Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Робота над граматичною будовою мови на корекційних заняттях з розвитку мовлення для дітей з ООП
»
Взяти участь Всі події

Просвітництво і промислова революція

Всесвітня історія

Для кого: 8 Клас

14.06.2021

222

9

0

Опис документу:
Уроз із всесвітньої історії "Просвітництво і промислова революція" для учнів 8 класу. Розкривається зміст понять «Просвітництво», «промислова революція», визначається час і причини виникнення цих явищ. Простежується, як ідеї Просвітництва відбилися на розвитку культури і науки
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема уроку: Просвітництво і промислова революція

Мета уроку:

1. Розкрити зміст понять «Просвітництво», «промислова революція», визначити час і причини виникнення цих явищ.

2. Простежити, як ідеї Просвітництва відбилися на розвитку культури, науки

3. Сформувати своє ставлення до епохи Просвітництва

Тип уроку: засвоєння нових знань

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчання

Постановка проблеми

У ХVІІІ столітті в Східній Пруссії в місті Кенігсберзі жив великий філософ Іммануїл Кант. Його життя було розмірене та одноманітне. На відміну від багатьох сучасників він не прагнув подорожувати. Кант був професором, а потім і ректором Кенігсберзького університету. Всі свої 80 років він не залишав рідного міста. Він не вважав за необхідне їхати куди-небудь, щоб пізнавати світ. Йому досить було зоряного неба над головою і свого внутрішнього світу. Роздуми про світ зробили його великим філософом сучасності і наших днів. До його ідей ми будемо звертатися протягом уроку.

Кант міркував над питанням, що таке Просвітництво, і дав таку відповідь: «Просвітництво - це вихід людини зі стану свого неповноліття ... Неповноліття- це нездатність користуватися своїм розумом ...»

Наприкінці уроку пояснимо ці слова.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

  1. Вік Просвітництва

Завдання. Проаналізуйте текст, дайте відповідь на запитання до нього.

Робота з текстом (картка 1)

До ХVІІ століття всі події в світі люди розглядали як ті, що відбуваються з волі Бога. У ХVІІІ столітті віра в Бога поступилася місцем вірі в розум людини. Шляхи науки і релігії розійшлися. Тепер люди вважали, що в усьому слід прислухатися тільки до голосу розуму. Розум, вважали вони, слід розвивати за допомогою розумових занять, вивчення науки і мистецтва. Це допоможе людині змінити навколишній світ, зробити його розумним і справедливим.

Просвітництвом стали називати поширення знань та ідей, здобутих за допомогою власного розуму.

Дуже багато хто був переконаний, що освіта веде людину до щастя. Поширеним настроєм став оптимізм. Люди вірили в прогрес, в те, що історія розвивається на краще. Людина ХVІІІ століття відчувала себе господарем своєї долі. Потрібно сказати, що ці ідеї були поширені серед вищих, освічених верств суспільства, а звичайні люди, як і раніше були простими і глибоко побожними.

Запитання до тексту:

1. Як у XVII столітті змінилося ставлення людини до Бога?

2. Що таке Просвітництво?

3. Який настрій переважав серед людей?

4. Чи всі люди перейнялися ідеями Просвітництва?

Запис у зошиті:

ХVІІІ століття – епоха Просвітництва.

Просвітництво – це поширення розуму.

  1. Промислова революція

Ідеї Просвітництва охопили всі сторони життя: науку, культуру. Давайте подивимося, в чому це виявилося.

Робота з текстом. (Картка 2)

Просвітництво дало поштовх розвитку науки, освіти . Письменник і філософ Дені Дідро, глибоко переконаний, що знання – це сила, за допомогою якої можна поліпшити суспільство, поставив перед собою мету: зробити досягнення сучасної науки доступними всім освіченим людям.

Разом з математиком і філософом Жаном Ленором д'Аламбером він почав видавати знамениту «Енциклопедію або тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел». З 1751 по 1780 рр.. було видано 22 томи статей і 13 томів ілюстрацій і таблиць. Дідро залучив до створення Енциклопедії найталановитіших людей Франції того часу: вчених, письменників, інженерів. Енциклопедія містила звід передових наукових і технічних знань. Це видання сприяло поширенню ідей французького просвітництва в Європі. В епоху Просвітництва працювали великі філософи: Ісаак Ньютон, Лейбніц, Спіноза, Гоббс. Ньютон, спираючись на ідеї Коперника і Галілея, завершив створення нової картини світу. У 1687 році він сформулював закон всесвітнього тяжіння.

Наприкінці ХVІІІ століття в Європі почалася промислова революція. Промислова революція – це перехід від мануфактури до фабрики, від ручної праці до машинної. Батьківщиною промислової революції стала Англія.

Передумовою промислової революції стали зміни в техніці:

• У 1733 Джон Кей винайшов ткацький верстат

• Джеймс Харгрівс винайшов «Прялку Дженні»

• Джеймс Уатт винайшов парову машину

Під час промислової революції відбулися величезні зміни в соціальній сфері: стан феодалів і селян поступився місцем підприємцям і найманим робітникам.

Питання до картки 2

1.Чому ідеї Просвітництва дали поштовх розвитку науки і освіти?

2. Що таке промислова революція?

3. Які технічні удосконалення привели до промислової революції?

4. Як змінився склад суспільства?

5. Який зв'язок між розвитком науки і промисловою революцією?

Запис у зошиті:

Ідеї Просвітництва сприяли розвитку науки, техніки, промислової революції.

Промислова революція – це перехід до машинного виробництва.

В літературі і мистецтві сформувався новий стиль, найбільш близький духу «століття розуму» – класицизм. Мистецтво класицизму, як і мистецтво Відродження, орієнтувалося на античні образи. Митці періоду класицизму в своїх творах свідомо намагалися дотримуватися встановлених норм прекрасного. Вони вважали, що твір мистецтва має бути величним, суворим. Слід уникати всього надмірного, непродуманого, неправдоподібного. Вимоги, що пред'являлися до творів мистецтва класицизму, були схожі на нові норми поведінки, які склалися у вищому суспільстві: стриманість, самоконтроль, ввічливість. Класицизм зародився у Франції, а потім поширився і в інших країнах.

Запис у зошиті:

Класицизм – стиль в мистецтві, архітектурі, орієнтований на античні образи.

  1. Робота в групах. Учні презентують виконану роботу.

Група №1 . Розвиток архітектури

Презентація

Всесвітньо уславленим взірцем мистецтва класицизму стала резиденція французького короля у Версалі. Над її створенням працювали кращі архітектори, художники, садівники. Будівництво тривало не одне десятиліття – з 1661 по 1710 рр.. Палац і парки Версаля складали єдиний величний ансамбль. За задумом архітекторів, Версаль покликаний був своїм виглядом прославляти короля Людовика ХІV та його безмежну владу. Всі будівлі і сади розташовувалися симетрично щодо центральної осі, яка незримо проходила через статую короля в парадному дворі і королівську спальню в самому центрі палацу і закінчувалася головною алеєю парку і Великим каналом. Таким чином, весь ансамбль обертався навколо короля – центру цього своєрідного всесвіту.

Версальський парк прикрашають басейни, фонтани, скульптури. Дерева, кущі підстрижені у вигляді правильних геометричних фігур: куль, кубів, конусів, пірамід, що підкреслювало підпорядкування природної стихії порядку і розуму, перемогу над хаосом. Людський розум тут панував над природою, але не протистояв їй, а навпаки, допомагав перейти до вищого стану. Версальський парк точно відповідав ідеї французького абсолютизму, згідно з якою король, наділений необмеженою владою, повинен був діяти в інтересах держави і дотримуватися традицій і законів, встановлених Богом. Версаль справляв велике враження на сучасників. У наслідування йому будувалися резиденції інших монархів Європи.

Завдання: Порівняйте Парфенон, собор святого Петра, Версаль. Що між ними спільного?

Група №2. Розвиток образотворчого мистецтва

Презентація

Главою класицизму в образотворчому мистецтві був Ніколо Пуссен (1594-1665). Він вважав, що сюжети творів класицизму повинні бути шляхетними, величними, піднесеними. Натхнення він черпав у майстрів Стародавньої Греції та Риму, які створили зразки мистецтва, величні за формою, що проповідували високі моральні ідеали. Більшу частину свого життя художник провів у Римі, де уважно вивчав мистецтво майстрів античності й Відродження. Сюжети для своїх творів він шукав в античній міфології, історії, Святому Письмі. Він оспівував у своїх творах духовну і тілесну красу людини, єдність людини і природи, красу і гармонію.

Завдання: Порівняйте культуру античності, живопис Відродження, картини Пуссена. Що між ними спільного?

Група №3. Музика

В епоху Просвітництва змінилася і роль музики. Раніше вона звучала під час богослужінь, придворних свят, вистав, а в ХVІІІ столітті зазвучала самостійно. Та як зазвучала! (Слухають «Місячну сонату» Бетховена)

Група №4. Зміни в побуті

Презентація

Змінилося повсякденне життя людей. Голландський вчений Християн Гюйгенс (1629-1695) винайшов годинник. Спочатку купити годинник могли дозволити собі тільки найбагатші люди, але з часом годинник з предмета розкоші перетворився на предмет першої необхідності. У багатьох країнах навчилися робити дзеркала. Раніше секрет їх виробництва знали тільки у Венеції, його зберігали в таємниці, тому дзеркала були великою рідкістю, коштували дорого. В ХVІІ ст. дзеркала перетворилися на звичайну річ для оселі. Європейці навчилися користуватися парасолькою. У багатьох будинках з'явився порцеляновий посуд. Раніше порцеляновий посуд привозили з Китаю. І лише на початку ХVІІІ століття алхімік Бетгер розгадав секрет виготовлення порцеляни. На столі європейців з'явилися нові продукти: цукор, прянощі, чай, кава, шоколад. Про каву і шоколад багато сперечалися, але у них знайшлися впливові захисники серед духівництва, яке визнало каву корисним напоєм, який можна вживати під час посту.

Група № 5. Звичаї суспільства

Презентація

У цій красі людина змінилася внутрішньо. Зі зміною життя змінювалася і свідомість людей, їх уявлення про власну особистість, про душу і тіло. Змінилися норми поведінки, прийняті в суспільстві. Так, став поширюватися звичай їсти суп не з загальної миски, а наливати кожному в свою тарілку. Одночасно входило в звичку пити за столом зі своєї склянки, а не передавати стакан по черзі один одному. У містах Європи перестали їсти руками, утвердився звичай їсти виделкою. Вже непристойним вважалося позіхати на весь рот, сякатися, плювати на підлогу. Раніше це вважалося цілком допустимим. Тепер виховані люди намагалися дотримуватися правил хорошого тону. У гардеробі європейців з'явилися нічні сорочки, нижня білизна. Увійшло в звичку вживання носових хусток. У ХVІ столітті у короля Франції Генріха ІV було лише 5 носових хусток, а в кінці ХVІІ століття у його онука Людовика ХVІ зібралася ціла колекція хусток. Це були правила поведінки, що відрізняли благородних і вихованих людей від простого люду.

Завдання: Порівняйте правила поведінки ХVІІ-ХVІІІ ст. з сучасними. Що спільного і що відмінне?

Кант порівнював моральні закони з математичними. В геометрії є аксіоми, які не можна довести, але, виходячи з них, доводяться всі теореми. Так само і в етиці існує початковий закон, що лежить в основі всіх моральних норм. Кант назвав його категоричним імперативом, тобто безумовним принципом поведінки. Згідно з цим законом, людині слід чинити тільки так, щоб правило, яким вона керується, могло стати загальним моральним законом.

Завдання. Поясніть позицію Канта.

Висновок. Просвітництво змінило не тільки зовнішній, але і внутрішній світ людини.

Завдання. Напишіть есе на одну із запропонованих тем:

А) Чому вчить епоха Просвітництва сучасну людину?

Б) Як епоха Просвітництва змінила життя людей?

В) Краса має велику духовну силу. У чому ця сила?

Узагальнення.

Вирішення проблемного питання, поставленого на початку уроку.

Поясніть слова Канта: «Просвітництво - це вихід людини зі стану свого неповноліття ... Неповноліття є нездатність користуватися своїм розумом ...»

Оцінювання

Домашнє завдання

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Слайд № 1

Просвітництво - це вихід людини зі стану свого неповноліття ... Неповноліття - є нездатність користуватися своїм розумом без керівництва інших ... ...
Слайд № 2

Просвітництво - це вихід людини зі стану свого неповноліття ... Неповноліття - є нездатність користуватися своїм розумом без керівництва інших ... Кант

Версальський палац
Слайд № 3

Версальський палац

Слайд № 4

Слайд № 5

Слайд № 6

Слайд № 7

Слайд № 8

Слайд № 9

Слайд № 10

Слайд № 11

Античність Парфенон
Слайд № 12

Античність Парфенон

Слайд № 13

Відродження Собор святого Петра в Римі
Слайд № 14

Відродження Собор святого Петра в Римі

Слайд № 15

Слайд № 16

Слайд № 17

Нікола Пуссен
Слайд № 18

Нікола Пуссен

Слайд № 19

Слайд № 20

Слайд № 21

Слайд № 22

Відродження Рафаель Санті
Слайд № 23

Відродження Рафаель Санті

Слайд № 24

Слайд № 25

Слайд № 26

Слайд № 27

Слайд № 28

Зміни в побуті
Слайд № 29

Зміни в побуті

Слайд № 30

Слайд № 31

Слайд № 32

Слайд № 33

Слайд № 34

Слайд № 35

Слайд № 36

Слайд № 37

Слайд № 38

Античність
Слайд № 39

Античність

Слайд № 40

Слайд № 41

Слайд № 42

Слайд № 43

Слайд № 44

Слайд № 45

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.