зображено малюнок. Учні мовчки обчислюють «ланцюжок». Хто перший виконає, виходить до дошки і вписує відповідь в останній кружочок.

Гра «Мовчанка» за схемами

Гра з м’ячем « Одне число стале». Вчитель ходить між партами з м’ячем. Учень усно віднімає і повертає м’яч учителю, називаючи відповідь: 140. Далі учитель називає наступне зменшуване 990 і кидає м’яч наступному учневі, який повертає м’яч з відповіддю: 780. Продовжуючи гру, вчитель називає різні зменшувані.

Гра «Естафета». Вчитель готує для кожного ряду аркуші з прикладами, їх стільки, скільки учнів у ряду. Потрібно подбати, щоб у всіх рядах була однакова кількість учнів. За сигналом учителя перший учень ряду записує відповідь одного з прикладів і передає аркуш наступному учневі. Виграє той ряд, який швидше й правильно розв’яже всі приклади.

Висновок

Мною проведене практичне дослідження, та на мою думку доведена ефективність мнемотехнічних прийомів, які несправедливо забуті на сучасному етапі викладання математики в початковій школі.

Таким чином, упровадження технологій мнемотехніки в сучасну освіту є актуальним, тому що:

 • методики мнемотехніки належать до здоров’язбережувальних технологій;

 • вони сприяють поліпшенню ефективності засвоєння нової інформації;

 • розвивають комунікативні та пізнавальні здібності особистості;

 • розвивають творче, логічне й образне мислення;

Прийоми і методи мнемотехніки відіграють важливу роль роль у прищеплюванні й підвищенні в дітей пізнавального інтересу до уроків математики, як однієї з найважливіших мотивів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку логічного мислення та розвитку особистісних якостей дитини. На мою думку, викликаючи інтерес і прищеплюючи любов до математики з допомогою різних видів і прийомів мнемотехніки, я допомагаю учням активно працювати з навчальним матеріалом, пробуджую в них прагнення вдосконалювати способи обчислень і вирішення завдань, менш раціональні заміняти досконалішими. І це, - безперечно найважливіша умова свідомого засвоєння матеріалу.

Щоб постійно вдосконалювати і розвивати пам’ять, на мою думку необхідно встановити правильне співвідношення при застосуванні різних прийомів обчислень: вираховувати письмово тільки тоді, коли усно обраховувати важко.

Вправи з мнемотехніки мають пронизувати весь урок. Їх можна з'єднувати з перевіркою домашніх завдань, із закріпленням вивченого матеріалу, пропонувати під час опитування, а особливо при поданні нової теми. Раджу спеціально відводити 5-7 хвилин на уроці для мнемотехнічних ігор.

Застосування мнемотехніки дозволяє безпомилково запам’ятовувати будь-яку точну інформацію, яка вважається важкою для запам’ятовування, а також сприяє  підготовці учня до діяльності умовах сучасного інформаційного суспільства.

Джерела інформації

1. Андрєєв О.А. Тренуємо свою пам′ять. / О.А.Андрєєв// -М.: -2001р., Університетське.

2. Зіганов М. Мнемотехніка. /М.Зіганов, В. Козаченко // - 2000, Освіта.

3. Лапп Д. Мистецтво пам′ятати і забувати. / Д. Лапп.// - Сакнт- Петербург. -2003, - Пітер

4. Матюгін І.Ю. Школа ейдетики. Зорова, тактильна нюхова пам′ять. / І.Ю. Матюгін.// -М.: - 1994. – Ейдос.

5. Меженко Ю.С. Быстрое и эффективное развитие памяти, внимания и умственных способностей. / Ю.С. Меженко.// – Донецк: ООО ПКФ «БАО». – 2005. – 224с.

6. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. / В.О. Сухомлинський// – К.: Рад. Шк. – 1988. -304с.

7. Чепурний Г.А. Серія "Як навчитися легко вчитися". Книга 1. Асоціативний зв′язок, цифри та творче мислення. /Г.А.Чепуний, Ю.В. Палійчук Ю.В.// [Навчально-методичний посібник]. –Вінниця: ВМГО «Розвиток»., -2006. -80с. 8. Чепурний Г.А. Серія "Як навчитися легко вчитися". Книга 2. Як вивчити вірші, тексти, табличку множення. / Г.А.Чепурний, Ю.В. Палійчук Ю.В., С.В. Ковальов // [Навчально-методичний посібник].– Вінниця: ВМГО «Розвиток»., -2006. -80с.

9. Г. А. Чепурний. - Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти: навчально-методичний посібник /– Тернопіль: Мандрівець, (2013, 2014) 2015.

10. Максимова Л.В. Математика. Дидактичні матеріали. 1-3 класи.-Харків:Ранок,2002.

32

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.