Програма інтегрованого курсу "Географія + Математика" ,6 клас

Опис документу:
Щоб знати предмет, треба охопити, вивчити його всебічно. Ми ніколи не досягнемо цього повністю, але вимога всебічності вбереже нас від помилок. Тому кожний предмет треба вивчати в системі, у тісному зв'язку з іншими дисциплінами. З цього приводу Я. Коменський писав: «Усе, що перебуває у взаємозв'язку, має викладатися в такому самому зв'язку». Жоден предмет у школі, окрім географії, не дає таких широких практичних навичок,які б готували дитину до життя.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ІНТЕГРАЦІЯ ГЕОГРАФІЇ З МАТЕМАТИКОЮ

/ інтегрований курс для учнів 6 класу/

Л.Л. Коновалюк, вчитель географії вищої категорії, вчитель-методист Білокриницькго ОЗЗСО І-ІІІ ступенів, Великоолександрівського району, Херсонської області

Передмова

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації. Як би ми не сприймали глобалізації, якими б не були її наслідки - позитивними чи негативними - але вона вже є реальним фактом. Оскільки вона торкнулася всіх боків життя суспільства - політики, економіки, соціальної сфери, - то очевидно, що освіта не може залишитися осторонь цих інтеграційних процесів, адже вона готує кадри для всіх сфер життєдіяльності суспільства.

В епоху глобалізації, коли людина все більше і більше віддаляється від природи, роль природничої освіти ще більше зростає. Природа - наш спільний дім. У природі все взаємопов'язане. Тому дуже важливо, щоб при вивченні предметів шкільного курсу в учнів склалося цілісне сприйняття світу. На жаль, школярі часто не бачать взаємозв'язку між окремими шкільними предметами, а без цього неможливо зрозуміти й повноцінно вивчити суть багатьох явищ природи.

Щоб знати предмет, треба охопити, вивчити його всебічно. Ми ніколи не досягнемо цього повністю, але вимога всебічності вбереже нас від помилок. Тому кожний предмет треба вивчати в системі, у тісному зв'язку з іншими дисциплінами. З цього приводу Я. Коменський писав: «Усе, що перебуває у взаємозв'язку, має викладатися втакому самому зв'язку».

Жоден предмет у школі, окрім географії, не дає таких широких практичних навичок,які б готували дитину до життя.

У Державному стандарті загальної географічної освіти зазначається: «Географія - одна з базових шкільних дисциплін, яка об'єднує в собі природничі і суспільні знання».

Для усвідомлення того, що природа - це глобальна цілісна система А не окремо взяті компоненти, найбільш ефективно сприяють інтегровані уроки природничих дисциплін. Отже, саме ці науки лежать на перехресті всіх природничих наук і відкривають широкі можливості інтегрованого уроку.

Унікальність географії полягає в тому, що предметом її вивчення, на відміну від інших наук, є одночасно і природа, і господарство, і суспільство. Отже, географія - це на сьогодні чи не єдина навчальна дисципліна, яка, маючи необмежений світоглядний потенціал, формує в молоді комплексне системне уявлення про природу і суспільство, їх взаємозалежність, багатогранність і мінливість. Саме географія дає можливість дитині усвідомити велике різноманіття, цілісність і гармонію природи Землі і водночас осмислити єдність і вразливість природних об'єктів, залежність їх від дій людини і залежність людини від своїх впливів на природу.

Яку б тему з програми шкільної географії ми не взяли, всюди ми можемо знайти точки зіткнення, точки співпраці, тобто точки, де можуть зійтися інтереси хіміків та біологів, математиків та географів, фізиків та географів, біологів та географів. Ми можемо відшукати багато тем, де можуть співпасти інтереси всіх одразу, і тоді такий урок ще більше підсилює ефект розуміння учнями того, що весь світ взаємопов'язаний, що ці науки - це не просто «сухі» шкільні предмети, а це - саме життя, що нас оточує у повсякденні, що всі ті явища, об'єкти, тіла, які ми вивчаємо, упорядковані законами природи. Все в природі має своє логічне пояснення і порядок, свою причину і наслідок. Тільки навчаючи вміння встановлювати причино-наслідкові зв'язки, формуючи аналітичне мислення, можна розвинути глибокі системні знання, що у свою чергу веде до формування глобального мислення.

Мета інтегрованого курсу

Навчальна: навчити застосовувати знання з тем «Додатні і від’ємні числа», «Координатна пряма», «Модуль», «Порівняння чисел», «Відсотки», «Графіки», «Діаграми» до розв’язування задач з географічним змістом.

Розвиваюча: розвивати пізнавальний інтерес, допитливість, забезпечити єдність математично - географічних знань, розвивати вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки, працювати з картографічним матеріалом, творчі здібності дітей. Розвивати просторову уяву.

Виховна: Добросовісне ставлення до навчання.

Обладнання: фізична карта півкуль, карта України, таблиці, довідкові матеріали, статистичні дані, атласи, плакати з математики.

Тематичне планування та міжпредметні зв’язки

Заняття 1-2

Тема

Географія

Математика

Вступ.

Чарівні числа.

«Підкорення вершин»

Практична робота: Робота з географічними довідниками та картою

Числові значення висоти гір, довжини річок. Глибин океанічних западин.

Натуральні, цілі, раціональні числа.

Модуль числа.

Заняття 3-4.

Тема

Географія

Математика

Масштаб. План місцевості. Карта.

Практична робота: Розв’язування задач по переведенню числового масштабу в іменований. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням.

Масштаб. План та карта.

Масштаб

Заняття 5-6

Тема

Географія

Математика

Способи фіксації температури повітря.

Практична робота: Правила користування метеорологічними приладами та способи фіксації даних

Атмосфера . Погода. Температура повітря

Числова пряма Додатні та від’ємні числа. Модуль числа.

Заняття 7-8

Тема

Географія

Математика

Температурні показники погоди.

Практична робота: Побудова графіку ходу температури за добу, місяць. Рік. Визначення середньодобової, -місячної,-річної температури.

Атмосфера. Погода. Температура повітря.

Середня добова, річна температура. Амплітуда коливань температури за добу, місяць, рік.

Додатні та від’ємні числа. Модуль числа.

Середнє арифметичне числа.

Заняття 9-10.

Тема

Географія

Математика

Географічна адреса точки.

Практична робота:

Географічна адреса точки(визначення географічних координат)

Географічні координати. Географічна довгота. Географічна широта.

Координатна площина .

Заняття 11-12

Тема

Географія

Математика

Графічне відображення температурних показників погоди.

Практична робота:

Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди.

Атмосфера. Погода. Клімат. Графік зміни температури за добу, місяць, рік.

Графіки.

Заняття 13-14

Тема

Географія

Математика

Графічне відображення температури, хмарності та кількості опадів.

Практична робота: Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди.

Погода.

Гідросфера.

Діаграми : кругові. Стовбчасті.

Заняття 15-16

Тема

Географія

Математика

Складові частини в Атомо -с

Літо- ф

Гідро- е

Біо- р

І

Практична робота : Порівняння числових складових.

Атмосфера. Склад повітря.

Гідросфера./Порівняння розмірів материків та океанів./

Відсотки.

Заняття 17

Тема

Географія

Українська мова.

Узагальнення .

Подорож до країни Географія.

Походження географічних назв.

Географічна номенклатура.

Правило великої букви.

Программа інтегрованого курсу (17 годин)

заняття

Тема

Тема предметів, що інтегруються

Навчальні досягнення учнів

1-2

Вступ.

Чарівні числа.

«Підкорення вершин»

Практична робота: Робота з географічними довідниками та картою

Географія.

Числові значення висоти гір, довжини річок. Глибин океанічних западин.

Абсолютна і відносна висота.

Учень:

користуючись довідковими таблицями в атласі та довіднику:
називає: числові значення висоти гір,довжини річок,глибини океанів,;
виділяє: відмінності зображення висот і глибин, застосовуючи кольори фізичної карти;
користується легендою карти;
визначає: абсолютну і відносну висоту;
пояснює: особливості зображенням земної поверхні на фізичній карті;

розрізняє: способи зображення висот та глибин на географічних картах

Порівняння довжин річок, висоти гір тощо;

Розпізнає: натуральні числа; вказані у змісті фігури; шкали

Наводить приклади: натуральних чисел; шкал;

Дотримується правил: читання і запису натуральних чисел, порівняння натуральних чисел.

протилежне даному.

Наводить приклади додатних та від’ємних чисел.

Описує поняття: абсолютна і відносна висота, модуль числа; раціональне число

Математика

Натуральні, цілі, раціональні числа.

Модуль числа.

3-4

Масштаб.

План місцевості. Карта.

Практична робота: Розв’язування задач по переведенню числового масштабу в іменований. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням.

Географія.

Масштаб.

План та карта.

Учень:

розрізняє: способи зображення вод суходолу на плані місцевості та на карті;
називає: елементи плану і карти; масштаб карти, напрямки, умовні знаки;
виділяє: відмінності зображення місцевості на малюнку, фото-, аерознімку, плані;
користується легендою карти, різними видами масштабу;
вимірює: відстані на карті та плані;
визначає: абсолютну і відносну висоту, географічні координати окремих географічних об’єктів, свого населеного пункту на різних за масштабом картах;
орієнтується: на місцевості та за планом;
Розв’язує вправи, що передбачають: використання масштабу; визначення відстаней між об'єктами на карті за допомогою масштабу.

Математика

Масштаб

5-6

Способи фіксації температури повітря.

Практична робота: Правила користування метеорологічними приладами та способи фіксації даних

Географія.

Атмосфера . Погода.

Температура повітря

Учень:

Спостерігає і фіксує: температуру повітря

користується: термометром;
Наводить приклади додатних та від’ємних чисел.

Називає: модуль заданого числа; число, протилежне даному;

Описує поняття:температура повітря, модуль числа; раціональне число; координатна пряма;

Математика

Числова пряма .

Додатні та від’ємні числа.

Модуль числа.

7-8

Температурні показники погоди.

Практична робота: Побудова графіку ходу температури за добу, місяць. Рік. Визначення середньодобової, -місячної,-річної температури

Географія.

Атмосфера. Погода. Температура повітря.

Середня добова, річна температура. Амплітуда коливань температури за добу, місяць, рік.

Учень:

Спостерігає і фіксує: температуру повітря

користується: термометром;

Розв’язує вправи, що передбачають :знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини, порівняння раціональних чисел;

Знаходження амплітуди коливань температури. обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа;

аналізує графіки залежностей між величинами ( температура)

Математика

Додатні та від’ємні числа. Модуль числа.

Середнє арифметичне числа.

9-10

Географічна адреса точки.

Практична робота:

Географічна адреса точки (визначення географічних координат)

Географія.

Географічні координати. Географічна довгота. Географічна широта

Учень:

називає: лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, тропіки, нульовий меридіан,
визначає: географічні координати окремих географічних об’єктів, свого населеного пункту на різних за масштабом картах;

Розв’язує вправи, що передбачають:знаходження координати точки на координатній прямій та побудову точки за її координатою;

Описує поняття: Географічні координати. Географічна довгота. Географічна широта координатна пряма; координатна площина;

Математика

Координатна площина .

11-12

Графічне відображення температурних показників погоди. Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди.

Практична робота:

Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур

Географія.

Атмосфера. Погода. Клімат. Графік зміни температури за добу, місяць, рік.

Учень:

спостерігає і фіксує: зміни погоди;
пояснює, як відбувається добовий і річний хід температури повітря у зв’язку зі змiною висоти Сонця,
визначає: середні температури, тиск атмосфери, швидкість вітру;
будує: графіки ходу температури за певний період, розу вітрів, діаграму хмарності та опадів;
користується: термометром, барометром, флюгером;
добирає: адекватні для аналізу атмосферних процесів джерела географічних знань;
аналізує: карти розподілу тиску, температури, опадів,

Розв’язує вправи, що передбачають:побудову окремих графіків залежностей між величинами по точках; Побудова графіка температур тощо.

Математика

Графіки.

13-14

Графічне відображення температури, хмарності та кількості опадів. Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди.

Практична робота: Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди.

Географія.

Погода.

Гідросфера.

Учень:

спостерігає і фіксує: зміни погоди;
пояснює, як відбувається добовий і річний хід температури повітря у зв’язку зі змiною висоти Сонця,;
будує: графіки ходу температури за певний період, розу вітрів, діаграму хмарності та опадів;

Математика

Діаграми : кругові. Стовбчасті.

Розв’язує вправи, що передбачають: побудову стовпчикових і кругових діаграм.

добирає: адекватні для аналізу атмосферних процесів джерела географічних знань;

аналізує: карти розподілу тиску, температури, опадів,

15-16

Складові частини в

Атомо -с

Літо- ф

Гідро- е

Біо- р

І

Практична робота : Порівняння числових складових.

Географія.

Атмосфера. Склад повітря.

Гідросфера./Порівняння розмірів материків та океанів./

Учень:

Виділяє відмінності: між складовими частинами атмосфери, повітря,гідросфери;

Описує: поняття: відсоток;

Розв’язує вправи, що передбачають:знаходження відсотків від числа та числа за його відсотками;

Математика

Відсотки.

17

Узагальнення . Подорож до країни Географія.

Походження географічних назв.

Географія.

Географічна номенклатура українська мова.

Правило великої букви.

Учень:

Пояснює: Походження географічних назв материка (граматичні правила іноземних мов); робить висновки та узагальнення.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
3
міс.
1
5
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!