Реалізація проекту «Партнерство» в сучасному закладі освіти як засіб формування національної самосвідомості здобувачів освіти

Опис документу:
В статті розглядаються концептуальні засади, шляхи та план реалізації проекту "Партнерство", описано найефективніші інструменти формування національної свідомості молоді, серед яких робота англомовного шкільного блогу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗМІСТ

Передмова

Концептуальні засади проекту «Партнерство»

Англомовний шкільний блог – як ефективний інструмент формування національної самосвідомості учнів

Партнерство шкіл

ПЕРЕДМОВА

Будь – які зміни в освіті мають бути спрямованими на задоволення освітніх потреб дитини, її гармонійного розвитку, формування особистості, здатної досягти успіху в житті, бути гідним громадянином України. Це можливо за рахунок покращення освітнього середовища, підвищення якості освітніх послуг, створення дієвих умов, які задовольняють потреби учнів в отриманні якісної сучасної освіти засобами інноваційної діяльності. Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Бахмутської міської ради Донецької області здійснює інноваційну діяльність за темою «Побудова системи освітнього процесу за моделлю «Територія успіху» в умовах реформування освіти».

Одним з 15 проектів Програми розвитку школи є проект «Партнерство». Сам проект реалізується в Бахмутській школі №7 з 2015 року, проте завжди доброю традицією школи було партнерство шкіл. Багато років Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 підтримувала дружні зв’язки із Новороздільською школою № 4, що у Львівській області. За цей час більше двохсот бахмутян побувало у мальовничому Прикарпатті, зібрали фольклорний матеріал, який увійшов у збірку «Одна Батьківщина – і двох не буває». Біля витоків цього проекту стояли вчителі Говорун Р.А. і Пятенко В.Є. В 2000 році місто Бахмут співпрацювало з американськими містом Омаха, що в штаті Небраска. Учні та вчителі школи відвідували Америку, а американці приїжджали до нас. Спогади та фотоматеріали про це представлено в клубі-музеї «Шкільна родина». Учні ведуть листування з школярами з інших країн світу. Існує англомовний шкільний блог на сайті studentsoftheworld.info, де ми розповідаємо про нашу улюблену школу, наші звичаї та традиції, про нашу Україну. Ведеться ефективна співпраця з громадськими організаціями, військовими, Бахмутським козацтвом.

К

Експериментальний майданчик №1

Вчимося жити разом”

Розвиток життєвих компетентностей

онцептуальні засади проекту «Партнерство»

Як зазначається в Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, на сучасному етапі розвитку України виникає нагальна необхідність здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.

Враховуючи один з провідних принципів патріотичного виховання принцип полікультурності, який передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, вивчення іноземних мов відкриває великі можливості для формування національної самосвідомості в учнівської молоді.

Інтеграційні процеси, які пронизують сучасний світ, створюють об’єктивні передумови для поглиблення контактів між народами, розширення горизонтів співробітництва, а відповідно вимагають створення адекватних механізмів для діалогу культур, поглибленого розуміння народами одне одного, толерантного сприйняття відмінностей. В цих умовах оволодіння іноземними мовами передбачає не тільки знання власне мови – лексичного запасу, граматичних структур, синтаксису, але й наявність знань про країни, мова яких вивчається, а також норм поведінки, стилів спілкування, реалій повсякденного життя, правил етикету.

Крім того, сучасний громадянин України повинен швидко адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях, критично мислити, застосовувати набуті знання та вміння в соціальному оточенні, бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, мати навички роботи на комп’ютері, вміти навчатися самостійно протягом життя тощо.

Завданням закладу освіти є формування життєвих і життєтворчих компетентностей для здійснення життя як індивідуального проекту. В Державному стандарті базової та повної середньої освіти та нових програмах з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів закладено принципи комунікативної спрямованості навчання, особистісної орієнтації, автономії учня, взаємопов’язаної з видами мовленнєвої діяльності, що реалізують один із ключових принципів загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти – «Іноземні мови – для життя».

На жаль, сьогодні громадяни України мають недостатні знання іноземних мов, насамперед англійської, що ускладнює спілкування на міжнародному рівні, запровадження новітніх технологій виробництва, комп’ютеризацію ділової, культурно-освітньої та побутової сфер. Як показує практика, зниження рівня володіння іноземною мовою є наслідком втрати мотивації учнів до її вивчення.

Потужним стимулом для вивчення іноземних мов і покращення рівня використання ІТ-технологій має стати запровадження проекту «Партнерство», який передбачає співпрацю школи з партнерами з інших міст та країн світу у будь-якій сфері.

В рамках проекту учні отримають досвід створення спільних проектів, дізнаються про культуру інших країн та заведуть нових друзів, що дозволить учням підвищити мотивацію до вивчення іноземних мов та покращити навички використання інформаційно-комунікаційних технологій, а вчителі, в свою чергу, будуть встановлювати прямі контакти з фахівцями інших європейських країн, обмінюватися досвідом та опановувати сучасні методи викладання.

МЕТА проекту

 • співпраця з партнерами з інших міст та країн світу у будь-якій сфері освіти;

 • реалізація спільних міжнародних освітніх проектів;

 • підвищення мотивації до вивчення іноземних мов та покращення навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій;

 • обмін досвідом з колегами з інших міст та країн світу;

 • розвиток творчого потенціалу учнів та вчителів;

 • розвиток лідерських якостей та навичок командної роботи;

 • прищеплення навичок пошуково-краєзнавчої, дослідницької, творчої роботи;

 • створення сприятливих умов для міжнародного діалогу культур,

 • підвищення інтересу учнів до історії рідного краю та історії України в цілому;

 • формування національної самосвідомості учнів.

План реалізації проекту «Партнерство»

№ п/п

Заходи

Термін

Виконавці

І етап (підготовчий)

Вивчення досвіду інших шкіл, які вже стали партнерами та їх ідей успішного партнерства.

2015-2016

Вчителі іноземних мов та інформатики

Пошук партнерів

2015-2016

Вчителі іноземних мов

Створення інформаційного банку даних про постійних, епізодичних, потенційних та можливих партнерів

2015-2016

Вчителі іноземних мов

Створення веб-сайту (блогу):

 • розробка структури сайту

 • оформлення сайту

 • просування веб-сайту

2015-2016

Вчителі іноземних мов та інформатики

ІІ етап (основний)

Систематичне поновлювання інформаційного банку даних про постійних, епізодичних, потенційних та можливих партнерів

2016-2020

Вчителі іноземних мов та інформатики

Подальша підтримка і оновлення веб-сайту та блогу

2016-2020

Вчителі іноземних мов та інформатики

Листування з однолітками з інших міст України та з-за кордону

2016-2020

Учні, вчителі

Співпраця у віртуальному просторі: у чатах, форумах, пересилаючи файли, створюючи веб сторінки, Postcrossing, Skype, тощо

2016-2020

Учні, вчителі

Співпраця з іншими установами (вишами, громадськими організаціями, тощо)

2016-2020

Адміністрація, вчителі

Розробка та реалізація спільних проектів

2016-2020

Адміністрація, вчителі

Організація та проведення конкурсів

2016-2020

Адміністрація, вчителі

Організація роботи літнього мовного пришкільного табору

2016-2020

Адміністрація, вчителі іноземних мов

Розробка програми курсу за вибором “Pen Pal club”

2016-2020

Адміністрація, вчителі іноземних мов

ІІІ етап (заключний)

Узагальнення досвіду партнерства

2020

Вчителі

Висвітлення отриманих результатів через друковані праці, участь у конференціях тощо

2020

Адміністрація, вчителі

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи

2020

Адміністрація, вчителі

Очікувані результати:

 • налагодження короткотермінового чи довготермінового партнерства у будь-якій сфері;

 • підвищення мотивації та успішності учнів при вивченні іноземних мов;

 • формування вмінь та навичок в галузі проектних технологій з використанням ІКТ;

 • формування національно свідомого, життєво і соціально компетентного учня, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

 • формування толерантних, дружніх відносин між молодими людьми, повага та визнання рівних прав людини;

 • формування лідерських якостей учнів, навичок позитивних партнерських та командних відносин;

 • активізація пошуково-краєзнавчої роботи;

 • розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей учасників проекту, активної життєвої позиції учнів;

 • виявлення та підтримка здібних та обдарованих дітей;

 • розробка та затвердження програми курсу за вибором “Pen Pal club”

Англомовний шкільний блог – як ефективний інструмент формування національної самосвідомості учнів

В основній школі учні досягають такого рівня володіння мовою, при якому стає можливим діалог із зарубіжними ровесниками засобами інтернету чи проектної діяльності, в ході яких відбувається самоідентифікація маленького українця.

В 2015 році під гаслом «Learn English and Understand the World!» з метою підвищення мотивації учнів до вивчення іноземних мов та популяризації України в світі було створено англомовний шкільний блог за допомогою Міжнародного інтернет-ресурсу «students of the world». З 2001 цей ресурс пропонує багато різноманітних сервісів безкоштовно та має наступні розділи: E-mail penpals, Schools of the World, Countries of the world, Educational games, clubs, blogs... https://www.studentsoftheworld.info/sites/schools/artemivsk.php

В блозі представлено учнівські проекти про Україну, місто Бахмут, події шкільного життя. Ведення блогу має національну спрямованість, велика увага приділяється українським святам та традиціям. Наприклад в межах вивчення теми «Дива природи» на уроках англійської мови в 9 класі учні отримали завдання написати статті для англомовного блогу на такі теми: «Національні парки України», «Флора та фауна України», «Тварини та рослини, занесені до Червоної Книги України». Створено окремий проект "Discover Cultures and Improve Your English!" (Відкривай культури та вдосконалюй свою англійську!), присвячений державним символам України, пам’яткам Києва, традиціям святкування Різдва в Україні, та спрямований на залучення до діалогу культур шкіл інших країн світу.

До речі, наш блог став «Найкращим блогом місяця» в липні 2016 року.

Англомовний шкільний блог є ефективним інструментом формування національної самосвідомості учнів, оскільки сприяє тому, що учні не лише відчувають себе громадянами України, а й частиною Європейської та світової спільноти та створює умови для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, розвитку творчості школярів.

Партнерство шкіл

На сайті «students of the world» існує розділ «Forums» («Форуми»), який спрямований на створення середовища для спілкування як дітей, так і вчителів. У підрозділі «Teacher ads» вчителі з усього світу додають оголошення про пошук шкіл-партнерів для здійснення співпраці, реалізації спільних проектів, тощо. Таким чином було створено банк постійних, епізодичних, потенційних та можливих партнерів та започатковано співпрацю зі школами Польщі, Австралії, США, Франції.

Разом із школою імені Святого Войцеха містечка Нова Руда, що на південному заході Польщі на кордоні з Чехією, було реалізовано декілька цікавих проектів. 15 дівчаток з Польщі віком від 9 до 11 років виявили бажання листуватися з нашими учнями англійською. В своїх листах вони розповіли про себе та своїх рідних, про те, як полюбляють проводити дозвілля. Учениці 5-7 класів Бахмутської ЗОШ № 7 залюбки підтримали ідею листування та дуже творчо поставилися до написання листів-відповідей, оздоблюючи свої послання витинанками, аплікаціями та малюнками із національним колоритом. Серед спільних проектів слід відмітити «Державний Гімн моєї країни», «Традиція святкування Різдва», «Моє місто», «Пісні моєї країни», «Українські обереги в подарунок», «Листівка на пам'ять», обмін відеопривітаннями.

Під час листування з учнями міста Шеппартон, що знаходиться на південному сході штату Вікторія, Австралія, в 200 кілометрах на південний схід від Мельбурна, виникали незручності через відмінності у структурі навчального року в наших країнах та тривалість пересилання через велику відстань між Україною та Австралію. Проте наші учні отримали вражаючий досвід. Австралійські дітлахи розповіли про свою країну, про тварин, які мешкають в Австралії. Майже всі вони займаються спортом та, враховуючи природні умови, багато часу проводять на свіжому повітрі. Наприклад, показовим є наступний факт. Один австралійський хлопець написав у своєму листі про найвищу будівлю в Австралії, це викликало в наших учнів бажання знайти інформацію про найвищі споруди в Україні та поділитися нею з австралійськими друзями. Це ще раз доводить, що культурний обмін сприяє формуванню здатності пишатися приналежністю до українського народу.

Триває співпраця з коледжем імені Луї Армана, Гольбе, Франція. Відбувається листування з 46 учнями цього коледжу, в межах якого учні нашої школи розповідають про улюблені місця в Україні, українську кухню, свята, тощо.

Особливої уваги заслуговує співпраця Бахмутської школи №7 із Звенігородською школою І-ІІІ ступенів ім. Тараса Шевченка, яка була започаткована завдяки військовим. Восени 2015 року в місті Бахмут мир та спокій громадян охороняли правоохоронці Зведеного загону Черкащини, Сумщини та Закарпаття, з якими співпрацювала школа. Учні та педагоги школи влаштували для військових свято. На цьому заході було розіграно конверт з листами учнів школи до дітей з інших куточків України, який отримав правоохоронець з м. Звенигородка. Справжнім здивуванням для учнів та працівників школи стала посилка до Дня Святого Миколая з Черкащини із смаколиками та листами від учнів Звенігородської школи І-ІІІ ступенів ім. Тараса Шевченка. Листування, привітання зі святами, спільні проекти поєднали Бахмут та Звенигородку.

Одним з найяскравіших спільних заходів став співочий флешмоб з нагоди Дня Соборності України.

Єднаймося, українці!

За ініціативи активу учнівського самоврядування шкільної республіки «Лідер» Бахмутської школи №7 був організований та проведений спільний співочий флешмоб із виконання Державного Гімну України учнями та вчителями шкіл з різних українських міст одночасно на знак соборності нашої неньки України. Запрошення до участі у цьому флешмобі були надіслані до різних шкіл України, з якими школа №7 співпрацює. Відгукнулася та долучилась до цієї Акції Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Шевченка, і 20 січня 2017 року учні та вчителі обох шкіл-представників Східного та Центрального регіонів України в режимі скайп-зв’язку заспівали Гімн нашої славетної держави. Ця Акція яскраво продемонструвала, що ми є сильна і єдина нація, один згуртований народ…

Свого часу Україна була поділена на дві частини. Нині є одна соборна українська держава, і цією Акцією ми хотіли підкреслити, що Україна неподільна, що немає окремої Східної і Західної України, що у нас єдина держава і ми - єдиний народ! І нам це далося!!!

Уривок з статті з шкільного сайту http://artemivsk-school7.edukit.dn.ua/news/id/677

Інший спільний проект, про який слід згадати, було реалізовано з нагоди Дня народження Тараса Шевченка. З метою вшанування творчої спадщини Великого Кобзаря педагоги Бахмутської школи №7 запропонували друзям із Звенигородки об’єднати учнівські колективи обох шкіл у марафоні «Шевченко єднає».

Учні намалювали ілюстрації до творів Шевченка та надіслали їх до школи-партнера. Звенігородські школяри підібрали до ілюстрацій відповідні вірші, створили Power Point-презентацію, додавши до неї свої малюнки, та відправили цей продукт учням школи №7 м.Бахмут, які дібрали до малюнків шевченківські твори та змонтували відео презентацію «Весна починається з Шевченка».

Співпраця шкіл з різних регіонів України сприяє єднанню українців, зміцненню духовних та культурних основ розвитку українського суспільства і держави. Виховує в дітей та молоді здатність зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу.

Реалізація проекту «Партнерства» сприяє формуванню національної самосвідомості, розвитку громадянина-патріота, готового до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Співпраця з іноземними школами, ведення англомовного сайту створює умови для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, сучасного українського народу.

Налагодження співпраці з військовими формуваннями України є мотивацією готовності учнів до вибору військових професій, викликає зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України.

Слід зазначити, що проект «Партнерство» набуває ще більшої актуальності в умовах реформування освіти та відповідає Концепції Нової української школи, оскільки формує в здобувачів освіти життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці, допомагає розвинути їх здібності, таланти і можливості. Участь у міжнародних та всеукраїнських проектах стимулює педагогів до особистого і професійного зростання.

Все це дає підстави вважати реалізацію проекту «Партнерство» доцільною та ефективною.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

 1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16. 06.2015 р. № 641).

 2. Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

 3. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641).

 4. Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2017/2018 навчальному році

[Електронний ресурс] – Електронні данні. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-inozemnyh-mov-u-2017-2018-navchalnomu-rotsi/

 1. Ad fontes: про Концепцію Нової української школи [Електронний ресурс] – Електронні данні. – Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/article/2372-ad-fontes-pro-kontseptsyu-novo-ukransko-shkoli

 2. http://inozemnakoippo.blogspot.com/p/blog-page_50.html

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00