Програма вокального гуртка

Опис документу:
Програма вокального гуртка, розгорнутий і доповнений

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

План вокального гуртка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Велику роль у вихованні школярів відіграють вокальні гуртки. Вокальна культура є одним із засобів, що сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості.

Вокальна діяльність реалізується у груповому та сольному співі, який є доступним для всіх дітей. У процесі співу учні засвоюють музичну мову, пізнають жанрову основу пісні. У них розвиваються музичні здібності емоційний відгук на пісню, виховується інтерес до музики.

Розбудова сучасної національної системи освіти пов’язана з пошуками і упровадженнями нових педагогічних підходів. Сучасна методика музичного виховання визначає головну мету занять вокального гуртка:

 • формування у школярів музичної культури як важливої та невідємної частини їхньої духовної культури;

 • виявлення музичних здібностей у дітей;

 • виховання любові до музики та співу;

 • формування співацької майстерності та культури співу;

 • розвивати художньо-творчі здібності дітей;

 • навчити учнів конкретним вокальним навичкам співу: вокальна позиція, вокальне дихання, засоби звуковедення, артикуляція, методи роботи над піснею, принципи та методи вокально-ансамблевого навчання;

 • навчання виразного, грамотного виконання простих вокальних творів;

 • розвивати артистичні та сценічні здібності учнів;

 • навчити учнів працювати з апаратурою (мікрофонами та фонограмами).

Для досягнення поставленої мети на заняттях вокального гуртка ми використовуємо основні закономірності та принципи музичного виховання:

 • музика, а точніше пісня може виконати свою естетичну, пізнавальну і виховну роль тільки тоді, коли діти навчаються по-справжньому чути її і роздумувати над нею;

 • якщо музичний твір (пісня) не приносить учневі художньої насолоди, він не стане для нього художнім відкриттям, не виявить естетичного впливу на його духовний світ;

 • ефективність музичного навчання залежить від ставлення до особистості учня, як до основної ланки педагогічного процесу.

Основні принципи у роботі вокального гуртка:

 • емоційної захопленості співом;

 • опори на вікові особливості, внутрішні сили й можливості учнів у музичній вокальній діяльності;

 • єдності індивідуального і колективного впливу на учнів;

 • принципи взаємодії вчителя і учнів у музично-освітньому процесі.

Отже, ГОЛОВНА МЕТА вокального гуртка – навчити дітей співати. Спів є природним способом вираження естетичних почуттів, дійовим засобом активного залучення учнів до музики. Із усіх видів виконавського мистецтва він є найдоступнішим для дітей видом музичної діяльності, порівняно легко засвоюється ними, не вимагає значної підготовки. Тому спів здавна розглядався як один з основних засобів музичного виховання.

Спів, як виконавський процес розвиває музичні здібності, уміння сприймати, запам’ятовувати і відтворювати мелодію і виховує слухову увагу, спостережливість, уяву, наполегливість у подоланні виконавчих труднощів, дисциплінованість і самостійність, акторські і сценічні здібності. У процесі навчання співу розвивається не тільки голос, але й вирішуються завдання, пов’язані з формуванням особистості учня.

У гуртку навчаються діти віком від 7 до 15років. Програмою передбачено групові та індивідуальні години навчання з обдарованими дітьми або з дітьми, які відстали від програми з поважних причин.

Важливе місце надається участі у концертах, оглядах, конкурсах. Корисно практикувати індивідуальне виконання пісень, інсценізація пісень та виконання ритмічних рухів під музику.

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Вокальна культура, з якою діти знайомляться на заняттях вокального гуртка є однією з складових засобів, що сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості.

Кінцевими результатами занять вокального гуртка є:

 • оволодіння співацькими навичками: дихання, володіння звуком та словом у співі, інтонуванням;

 • збагачення загальної музичної культури дітей;

 • зацікавлене ставлення до дитячої, народної пісні й до зразків мистецтва інших країн та народностей;

 • набуття виконавської майстерності;

 • участь у масових заходах школи, різноманітних конкурсах та оглядах художньої самодіяльності.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

колективу «Симфонія»

4 години на тиждень

п/п

Тема

Кількість годин

разом

теорія

практика

1

Вступне заняття

4

2

Спів учбово-тренувального матеріалу

20

3

Вивчення музичних творів

70

4

Слухання музики

8

5

Індивідуальна робота

19

6

Хореографічна підготовка

8

7

Участь у святах та концертах

14

-

8

Підсумкове заняття

1

-

Разом

144

Програма

І. Вступне заняття ( год)

Ознайомлення з планом робот на рік. Зміст роботи, мета, завдання ансамблю. Визначення діапазонів дитячих голосів. Правила поведінки і інструктаж з техніки безпеки.

ІІ. Спів учбово-тренувального матеріалу ( год)

Поняття про співочу поставу, вокальне дихання, правильне звукоутворення, чистота інтонування та спів окремих інтервалів. Теоретичні та практичні вправи.

ІІІ. Вивчення музичних творів ( год)

Демонстрація музичних творів, їх обговорення. Робота над творами.

ІV. Слухання музики ( год)

Бесіди про композиторів. Прослуховування творів композиторів. Аналіз почутих творів.

V. Індивідуальна робота ( год)

Індивідуальні заняття з учнями, які не встигають за програмою. Відпрацювання недоліків вокальних творів.

VІ. Хореографічна підготовка ( год)

Вивчення рухів під час виконання музичного твору.

VIІ. Участь у святах та концертах ( год)

Концертна діяльність за планом масової роботи закладу.

VIIІ. Підсумкове заняття ( год)

Аналіз попередньої роботи. Висновки, пропозиції.

Список дітей

Прізвище та імя

Домашня адреса, телефон

ПІБ батьків

Тема, зміст програми.

Зміст роботи на І семестр

Год.

Дата

1

Набір учнів у гурток. Прослуховування дітей. Розподіл по голосам.

2

Набір учнів у гурток. Прослуховування дітей. Розподіл по голосам.

3

Вступне заняття. Виявлення вокальних можливостей учнів на початковому етапі.

4

Поняття про співочу поставу, вокальне дихання, діапазон і гнучкість голосу.

5

Робота над диханням. Практичне застосування вправ на розвиток діапазону.

6

Поняття про гігієну голосового апарату, його особливостей функціонування.

7

Робота над вправами на дикцію , артикуляцію.

8

Робота над голосними,приголосними, виконання вправ на дихання.

9

Елементи вокального співу. Робота над вокальними навичками в ансамблі.

10

Робота над технікою співу, над правильним звукоутворенням.

11

Поняття про розпівку, практичне застосування розпівок.

12

Виконання вправ, спів окремих інтервалів, робота над чистотою інтонування знайомих мелодій.

13

Підбір репертуару.

14

Знайомство з піснями, хоровими творами.

15

Розучування нового співочого матеріалу.

16

Робота над чіткою звуковимовою, словникова робота.

17

Робота над формуванням однотипних голосних звуків, диханням.

18

Формування природного звучання голосу.

19

Робота над інтонуванням пісні.

20

Робота над ритмом і ритмічним ансамблем.

21

Робота над єдиною манерою звукоутворення.

22

Робота над строєм - унісоном.

23

Розвиток навичок співу нон легато.

24

Робота над інтонуванням мелодій.

25

Поняття форте, піано, димінуендо і крещендо.

26

Робота над динамікою і динамічним ансамблем.

27

Розучування пісень.

28

Словникова робота, робота над чіткою звуковимовою, дикцією.

29

Інтонаційна робота в піснях.

30

Розвиток ритмічності і навичок ритмічного спів в ансамблі.

31

Формування вмінь і навичок виразного, осмисленого виконання пісенного матеріалу.

32

Індивідуальні заняття

33

Індивідуальні заняття

34

Відпрацьовування прийомів звуковедення, виразний спів.

35

Розвиток рухливості голосового апарату.

36

Поняття про двоголосся. Види двоголосся. Спроби співу двоголосних по співок.

37

Робота над навичками співу канону.

38

Робота над ансамблем, закінченням музичних фраз.

39

Виховання слухової уваги учнів.

40

Робота над закріпленням єдиної манери звукоутворення.

41

Робота з солістами.

42

Робота над темпом, динамікою та єлиною манерою звукоутворення в ансамблі.

43

Робота над темпом, динамікою та єлиною манерою звукоутворення в ансамблі

Тема, зміст програми.

Зміст роботи на ІІ семестр

Год.

Дата

1

Робота над диханням, практичне застосування вправ на розвиток діапазону.

Робота над вправами на дикція, артикуляцію.

2

Робота над закріпленням єдиної манери звукоутворення.

3

Формування природного звучання дитячого голосу.

Розвиток ритмічного ансамблю.

4

Робота над сценічними рухами.

5

Робота з фонограмою.

Робота з мікрофонами.

6

Робота над динамічним ансамблем, чистотою інтонування в творах.

7

Робота над вокальною технікою.

Робота над виразнісю співу, над динамічними відтінками.

8

Розвиток динамічного слуху. Спів без інструментального супроводу.

9

Робота над ансамблем, над закінченням музичних фраз.

Вироблення навичок двоголосного співу.

10

Бесіди про композиторів, прослуховування творів, їх аналіз.

11

Індивідуальні заняття з учнями, які не встигають за програмою.

12

Індивідуальні заняття з учнями, які не встигають за програмою.

13

Словникова робота, робота над чіткою звуковимовою, дикцією.

Інтонаційна робота в вивчаємих піснях.

14

Розвиток рухливості голосового апарату, робота з мікрофонами.

15

Робота над закріпленням єдиної манери звукоутворення.

Робота над строєм, робота з солістами.

16

Робота над голосними, приголосними, виконання вправ на диханя.

17

Індивідуальна робота з солістами.

Робота над темповим ансамблем, робота з фонограмою.

18

Робота над сценічними рухами, робота з мікрофонами, з фонограмою.

19

Організація рухової активності дітей.

Робота над сценічними рухами.

20

Робота над виразністю співу, над динамічними відтінками.

21

Знайомство з новими піснями, розучування пісні.

Формування природного звучання голосу.

22

Робота над правильним інтонуванням в пісні. Робота над ритмічним ансамблем.

23

Робота над диханням, практичне застосування вправ на розвиток діапазону.

Робота над вправами на дикція, артикуляцію.

24

Робота над закріпленням єдиної манери звукоутворення.

25

Робота з фонограмою.

Робота з мікрофонами.

26

Робота над динамічним ансамблем, чистотою інтонування в творах.

27

Робота над вокальною технікою.

Робота над виразнісю співу, над динамічними відтінками.

28

Розвиток динамічного слуху. Спів без інструментального супроводу.

29

Робота над ансамблем, над закінченням музичних фраз.

Вироблення навичок двоголосного співу.

30

Бесіди про композиторів, прослуховування творів, їх аналіз.

31

Словникова робота, робота над чіткою звуковимовою, дикцією.

Інтонаційна робота в вивчаємих піснях.

32

Розвиток рухливості голосового апарату, робота з мікрофонами.

33

Робота над сценічними рухами, робота з мікрофонами, з фонограмою

34

Індивідуальна робота з солістами.

Робота над темповим ансамблем, робота з фонограмою.

35

Робота над сценічними рухами, робота з мікрофонами, з фонограмою.

36

Концертна діяльність

37

Концертна діяльність

38

Концертна діяльність

39

Концертна діяльність

40

Концертна діяльність

41

Підсумкове заняття.

Облік роботи гуртка

Дата

Тема і зміст заняття

Тривалість заняття

Підпис керівника гуртка

Паспорт гуртка

Назва гуртка_____________________________________________________________

Напрямок діяльності гуртка

________________________________________________________________________

Рік заснування гуртка_____________________________________________________

Керівник гуртка__________________________________________________________

Кількість годин __________________________________________________________

Кількість груп ___________________________________________________________

Кількість дітей___________________________________________________________

Класифікація гуртка______________________________________________________

(вказати рівень навчання: початковий, основний, вищий)

Програмне забезпечення роботи гуртка___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науково-дослідницька діяльність (вказати теми, з яких будуть написані наукові роботи)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результативність роботи гуртка за 20 -20 н. р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Роботи, які планують підготувати протягом навчального року для участі у конкурсах, фестивалях, виставках

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт складено_________________________________________________________

П.І.П.

_________________________________________________________

посада

Дата складання паспорта

«____» ___________________ 20____ рік

Висновки та зауваження до роботи гуртка

інспекторів відділів освіти, організаторів позакласної та позашкільної роботи, директорів, їх заступників, шкіл та позашкільних установ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Масова та суспільно корисна робота гуртка

(проведення тематичних вечорів, виставок, конференцій, зустрічей, екскурсій, участь у конкурсах, змаганнях, експедиціях, показ вистав тощо)

Дата

Зміст заходу

Тривалість

Місце проведення

Хто був присутній, число учасників

Прим.

Керівник гуртка _____________________________________________ (підпис)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!