Рекомендації по використанню ППЗ "Музичне мистецтво" (1-4 класи)

Опис документу:
Стаття містить Методичні Рекомендації по використанню Педагогічно програмного засобу “Музичне мистецтво, 1-4 класи” версія 1.0 при проведенні урокута при самостійній роботі учнів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Педагогічний програмний засіб

для загальноосвітніх навчальних закладів

“Музична мистецтво, 1-4 класи”

версія 1.0

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по використанню ППЗ при проведенні уроку

та при самостійній роботі учнів

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 3

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 1-4 КЛАСи» при проведенні уроку музики 5

1.1 Загальні зауваження 5

1.2 Структура мультимедійного уроку музики 5

1.3 Підготовка до проведення уроку музичного мистецтва з використанням ППЗ 7

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 8

2.1 Комбінований урок 8

2.2 Урок-узагальнення (урок контролю знань) 8

2.3 Урок-узагальнення (урок із музичною вікториною) 8

2.4 Урок-узагальнення (урок-концерт) 8

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ «Музичне мистецтво, 1-4 класи» 9

ДОДАТОК а 13

ДОДАТОК Б 19

ДОДАТОК В 24

ДОДАТОК Г 29


ПЕРЕДМОВА

Активний розвиток та впровадження інформаційних технологій у різні сфери життя, в тому числі в освіту, ставить перед школою одним з основних завдань формування інформаційної культури сучасних школярів. Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо.

Мультимедійні засоби навчання, на думку Л.М.Масол, відкривають нові технологічні можливості для педагогіки мистецтва, унікальні можливості поліхудожнього виховання школярів, мають переваги порівняно з традиційним навчанням.

Створення педагогічного програмного засобу “Музика, 1-4 класи» виправдано тим, що саме при вивченні музичного мистецтва необхідно синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу, можливістю вибору вчителем та учнями темпу та послідовності діяльності, об’єму матеріалу, що вивчається.

Педагогічний програмний засіб “Музика, 1-4 класи» розроблений відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Музика» (1-4 класи) (укл. О.Ростовський, Л.Хлєбникова, Р.Марченко).

Програмний засіб орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Увесь курс складається з певної кількості уроків, що відповідає навчальній програмі. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке тощо.

Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю. Інформацію про результати роботи учнів учитель може переглядати на головному комп’ютері у зведеному вигляді та по кожному учню окремо.

Крім того, програмний засіб містить довідникову інформацію: довідку по роботі з ППЗ, словник термінів і понять, іменний покажчик, схему «Характеристики музики».

Ще одним важливим засобом є Конструктор уроків, за допомогою якого вчитель може створити уроки за власною методикою, а також при потребі відредагувати запропоновані розробниками уроки.

Використання ППЗ “Музика, 1-4 класи» дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

 • підтримка групових та індивідуальних форм навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;

 • створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання;

 • підвищення пізнавального інтересу учнів;

 • забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмету;

 • структуризація змісту навчання та активізації опорних знань.

До складу програмно-методичного комплексу включено:

 • по 35 уроків музичного мистецтва для 1, 2, 3, 4 класів;

 • тематичне планування для роботи за програмою 1, 2, 3, 4 класів;

 • глосарій;

 • іменний покажчик;

 • схема «Характеристики музики».

ППЗ «Музика, 1-4 класи» може бути використаний учителем:

 • для підготовки та проведення уроку;

 • для створення власних уроків і редагування існуючих;

 • для проведення тестового контролю знань;

 • для проведення індивідуальних і факультативних занять.

Запропонований комплекс розширить інформаційний, наочний, методичний арсенал учителя музичного мистецтва незалежно від рівня професійної кваліфікації та досвіду.

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 1-4 КЛАСи» при проведенні уроку музики

1.1 Загальні зауваження

Урок музичного мистецтва в загальноосвітньому навчальному закладі спрямований на пізнання навколишнього світу засобами музичного мистецтва та розуміння учнями зв’язків музики з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.

Одними з основних його завдань є формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його інтонаційно-образної мови, засвоєння основних музичних понять і термінології; формування здатності використовувати набуті музичні знання та вміння; формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори; розвиток загальних і музичних здібностей, творчого потенціалу особистості; збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості; виховання музичних інтересів, смаків і потреб.

Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки музичного мистецтва із застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових пояснень, звукового супроводу, зразкового виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке, тестових запитань тощо, які використовує педагог при проведенні заняття з використанням ППЗ.

Урок складається з певної кількості кроків – структурних елементів, що містять сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, об’єднаних за певною ознакою (наприклад, розучування пісні, розповідь про композитора).

Для підготовки та проведення уроку музичного мистецтва із застосуванням комп’ютера вчителю слід знати структуру пропонованого уроку, зміст кожного етапу.

1.2 Структура мультимедійного уроку музики

Мультимедійний урок музичного мистецтва складається з логічно-обґрунтованих частин, які мають таку послідовність.

 • Тема уроку;

 • Вступ (вступна бесіда);

 • Демонстрація пісні;

 • Розучування пісні;

 • Караоке;

 • Розповідь про музику;

 • Слухання музики;

 • Аналіз прослуханого твору;

 • Тестові завдання;

 • Підсумки уроку.

Послідовність частин (кроків) може змінюватись: блок слухання музики стояти в першій частині уроку, а блок розучування пісні – в другій. Незмінними кроками є: тема уроку, вступ (вступна бесіда), тестові завдання, підсумки уроку.

Знання змісту (інформаційно-ілюстративного наповнення) кожного структурного елементу допоможе учителю в підготовці до уроку, написанні власного плану-конспекту з використанням запропонованого нами підручника.

Тема уроку

На екрані з’являється запис теми уроку. Учитель разом з дітьми читає запис.

Вступ (вступна бесіда)

На екрані з’являються головні герої, які розповідатимуть про музичне мистецтво. Вони вітаються з учнями, ведуть між собою та учнями діалог за темою уроку.

Учитель (за бажанням) може продовжити з учнями цей діалог.

Демонстрація пісні

Звучить зразковий варіант виконання пісні (з супроводом чи a capella) перед її розучуванням.

Розучування пісні

На екрані – слова пісні та графічний запис мелодії (1-2 класи), ноти та слова пісні (3-4 класи). Учні можуть слідкувати за графічним зображенням мелодії разом з персонажем пісні або за нотним записом пісні звертати увагу на «графіку» мелодії (рух мелодії вгору, вниз, на місці, стрибками).

Зображення нотного тексту пісні введений до структури мультимедійного уроку перш за все для педагога – він може не звертатися до друкованого посібника. Вивчення нотної грамоти та спів із нот не передбачені державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Таким чином учитель застосовує різні методики розучування пісні – на слух, з графічного запису.

Караоке

Звучить супровід до пісні, на екрані – текст у режимі караоке.

У такому режимі вчитель опрацьовує зміст кожного куплету, виконавський розвиток вокального твору. Учні готуються до «концертного» виконання пісні.

Розповідь про музику

Головні герої ведуть діалог про музичне мистецтво: обговорюють твір для слухання, пригадують історію його створення, розповідають про композитора, дають визначення окремих музично-теоретичних понятті і термінів.

Звуковий супровід ілюструється світлинами, портретами, слайд-шоу, творами живопису, відеофрагментами тощо.

Педагог може продовжити з учнями діалог про музику, повторити теоретичні визначення.

Слухання музики

Прослуховування музичного твору. На моніторі – лише автор і назва твору. Заставка таких кроків «нейтральна», це не відволікає учнів від сприймання самої музики.

Аналіз прослуханого твору

Питання головних героїв до учнів. Учні відповідають самостійно, іноді – за допомогою підказок на моніторі (слів-характеристик музики при включенні функції F12).

Учитель може доповнити аналіз прослуханого твору власними питаннями, завданнями.

Тестові завдання (завдання)

Питання для перевірки знань матеріалу уроку з варіантами відповідей.

Підсумки уроку

Діалог головних героїв. Учитель, за бажанням, може продовжити з учнями цей діалог.

1.3 Підготовка до проведення уроку музичного мистецтва з використанням ППЗ

Для підготовки до уроку музичного мистецтва з використанням ППЗ учитель може скористатись цими методичними рекомендаціями, а також тематичним плануванням уроків (див. додаток)

Відповідно до методичних уподобань педагог може редагувати запропоновані в ППЗ уроки або створити власний. Для цього необхідно скористатись режим «Конструктор», в якому ППЗ забезпечить:

 • створення нового уроку;

 • створення нового фрагмента уроку;

 • створення фрагмента уроку за допомогою імпорту файла;

 • створення тестового завдання;

 • видалення існуючого фрагмента уроку;

 • перейменування та переміщення фрагмента уроку;

 • збереження створеного уроку при виході з конструктора (див. 3.6 «Настанови користувача»).

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

До складу педагогічного програмного засобу “Музика, 1-4 класи» увійшли декілька типів уроків: комбінований (урок засвоєння нових знань), урок-узагальнення (урок контролю знань, урок із музичною вікториною, урок-концерт).

Кожен із типів уроків має свої особливості.

2.1 Комбінований урок

Комбінований урок є по суті уроком засвоєння нових знань, але за формою - поєднанням різних форм музичної діяльності (виконанням, сприйманням музики, засвоєнням теоретичних понять і термінів) та пізнавальної діяльності (сприйманням, усвідомленням, аналізом навчальної інформації та перевіркою її засвоєння). Такими є більшість уроків.

Приклад комбінованого уроку

Урок 12.

2.2 Урок-узагальнення (урок контролю знань)

Урок-узагальнення (урок контролю знань) містить декілька складових: тестові завдання, караоке, питання музичної вікторини. Такий тип уроку може бути використаний учителем для тематичного оцінювання, адже перераховані форми роботи на уроці дозволяють бачити результати загальноосвітньої підготовки учня.

У педагогічному програмному засобі “Музичне мистецтво, 1-4 класи» на уроках контролю знань передбачені ігрові форми роботи, що відповідає специфіці учнів молодшого шкільного віку. Для повторення художніх образів музичних творів застосовують ігри «Правильно-неправильно», «Відгадай героя», «Про що розповідає музика?» (1 клас, уроки №№16, 34), для повторення композиторів – «Портретна вікторина» (1 клас, урок №33)

Приклад уроку контролю знань

Урок 35.

2.3 Урок-узагальнення (урок із музичною вікториною)

Урок-узагальнення (урок із музичною вікториною) використовують для оцінювання рівня набутих учнями знань і вмінь розпізнавати та порівнювати музичні твори вокальної та інструментальної музики.

Приклад уроку з музичною вікториною

2.4 Урок-узагальнення (урок-концерт)

Урок-узагальнення (урок-концерт) проводять останнім в одному з класів. Це художньо-виконавський звіт учнів про вивчені вокально-хорові твори.

Приклад уроку-концерту

Урок 35 1 клас

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ «Музичне мистецтво, 1-4 класи»

Додатками уроків музичного мистецтва є глосарій, іменний покажчик та схема «Характеристики музики».

Глосарій містить перелік і визначення понять, використаних у курсі музичного мистецтва.

Іменний покажчик містить історичні довідки про композиторів, виконавців, творчість яких вивчається.

Схема «Характеристики музики» допоможе глибшому усвідомленню учнями своїх музичних вражень і переживань. Вона включає:

 • розділ «Характер» – епітети, за допомогою яких можна передати враження від емоційно-образного змісту музики;

 • розділ «Засоби виразності» – слова-визначення, за допомогою яких учні характеризують основні елементи музичної мови – мелодію, ритм, динаміку, темп, тембр.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК а

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

для роботи з ППЗ Музичне мистецтво, 1-4 класи»

1 клас

(1 год. на тиждень, усього 35 год.)

п/п

Тема

Теоретичні відомості

Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання

Увійдемо у світ музики!

Музика навколо нас

Музика - особливий вид мистецтва, який постійно «живе» поруч з людиною. Композитор – автор (творець) музики.

В.Подвала. «Музичні загадки»

Ми йдемо сьогодні в клас»

Сл. М. Пригари,

муз. М. Дремлюги

Музика передає почуття людини

Втілення в музиці різних почуттів людини. Музичні інструменти (фортепіано).

В.Косенко. “Не хочуть купити ведмедика», «Купили ведмедика»

Ми йдемо сьогодні в клас»

Сл. М. Пригари,

муз. М. Дремлюги

Музика передає настрій людини

Втілення в музиці різних настроїв. Музичні інструменти (фортепіано).

М.Сільванський. «Сумна пісня»

Ми йдемо сьогодні в клас»

Сл. М. Пригари,

муз. М. Дремлюги

Музика про осінь

Зображальність в музиці. Музика зображає осінь.

М.Парцхаладзе. “Осінній дощик»

Що нам осінь принесе?»

Сл. М. Пригари,

муз. З. Левіної

Найдревніша музика

Музику пишуть композитор, народ. Народна музика - найдревніша.

Я.Степовий. “Колискова»

Українська народна пісня “Ходить гарбуз по городу»

Що нам осінь принесе?»

Сл. Л. Некрасової,

муз. З. Левіної

Пісня нашого народу

Українські народні пісні

І.Беркович. “Українська мелодія»

Українська народна пісня “Ходить гарбуз по городу»

Печу, печу хлібчик»

Сл. народні,

муз. В.Верховинця

Танець нашого народу

Українські народні танці: гопак, козачок

Українські народні танці “Гопак», “Козачок»

Українська народна пісня “Ходить гарбуз по городу»

Печу, печу хлібчик»

Сл. народні,

муз. В.Верховинця

Музика, яку грають і співають

Вокальна та інструментальна музика

В.Косенко. “Пасторальна»

Українська народна пісня-гра “Два півники»

Музика про іграшки

Втілення в музиці різних дитячих образів - іграшки та забави

П.Чайковський. “Хвороба ляльки», “Нова лялька»

Українська народна пісня-гра “Два півники»

Пісня-гра «Зробим коло»

Сл. народні,

муз. В.Верховинця

Музика і дитяча гра

Втілення в музиці різних дитячих образів. Пісні-ігри. Музика розповідає про дитячі забави.

Р.Шуман. “Сміливий вершник»

Пісня-гра «Зробим коло»

Сл. народні,

муз. В.Верховинця

Веселі чобітки»

Сл. В.Вологжаніної,

муз. В.Верменича

Музика про зиму

Зображальність у музиці. Музика зображає зиму.

Український народний танець “Метелиця»

То сніжинки, мов пушинки»

Сл. Г. Бойка,

муз. А.Філіпенка

Веселі чобітки»

Сл. В.Вологжаніної,

муз. В.Верменича

Музичний мультик

Музика живе у мультиплікації: герої мультфільмів співають, танцюють.

А.Мігай. “Мультики»

То сніжинки, мов пушинки»

Сл. Г. Бойка,

муз. А.Філіпенка

Музика до зимових свят

Святкова музика: пісні, танці до певного свята.

Українська народна пісня «Ой хто, хто Миколая любить»

Новорічна»

Сл. Г. Бойка,

муз. А.Філіпенка

То сніжинки, мов пушинки»

Сл. Г. Бойка,

муз. А.Філіпенка

Музика Нового року

Музика до свята Нового року - щедрівки (пісні-вітання з Новим роком)

Д.Кабалевський. «Клоуни»

Щедрівка “Щедрівочка щедрувала»

Новорічна»

Сл. Г. Бойка,

муз. А.Філіпенка

Музика Різдва

Музика до свята Різдва - колядки (пісні про народження Ісусика)

Колядка «Бог ся рождає»

Новорічна»

Сл. Г. Бойка,

муз. А.Філіпенка

Щедрівка “Щедрівочка щедрувала»

Світ почуттів у музиці (підсумковий)

Музика – мистецтво, що передає почуття людей, розповідає про їх життя і навколишній світ.

Гра «Маскарад улюблених образів»

Гра «Правильно-неправильно»

Музика розповідає...

Життєвий зміст музики: музика «живе» поруч з людиною і розповідає про життя

Д.Кабалевський. «Зайчик дражнить ведмедика»

Морозець»

Сл. Г. Бойка,

муз. Б.Фільц

Музика сніжинок

Музика часто супроводжує людину взимку: святкує, розважає, розповідає про зиму. Зимові образи музики.

П.Чайковський. “Танець феї Драже»

Морозець»

Сл. Г. Бойка,

муз. Б.Фільц

Сніжинки»

Сл. народні,

муз. Я. Степового

Музика розповідає про казкових героїв

Світ дитячих (казкових) образів у творах композиторів-класиків

П.Чайковський. “Баба Яга»

Сніжинки»

Сл. народні,

муз. Я. Степового

Українська народна пісня “Веселі гуси»

Музика розповідає про природу

Природа в нашому житті. Звуки, музика природи.

С.Прокоф‘єв. “Ходить місяць над лугами»

Українська народна пісня “Веселі гуси»

Музика про родину

Музика розповідає про рідних – матусю, бабусю. Перше музика людини – колискова пісня.

Р.Верещагін. “Бабусина казка»

"Мама"

Сл. С. Грицюк,

муз. В. Книш

Музика про людину

Музику створила людина. В музиці ми відчуваємо людину: її характер, настрій, почуття.

Р.Шуман. “Веселий селянин»

"Мама"

Сл. С. Грицюк,

муз. В. Книш

Музична поезія

Поезія – особливе мистецтво, яке говорить словами, але подекуди нас слух сприймає його як музику. Такою є поезія Тараса Шевченка

Пісні на вірші Шевченка

Зацвіла в долині»

Сл. Т.Шевченка,

муз. А. Філіпенка

Пташина музика

Пташині образи в музиці. Зв’язки між образом і його втіленням засобами музичної виразності

В.Сокальський. “Пташка»

Зацвіла в долині»

Сл. Т.Шевченка,

муз. А. Філіпенка

Українська народна пісня “Щебетала пташечка»

Музика про сонечко

Природа в музиці. Зв’язки між життєвим змістом музики і його втіленням засобами музичної виразності.

В.Барвінський. “Сонечко»

Українські народні пісні “Щебетала пташечка», “Вийди, вийди, сонечко»

Музика розповідає (узагальнення)

Життєвий зміст музики: образи життя і їх втілення в музиці

В.Сокальський. “Пташка»

Р.Шуман. “Веселий селянин»

П.Чайковський. “Баба Яга»

Зацвіла в долині».

Сл. Т.Шевченка,

муз. А. Філіпенка

Українські народні пісні “Щебетала пташечка», “Вийди, вийди, сонечко»

Музика весни

Природа в музиці. Зв’язки між життєвим змістом музики і його втіленням засобами музичної виразності. Українські народні пісні, танці, ігри – веснянки.

Гра в зайчика» в обр. М.Леонтовича

Українські народні пісні “Вийди, вийди, сонечко», “Подоляночка»

Музика про весну

Зображальність в музиці. Музика зображає весну.

Е.Гріг. “Весною»

Українська народна пісня “Подоляночка»

“Рання бджілка”

Сл. С. Жупанина,

муз. Т. Жупаниної

На українському народному святі

Народне свято і музика. Українські народні пісні. Троїсті музики. Українські народні танці: гопак, козачок, аркан.

Українські народні танці Гопак, Козачок, Аркан

“Рання бджілка”

Сл. С. Жупанина,

муз. Т. Жупаниної

Українська народна пісня “Галя по садочку ходила»

Музична подорож

Народні музичні інструменти – волинка (Шотландія, Німеччина), дуда (Україна).

Й.-С.Бах. “Волинка»

“Рання бджілка”

Сл. С. Жупанина,

муз. Т. Жупаниної

Українська народна пісня «Галя по садочку ходила»

Музичний дощик

Звуки в природі. Образи природи в музиці. Музичні звуки - довгі та короткі, високі та низькі.

В.Косенко. «Дощик»

Українські народні пісні “Ой єсть в лісі калина», “Іди, іди, дощику»

Музика - наш вірний друг

Життєве призначення музики – музика розповідає, підказує, розраджує, заспокоює. Її різновиди: пісні, танці, п’єси. Виконавці: інструмент, оркестр, соліст, хор.

П.Чайковський. “Пісня жайворонка»

Українські народні пісні “Ой єсть в лісі калина», “Іди, іди, дощику»

Ми знаємо музику

Значення музики в нашому житті: знання музичних образів, творів збагачує людину.

«Портретна вікторина» (Бах, Чайковський, Косенко, Степовий, Леонтович).

Музична вікторина

Підготовка до уроку-концерту

Ми розуміємо музику

Значення музики в нашому житті: розуміння музики дає змогу зрозуміти іншу людину, життя.

Гра «Про що розповідає музика?»

Підготовка до уроку-концерту

Ми – друзі музики (урок-концерт)

Значення музики в нашому житті: знання, розуміння вміння виконувати музику робить повноцінним життя людини.

Виконання вивчених пісень

ДОДАТОК Б

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

для роботи з ППЗ Музичне мистецтво, 1-4 класи»

2 клас

(1 год. на тиждень, усього 35 год.)

п/п

Тема

Теоретичні відомості

Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання

Джерела музичного мистецтва

Композитор, виконавець, слухач – співтворці музики. Пісня, танець, марш – джерела музичного мистецтва (первинні музичні прояви людини в побуті, праці, обрядовості).

Д.Кабалевський. «Три кити»

Пісня про школу»

Сл. В. Вікторова,

муз. Д.Кабалевського

Пісня – душа музики

Пісня - найважливіший тип музики. Зміст пісень.

Я.Степовий. “Колискова

Пісня про школу»

Сл. В. Вікторова,

муз. Д.Кабалевського

Пісня

Життєві обставини звучання пісні. Різновиди пісень

Л.Бетховен. “Бабак»

Школяр»

Сл. Б. Лепкого,

муз. Ф. Колесси

Танець на танцювальному майданчику

Життєві обставини звучання танців. Різновиди танців.

С.Рахманінов. “Італійська полька»

П.Чайковський. Вальс із балету “Спляча красуня»

Школяр»

Сл. Б. Лепкого,

муз. Ф. Колесси

Ой заграйте, дударики»

Сл. Б. Лепкого,

муз. А.Філіпенка

Незвичайний танець

Танцювальна музика в творчості сучасних композиторів. Різноманітність танцювальних образів.

Д.Шостакович. «Вальс-жарт»

Д.Кабалевський. “Танець молодого бегемота»

Ой заграйте, дударики»

Сл. Б. Лепкого,

муз. А.Філіпенка

Марш

Життєві обставини звучання маршів. Різновиди маршів

Д.Кабалевський. “Три варіанти маршу»

Є.Адамцевич. “Запорізький марш»

Гей, військо йде»

Сл. І. Франка,

муз. В. Верховинця

Марш

Настрої, характери, виражальні засоби маршів

П.Чайковський. “Марш дерев‘яних солдатиків»

М.Блантер. “Футбольний марш»

Гей, військо йде»

Сл. І. Франка,

муз. В. Верховинця

Веселий музикант»

Сл.

муз. А.Філіпенка

Пісня, танець, марш зустрічаються разом

Настрої і характери в основних типах музики. Поєднання елементів різних типів музики в одному творі.

Українські народні пісні в обробці Я.Степового “Дощик», “Лугом іду», “Гей, не дивуйте»

Веселий музикант»

Сл.

муз. А.Філіпенка

Музику народило життя

Зв’язок музики з життям: музику народило життя. Все, що є в житті, музика намагається зобразити, виразити.

Є.Адамцевич. “Запорозький марш»

Любіть Україну”

Сл. В. Сосюри,

муз. М. Ведмедері

Настрої, почуття, думки в музиці

Виражальні можливості музики: настрій людини.

Л.Бетховен. “Весела. Сумна»

Любіть Україну”

Сл. В. Сосюри,

муз. М. Ведмедері

Музика малює портрет

Зображальні можливості музики: характер, рухи, дії людини

Д.Кабалевський. “Три подружки»

Українська народна пісня „Дударик”

Звірі в музиці

Зображення музикою природи: тварини

М. Сільванський. “Пташка і кицька»

Українська народна пісня “Господарство” в обр. Я.Степового

Музичний пейзаж

Зображення музикою природи: музичні пейзажі

Е.Ґріг. “Ранок» із сюїти “Пер Ґюнт»

Українська народна пісня “Господарство” в обр. Я.Степового

Музика передає рух

Музика передає, зображає рух.

М.Глінка. “Попутна пісня»

Щедрівка “Ой сивая та і зозуленька»

Святкова музика

Музика - прикраса життя, особливо в свято. Музика новорічних свят

Українські нар. пісні в обр. М. Леонтовича “Ой сивая та і зозуленька», “Щедрик»

Щедрівка “Ой сивая та і зозуленька»

Музика виражає та зображує

Музика виражає настрої, почуття, характер людини.

Музика зображає різноманітні рухи людини, певні життєві подій, картини природи тощо

Гра «Відгадай героя»

Гра «Правильно-неправильно»

Подорожі з піснею, танцем, маршем

Виражальні засоби та інтонаційні особливості пісні, танцю і маршу. Три основні музичні жанри – пісня, танець, марш – як основа різноманіття жанрів музичного мистецтва.

Колядка “Ой коляда-колядниця»

Щедрівка “Ой там за горою»

Хор “Семеро козенят» з опери “Вовк і семеро козенят»

Муз. М.Коваля

Подорож з піснею

Пісня як основа знайомства з оперою. Поняття про оперу

М.Коваль. Сцена з другої дії опери “Вовк і семеро козенят»

Хор “Семеро козенят» з опери “Вовк і семеро козенят»

Муз. М.Коваля

Подорож з піснею

Пісня як основа знайомства з оперою, концертом. Поняття про концерт.

Українська народна пісня “Ой лопнув обруч»

І.Беркович. Концерт для фортепіано з оркестром №2. Частина ІІІ. Фінал

Тема Всезнайки, Туптунки, Бодайки з опери “Вовк і семеро козенят»

Муз. М.Коваля

Подорож з танцем

Танець як основа знайомства з балетом. Поняття про балет.

П.Чайковський “Танець маленьких лебедів» (фортепіанна п‘єса)

П.Чайковський. “Танець маленьких лебедів» з балету “Лебедине озеро»

Зима і весна»

Українська народна пісня в обр. Я.Степового

Подорож з танцем

Танець як основа знайомства з симфонією. Поняття про симфонію.

Український народний танець Козачок.

Невідомий автор першої половини ХІХ ст. Симфонія соль мінор. ІV частина. Козачок

Зима і весна»

Українська народна пісня в обр. Я.Степового

Подорож з маршем

Марш як основа знайомства з оперою. Маршовість як характерна ознака хоробрих образів опери

М.Лисенко Хор «Ходім, братці, воювати» з опери “Коза-дереза»

Пісня Кози з опери «Коза-дереза»

Сл. народні,

муз. М. Лисенка

Подорож з маршем

Марш як основа знайомства з оперою. Маршовість як характерна ознака героїчних образів опери

Ж.Бізе. Марш Тореадора з опери «Кармен»

Пісня Лисички з опери «Коза-дереза»

Муз. М. Лисенка

Музичні країни – опера, балет

Входження до “музичних країн» – опери, балету завдяки пісні, танцю і маршу

С.Прокоф‘єв. Вальс із балету “Попелюшка»

Українська народна пісня «Гарний танець гопачок»

Музичні країни –симфонія, концерт

Входження до “музичних країн» – симфонії, концерту завдяки пісні, танцю і маршу

Українська веснянка “Вийди, вийди, Іванку».

П.Чайковський. Концерт для фортепіано з оркестром №1 (фінал)

Українська народна пісня «Гарний танець гопачок»

Подорожі музичними країнами (узагальнення)

Пісня, танець, марш – основа різноманіття жанрів музичного мистецтва, найвагоміші серед яких - опера, балет, симфонія, інструментальний концерт

Музична вікторина

Виконання вивчених пісень

Мова музики

Своєрідність і неповторність музичного твору залежить від музичної мови, якою розмовляв з нами композитор. Ми розмовляємо словами, реченнями – музика фразами, мелодіями.

Л.Бетховен. «Бабак»

Українська народна пісня “Як діждемо літа» в обр. М.Дремлюги

Елементи музичної мови –мелодія, лад (мажор, мінор)

Основний елемент музичної мови – мелодія. Мелодія і супровід. Лад (мажор, мінор).

Л.Бетховен. «Весела. Сумна»

Українська народна пісня “Як діждемо літа» в обр. М. Дремлюги.

Елементи музичної мови – лад, ритм, метр

Визначення метру, ритму, ладу в музиці

П.Чайковський. “Кіт у чоботях і Біла кицька» з балету “Спляча красуня»

Веснянка “Розлилися води»

Елементи музичної мови – динаміка, регістр, штрихи

Визначення динаміка, регістр, штрихи в музиці.

Д.Кабалевський. “Зайчик дратує ведмедика» або «Три подруги»

Веснянка “Розлилися води»

Елементи музичної мови – лад (мажор, мінор), динаміка, темп

Розкриття образу завдяки елементам музичної мови: лад, динаміку, темп...

Р.Шуман «Перша втрата»

Свято перемоги»

Сл.

муз. Г. Скоропуда

Елементи музичної мови –тембр

Визначення тембру в музиці. Розпізнавання тембрів голосів та музичних інструментів. Музична казка.

С.Прокоф‘єв. Симфонічна казка “Петя і Вовк». Теми Петі, Пташки, Качки.

Чабанець»

Сл.

муз. А. Кос-Анатольського

Елементи музичної мови – тембр

Визначення тембру в музиці. Розпізнавання тембрів голосів та музичних інструментів.

С.Прокоф‘єв. Симфонічна казка “Петя і Вовк». Теми Кицьки, Дідуся, Вовка, Мисливців.

Чабанець»

Сл.

муз. А. Кос-Анатольського

Казка, яку розповіла музика

Симфонічна казка розповідає музичною мовою: ми впізнаємо героїв за мелодіями, тембрами, динамікою, темпом, ладом...

С.Прокоф‘єв. Симфонічна казка “Петя і Вовк» (повністю)

Ігри: «Відгадай музичний інструмент», «Відгадай героя симфонічної казки»

Підготовка до уроку-концерту

Зміст і мова музики (урок концерт)

Зв’язки між життєвим змістом музики і його втіленням засобами музичної виразності.

Виконання вивчених пісень

ДОДАТОК В

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

для роботи з ППЗ Музичне мистецтво, 1-4 класи»

3 клас

(1 год. на тиждень, усього 35 год.)

п/п

Тема

Теоретичні відомості

Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання

1

Пісня, танець, марш переростають у пісенність, танцювальність, маршовість

Пісня, танець, марш; пісенність, танцювальність, маршовість; тривалості нот, звукоряд; увертюра, опера «Кармен»

П.Майборода. «Пісня про вчительку»

Ж.Бізе. Опера «Кармен». Увертюра

Поспівка «Ми – третьокласники»

2

Пісенність, танцювальність, маршовість як основні властивості музики

Пісенність, танцювальність, маршовість; балет «Горбоконик»

Р.Щедрін. Балет «Горбоконик» (уривки «Ніч», «Золоті рибки», «Цар Горох»)

«Літо минулося»

Сл. К.Різниченка,

муз. Я.Степового

3

Пісенність

Пісенність, характер музики, симфонічний оркестр

Е. Гріг. «Ранок»

«Літо минулося»

Сл. К.Різниченка,

муз. Я.Степового

4

Пісенність у вокальній музиці

Опера, дума, кобзар

М.Лисенко. Опера «Тарас Бульба». Дума кобзаря «Ой не чорна то хмара над Вкраїною стала»

Українська народна пісня «Дівка Явдошка»

5

Танцювальність

Танцювальність, ліга у вокальній музиці, симфонія, звичаї нашого народу (жниварський обряд), козачок

Український народний танець «Козачок»

Симфонія невідомого автора. Фінал.

Українська народна пісня «Вийшли в поле косарі»

6

Танцювальність

Танцювальність, життя і творчість М.Глінки, кастаньєти

М. Глінка «Арагонська хота»

Поспівка «Дівчатка ми»

Українська народна пісня «Вийшли в поле косарі»

7

Маршовість

Маршовість, оркестр, бандура, засоби музичної виразності

Є.Адамцевич. «Козацький марш»

Українська народна пісня «Вийшли в поле косарі»

Українська народна пісня «Гей, там, на горі, Січ іде»

8

Маршовість у симфонічній музиці

Маршовість, пісня-марш, життя і творчість Л.Бетховена, симфонія, симфонічна музика, симфонічний оркестр

Л.Бетховен. V симфонія. «Тема долі»

Л.Бетховен. V симфонія. III частина (уривок)

Українська народна пісня «Гей, там, на горі, Січ іде»

9

Зустріч пісенності, танцювальності, маршовості (узагальнення теми)

Пісенність, танцювальність, маршовість; життя і творчість Ф.Шопена, прелюдія, полонез

Музична вікторина

Ф.Шопен. Прелюдія №7

Ф.Шопен. Прелюдія №20

Ф.Шопен. Полонез ля мажор

Виконання пісень за бажанням

10

Інтонація

Інтонації в мові, інтонації в музиці; скоромовка; питальні, стверджувальні, звуконаслідувальні інтонації

Вірш А.Барто «Базіка»

С.Прокоф’єв «Базіка»

В.Сокальський «Пташка»

«Хто чергові?»

Сл. Е.Шварца

муз. Д.Кабалевського

11

Інтонація

Питальні, стверджувальні, діалогічні, гумористичні інтонації

Українська народна пісня «Зайчик та Лисичка»

В.Косенко. «Гумореска»

«Хто чергові?»

Сл. Е.Шварца

муз. Д.Кабалевського

12

Головна інтонація

Головна інтонація, обробка народної пісні, дуда, дударик

М.Леонтович. Обробка української народної пісні «Дударик»

Е.Гріг. «Весільний день у Трольхаугені»

Українська народна пісня «Дударик»

13

Зерно-інтонація

«Зерно» – інтонація, звичаї нашого народу (обряд щедрування), обробка народної пісні

Л.Бетховен. V симфонія. III частина (уривок)

М.Леонтович. Обробка української народної пісні «Щедрик»

Українські народні пісні «Ой хто, хто Миколая любить», «Щедрик»

14

Виражальні та зображальні інтонації

Виражальні та зображальні інтонації, звичаї нашого народу (обряд колядування)

М. Римський-Корсаков. «Політ джмеля»

Українські народні пісні «Ой хто, хто Миколая любить», «Уставай же, брате»

15

Єдність виражальних та зображальних інтонацій в музичних творах

Єдність виражальних та зображальних інтонацій, засоби музичної виразності

В. Косенко. «Дощик»

В.Кирейко. Опера «Лісова пісня». «Награші Лукаша»

Українська народна пісня «Уставай же, брате»

16

«Подорож лісовою стежкою до замку «Інтонація» (узагальнення теми)

Підсумок знань

Музична вікторина

Виконання вивчених пісень

17

Розвиток музики (введення в тему)

Розвиток музики, взаємозв’язок музики з життям, творчість С.Прокоф’єва, симфонічна казка, інструменти симфонічного оркестру

С.Прокоф’єв. Симфонічна казка «Петрик і Вовк». Тема Петрика

«Чому ведмідь взимку спить»

Сл. О.Коваленкова,

муз. Л.Кніппера

18

Прийоми розвитку музики

Прийоми розвитку музики (ладовий, тембровий розвиток), мажор, мінор, динаміка, темп, характер музики, інструменти симфонічного оркестру

С.Прокоф’єв. Симфонічна казка «Петрик і Вовк». Тема Качки. Cцена Петрика і Пташки.

«Гра в слова»

Сл. А.Барто

муз І.Арсєєва

«Чому ведмідь взимку спить»

Сл. О.Коваленкова

муз.Л.Кніппера

19

Прийоми розвитку музики. Жанровий та симфонічний розвиток

Прийоми розвитку музики (тембровий, динамічний, жанровий, симфонічний розвиток), коломийка, рапсодія, групи симфонічного оркестру, творчість Е.Гріга

Е.Гріг. «Ранок»

Г.Майборода. «Гуцульська рапсодія» (фрагмент)

Українська народна пісня «Верховино, світку ти наш»

20

Розвиток музики і розвиток образу

Прийоми розвитку музики (динамічний, темповий, виконавський), розвиток образу, творчість Е.Гріга

Е.Гріг. «Навесні»

Г. Майборода. «Гуцульська рапсодія»

Українські народні пісні «Верховино, світку ти наш», «Грицю, Грицю, до роботи»

21

Розвиток музики і розвиток образу

Прийоми розвитку музики (динамічний, тембровий, жанровий, темповий, інтонацій-но-мелодичний), розвиток образу, творчість Е.Гріга

Е.Гріг. «В печері гірського короля»

Українська народна пісня «Грицю, Грицю, до роботи»

22

Сюжетний розвиток музики

Сюжетний розвиток музики, музичний діалог, життєвий і творчий шлях С.Гулака – Артемівського

С.Гулак-Артемовський. Опера «Запорожець за Дунаєм». Дует Карася та Одарки

Повторення вивчених пісень

23

Інтонаційно-мелодичний розвиток музики

Інтонаційно – мелодичний розвиток музики, веснянки, життєвий і творчий шлях Ф.Шопена, прелюдія

Ф.Шопен. Прелюдія №7

Ф.Шопен. Прелюдія №20

Українська народна пісня «Ягілочка» (обр. Я.Степового)

24

Ладогармонійний розвиток музики

Ладогармонійний розвиток музики, мажор, мінор, творчість Ф.Шуберта

Ф.Шуберт. Вальс ля бемоль мажор

Ф.Шуберт. Алегретто

Українська народна пісня «Ягілочка» (обр. Я.Степового)

25

Ой, весна, весна, днем красна

Звичаї нашого народу, веснянки, засоби музичної виразності

М. Лисенко. Опера «Зима і весна». Хор «А вже весна»

Українська народна пісня «Ягілочка» (обр. Я.Степового)

26

Розвиток музики (узагальнення теми)

Підсумок знань

Музична вікторина

27

Будова (форми) музики (введення в тему)

Будова (форми) музики (фрази, частини), одночастинні твори, творчість Е.Гріга

Е. Гріг. «Пісня Сольвейг». І частина

Українська народна пісня «Гей, там, на горі, Січ іде»

Французька народна пісня «Пастух»

Е. Гріг. «Пісня Сольвейг» (розучування мелодії)

28

Двочастинна будова музики

Двочастинна будова музики, канон

Е. Гріг. «Пісня Сольвейг» (повністю)

Французька народна пісня «Пастух»

29

Тричастинна будова музики

Тричастинна будова музики, творчість М. Лисенка, експромт

М. Лисенко «Експромт»

Українська народна пісня «Соловеєчку, сватку, сватку»

30

Варіації

Форма варіацій

Легенда про калину

Ю. Щуровський. «Варіації на тему української народної пісні «Ой єсть в лісі калина»

Українська народна пісня «Ой єсть в лісі калина»

31

Рондо

Форма рондо, творчість О.Бородіна, романс

О.Бородін. Романс «Спляча княжна»

«Класне рондо»

32

Рондо. Варіації

Форми рондо та варіацій, канон, підголоски, життєвий і творчий шлях В.Моцарта

М.Ризоль. Варіації на тему Українська народна п. «Ой, на горі жито»

В.А.Моцарт. «Рондо в турецькому стилі»

Українська народна пісня «Ой на горі жито»

33

Три основні групи побудови музичних творів

Три основні групи побудови музичних творів, повторення та контраст, творчість Е.Гріга

Е. Гріг. «Танець Анітри»

Українська народна пісня «Ой на горі жито»

34

Будова (форми) музики (узагальнення теми)

Підсумок знань

Музична вікторина

35

Стежками музичного мистецтва

Музика — це мистецтво, що передає почуття, думки й настрої людини та постійно розвивається у звуковому потоці.

Тестові завдання

ДОДАТОК Г

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

для роботи з ППЗ Музичне мистецтво, 1-4 класи»

4 клас

(1 год. на тиждень, усього 35 год.)

п/п

Тема

Теоретичні відомості

Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання

1

Музика мого народу

Символи України,

Державний гімн України, музика професійна, народна та професійна в народному дусі

Легенда про пісню

Державний гімн України

Українська народна пісня «Ой, гиля, гиля, гусоньки, на став»

«Відлітали журавлі»

«Зоре моя вечірняя»

Сл. Т.Шевченка,

муз. Я.Степового

2

Троїсті музики

Троїсті музики

Легенда про троїстих музик

Троїсті музики

«Зоре моя вечірняя»

Сл. Т.Шевченка,

муз. Я.Степового

3

Жниварські пісні

Особливості жанру жниварських пісень, групи жниварських пісень

«Поле моє, поле»

Жниварські пісні

Українська народна пісня «Вийшли в поле косарі»

4

Українські народні жартівливі пісні

Особливості жанру жартівливих пісень, творчість М.Калачевського, симфонія

Українська народна пісня

«Дівка в сінях стояла»

М.Калачевський «Українська симфонія», II частина

Українська народна пісня «Сіяв мужик просо»

5

Коломийки

Коломийки, народні інструменти гуцульського краю

Коломийки

Коломийка «Підійдемо до калини»

6

Колискові

Особливості жанру колискових пісень, ліга у вокальній музиці, канон

Казка «Колискова Дряпушкові»

Українська народна пісня «Ой ходить сон»

7

Вокальна й інструментальна музика

Вокальна й інструментальна музика, рапсодія, елегія, коломийка

Українська народна пісня «Верховино, світку ти наш»

Г.Майборода. «Гуцульська рапсодія»

М.Лисенко «Елегія»

«Рідна мова»

Сл. і муз. М.Катричко

8

Музика мого народу (закріплення та узагальнення знань)

Підсумок знань

Музична вікторина

Тестові завдання

Виконання вивчених пісень

9

Історичні пісні

Особливості жанру історичних пісень, козацтво, гетьмани України

Українська народна пісня «Ой на горі та й женці жнуть»

Українська народна пісня «Ой на горі та й женці жнуть»

10

Думи

Думи, кобзар – народний співець, виконавець дум, музичні інструменти кобзарів

Дума «Іван Богун»

Українська народна пісня «Ой на горі та й женці жнуть»

11

Кобзар – невмирущий народний співець

Думи, кобзар – народний співець, виконавець дум, музичні інструменти кобзарів

Т.Шевченко, вірш «Перебендя»

«Дума про козака Голоту»

Українська народна пісня «Ой на горі та й женці жнуть»

12

Постать творця (Маруся Чурай)

Постать Марусі Чурай, її пісенна творчість

Українська народна пісня «Засвіт встали козаченьки»

13

Використання народних мелодій у творчості композиторів

Опера, увертюра, творчість М.Лисенка

М.Лисенко. Опера «Тарас Бульба». Увертюра

Щедрівка «Слава нашим господарям»

14

Ліричні пісні

Особливості жанру ліричних пісень, симфонічний оркестр

Українська народна пісня «Віють вітри…»

М.Калачевський «Українська симфонія» I частина (уривок)

Сл. В.Лебедової,

муз. Д.Сичінського

«Чом, чом, чом, земле моя»

15

Календарно-обрядові пісні

Особливості жанру календарно-обрядових пісень, традиції свята Миколая, колядки, щедрівки

Колядки, щедрівки

Українська народна пісня «Забілів від снігу гай»

Українська щедрівка «Чи дома, дома»

16

Музика мого народу (підсумковий урок)

Підсумок знань

Музична вікторина

Виконання вивчених пісень

17

Музика не знає кордонів

Спільні й відмінні риси музики різних народів, жанр «концерту»

Український народний танець «Гопак»

Бєларуський народний пісня-танець «Бульба»

Грузинський народний танець «Лезгинка»

П.Чайковський Перший концерт для фортепіано з оркестром. Фінал (фрагмент)

Українська народна пісня «Вийди, вийди, Іванку»

18

Музика українського та російського народів

Історична, мовна та культурна спорідненість українського та російського народів, спільні та відмінні риси музики українського та російського народів

Українська народна пісня «Реве та стогне Дніпр широкий»

Російська народна пісня «Вниз по матушке по Волге»

«Пісня про Дніпро»

Українська народна пісня «Вийди, вийди, Іванку»

19

Знайомство з музикою білоруського народу

Історія, культура та побут бєларуського народу. Особливості музичної мови бєларуського народу.

К.Мясков «Білоруський танець»

Бєларуська народна пісня «Перепілонька»

20

Спорідненість музики словянських народів

Спільні риси музики словянських народів, жанр «концерту»

Порівняльна характеристика трьох прикладів музики слов’янських народів

С.Рахманінов. Третій концерт для фортепіано, І частина (Фрагмент)

Російська народна пісня «Со в’юном я хожу»

21

Спорідненість музики словянських народів

Спільні риси музики слов’янських народів, жанр «концерту», коломийки, частівки, життєвий і творчий шлях М.Глінки

Р.Щедрін. Концерт для оркестру «Пустотливі частівки»

«Гуде вітер вельми в полі»

Сл. В.Забіли,

муз. М.Глінки

22

Музика народів Закавказзя

Історія, культура та побут народів Закавказзя. Особливості музичної мови народів Закавказзя

Грузинський народний танець «Лезгинка"

А.Хачатурян. Балет «Гаяне». Гопак

«Курчатка»

Сл. Т.Муталібова

(пер. М.Яскулка),

муз. Г.Гусейнлі

23

Музика народів Середньої Азії

Історія, культура та побут народів Середньої Азії. Особливості музичної мови народів Середньої Азії

Узбецька народна пісня-танець «Мавриги»

К.Мясков «Туркменський танець»

«Курчатка»

Сл. Т.Муталібова

(пер. М.Яскулка),

муз. Г.Гусейнлі

24

Музика народів Прибалтики

Історія, культура та побут народів Прибалтики. Особливості музичної мови народів Прибалтики.

Українська народна пісня «Женчичок–бренчичок»

К.М’ясков «Литовський танець»

Латиська народна пісня «Півник»

25

Українські веснянки

Традиції зустрічі весни

Українські веснянки

Українська народна пісня «Вербовая дощечка»

26

Музика не знає кордонів (закріплення та узагальнення знань)

Тестові завдання

27

Музика не знає кордонів

Інтернаціональна сутність музичної мови

Д.Гершвін Опера «Поргі та Бесс» Колискова

Болгарська народна пісня «Посадив полин я»

«Захід сонця» Муз.Е.Гріга, сл.А.Мукка (Переклад з норвезької М. Яскулка)

28

Музична мова композиторів різних країн

Особливості музичної мови композиторів різних країн, «баркарола», життєвий і творчий шлях М.Глінки

М.Лисенко «Баркарола»

М.Глінка Романс «Венеціанська ніч»

Муз.Е.Гріга, сл.А.Мукка Романс «Захід сонця» (Переклад з норвезької М. Яскулка)

29

Подорож країнами світу разом із музикою

Історія, культура та побут народів Чехії та Угорщини.. Особливості музичної мови народів народів Чехії та Угорщини.

З.Кодай Чардаш з опери «Харі Янош»

Й.Брамс «Угорський танець №2»

Чеська народна пісня-танець «Полька»

30

Подорож країнами світу разом із музикою

Історія, культура та побут народів Франції та Австрії Особливості музичної мови народів народів Франції та Австрії, життєвий і творчий шлях В.Моцарта, форма варіацій

В.Моцарт Варіації на тему французької народної пісні

В.Моцарт Симфонія соль мінор, І частина (фрагмент)

Французька народна пісня «Пастух»

31

Музика польського народу

Історія, культура та побут польського народу. Особливості музичної мови польського народу, життєвий і творчий шлях Ф.Шопена, мазурка

Ф.Шопен Мазурка ля мінор

Польська народна пісня «Жайворонок»

Українська народна пісня «Женчичок-бренчичок»

32

Музика не знає кордонів

Історія, культура та побут японського народу. Особливості музичної мови японського народу, форма варіацій

Д.Кабалевський Варіації на японську народну тему

Японська народна пісня «Вишня»

33

Музика не знає кордонів

Історія, культура та побут індонезійського народу. Особливості музичної мови індонезійського народу

Індонезійська народна пісня «Прогулянка з батьком»

34

Подорож країнами світу разом із музикою

Музична вікторина

35

Композитор. Слухач. Виконавець (підсумковий урок за рік)

Тестові завдання

Слухання музики за бажанням

Виконання пісень за бажанням

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
4
міс.
0
3
дн.
0
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!