і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Акція
Вебінарний безліміт
Заощаджуйте понад 5000грн

Замовляйте усі свідоцтва за вебінари (понад 90 вебінарів)

з 12 липня
до 25 липня
199грн
з 26 липня
до 15 серпня
299грн
з 16 серпня
до 31 серпня
399грн
Активуйте «Вебінарний Безліміт» та отримайте
30 днів необмеженого доступу до 90 вебінарів
Предмети »

Психологія релігії як галузь наукового знання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Тема 1: Психологія релігії як галузь наукового знання
Слайд № 1

Тема 1: Психологія релігії як галузь наукового знання

План: 1. Міждисциплінарність психології релігії, її ставлення до загальної психології та релігієзнавства; 2. Специфіка психології релігії та її вза...
Слайд № 2

План: 1. Міждисциплінарність психології релігії, її ставлення до загальної психології та релігієзнавства; 2. Специфіка психології релігії та її взаємозв'язок з філософією релігії, соціологією релігії, антропологією релігії; 3. Об'єкт дослідження психології релігії;

1. Міждисциплінарність психології релігії, її ставлення до загальної психології та релігієзнавства; Психологія релігії відносно молода наука, виник...
Слайд № 3

1. Міждисциплінарність психології релігії, її ставлення до загальної психології та релігієзнавства; Психологія релігії відносно молода наука, виникнення якої відноситься більшістю дослідників до рубежу ХІХ і ХХ століть. Поява цієї науки пов'язане як з внутрінаучнимі тенденціями розвитку наукового знання, так і з зовнішніми чинниками функціонування науки. Інтегруючим початком формування психології релігії є міждисциплінарність. Ця наука виникає на стику існування ряду наук: загальної психології, соціальної психології, психології особистості, релігієзнавства, соціології, антропології.

Психологія релігії орієнтована на вивчення релігійного людини і ті прояви, які висловлюють його релігійну сутність (особливості релігійної свідомос...
Слайд № 4

Психологія релігії орієнтована на вивчення релігійного людини і ті прояви, які висловлюють його релігійну сутність (особливості релігійної свідомості, структуру, функції і типи релігійності, специфіку релігійного досвіду, релігійних почуттів, релігійної віри, релігійне розвиток людини, також соціально-психологічні чинники віри, психологічні аспекти життя релігійних громад, релігійних культів і багато іншого). З одного боку, такий предмет вивчення передбачає необхідність взаємозв'язку з багатьма науками, а з іншого боку, уточнення специфіки предмета психології релігії. Для цього спочатку слід уточнити місце психології релігії в системі психологічних і релігієзнавчих наук.

Спеціалізація наукового знання, характерна для нашого часу, торкнулася і область психології. Якщо в XIX столітті йшлося, як правило, про психологію...
Слайд № 5

Спеціалізація наукового знання, характерна для нашого часу, торкнулася і область психології. Якщо в XIX столітті йшлося, як правило, про психологію як єдиної наукової дисципліни, то в XX столітті відбувається прогресуюча диференціація психологічних наук. Нині, поряд із загальною психологією, існують і успішно розвиваються дитяча, педагогічна, інженерна психологія, патопсихологія, соціальна психологія. Зазначені наукові дисципліни, маючи спільним завданням вивчення людської психіки, в той же час відрізняються один від одного як з точки зору свого предмета, так і особливо з точки зору свого підходу, своєю методологією і методики вивчення психіки. Тому, перш за все, належить з'ясувати, яке місце займає психологія релігії в системі зазначених наукових дисциплін, яка галузь психологічного знання найбільш близька їй з точки зору предмета і методології.

Спочатку предмет психології релігії можна позначити як вивчення психологічних особливостей релігійних людей, що відрізняють їх від людей нерелігійн...
Слайд № 6

Спочатку предмет психології релігії можна позначити як вивчення психологічних особливостей релігійних людей, що відрізняють їх від людей нерелігійних і реалізуються в їх поведінці. Тоді виникає питання: на якому рівні психологічного дослідження, за допомогою якої науки можна виявити психологічні особливості віруючих? Неодноразово робилися спроби виявити їх на фізіологічному рівні. У XIX столітті і на початку XX століття деякі психологи писали про існування особливого «релігійного інстинкту». «Інстінктівістскіе» концепції в даний час не користуються популярністю, бо вони виявили свою повну неспроможність.

Оскільки на рівні фізіології виявити психологічні особливості релігійних людей проблематично, то, можливо, це можна зробити на рівні загальної псих...
Слайд № 7

Оскільки на рівні фізіології виявити психологічні особливості релігійних людей проблематично, то, можливо, це можна зробити на рівні загальної психології, за допомогою її засобів і методів дослідження психіки? Відповісти на це питання дозволить короткий аналіз двох особливостей загальної психології, які мають важливе значення для визначення предмета психології релігії. Перша особливість полягає в тому, що загальна психологія вивчає людську психіку в основному процесуально, функціонально, а не змістовно. Це означає, що загальну психологію цікавлять загальні закони функціонування психічних процесів: мислення, сприйняття, емоцій, волі і т. Д. Відбувається абстрагування від питання про те, який зміст людських думок або сприйнятті, як і спрямованість почуттів або волі особи.

Друга особливість загальної психології полягає в тому, що вона розглядає останню в її загальних рисах і закономірності, властивих людям будь-якої е...
Слайд № 8

Друга особливість загальної психології полягає в тому, що вона розглядає останню в її загальних рисах і закономірності, властивих людям будь-якої епохи, що належить до будь-якого класу, соціальної групи і т. п. Вона не вивчає ті чи інші соціальні типи особистості, особливості психіки кожного з цих типів, взаємодія особистості з соціальною групою. А віруючі являють собою особливий соціальний тип особистості, який може бути зрозумілий лише в його соціальному контексті. Виходячи з аналізу певної епохи, соціальної мікро- і макросередовища, ролі і місця віруючого в релігійній громаді, психологічного впливу на нього одновірців.

Все це говорить, що психологічні особливості віруючих не можна виявити на основі общепсихологического дослідження. Паралельно в системі психологічн...
Слайд № 9

Все це говорить, що психологічні особливості віруючих не можна виявити на основі общепсихологического дослідження. Паралельно в системі психологічних наук формувалася і інша позиція, яка виходила з того, що психологія релігії може бути досліджена на основі соціальної психології. Але головний висновок, який був зроблений, полягає в тому, що розкривати природу релігії можна виключно на основі міждисциплінарної взаємодії. І в першу чергу через звернення до досвіду релігієзнавчого аналізу.

2. Специфіка психології релігії та її взаємозв'язок з філософією релігії, соціологією релігії, антропологією релігії Релігієзнавство вивчає релігію...
Слайд № 10

2. Специфіка психології релігії та її взаємозв'язок з філософією релігії, соціологією релігії, антропологією релігії Релігієзнавство вивчає релігію з точки зору її загальних закономірностей і особливостей як форми суспільної свідомості. Тут можна виділити кілька розділів: історія релігії, теорія релігії (філософські, соціологічні, психологічні, антропологічні, феноменологічні), типологія релігій і т. д. Філософія релігії є базовим розділом релігієзнавства, оскільки в її рамках розробляються найбільш загальні поняття і концепції об'єкта вивчення. Ці поняття і концепції різноманітні, а інтерпретація релігії в них здійснюється під кутом зору якогось субордінірующего принципу - натуралізму, матеріалізму, екзистенціалізму, прагматизму, позитивізму, персоналізму, неотомізму і т. д.

Соціологія релігії є як важливим розділом релігієзнавства, так і самостійною наукою, котра оформила свою самостійність на рубежі ХIХ і ХХ століть. ...
Слайд № 11

Соціологія релігії є як важливим розділом релігієзнавства, так і самостійною наукою, котра оформила свою самостійність на рубежі ХIХ і ХХ століть. Соціологія релігії виходить з тієї тези, що пояснити релігійний феномен з позиції суб'єктивного досвіду неможливо повною мірою. Релігія розглядається як громадська підсистема. Вона являє собою вимір соціального життя, чітко виражає основи людського існування в його соціальному побутті. Сьогодні соціологія релігії представлена ​​наступною структурою: соціологія соціальної дії, формальна соціологія, інтегральна соціологія, матеріалістична соціологія релігії.

Антропологія релігії - наукова дисципліна, що зв'язує сутність релігії з природою людини, його еволюційними, расовими, етнічними, культурними особл...
Слайд № 12

Антропологія релігії - наукова дисципліна, що зв'язує сутність релігії з природою людини, його еволюційними, расовими, етнічними, культурними особливостями. Релігія існує стільки ж, скільки існує людина (головне тому свідчення - поховання людей). Релігія являє собою явище, яке еволюціонує разом з людиною від простих форм до складних. Природа релігії лежить в архаїчних уявленнях про світ у предків сучасної людини. Антропологія релігії є сферою знання, що вивчає антропологічні теорії міфу, антропологічні теорії ритуалу, стан і структуру народної релігійності, когнітивні уявлення, етологічної підхід і т. д.

Феноменологія релігії відносно молода наука і галузь релігієзнавства. Вона складається в ХХ столітті. Не можна сказати, що її предметне поле являє ...
Слайд № 13

Феноменологія релігії відносно молода наука і галузь релігієзнавства. Вона складається в ХХ столітті. Не можна сказати, що її предметне поле являє чітку ясність в порівнянні з іншими сферами релігієзнавства, проте, феноменологія релігії виходить з того розуміння сутності релігії, яке прагнути з'ясувати її за допомогою проявів останніх. Головними поняттями феноменології релігії є такі, як священне і профанне (їх відмінності). У феноменології релігії співвідносяться уявлення, ідеї, цілі, мотиви практично взаємодіючих, які перебувають в стані комунікації індивідів з позиції релігійних значень і смислів. У феноменології релігії склалося дві традиції вивчення її предмета: дескриптивна та інтерпретатівная

3. Об'єкт дослідження психології релігії До психологічних факторів релігії ставляться стану, процеси, механізми громадської, групової та індивідуал...
Слайд № 14

3. Об'єкт дослідження психології релігії До психологічних факторів релігії ставляться стану, процеси, механізми громадської, групової та індивідуальної психології, які створюють можливість, сприятливу психологічну грунт для виробництва і засвоєння релігії. Ці фактори діють на базі соціумних почав в зв'язку з гносеологічними. Розрізняють суспільно-психологічні та індивідуально-психологічні детермінанти. Розрізнення це умовно: хоча феномени суспільної і групової психології сверхиндивидуальной, вони не можуть протікати інакше як в психології індивідів.

Суспільно-психологічні передумови релігії становлять феномени психології суспільства і груп. До них відносяться: кризові стани суспільно-психологіч...
Слайд № 15

Суспільно-психологічні передумови релігії становлять феномени психології суспільства і груп. До них відносяться: кризові стани суспільно-психологічної атмосфери, мінливий характер спілкування, громадська і групова думка, механізми навіювання, наслідування, психічного зараження, традиції, звичаї та ін. Кризові стану суспільно-психологічної атмосфери можуть проявлятися в настроях розчарування в минулому і сьогоденні, тривожного очікування майбутнього, в навантаженість історичної пам'яті, розхитуванні громадських і групових ідеалів, падіння суспільних звичаїв, масових і групових страхах і страждання і т.д.

Індивідуально-психологічні фактори діють в психології індивіда. Це передумови переживання всебічної залежності від інших людей, заданість механізмі...
Слайд № 16

Індивідуально-психологічні фактори діють в психології індивіда. Це передумови переживання всебічної залежності від інших людей, заданість механізмів психіки і особистісних властивостей, особисте страждання і горе (від невиліковної хвороби, смерті близької людини і т. д.). Страх смерті, духовний розпад особистості, почуття самотності і покинутості, відчуття індивідом безвиході кризової ситуації, в якій він опинився, схильність до поклоніння авторитетам, до делегування волі і рішучості, закостенілі стереотипи мислення. Спільне життя людей обумовлює багатосторонню залежність їх один від одного. У розпорядженні інших знаходяться предмети задоволення потреб даної особи. Без підтримки не добитися бажаного соціального статусу. Індивід має потребу в турботі оточуючих, в допомоги з їх боку в справах, які поодинці він виконати не в змозі. Потреба в втіхою гостро переживається в стражданні, в горі, в хвороби, в потворності, в невдачах і поразках.

Таким чином, предмет психології релігії є вивчення психологічних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування релігійних явищ індивідуаль...
Слайд № 17

Таким чином, предмет психології релігії є вивчення психологічних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування релігійних явищ індивідуальної, групової та суспільної психології (потреб, почуттів, настроїв, традицій), зміст, структуру, спрямованість цих явищ, їх місце і роль в релігійному комплексі та вплив на позарелігійні сфери життєдіяльності індивіда, групи, суспільства. Загальне уявлення про предметному полі психології релігії висловлює собою сукупність наступних моментів: 1) вчення про психологічні основи релігії; 2) сукупність положень, що розкривають специфіку релігійно-психологічних явищ (властивостей, процесів, станів), властивих особистості і групі; 3) вивчення різноманіття релігійно-психологічного досвіду; 4) аналіз психологічних аспектів релігійної діяльності і відносин - культу, релігійної проповіді, навчання, виховання, спілкування і т. д.; 5) методика психологічних досліджень релігійності.

Однак слід сказати, що психологія релігії представляє особливу галузь знань в ряду дисциплін, які вивчають релігію. Справа в тому, що переважна біл...
Слайд № 18

Однак слід сказати, що психологія релігії представляє особливу галузь знань в ряду дисциплін, які вивчають релігію. Справа в тому, що переважна більшість концепцій, що інтерпретують релігію носить, соціологічний характер. Це дійсно важливо і необхідно для досліджень релігії. Але психологія являє собою ту перспективу вивчення релігії, яка дозволяє по-новому визначити сутність останньої. Такий підхід представлений в літературі дослідником Е.А. Торчінова, який досить своєрідно і оригінально позначає предмет психології релігії. Це не означає, що вище означені предмет і предметне поле психології релігії невірні, а значить, що в рамках психології релігії формується новий підхід в розумінні предмета цієї дисципліни, який, якщо так можна висловитися, позначає «чисто психологічну природу» релігії.

Під психологією Е.А. Торчинов розуміє не те, що зазвичай мається на увазі, коли йдеться про психологію релігії. Під психологією релігії зазвичай ма...
Слайд № 19

Під психологією Е.А. Торчинов розуміє не те, що зазвичай мається на увазі, коли йдеться про психологію релігії. Під психологією релігії зазвичай мається на увазі дослідження релігійних почуттів, переживань, життєвих установок і ціннісних орієнтації віруючих. Ці питання, хоча і можуть побічно торкатися нового розуміння предмета психології релігії, однак, жодним чином безпосередньо не входять до його предмет. Під психологією вітчизняний дослідник розуміє, перш за все, саме релігійний досвід в досить вузькому сенсі цього слова. Релігійний досвід - це ті переживання і стани свідомості, які зазвичай ставляться релігієзнавством до області містики і які є об'єктом досить пильної уваги з боку представників глибинної психології, перш за все К.Г. Юнга, і трансперсональна психологів (С. Гроф, К. Уїлбера і ін.).

Опис документу:
1. Міждисциплінарність психології релігії, її ставлення до загальної психології та релігієзнавства; 2. Специфіка психології релігії та її взаємозв'язок з філософією релігії, соціологією релігії, антропологією релігії; 3. Об'єкт дослідження психології релігії.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
354 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти