Рекомендації по використанню ППЗ "Музичне мистецтво" (7 клас)

Опис документу:
Стаття містить Методичні Рекомендації по використанню Педагогічно програмного засобу “Музичне мистецтво, 7 клас” версія 2.0 при проведенні урокута при самостійній роботі учнів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПП “Контур плюс”

Педагогічний програмний засіб

Музичне мистецтво, 7 клас”

версія 2.0

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по використанню ППЗ при проведенні уроку

та при самостійній роботі учнів

2007

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 3

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 7 КЛАС» при проведенні уроку музичного мистетцва 5

1.1 Загальні зауваження 5

1.2 Структура мультимедійного уроку музичного мистецтва 5

1.3 Підготовка до проведення уроку музичного мистецтва з використанням ППЗ 7

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 8

2.1 Комбінований урок 8

2.2 Урок-узагальнення (урок контролю знань) 10

2.3 Урок-узагальнення (урок-концерт) 12

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ «Музичне мистецтво, 7 клас» 15

ДОДАТОК 16

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ППЗ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 7 КЛАС» 16


ПЕРЕДМОВА

Активний розвиток та впровадження інформаційних технологій у різні сфери життя, в тому числі в освіту, одним з основних завдань ставлять перед школою формування інформаційної культури сучасних школярів. Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо.

Мультимедійні засоби навчання, на думку Л.М. Масол, відкривають нові технологічні можливості для педагогіки мистецтва, унікальні можливості поліхудожнього виховання школярів, мають переваги порівняно з традиційним навчанням.

Створення педагогічного програмного засобу “Музичне мистецтво, 7 клас” виправдано тим, що саме при вивченні музичного мистецтва необхідно синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності, образності форми викладу навчального матеріалу, можливістю вибору вчителем та учнями темпу діяльності, об’єму матеріалу, що вивчається.

Педагогічний програмний засіб “Музичне мистецтво, 7 клас” розроблений відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Музичне мистецтво” (5-8 класи) (укл. Б.М.Фільц, І.М.Бєлова, Г.Б.Букрєєва, М.С.Демчишин, Л.М.Масол, О.В.Мільченко, О.М.Павленко).

Програмний засіб орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Увесь курс складається з певної кількості уроків, що відповідає навчальній програмі. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке тощо.

Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю. Інформацію про результати роботи учнів учитель може переглядати на головному комп’ютері у зведеному вигляді та по кожному учневі окремо.

Крім того, програмний засіб містить довідникову інформацію: довідку по роботі з ППЗ, словник термінів і понять, іменний покажчик, додаток-схему «Характеристики музики».

Використання ППЗ “Музичне мистецтво, 7 клас” дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

 • підтримка групових та індивідуальних форм навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;

 • створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання;

 • підвищення пізнавального інтересу учнів;

 • забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмету;

 • структуризація змісту навчання та активізації опорних знань.

До складу програмно-методичного комплексу включено:

 • 35 уроків музичного мистецтва для 7 класу;

 • тематичне планування для роботи за програмою 7 класу;

 • глосарій;

 • іменний покажчик;

 • схема «Характеристики музики».

ППЗ “Музичне мистецтво, 7 клас” може бути використаний учителем:

 • для підготовки та проведення уроку;

 • для проведення тестового контролю знань;

 • для створення власних уроків і редагування існуючих;

 • для проведення індивідуальних і факультативних занять.

ППЗ „Музичне мистецтво, 6 клас” може бути використаний учнем:

 • для самостійного вивчення матеріалу;

 • для підготовки до уроку, закріплення набутих знань.

Запропонований комплекс розширить інформаційний, наочний, методичний арсенал учителя музичного мистецтва незалежно від рівня професійної кваліфікації та досвіду.

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 7 КЛАС» при проведенні уроку музичного мистетцва

1.1 Загальні зауваження

Урок музичного мистецтва в загальноосвітньому навчальному закладі спрямований на пізнання навколишнього світу засобами музичного мистецтва та розуміння учнями зв’язків музики з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.

Одними з основних його завдань є формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його інтонаційно-образної мови, засвоєння основних музичних понять і термінології; формування здатності використовувати набуті музичні знання та вміння; формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори; розвиток загальних і музичних здібностей, творчого потенціалу особистості; збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості; виховання музичних інтересів, смаків і потреб.

Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки музичного мистецтва із застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових пояснень, звукового супроводу, зразкового виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке, тестових запитань тощо, які використовує педагог при проведенні заняття з використанням ППЗ.

Урок складається з певної кількості кроків – структурних елементів, що містять сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, об’єднаних за певною ознакою (наприклад, демонстрація, розучування пісні чи виконання її з супроводом, слухання музичного твору, його аналіз, розповідь про композитора тощо).

Для підготовки та проведення уроку музичного мистецтва із застосуванням ППЗ «Музичне мистецтво, 7 клас» учителеві слід знати структуру пропонованого уроку, зміст кожного етапу.

1.2 Структура мультимедійного уроку музичного мистецтва

Мультимедійний урок музичного мистецтва складається з логічно-обґрунтованих частин, які мають таку послідовність:

 • Тема уроку;

 • Вступ (вступна бесіда);

 • Демонстрація пісні;

 • Розучування пісні;

 • Караоке;

 • Розповідь про композитора;

 • Розповідь про музичний твір;

 • Слухання музики;

 • Аналіз прослуханого твору;

 • Тестові завдання;

 • Підсумки уроку.

Послідовність частин (кроків) може змінюватися: блок слухання музики стояти в першій частині уроку, а блок розучування пісні – в другій. Незмінними за розміщенням кроками є: тема уроку, вступ (вступна бесіда), тестові завдання, підсумки уроку.

Знання змісту (інформаційно-ілюстративного наповнення) кожного структурного елементу допоможе учителю в підготовці до уроку, написанні власного плану-конспекту.

Тема уроку

На екрані з’являється запис теми уроку. Учитель разом із дітьми читає запис.

Вступ (вступна бесіда)

На екрані з’являються головні герої, які розповідають про музичне мистецтво. Вони вітаються з учнями, ведуть діалог за темою уроку.

Учитель (за бажанням) може продовжити з учнями цей діалог.

Демонстрація пісні

Звучить зразковий варіант виконання пісні (з супроводом чи a capella) перед її розучуванням.

Розучування пісні

На екрані – нотний текст і слова пісні. Учні можуть слідкувати за нотним записом пісні, звертаючи увагу на «графіку» мелодії (рух мелодії вгору, вниз, на місці, стрибками).

Зображення нотного тексту пісні введене до структури мультимедійного уроку перш за все для педагога – він може не звертатися до друкованого посібника. Вивчення нотної грамоти та спів із нот не передбачені державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Таким чином учитель застосовує різні методики розучування пісні – на слух, із графічного запису.

Караоке

Звучить супровід до пісні, на екрані – текст у режимі караоке.

У такому режимі вчитель опрацьовує зміст кожного куплету, виконавський розвиток вокального твору. Учні готуються до «концертного» виконання пісні.

Розповідь про музику

Головні герої в діалогічній формі розповідають про музичне мистецтво: обговорюють твір для слухання, пригадують історію його створення, розповідають про композитора, дають визначення окремих музично-теоретичних понять і термінів.

Звуковий ряд ілюструється світлинами, портретами, слайд-шоу, творами живопису, відеофрагментами тощо.

Педагог може продовжити з учнями діалог про музику, повторити теоретичні визначення, поглибити музично-естетичні знання.

Кроки цього типу передбачають питання та завдання учням для активізації уваги під час сприймання музичного твору.

Слухання музики

Прослуховування музичного твору. На моніторі – прізвище та ім’я автора і назва твору. Заставка таких кроків переважно «нейтральна», що зумовлено акцентом на слухові перцептивні дії (ілюстрації лише відволікають учнів від сприйняття самої музики).

Аналіз прослуханого твору

Учні відповідають на поставлені питання (завдання) самостійно, іноді – за допомогою підказок на моніторі (слів-характеристик музики при включенні функції F12). Головні герої також можуть давати відповідь і продовжувати аналіз твору – його засобів виразності, форми, особливостей втілення певного образу тощо.

Педагог може доповнити аналіз прослуханого твору власними питаннями, завданнями.

Тестові завдання

Питання для перевірки знань матеріалу уроку з варіантами відповідей.

Підсумки уроку

Діалог головних героїв, який підсумовує вивчений матеріал відповідно до теми уроку. Учитель, за бажанням, може продовжити з учнями цей діалог.

1.3 Підготовка до проведення уроку музичного мистецтва з використанням ППЗ

Для підготовки до уроку музичного мистецтва з використанням ППЗ «Музичне мистецтво, 7 клас» учитель може скористатись цими методичними рекомендаціями, а також тематичним плануванням уроків (див. додаток)

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

До складу педагогічного програмного засобу “Музичне мистецтво, 7 клас” увійшли декілька типів уроків: комбінований (урок засвоєння нових знань), урок-узагальнення (урок контролю знань, урок-концерт).

Кожен із типів уроків має свої особливості.

2.1 Комбінований урок

Комбінований урок є уроком, на якому вивчають новий матеріал, повторюють і засвоюють вивчене, застосовують отримані знання та вміння в різних формах музичної діяльності (виконання, сприймання музики, засвоєння теоретичних понять і термінів) та пізнавальної діяльності(сприймання, усвідомлення, аналіз навчальної інформації та перевірка її засвоєння). Такими є більшість уроків.

Приклад комбінованого уроку

Урок № 12. ПІДНЕСЕНІ ОБРАЗИ

Вступ

Життя кожного справжнього музиканта починається з Баха, адже любити музику, не люблячи Баха, неможливо. Якщо з висоти двох століть ми дивимося на музику Баха, вона видається нам грандіозним фундаментом, на якому базується сучасна музична творчість. І композитори класичної доби, і композитори-романтики вважали Баха своїм учителем.

Сьогодні ми поговоримо про образи музики Йоганна Себастіана Баха, а також про особливості його музичного стилю. Він увійшов у світове мистецтво як майстер поліфонії – незвичайного стилю написання багатоголосної музики, де всі голоси рівноправні.

Відомості про фугу

Великий майстер поліфонічної музики Йоганн Бах напрочуд образно пояснював поліфонію: “Кожен голос у творі – це особистість, а багатоголосий твір – бесіда цих особистостей, і слід взяти за правило, щоб кожна з особистостей говорила гарно й своєчасно, а якщо не має що сказати, то краще б мовчала й чекала, доки не дійде до неї черга”.

Спробуймо й ми порозмовляти фугою!

Розмовляти у формі фуги – означає говорити гарно та своєчасно. Але обов’язкова умова фуги – розмова на одну тему. За правилами будови фуги початок звучить у виконанні одного голосу (співбесідника), потім по черзі приєднуються інші.

Коли хтось зі співрозмовників проголосив тему, то має дати висловитися наступному, а сам лише підтримує розмову. Таким чином звучить протискладення. Тема, прозвучавши у всіх голосах, починає розроблятися – з’являтися з видозмінами у співрозмовників.

Закінчення (кода) – це спільне твердження (заключний акорд).

Пропонована тема: „Піднесені образи дарує Бах!”.

Цю тему в протискладенні можна підтримати повтором окремих слів: „дарує Бах” чи „образи дарує”; можна додати нові, але за темою: „величний Бах”, „зворушливі”, „благородні”.

Фуга виглядатиме так. Перший виконавець розпочне: „Піднесені образи дарує Бах!”. Другий вступить із темою, а перший виконавець підтримає її „протискладенням”. Далі до кінця виконавці звучатимуть (тобто говоритимуть) разом.

Під час виконання з’являються частини схеми

Фуга – це найскладніша форма поліфонічної музики, в основі побудови якої лежить послідовне проведення однієї теми в різних голосах.

Послухайте Органну фугу ля мінор і визначте, про що розмовляють голоси в музиці Баха, скільки цих голосів.

Слухання. Й. Бах. Органна фуга ля мінор

Аналіз прослуханого твору

Тема для розмови у голосів фуги ля мінор справді філософська: є в ній і спокій вічності, і безкінечність, і велич мудрості! Тому й висловитися захотіли не два, а чотири співрозмовники. Ця фуга – чотириголосна. Починає розмову верхній голос, а потім по черзі вступають усі інші. Останнім вступає найнижчий.

Правду кажуть про образи музики Баха: “Будь-яка бахівська тема – байдуже, чи виражає вона радість чи скорботу – звучить піднесено!”

Розповідь про Й. Баха

Йоганн Себастіан Бах є уособленням музичного генія німецького народу. Він не лише увібрав у себе все найкраще в німецькій музиці, але й синтезував музичні явища своєї епохи, створив шедеври мистецтва величезної цінності. Баха порівнюють із лабораторією, в якій перековувались творчі навички, стилі, тенденції та пошуки музики.

Бах належав до родини Бахів із Тюрінгії. За два століття вона дала світові таку кількість органістів, скрипалів, флейтистів, трубачів, капельмейстерів і композиторів, що ім’я Бах стало синонімом до слова „музикант”.

Перші уроки сімейного ремесла хлопчикові дав батько. Після його смерті десятилітнього Йоганна віддали на виховання старшому братові. Під його керівництвом майбутній великий композитор оволодів грою на скрипці та клавесині, але улюбленим його інструментом став орган.

Бах досягнув чималих успіхів у композиції та грі на органі, однак постійно прагнув досконалості. Він пішки пройшов 350 кілометрів, щоб повчитися у видатного на той час Дитріха Букстехуде.

Знаменита подорож юнака увійшла в історію його життя як одне зі свідчень великої любові до Музики. Заради цієї любові він у дитинстві, не шкодуючи очей, ночами переписував клавесинові п'єси німецьких майстрів, які не дозволяв йому вивчати суворий брат.

Заради цієї любові він прагнув не втратити жодної нагоди познайомитися з мистецтвом своїх сучасників.

Величезна творча спадщина Баха налічує понад тисячу творів різних жанрів: вокально-драматичних (кантати), інструментальних (концерти, сонати, сюїти тощо) та органних.

Кожне покоління знаходить у музиці Баха щось своє, вчиться розуміти її глибше.

Розучування пісні “Степом, степом”

Багато українських композиторів теж захоплювались музикою Баха. Напевне, і Анатолій Пашкевич не був винятком. Пропонуємо вам розучити і виконати його пісню „Степом, степом”.

Не забувайте, що особливої уваги потребує робота над ритмом, дикцією, дотриманням пауз, а також глибоке проникнення у зміст (образ) пісні.

Ноти та текст усієї пісні

Караоке. Пісня “Степом, степом”

Сл. М. Негоди,

муз. А. Пашкевича

Тестове завдання 1

Вид багатоголосної музики, в якому одночасно звучать декілька самостійних рівноцінних мелодій

Симфонія

Поліфонія

Гомофонія

Рапсодія

Тестове завдання 2

Образи, втілені в музиці Баха

Величні образи

Героїчні образи

Ліричні образи

Піднесені образи

Тестове завдання 3

Позначте правильне твердження

Фуга – це найдосконаліша форма поліфонічної музики, в основі побудови якої лежить послідовне проведення однієї теми в різних голосах

Фуга – це форма поліфонічної музики, в основі побудови якої лежить конфлікт

Фуга – це форма поліфонічної музики, в основі побудови якої лежить повторність

Підсумки уроку

Незважаючи на те, що музика Баха створена близько трьохсот років тому, вона й зараз має вражаючий духовний вплив. Це відбувається тому, що музичний геній Баха пробуджує та возвеличує душу кожної людини.

2.2 Урок-узагальнення (урок контролю знань)

Урок-узагальнення є уроком, що підсумовує, узагальнює семестрову тему і здійснює перевірку засвоєних знань. Він містить декілька складових: тестові завдання, питання музичної вікторини. Такий тип уроку може бути використаний учителем для тематичного оцінювання, адже перераховані форми роботи на уроці дозволяють бачити результати загальноосвітньої підготовки учня.

У педагогічному програмному засобі “Музичне мистецтво, 7 клас” на уроках контролю знань передбачені ігрові форми роботи (повторення художніх образів музичних творів в грі „Палітра музичних образів”, урок № 16).

Приклад уроку контролю знань

Урок № 16. ПАЛІТРА МУЗИЧНИХ ОБРАЗІВ (УЗАГАЛЬНЕННЯ)

Вступ

Кожен музичний твір утілює певне явище оточуючої дійсності та якийсь образ. Дійсність породжувала не лише образи, а й стилі. Крім того, стилі бувають епохальними – відповідають рисам історичної епохи, а також композиторськими – відповідають рисам творчої особистості.

Пригадаймо і уявімо палітру музичних образів. Допоможе нам у цьому музична вікторина.

Спочатку прослухайте музичний твір, а потім визначте його автора, назву та образ.

Вікторина «Палітра музичних образів». Завдання 1

Визначте автора, назву та образ твору

М.Лисенко. Пісня Наталки з опери “Наталка Полтавка”

Вікторина «Палітра музичних образів». Завдання 2

Визначте автора, назву та образ твору

Л. ван Бетховен. Увертюра „Егмонт”.

Вікторина «Палітра музичних образів». Завдання 3

Визначте автора, назву та образ твору

К. Сен-Санс. «Лебідь»

Вікторина «Палітра музичних образів». Завдання 4

Визначте автора, назву та образ твору

Ф.Ліст. Угорська рапсодія №2.

Вікторина «Палітра музичних образів». Завдання 5

Визначте автора, назву та образ твору

Д. Шостакович. Епізод нашестя з Ленінградської симфонії

Вікторина «Палітра музичних образів». Завдання 6

Визначте автора, назву та образ твору

Й. Бах. Органна фуга ля мінор

Тестове завдання 1

Вид багатоголосної музики, в якому одночасно звучать декілька самостійних рівноцінних мелодій

Симфонія

Поліфонія

Гомофонія

Рапсодія

Тестове завдання 2

Стиль музичного мистецтва ХVІІ-ХVІІІ століть, в якому втілювали монументальні та величні образи

Бароко

Класицизм

Романтизм

Модернізм

Тестове завдання 3

Вид багатоголосної музики, в якому один із голосів є головним, а інші лише акомпанують йому

Симфонія

Поліфонія

Гомофонія

Рапсодія

Тестове завдання 4

Стиль музичного мистецтва ХІХ ст., який характеризується інтересом до внутрішнього світу людини, любовної лірики

Класицизм

Імпресіонізм

Романтизм

Бароко

Тестове завдання 3

Стиль розважальної музики, що з’явився у Великобританії та США на межі 50-60-х років, і має свої виражальні особливості: використання блюзових мелодичних зворотів, перебільшене значення метро-ритму, застосування тембрів електричних музичних інструментів, підсилювачів звуку; експресивна манера виконання.

Рок

Джаз

Симфоджаз

Реп

Тестове завдання 4

Позначте правильне твердження

Рапсодія – вокальний чи інструментальний твір вільної побудови, що складається з кількох різнохарактерних, контрастних епізодів, основаних на народних темах

Рапсодія – вокальний твір вільної побудови, що складається з кількох різнохарактерних, контрастних епізодів

Рапсодія – інструментальний твір чіткої побудови, що складається з двох різнохарактерних, контрастних епізодів, основаних на народних темах

Підсумки уроку

Сьогодні ми пригадали все, що вивчали в цьому семестрі; дізналися, хто краще запам’ятав усе вивчене на уроках, а хто трішки гірше.

2.3 Урок-узагальнення (урок-концерт)

Урок-узагальнення у формі уроку-концерту проводять в кінці року. Це художньо-виконавський звіт учнів про вивчені вокально-хорові твори. Але одночасно такий урок підсумовує, узагальнює семестрові теми, тему навчального року.

Приклад уроку-концерту

Урок № 35. КОМПОЗИЦІЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ (УРОК-КОНЦЕРТ)

Вступ. Композиція музичного твору

Сьогодні ми підсумуємо вивчене протягом навчального року. Пригадаємо пісні, що вивчали, найбільше сподобалися.

Музичні образи, вплітаючись в музичну драматургію, тобто в розвиток, дію, утворюють різноманітні композиції, форми. Створимо з вивчених пісень незвичайну композицію – форму симфонії.

Розпочнемо наш урок-симфонію зі вступу. Він одразу нагадає нам образ нашого другого дому – школи. Цей дім можна уявити кораблем, під вітрилами якого ми мандруємо країною знань і добра.

Караоке. Пісня “Шкільний корабель”

Відомості про І частину уроку-симфонії

Які образи будуть головними в першій частині нашої симфонії? Присвятимо першу частину образам батьківщини. Виразимо любов до рідної України через пісню „Україна” і переймемося духом її героїчного минулого.

Караоке. Пісня «Україна»

Караоке. Пісня “Гей ви, козаченьки”

Відомості про ІІ частину уроку-симфонії

Оскільки в класичних симфоніях друга частина повільна, розповідного характеру, пропонуємо згадати образ матері, що чекає на сина-солдата. У піснях „Степом, степом” та „Балада про мальви” цей образ має стримано-трагічний характер. І ми відчуваємо усю гіркоту материнського горя через стриману, повільну мелодію пісні „Степом. степом” та драматично-схвильовану мелодію пісні „Балада про мальви”.

Караоке. Пісня „Степом, степом”

Караоке. Пісня „Балада про мальви”

Відомості про ІІІ частину уроку-симфонії

Веселими, жартівливими бувають треті части симфоній – скерцо (жарт). Але третя частина може бути і танцювального характеру. Ми вивчали пісні танцювального характеру – “На долині туман” та „Водограй”.

Караоке. Пісня “На долині туман”

Караоке. Пісня “Водограй”

Відомості про фінал уроку-симфонії

Яким же буде фінал нашої симфонії? Піднесеним, життєстверджуючим!

Образи яких пісень слід для цього пригадати? Образ віри пісні „Най буде” і образ надії пісні „Хай живе надія”.

Караоке. Пісня “Най буде”

Караоке. Пісня„Хай живе надія”

Відомості про коду симфонії

Кода буде не музично-виконавська, а теоретична – у формі тестування.

Тестове завдання 1

Структура (будова) музичного твору, співвідношення його частин

Композиція

Поліфонія

Гомофонія

Тестове завдання 2

Великий чотиричастинний цикл для симфонічного оркестру

Симфонія

Соната

Увертюра

Симфонічна поема

Тестове завдання 3

Закінчіть речення. Музичними образами є …

Емоційно-чуттєві відображення життєвих образів

Відображення духовного світу людини, її почуттів та емоцій

Відображення різноманітних проявів життя в художній формі

Тестове завдання 4

Принципами розвитку, поєднання та взаємодії образів

Подібність

Контраст

Конфлікт

Колір

Лінія

Тестове завдання 5

Форма музики, образи якої не тільки протиставляються, а й активно взаємодіють, утворюючи частини: експозиція, розробка і реприза

Сонатна форма

Форма рондо

Форма варіацій

Тричастинна репризна форма

Тестове завдання 6

Утілення в музиці розвитку та взаємодії образів, розгортання образної дії, яке визначає форму, композицію і засоби музичної виразності

Музична драматургія

Музична сцена

Музична розповідь

Підсумки уроку

Ось і кінець ще одного навчального року. Ми познайомилися з новими музичними образами, проаналізувати, якими засобами вони втілювались і яка при цьому була композиція, форма твору.

Заради чого композитори створюють твори? Для чого ми їх вивчаємо? Для того, щоб пізнавати іншу людину і пізнавати себе; пізнавати світ і пізнавати себе в цьому світі…

Ось який вийшов останній акорд: пізнай через музику самого себе!

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ «Музичне мистецтво, 7 клас»

Додатками уроків музичного мистецтва є глосарій, іменний покажчик та схема «Характеристики музики».

Глосарій містить перелік і визначення понять, використаних у курсі музичного мистецтва.

Іменний покажчик містить історичні довідки про композиторів, виконавців, творчість яких вивчається.

Схема «Характеристики музики» допоможе глибшому усвідомленню учнями своїх музичних вражень і переживань. Вона включає:

 • розділ «Характер» – епітети, за допомогою яких можна передати враження від емоційно-образного змісту музики;

 • розділ «Засоби виразності» – слова-визначення, за допомогою яких учні характеризують основні елементи музичної мови – мелодію, ритм, динаміку, темп, тембр.

ДОДАТОК

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ППЗ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 7 КЛАС»

(1 год. на тиждень, усього 35 год.)

п/п

Тема

Теоретичні відомості

Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання

Образний зміст музики. Характер людини в музичному образі

Визначення понять музичний образ, кантилена, арія, балада.

Інтонаційний розвиток музичних образів, контрастні музичні образи. Національна специфіка музичних творів як відображення життя народу

М.Лисенко. Опера “Тарас Бульба”. Арія Остапа

М.Лисенко. Опера “Наталка Полтавка”. Пісня Наталки

„Балада про мальви”

Сл. Б.Гури

муз. В.Івасюка

Пісня-балада

Особливості музичних образів у їх інтонаційному становленні та розвитку як відображення життєвих явищ.

Визначення понять музичний стиль, балада, романтизм

Балада про мальви” (виконання С.Ротару)

Ф.Шуберт. Балада “Лісовий цар” (німецькою мовою)

„Балада про мальви”

Сл. Б.Гури

муз. В.Івасюка

Образи музичних оповідань

Творчість Б. Фільц. Зв’язок професійної музики з народно-пісенними джерелами. Визначення поняття новелета.

Палітра і життєвий зміст музичних образів

Б.Фільц. Закарпатська новелета № 5

Б.Фільц. Закарпатська новелета № 7

„Балада про мальви”

Сл. Б.Гури

муз. В.Івасюка

Голос води

Утілення образів-пейзажів у вокальній музиці, у жанрі романсу та пісні. Визначення понять пастораль, пасторальний твір. Творчість С.Рахманінова

С.Рахманінов. Романс “Острівець”

С.Рахманінов. Романс „Весняні води”

Д.Крижанівський,

Т.Шевченко

“Реве та стогне Дніпр широкий”

“На полонині, на верхівці”

Сл. В. Ладижця,

муз. Б. Фільц

Героїчні та патріотичні образи

Значення реальних образів та подій у втіленні образу.

Героїчність творчості Л.Бетховена. Визначення понять музичний образ, увертюра, патріотичний образ

Л. ван Бетховен. Увертюра „Егмонт”

“На полонині, на верхівці”

Сл. В.Ладижця,

муз. Б.Фільц

„Україна”

Сл. і муз. Т. Петриненка

Образ танцю

Творчість Моріса Равеля. Особливості розвитку образу симфонічної п’єси “Болеро”. Визначення понять болеро, кастаньєти, туті, варіації, музичний образ

М.Равель. Симфонічна п’єса «Болеро»

„Україна”

Сл. і муз. Т. Петриненка

Виражальність та зображальність образів

Різновиди музичних образів та форми їх втілення, ліричні образи.

Виражальні та зображальні можливості музики.

Творчість К.Сен-Санса; визначення понять музичний образ, сюїта.

К.Сен-Санс.

Сюїта „Карнавал тварин”. П’єса „Лебідь”

„Хай живе надія”

Сл. К. Гнатенка,

муз. І. Білик

Образи народного життя

Образи народного життя угорців. Творчість Ф.Ліста. Різновиди музичних образів та форми їх утілення; визначення понять музичний образ, рапсодія, чардаш

Ф.Ліст. Угорська рапсодія №2

„Хай живе надія”

Сл. К. Гнатенка,

муз. І. Білик

Образи-символи

Значення музичних творів, що стали державним та духовним символами. Громадянська і духовна роль музики в житті народу та держави. Ознайомлення з пісенним символом нації - Державний Гімном України

П.Чубинський, М.Вербицький. „Ще не вмерла Україна” (хор)

О.Кониський, М.Лисенко. „Молитва за Україну”

„Ще не вмерла України”

Сл. П. Чубинського,

муз. М. Вербицького

Образи дитинства

“Дитячі” образи у музичному мистецтві. Творчість П.Чайковського для дітей. Виявлення простих та яскравих музичних образів. Виражальні та зображальні інтонації. Інтонаційна та життєва природа музичних образів

П.Чайковський. „Дитячий альбом”. П’єси: „Марш дерев’яних солдатиків”, „Нянина казка” „Баба Яга”, „В церкві”

„Ще не вмерла України”

Сл. П. Чубинського,

муз. М. Вербицького

Образи війни

Розуміння життєвого змісту музики, що втілює образи реальних історичних подій – Великої вітчизняної війни. Творчість Д.Шостаковича. Визначення понять музичний образ

Д.Шостакович. Ленінградська симфонія. Епізод нашестя

„Степом, степом”

Сл. М. Негоди,

муз. А. Шашкевича

Піднесені образи

Творчість Й.С.Баха. Визначення термінів і понять музичний образ, поліфонія, фуга. Особливості будови і розвитку поліфонічного твору

Й.Бах. Органна фуга ля мінор

„Степом, степом”

Сл. М. Негоди,

муз. А. Шашкевича

Образи різних епох

Творчість Г.Персела та гурту “Бітлз”. Порівняння образного змісту музики, створеної в далекому й недалекому минулому (у ХVІІ і ХХ століттях). Ознайомленні зі стилем бароко. Визначення понять гомофонія, сюїта, алеманда, рок-музика, біт

Г.Персел. Сюїта №7. Алеманда

„Beatles”. Пісня “Let it be” (англійською мовою)

“Най буде”

Сл. і муз. Дж.Леннона і П.Маккартні

Образи вокальної музики

Багатство вокальних образів. Вокальна творчість Я.Степового. Значення української поезії у вокальній музиці композиторів-класиків. Повторення понять романс, солоспів

Я.Степовий, М.Чернявський. Романс „Степ”

Я.Степовий, Т.Шевченко. Романс „Ой три шляхи широкії”

“Най буде”

Сл. і муз. Дж.Леннона і П.Маккартні

Образи фортепіанної музики

Творчість О.Скрябіна. Визначення понять музичний образ, прелюдія, образи фортепіанної музики

О.Скрябін. Твір 11. Прелюдія №5

О.Скрябін. Твір 11. Прелюдія №10

“Най буде”

Сл. і муз. Дж.Леннона і П.Маккартні

Палітра музичних образів (узагальнення)

Музичні твори втілюють певні явища оточуючої дійсності, породжуючи музичні образи

Музична вікторина

Композиція музичного твору

Визначення понять композиція, експозиція, принципи драматургічного розвитку. Творчість М.Глінки, повторення понять музичний образ, увертюра. Характеристика музичних образів.

М.Глінка. Опера “Руслан і Людмила”. Увертюра (експозиція)

“Шкільний корабель”

Сл. К. Ібряєва,

муз. Г. Струве

Сонатна форма

Визначення понять композиція, розвиток музичних образів, музична драматургія, контраст, конфлікт, сонатна форма. Будова сонатної форми та логіка її розгортання

М.Глінка. Опера “Руслан і Людмила”. Увертюра (повністю)

“Шкільний корабель”

Сл. К. Ібряєва,

муз. Г. Струве

Розвиток образів в ораторії

Творчість Г.Ф.Генделя. Визначення понять ораторія, бас, речитатив, музична драматургія ораторії, номерна структура. Принципи драматургічного розвитку

Г.Гендель. Ораторія „Самсон”. І ч. Хор філістимлян

Г.Гендель. Ораторія „Самсон”. І ч. Арія Самсона

“Шкільний корабель”

Сл. К. Ібряєва,

муз. Г. Струве

“Синові”

Сл. В. Кононенка,

муз. А. Пашкевича

Зіткнення образів

Творчість Л.Бетховена. Конфліктна взаємодія образів у музичному творі. Визначення понять музичний образ, сонатна форма, експозиція

Л. ван Бетховен. Увертюра „Егмонт” (експозиція)

“Синові”

Сл. В. Кононенка,

муз. А. Пашкевича

Боротьба образів

Будова сонатної форми та визначення понять музична драматургія, принципи драматургічного розвитку. Взаємодія образів у складових сонатної форми: розробці, репризі, коді. Засоби музичної виразності, за допомогою яких втілюється той чи інший образ

Л. ван Бетховен. Увертюра „Егмонт” (повністю)

“Синові”

Сл. В. Кононенка,

муз. А. Шашкевича

“Гей ви, козаченьки”

Сл. В. Крищенка,

муз. Г. Татарченка

Розвиток образів у різних видах мистецт-ва: в літературі, кіно, музиці

Творчість М. Скорика. Образний зміст музичних творів, розвиток образів. Визначення понять триптих, неофольклоризм

М. Скорик. “Гуцульський триптих”. ІІ ч. “Іван і Марічка”

“Гей ви, козаченьки”

Сл. В. Крищенка,

муз. Г. Татарченка

Музичні образи вшановують

Утілення та вшанування образа Тараса Шевченка в музиці. Фортепіанна творчість Я. Степового. Визначення понять прелюд, музичний образ. Програмна фортепіанна музик

Я.Степовий. Прелюд пам’яті Тараса Шевченка

“Гей ви, козаченьки”

“Стоїть тополя”

Повторення пісень на слова Т.Шевченка:

«Зацвіла в долині»,

«Зоре моя вечірняя»,

„Думи мої”

Розвиток образів камерної музики

Творчість Е.Гріга. Визначення понять музичний образ, музична драматургія, соната, експозиція, камерна музика, соната для віолончелі і фортепіано

Е.Гріг. Соната для віолончелі і фортепіано. І ч. (експозиція)

“Стоїть тополя”

Сл. В. Крищенка,

муз. О. Осадчого

Зміст і форма

Єдність форми та змісту. Музична композиція – сонатна форма. Будова сонатної форми та логіка її розгортання в концерті для віолончелі з оркестром. Визначення понять музичний образ, соната, музична драматургія, принципи драматургічного розвитку, каденція

Е.Гріг. Соната для віолончелі і фортепіано. І ч.

“Стоїть тополя”

Сл. В. Крищенка,

муз. О. Осадчого

Композиція творів різних форм та жанрів (узагальнення)

Узагальнення понять розвиток образів, музична драматургія, композиція, форма

Музична вікторина

Розвиток патріотичного образу

Творчість М.Огінського. Визначення поняття полонез, образний зміст, засоби його втілення

М.Огінський. Полонез “Прощання з батьківщиною”

“На долині туман”

Сл. В.Діденка,

муз. Б.Буєвського

Музична драматургія симфонії

Особливості симфонічної музики у втіленні почуттів та духовного світу людини. Творчість В.А.Моцарта. Визначення понять симфонія, сонатна форма, музична драматургія, принципи драматургічного розвитку

В. Моцарт. Симфонія №40. І ч.

“На долині туман”

Сл. В.Діденка,

муз. Б.Буєвського

Музична драматургія симфонії (продовження)

Характерні риси сонатно-симфонічного циклу. Творчість В.А.Моцарта. Визначення понять симфонія, сонатно-симфонічний цикл, музична драматургія, принципи драматургічного розвитку, менует, тричастинна форма

В.А. Моцарт. Симфонія №40. ІІ ч.

В.А. Моцарт. Симфонія №40. ІІІ ч.

В.А. Моцарт. Симфонія №40. ІV ч.

“На долині туман”

Сл. В.Діденка

муз. Б.Буєвського

Розвиток образів у різних видах мистецтва: в літературі та музиці

Характерні особливості увертюри-фантазії, її образів. Визначення понять увертюра, програмна увертюра, увертюра-фантазія

П. Чайковський. Увертюра-фантазія „Ромео і Джульєтта” (експозиція)

“Розпустили кучері дівчата”

Українська народна пісня

Розвиток образів у різних видах мистецтва: в літературі та музиці (продовження)

Творчість П.Чайковського. Характерні особливості основних образів увертюри-фантазії

П. Чайковський. Увертюра-фантазія „Ромео і Джульєтта” (повністю)

“Розпустили кучері дівчата”

Українська народна пісня

Від образів війни до образу перемоги

Утілення в музиці образів війни і перемоги. Визначення понять симфонія, пісня. Драматургія повтору

О.Александров, В.Лебедєв-Кумач. “Священна війна” (російською мовою)

Д.Тухманов, В.Харитонов “День Перемоги” (російською мовою)

Д. Шостакович.

Симфонія № 7. І ч. Епізод нашестя

„Степом, степом”

Сл. М. Негоди,

муз. А. Пашкевича

Драматургія концерту

Творчість М. Равеля. Визначення понять пасторальний, концерт, сонатна форма, музична драматургія, принципи драматургічного розвитку

М. Равель «Фортепіанний концерт для лівої руки»

“Водограй”

Сл. і муз. В. Івасюка

Розвиток народних тем у професійній музиці

Значення народної музики як джерела творчості композиторів. Творчість Л.Ревуцького. Визначення понять симфонія, сонатна форма, музична драматургія. Принципи драматургічного розвитку

Л. Ревуцький.

Симфонія №2. І ч.

“Водограй”

Сл. і муз. В. Івасюка

Композиція музичного твору (узагальнення)

Узагальнення понять розвиток образів, музична драматургія, композиція, форма, жанри музики

Виконання вивчених пісень

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!