Рекомендації по використанню ППЗ "Музичне мистецтво" (5 клас)

Опис документу:
Стаття містить Методичні Рекомендації по використанню Педагогічно програмного засобу “Музичне мистецтво, 5 клас” версія 1.0 при проведенні урокута при самостійній роботі учнів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Педагогічний програмний засіб

для загальноосвітніх навчальних закладів

“Музичне мистецтво, 5 клас”

версія 1.0

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по використанню ППЗ при проведенні уроку

та при самостійній роботі учнів

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 3

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ „МУЗИКА, 5 КЛАС” при проведенні уроку музичного мистецтва 5

1.1 Загальні зауваження 5

1.2 Структура мультимедійного уроку музичного мистецтва 5

1.3 Підготовка до проведення уроку музичного мистецтва з використанням ППЗ 7

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 8

2.1 Комбінований урок 8

2.2 Урок-узагальнення 10

2.2.1 Приклад уроку-узагальнення з тестовими завданнями, караоке та творчими запитаннями 10

2.2.2 Приклад уроку-концерту 12

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ „МУЗИКА, 5 КЛАС” 14

ДОДАТОК 15


ПЕРЕДМОВА

Активний розвиток та впровадження інформаційних технологій у різні сфери життя, в тому числі в освіту, ставить перед школою одним з основних завдань формування інформаційної культури сучасних школярів. Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо.

Мультимедійні засоби навчання, на думку Л.М.Масол, відкривають нові технологічні можливості для педагогіки мистецтва, унікальні можливості поліхудожнього виховання школярів, мають переваги порівняно з традиційним навчанням.

Створення педагогічного програмного засобу “Музичне мистецтво, 5 клас” виправдано тим, що саме при вивченні музичного мистецтва необхідно синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу, можливістю вибору вчителем та учнями темпу та послідовності діяльності, об’єму матеріалу, що вивчається.

Педагогічний програмний засіб “Музичне мистецтво, 5 клас” розроблений відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Музичне мистецтво” (5-8 класи) (укл. Б.М.Фільц, І.М.Бєлова, Г.Б.Букрєєва, М.С.Демчишин, Л.М.Масол, О.В.Мільченко, О.М.Павленко). Його також можливо поєднати з роботою над підручником О.В.Волошиної, О.В.Мільченко „Музичне мистецтво” для 5 класу.

Програмний засіб орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Увесь курс складається з певної кількості уроків, що відповідає навчальній програмі. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке тощо.

Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю. Інформацію про результати роботи учнів учитель може переглядати на головному комп’ютері у зведеному вигляді та по кожному учню окремо.

Крім того, програмний засіб містить довідникову інформацію: довідку по роботі з ППЗ, словник термінів і понять, іменний покажчик, схему „Характеристики музики”.

Ще одним важливим засобом є Конструктор уроків, за допомогою якого вчитель може створити уроки за власною методикою, а також при потребі відредагувати запропоновані розробниками уроки.

Використання ППЗ “Музичне мистецтво, 5 клас” дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

 • підтримка групових та індивідуальних форм навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;

 • створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання;

 • підвищення пізнавального інтересу учнів;

 • забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмету;

 • структуризація змісту навчання та активізації опорних знань.

До складу програмно-методичного комплексу включено:

 • 35 уроків музичного мистецтва для 5 класу;

 • тематичне планування для роботи за підручниками ”Музичне мистецтво, 5 клас”;

 • глосарій;

 • іменний покажчик;

 • схема „Характеристики музики”.

ППЗ „Музичне мистецтво, 5 клас” може бути використаний учителем:

 • для підготовки та проведення уроку;

 • для створення власних уроків і редагування існуючих;

 • для проведення тестового контролю знань;

 • для проведення індивідуальних і факультативних занять.

Запропонований комплекс розширить інформаційний, наочний, методичний арсенал учителя музичного мистецтва незалежно від рівня професійної кваліфікації та досвіду.

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ „МУЗИКА, 5 КЛАС” при проведенні уроку музичного мистецтва

1.1 Загальні зауваження

Урок музичного мистецтва в загальноосвітньому навчальному закладі спрямований на пізнання навколишнього світу засобами музичного мистецтва та розуміння учнями зв’язків музики з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.

Одними з основних його завдань є формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його інтонаційно-образної мови, засвоєння основних музичних понять і термінології; формування здатності використовувати набуті музичні знання та вміння; формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори; розвиток загальних і музичних здібностей, творчого потенціалу особистості; збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості; виховання музичних інтересів, смаків і потреб.

Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки музичного мистецтва із застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових пояснень, звукового супроводу, зразкового виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке, тестових запитань тощо, які використовує педагог при проведенні заняття з використанням ППЗ.

Урок складається з певної кількості кроків – структурних елементів, що містять сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, об’єднаних за певною ознакою (наприклад, розучування пісні, розповідь про композитора).

Для підготовки та проведення уроку музичного мистецтва із застосуванням комп’ютера вчителю слід знати структуру пропонованого уроку, зміст кожного етапу.

1.2 Структура мультимедійного уроку музичного мистецтва

Мультимедійний урок музичного мистецтва складається з логічно-обґрунтованих частин, які мають таку послідовність.

 • Тема уроку;

 • Вступ (вступна бесіда);

 • Демонстрація пісні;

 • Розучування пісні;

 • Караоке;

 • Розповідь про музику;

 • Слухання музики;

 • Аналіз прослуханого твору;

 • Тестові завдання;

 • Підсумки уроку.

Послідовність частин (кроків) може змінюватись: блок слухання музики стояти в першій частині уроку, а блок розучування пісні – в другій. Незмінними кроками є: тема уроку, вступ (вступна бесіда), тестові завдання, підсумки уроку.

Знання змісту (інформаційно-ілюстративного наповнення) кожного структурного елементу допоможе учителю в підготовці до уроку, написанні власного плану-конспекту з використанням запропонованого нами підручника.

Тема уроку

На екрані з’являється запис теми уроку. Учитель разом з дітьми читає запис.

Вступ (вступна бесіда)

На екрані з’являються головні герої, які розповідатимуть про музичне мистецтво. Вони вітаються з учнями, ведуть між собою та учнями діалог за темою уроку.

Учитель (за бажанням) може продовжити з учнями цей діалог.

Демонстрація пісні

Звучить зразковий варіант виконання пісні (з супроводом чи a capella) перед її розучуванням.

Розучування пісні

На екрані – ноти та слова пісні. Цей тип кроку введений до структури мультимедійного уроку перш за все для педагога – він може не звертатися до друкованого посібника, застосовувати традиційну методику розучування пісні.

Вивчення нотної грамоти та спів із нот не передбачені державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Учні можуть слідкувати за нотним записом пісні, звертати увагу на „графіку” мелодії (рух мелодії вгору, вниз, на місці, стрибками).

Караоке

Звучить супровід до пісні, на екрані – текст у режимі караоке.

У такому режимі вчитель опрацьовує зміст кожного куплету, виконавський розвиток вокального твору. Учні готуються до „концертного” виконання пісні.

Розповідь про музику

Головні герої ведуть діалог про музичне мистецтво: обговорюють твір для слухання, пригадують історію його створення, розповідають про композитора, дають визначення окремих музично-теоретичних понятті і термінів.

Звуковий супровід ілюструється світлинами, портретами, слайд-шоу, творами живопису, відеофрагментами тощо.

Педагог може продовжити з учнями діалог про музику, повторити теоретичні визначення.

Слухання музики

Прослуховування музичного твору. На моніторі – лише автор і назв твору. Заставка таких кроків „нейтральна”, це не відволікає учнів від сприймання самої музики.

Аналіз прослуханого твору

Питання головних героїв до учнів. Учні відповідають самостійно, іноді – за допомогою підказок на моніторі (слів-характеристик музики).

Учитель може доповнити аналіз прослуханого твору власними питаннями, завданнями.

Тестові завдання

Питання для перевірки знань матеріалу уроку з варіантами відповідей.

Підсумки уроку

Діалог головних героїв. Учитель, за бажанням, може продовжити з учнями цей діалог.

1.3 Підготовка до проведення уроку музичного мистецтва з використанням ППЗ

Для підготовки до уроку музичного мистецтва з використанням ППЗ учитель може скористатись цими методичними рекомендаціями, а також тематичним плануванням уроків (див. додаток)

Відповідно до методичних уподобань педагог редагувати запропоновані в ППЗ уроки або створити власний. Для цього необхідно скористатись режим „Конструктор”, в якому ППЗ забезпечить:

 • створення нового уроку;

 • створення нового фрагмента уроку;

 • створення фрагмента уроку за допомогою імпорту файла;

 • створення тестового завдання;

 • видалення існуючого фрагмента уроку;

 • перейменування та переміщення фрагмента уроку;

 • збереження створеного уроку при виході з конструктора (див. 3.6 „Настанови користувача”).

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

До складу педагогічного програмного засобу “Музичне мистецтво, 5 клас” увійшли декілька типів уроків: комбінований (урок засвоєння нових знань), урок-узагальнення (урок контролю знань), урок-концерт. Кожен із типів уроків має свої особливості.

2.1 Комбінований урок

Комбінований урок є уроком засвоєння нових знань, але за формою – це поєднання різних форм музичної діяльності (виконання, сприймання музики, засвоєння теоретичних понять і термінів) та пізнавальної діяльності (сприймання, усвідомлення, аналіз навчальної інформації та перевірка її засвоєння).

До цього типу належить більшість мультимедійних уроків.

Приклад комбінованого уроку

Урок № 21. ВІД СИМФОНІЇ ДО СКУЛЬПТУРИ

Вступ. Героїчні образи в різних видах мистецтва

Кожен вид мистецтва відображає героїчні образи по-своєму. Образотворче мистецтво (живопис, скульптура) достовірно зображує зримі предмети чи яви­ща. Література розкриває зміст певних понять та уявлень.

Музика відтворює звукову картину довколишнього світу, передає душевний стан людини. І жоден вид мистецтва не можна замінити іншим: вони лише доповнюють один одного, підсилюючи цим са­мим сприйняття тих чи інших героїчних образів.

Власне, тому й не може бути мистецтва головного чи другорядного.

Прослухаймо, наприклад, „Пісеньку джури” на музику Олександра Жилінського.

Демонстрація пісні „Пісенька джури”

Відомості про авторів пісні

Джурами на Запорізькій Січі називали зброєносців у козацької старшини в XVI-XVIII ст.

Олександр Жилінський — сучасний український композитор. Серед його різноманітних творів значне місце посідають яскраві, розумні та сучасні за звучанням пісні для дітей.

«Пісенька джури», створена на вірші поета Олексія Кононенка, давно вже полюбилася в Україні та стала відомою за її межами. Зміст цієї пісні продовжує роздуми про традиції та цінності воїнів-захисників рідної землі.

Розучування „Пісеньки джури”

На моніторі – ноти та слова пісні.

Караоке. „Пісенька джури”

На моніторі – текст пісні у режимі караоке. Музичний супровід – фонограма пісні.

Відомості про симфонію № 3 „Героїчну” Л. Бетховена

Найгеніальнішим виразником героїчних образів у європейській музиці був, безумовно, Людвіг ван Бетховен. Боротьба особистості чи цілих народів за свою гідність, волю, за перемогу справедливості — одна з найулюбленіших тем його творчості.

Третя симфонія Бетховена, яку він назвав «Героїчною», відкрила собою нову еру симфонічної музики XIX ст. Із дев’яти симфоній, створених композитором, „Героїчна” була в нього найулюбленішою.

Вона вражає своїми масштабами, кількістю та різноманітністю тем, складністю мелодичних зв'язків та величчю виражених ідей.

Твір приваблює слухачів багатством думок і почуттів, могутніх поривів і вольових миттєвостей.

Слухання. Л. Бетховен. Симфонія № 3 „Героїчна” (1 ч.)

Аналіз прослуханого твору

Який темп прослуханого твору?

Який характер музики першої частини симфонії „Героїчна”?

Що спільного в образному змісті симфоній Л. Бетховена та О. Бородіна?

Розповідь про архітектора Й. Пінзеля

Йоганн Пінзель — геніальний скульптор XVIII ст., який творив на Галичині, що належала у той час Австрії. Його творчість є вершиною львівської скульптури. Твори Йоганна Пінзеля вражають своєю образною глибиною та віртуозною майстерністю обробки дерева й каменю, сміливістю та складністю композиції, а також динамічною пристрастю образів. Усе своє творче життя скульптор співпрацював із видатним архітектором Бернардом Меретином.

Монументальний твір Йоганна Пінзеля «Святий Юрій на здибленому коні поражає дракона» увінчує аттик (найвищу передню частину фасаду) собору св. Юра. Це — величаво-тріумфуючий, піднесено-героїчний образ воїна, який перемагає зло. Скульптура талановито пов'язана своїм духовним змістом із архітектурою та природою Львова.

Тестове завдання 1

Продовжіть речення. Симфонію Л.Бетховена можна віднести до...

Програмної музики

Непрограмної музики

Тестове завдання 2

Продовжіть речення. На Запорізькій Січі джурами називали ...

Зброєносця козацької старшини

Зброєносця осавула

Зброєносця отамана

Тестове завдання 3

Одна з головних тем у творчості Л.Бетховена

Романтика і кохання

Історичне минуле рідної країни

Боротьба особистості за справедливість

Підсумки уроку

Надихаючи один одного, об’єднуючи, наприклад, виражальні засоби музики, літератури, скульптури, ми спільно можемо створювати справді грандіозні твори!

Жоден вид мистецтва не можна замінити іншим: вони лише доповнюють один одного. Тому й не може бути мистецтва головного чи другорядного. Наприклад: Зміст пісні Олександра Жилінського „Пісенька джури” продовжує роздуми про традиції та цінності воїнів-захисників Батьківщини.

2.2 Урок-узагальнення

Урок-узагальнення (урок контролю знань) за структурою має декілька типів кроків: тестові завдання, караоке, завдання музичної вікторини.

Перед початком уроку-тематичного оцінювання (тестування) вчитель має проінструктувати учнів про послідовність виконання роботи.

Може бути декілька видів тестування:

 1. Тестування у комп’ютерному класі: такий метод роботи дозволяє вчителеві одразу бачити результат учня та оперативно визначити прогалини у знаннях учнів із теми.

 2. Тестування з письмовими відповідями на запитання тестів: перевірка проводиться в демонстраційному режимі, коли завдання проектується на екран, а кожний з учнів на спеціальному бланку (або в зошиті) записує відповіді.

У цьому випадку правильні відповіді не демонструють. У кінці уроку можна одразу здійснити перевірку у формі усного фронтального опитування, демонструючи правильні відповіді і коментуючи їх. Це дозволить одразу ж дати характеристику знанням, умінням і навичкам учнів, указати на досягнення. Також важливо тактовно привернути увагу учнів до виявлених недоліки й окреслити шляхи їхнього подолання.

2.2.1 Приклад уроку-узагальнення з тестовими завданнями, караоке та творчими запитаннями

Урок № 26. МУЗИКА ТА ВІЗУАЛЬНІ ОБРАЗИ

Вступ. Музичні та живописні образи

Музика може багато нам розповісти. Інколи вона викликає у нашій уяві різноманітні картини, але їй не під силу передати дійсність пред­метно, як це робить, наприклад, живопис.

Музика може відтворювати звукову картину навколишнього світу, але навіть найкраща програмно-зображальна музика не здатна пере­дати форму предмета, зображеного на полотні художником. Живопис може передавати найтонші відтінки настрою людини, роз­кривати складний світ людських почуттів і зображати дійсність такою, якою бачить її художник. Зрозуміти зміст живописних творів можна лише тоді, коли розкриваються особливості мови живопису — сюжет, рисунок, колір, композиція; вони й утверджують цілісний об­раз картини.

Ми вже знаємо, що кожен вид мистецтва — музика, література, живопис чи скульптура — по-своєму відображають світ і можуть однаково впли­вати на людину, а всі разом вони доповнюють один одного і передають красу навколишнього світу.

Виконайте веснянку „Благослови, мати” і поміркуйте, які картини у вашій уяві вона викликає.

Караоке. Веснянка „Благослови, мати”

На моніторі – текст пісні у режимі караоке. Музичний супровід – фонограма пісні.

Споглядання картин із зображенням весни

Які з цих картин, на вашу думку, найбільш співзвучні з виконаною піснею?

Полотно Олексія Шовкуненка „Весна. Конча-Заспа” чи картина О. Адамова „Дорога в лісі”?

Відомості про романс С. Рахманінова „Весняні води”

Під враженнями від весняної природи російський композитор Сергій Рахманінов написав романс «Весняні води». Його мелодія ніби зіткана з інтонацій весняного пробудження, сповнена свіжості та піднесення.

Слухання. Романс С. Рахманінова „Весняні води”

Аналіз прослуханого твору

Який характер прослуханого твору?

Які засоби виразності споріднюють весняні пейзажі в музиці Сергія Рахманінова і на картині Олексія Шовкуненка?

Тестове завдання 1 (На моніторі – репродукція картини)

Визначте автора і назву картини

Т. Шевченко. „Автопортрет”.

К. Трутовський. „Кобзар над Дніпром”.

М. Божій. „Думи мої”.

Тестове завдання 2 (На моніторі – репродукція картини)

Визначте автора і назву картини

Й. Бокшай. „Зима”.

І. Грабар. „Лютнева блакить”.

О. Адамов. „Ялинка”.

Тестове завдання 3 (На моніторі – репродукція картини)

Визначте автора і назву картини

М. Дерегус. „Тарас Бульба на чолі війська”.

М. Дерегус. „Дума про козака-бандуриста”.

Тестове завдання 4 (На моніторі – репродукція картини)

Визначте автора і назву картини

М. Дерегус. „Дума про козака-бандуриста”

Л. Жемчужніков. „Кобзар на шляху”

Завдання

Прослухайте музичний твір, визначте його автора та назву.

(Звучить „Пісенька джури”, сл. і муз. О. Жилінського)

Завдання

Прослухайте музичний твір, визначте його автора та назву.

(Звучить пісня „Думи мої”, сл. Т. Шевченка, муз. народна)

Підсумки уроку

Сьогодні ми узагальнили знання з теми „Музика та живописні образи”, прослухали романс Сергія Рахманінова „Весняні води”, повторили веснянку „Благослови, мати” і ще раз переконалися, що всі види мистецтва доповнюють один одного і передають красу навколишнього світу.

2.2.2 Приклад уроку-концерту

Урок-концерт – творча форма, що характерна для останніх уроків музичного мистецтва, хоча і до неї додаються тестові завдання.

Урок № 35. МУЗИКА ТА ІНШІ ВИДИ МИСТЕЦТВА. УРОК-КОНЦЕРТ

Вступ

Протягом року, порівнюючи музичні, літературні твори та твори образотворчого мистецтва, ми спостерігали широку палітру зв’язків музики з іншими видами мистецтва.

Ми переконалися, що різні види мистецтва не існують відокремлено одне від одного, між ними існує очевидний або внутрішній творчий і життєвий зв’язок.

Сьогодні ми включили деякі твори до програми уроку-концерту та тестові завдання на повторення і закріплення теми „Музика та інші види мистецтва”.

Тестове завдання 1

Позначте правильне твердження

Вокаліз – це одноголосний вокальний твір з інструментальним супроводом

Вокаліз – це музичний твір для виконання голосом без слів

Тестове завдання 2

Позначте правильне твердження

Романс – це поєднання музики та хореографії

Романс – це одноголосний вокальний твір з інструментальним супроводом

Романс – це великий музичний твір, що складається з декількох частин

Тестове завдання 3

У наведеному переліку позначте українські народні інструменти

Балалайка

Бандура

Кобза

Фортепіано

Тестове завдання 4

У наведеному переліку позначте художників з України

Й. Бокшай

К. Моне

М. Дерегус

О. Шовкуненко

В. Васнецов

Тестове завдання 5

Автор слів пісні „Думи мої”

Український народ

Т. Шевченко

М. Вериківський

Караоке. Пісня „Думи мої”

На моніторі – текст пісні у режимі караоке. Музичний супровід – фонограма пісні.

Караоке. Пісня „Йде січове військо”

На моніторі – текст пісні у режимі караоке. Музичний супровід – фонограма пісні.

Караоке. Пісня „Біла казка”

На моніторі – текст пісні у режимі караоке. Музичний супровід – фонограма пісні.

Караоке. Пісня „Благослови, мати”

На моніторі – текст пісні у режимі караоке. Музичний супровід – фонограма пісні.

Караоке. Пісня „Літо золоте”

На моніторі – текст пісні у режимі караоке. Музичний супровід – фонограма пісні.

Підсумки уроку

Щоб зрозуміти твір мистецтва, необхідно зрозуміти його життєвий зміст, джерела та обставини його створення. Пізнаючи мистецтво, ми пізнаємо в ньому себе.

Сподіваємося, що музика та інші види мистецтва і надалі сприятимуть розвитку вашого естетичного смаку, наділятимуть вас почуттям прекрасного, розвиватимуть здатність відчувати естетичну насолоду в сприйнятті життя через мистецтво, захоплюватися красою навколишнього світу.

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ „МУЗИКА, 5 КЛАС”

Додатками уроків музичного мистецтва є глосарій, іменний покажчик та схема „Характеристики музики”.

Глосарій містить перелік і визначення понять, використаних у курсі музичного мистецтва.

Іменний покажчик містить історичні довідки про композиторів, виконавців, творчість яких вивчається.

Схема „Характеристики музики” допоможе глибшому усвідомленню учнями своїх музичних вражень і переживань. Вона включає:

 • розділ „Характер” – епітети, за допомогою яких можна передати враження від емоційно-образного змісту музики;

 • розділ „Засоби виразності” – слова-визначення, за допомогою яких учні характеризують основні елементи музичної мови – мелодію, ритм, динаміку, темп, тембр.

ДОДАТОК

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

для роботи з ППЗ „Музичне мистецтво, 5 клас”

(1 год. на тиждень, усього 35 год.)

уроку

Тема

Теоретичний матеріал

Матеріал

для сприймання

Матеріал для виконання

1

Звучить вокальна музика

Види мистецтва, музика, література, вокальна музика, ода, вокаліз, творчість С.Рахманінова.

С. Рахманінов. ”Вокаліз”

„Ода пісні”

Сл. А. Орел,

муз. О. Антоняка

2

Пісня без слів

Пісня як вокальний та інструментальний жанр, творчість Л. Ревуцького.

Л. Ревуцький. „Пісня”

„Ода пісні”

Сл. А. Орел,

муз. О. Антоняка

3

Інструментальна музика. Варіації

Народна пісня як цілісний музично-поетичний твір, роман, творчість Р. Савицького

Р. Савицький. Варіації на тему пісні „Їхав козак за Дунай”

„Їхав козак за Дунай”

Сл. і муз. С.Климовського

4

Вокально-інструментальна музика. Кантата

Зв’язок літератури та музики, кантата, відомості про М. Лисенка

М. Лисенко. „Радуйся, ниво неполитая”

„Їхав козак за Дунай”

Сл. і муз. С.Климовського

5

Оркестрова музика. Увертюра

Відомості про пісню „Засвіт встали козаченьки”, творчість М. Лисенка, увертюра

М.Лисенко. Увертюра до опери „Тарас Бульба”

„Засвіт встали козаченьки”

Сл. і муз. М.Чурай

6

Музично-сценічне мистецтво. Опера та література

Давньогрецький театр, лібрето, творчість В.А. Моцарта, відомості про оперу „Чарівна флейта”

В.А. Моцарт. Хор „Звідки приємний та ніжний той дзвін” з опери „Чарівна флейта”

„Засвіт встали козаченьки”

Сл. і муз. М.Чурай

7

Музично-сценічне мистецтво. Література в балеті

Балет, відомості про С. Прокоф’єва

С. Прокоф’єв. Фрагменти „Па-де-шаль” та „Аморозо” з балету „Попелюшка”

„Веселкова”

Сл. М.Ясакової,

муз. О.Янушкевич

8

Симфонічна музика. Від пісні до симфонії

Симфонія, інструменти симфонічного оркестру, творча спадщина П.Чайковського

П. Чайковський. Симфонія №2 (фінал)

„Веселкова”

Сл. М.Ясакової,

муз. О.Янушкевич

9

Музичні образи в народній творчості. Казка

Музика в літературі,

Пісня „Ой єсть в лісі калина”

Українська народна казка „Чарівна скрипка”

„Чарівний смичок”

Норвезька народна пісня

10

Аматорське музичне мистецтво. Музичні образи в казці

Музичні образи в казці, чонгурі

Грузинська народна казка „Чонгуріст”

„Чарівний смичок”

Норвезька народна пісня

11

Інструментальна музика в поезії. Квартет

Музика в поезії, квартет відомості про В. Барвінського

І. Крилов. „Квартет”

В. Барвінський. „Квартет для двох скрипок, альта і віолончелі”

„Все це потрібно мені”

Сл. і муз.

А.Житкевича

12

Музичні образи в літературних творах. Оповідання

Авторські літературні твори, відомості про В.А. Моцарта, фантазія

К. Паустовський. Оповідання „Старий кухар”.

В. А. Моцарт. „Фантазія ре мінор”

„Все це потрібно мені”

Сл. і муз.

А.Житкевича

13

Єдність мистецтва музики та слова

Відомості про повість В.Короленка „Сліпий музикант”

Фрагменти з повісті В.Короленка „Сліпий музикант”

„Ой на горі на й женці жнуть”

Українська народна пісня

14

Музика в кіномистецтві

Кінематограф, музика в кіномистецтві, сценарій, відомості про кінострічку „Звуки музики”

„До, ре, мі”

Муз. Р. Роджерса

15

Казкова тема у професійній музиці

Казкова тема у творчості професійних композиторів, відомості про балет П.Чайковського „Лускунчик”, різдвяні свята

П. Чайковський. Балет „Лускунчик”: „Марш” і „Вальс квітів”

Колядка „Добрий вечір тобі, пане господарю”

16

Музика і мистецтво слова (узагальнення)

„Ода пісні”,

„Веселкова”,

„Добрий вечір тобі, пане господарю”

17

Музика та візуальні образи

Різноманітний світ мистецтва, відомості про цикл А.Вівальді „Пори року”, відомості про „Співа зима, агукає” з кантати Г. Свиридова „Поема пам’яті Сергія Єсеніна”

І.Грабар. „Лютнева блакить”

Й.Бокшай. „Зима”

А. Вівальді. Концерт „Зима” з циклу „Пори року”

Г. Свиридов. „Співа зима, агукає” з кантати „Поема пам’яті Сергія Єсеніна”

„Біла казка”

Сл. М. Ясакової,

муз. О. Янушкевич

18

Пейзаж у музиці та живописі

Вплив мистецтва на людину, відомості про Ю. Щуровського

А. Куїнджі. „Місячна ніч на Дніпрі”

Ю. Щуровський. „Після перегляду Куїнджі”

„Біла казка”

Сл. М. Ясакової,

муз. О. Янушкевич

19

Взаємозв’язок різних видів мистецтва. Відлуння історії

Історичні сюжети в музиці, творчість І.Карабиця, січові стрільці, творчість М.Гайворонського

І.Карабиць. „Думи”

Л. Жемчужніков. „Кобзар на шляху”

„Йде січове військо”

Сл. і муз. М.Гайворонського

20

Музика програмна і непрограмна. Героїчні образи

Непрограмна музика,

програмна музика, творчість В.Васнецова, творчість О.Бородіна

О. Бородін. Симфонія „Богатирська”, І частина

В.Васнецов. „Богатирі”

О. Бородін. Мелодія головної теми симфонії

21

Від симфонії до скульптури

Героїчні образи в різних видах мистецтва, відомості про авторів „Пісеньки джури”, відомості про симфонію № 3 „Героїчну” Л.Бетховена, героїчне у скульптурі, архітектор Й.Пінзель

Л. Бетховен. Симфонія № 3 „Героїчна” (1 ч.)

„Пісенька джури”

Сл. і муз. О.Жилінського

22

Тема козацтва в мистецтві. Взаємозбагачення різних видів мистецтва

Поєднання і взаємозбагачення різних видів мистецтва, опера

М.Лисенко. Сцена „Запорізька Січ” з опери „Тарас Бульба”

М. Дерегус. „Тарас Бульба на чолі війська”

„Пісенька джури”

Сл. і муз. О.Жилінського

23

Пісенність і мелодизм у поезії Т. Г. Шевченка

Творчість Т.Г. Шевченка, відомості про Шевченка-художника, пісенність і мелодизм у творчості Т.Г. Шевченка

М. Божій. „Думи мої, думи...”

„Думи мої”

Сл. Т. Шевченка,

муз. народна

24

Кобзарське мистецтво

Музичні інструменти кобза, бандура, творчість К.Трутовського

К. Трутовський. „Кобзар над Дніпром”

„Думи мої”

Сл. Т. Шевченка,

муз. народна

25

Образи природи у творах мистецтва

Краса рідної землі у творах мистецтва, творчість О.Шовкуненка, відомості про І.Стравінського та балет „Весна священна”

О. Шовкуненко. „Весна. Конча-Заспа”

І. Стравінський. Вступ до балету „Весна священна”

Веснянка „Благослови, мати”

26

Музика та візуальні образи (узагальнення)

Музичні та живописні образи

О. Шовкуненко. „Весна. Конча-Заспа”

О. Адамов. „Дорога в лісі”

С. Рахманінов. „Весняні води”

Веснянка „Благослови, мати”

27

Тема материнства у творах мистецтва

Тема материнства в мистецтві, відомості про Ф. Шуберта

Ф. Шуберт. „Аве Марія”

Рафаель Санті. „Сікстинська мадонна”

„Мама”

Сл. М.Пляцковського,

муз. Ю.Чичкова

28

Духовна тематика у творах мистецтва

Духовна музика, відомості про А.Веделя і „Херувимську”

А. Ведель. „Херувимська”

Репродукція ікони Вишгородської (Володимирської) Богоматері

„Мама”

Сл. М.Пляцковського,

муз. Ю.Чичкова

29

Народні обряди та звичаї. Мистецтво писанки

Весняні обряди, писанкарство, писанки, творчість Л.Дичко,

Л. Дичко. Варіації для фортепіано „Українські писанки”

„Писанки”

Сл. С. Жупарина,

муз. В. Таловирі

30

Архітектура і музика

Архітектурне мистецтво, розповідь про Свято-Володимирський собор у Києві, мистецтво дзвону, прелюдія (прелюд)

С. Рахманінов. Прелюдія до-дієз мінор

„Писанки”

Сл. С. Жупарина,

муз. В. Таловирі

31

Дивовижне мистецтво. Імпресіонізм

Імпресіонізм, розповідь виставку в Парижі 1874 р., імпресіонізм у музиці, творчість композитора К.Дебюссі, сюїта

К. Моне. „Враження. Схід сонця”

К. Дебюссі. „На морі від зорі до полудня” із сюїти „Море”

„В долонях рідної землі”

Сл. В. Тарасенка,

муз. В. Раковського

32

Природа в мистецтві. Звучать Карпати

Природа в піснях, Карпати у творах мистецтва, творчість Ю.Щуровського, флейта Пана

Й. Бокшай. „Верховина”

Ю.Щуровський. „Маленька українська симфонія”, ІІІ ч. („Закарпатська картина” )

„В долонях рідної землі”

Сл. В. Тарасенка,

муз. В. Раковського

33

Пісенні образи в живописі

Створення живописних образів із народнопісенної тематики, відомості про М. Кривенка

Українська народна пісня „Їхав козак на війноньку”

М. Кривенко. „Їхав козак на війноньку...”

„Літо золоте”

Сл. М. Ясакової,

муз. О. Янушкевич

34

Музика життя

Творчість К. Білокур, зорові образи, творчість І. Карабиця

К. Білокур. „Квіти над тином”

І. Карабиць. „Прелюдія”

„Літо золоте”

Сл. М. Ясакової,

муз. О. Янушкевич

35

Музика та інші види мистецтва. Урок-концерт

„Йде січове військо”,

„Біла казка”,

„Літо золоте”

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!