Профорієнтаційна робота на уроках трудового навчання як засіб соціалізації учнів

Трудове навчання

Для кого: 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас

31.03.2020

1073

46

0

Опис документу:
Особливість уроків трудового навчання в профорієнтаційній роботі полягає в тому, що учні не тільки отримують певні знання, а й в процесі створення конкретних об'єктів праці набувають спеціальні вміння і навички, пробують свої сили в практичній діяльності, розвивають професійні інтереси і здібності. Тому у своїй роботі використовую форми і методи діяльності, які забезпечують найбільшу активність і самостійність учнів в оволодінні знаннями й особливо трудовими (практичними) вміннями.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Профорієнтаційна робота на уроках трудового навчання

як засіб соціалізації учнів

З досвіду роботи

вчитель обслуговуючої праці

Причиської Наталії Володимирівни

Уже зараз в Україні офіційно зареєстровано більше ніж 1 млн. 700 тис. безробітних, що відповідає 10% рівня безробіття. Цей факт свідчить про те, що в Украї­ні не сформовано ринок праці, рівновага в якому озна­чає стан повної зайнятості.   У зв'язку з цим незвичайно актуальною виникає пробле­ма підготовки учнів до трудової діяльності в умовах ринка. Тому замислюватися про своє професійне майбутнє потрібно вже зараз, а не потім. Особливість уроків трудового навчання в профорієнтаційній роботі полягає в тому, що учні не тільки отримують певні знання, а й в процесі створення конкретних об'єктів праці набувають спеціальні вміння і навички, пробують свої сили в практичній діяльності, розвивають професійні інтереси і здібності.

       Тому без добре продуманих методів і форм навчання важко організувати професійне виховання, тобто, формування професійних установок, мотивів, відносин, ціннісних орієнтацій, що забезпечують безперервний розвиток, самоактуалізацію і повноцінну участь в професійному житті.

У своїй роботі використовую форми і методи діяльності, які забезпечують найбільшу активність і самостійність учнів в оволодінні знаннями й особливо трудовими (практичними) вміннями. Знайомлю учнів не тільки з професіями, а й з економікою, організацією, технологією виробництва, шляхами освоєння професією.

Розглянемо найбільш характерні методи та їх застосування.

Анкетування, опитування, тести – дозволяють визначити ставлення учнів до різних типів професій і вміння , бажання займатися певними видами професійної діяльності. Час не стоїть на місці. Змінюється країна, люди, пріоритети. Разом з цим змінюється і ринок праці. Новий попит народжує нові пропозиції, а значить і нові професії. Наприклад, для учнів 10-11 класів (45 учнів) було проведено анкетування, чи знають вони нові професії, які будуть затребувані через 5-10 років(слайд). Результати показали, що про деякі професії знає незначна кількість учнів:

Коучер (life-couch) (тренер особистісного зростання) -37учнів

 Ком'юніті-менеджер (робота в Інтернеті, активне спілкування в чатах, блогах і на форумах) – 31учень

Кризовий менеджер опомагає організаціям відновитися після перенесеного фінансової кризи)- 28учів

Мерчендайзер (фахівець з просування продукції в роздрібній і дрібнооптовій торгівлі) – 41учень

Спічрайтер (працює в рекламних агентствах, редакціях журналів, відділах маркетингу великих фірм) -14учнів.

Розповідь. Цей метод я застосовую коли надаю відомості про зміст праці представників різних професій, про вимоги до психофізіологічних особливостей особистості, про досягнення в розвитку окремих галузей і ін. Наприклад, 5 клас: розділ «Основи матеріалознавства» : прядильник, ткач; розділ «Оздоблення виробів аплікацією»: дизайнер, швачка, прасувальник. 6 клас: Розділ "Технологія побутової діяльності": повар, перукар, стиліст (слайд). Велику допомогу в роботі мені надають заздалегідь складені картки професій, які готували учні 9-10 класів

Профорієнтаційна бесіда - метод, який використовується найчастіше. Бесіда завжди пов'язана логічно з досліджуваним матеріалом. У процесі підготовки даю учням випереджувальні завдання, наприклад, зібрати інформацію про необхідну професію. Учні 7 класу готували інформацію про дизайнера одягу, 8 класу - про модельєра, художника, демонстратора одягу, кутюр'є. Для учнів 9-11 класів це самостійне складання професіограми.

Незважаючи на простоту проведення бесіди, готую її за планом. Ось приблизний план бесіди про професію. (слайд)

1. Історією розвитку даної професії.

2. Основний зміст праці фахівців цієї професії.

3.Знаряддя праці та матеріали, що використовуються фахівцями даної

професії.

4.Умови праці.

5. Загальнотехнічні і спеціальні знання, вміння та навички, якими повинен володіти робітник даної професії.

6. Психофізіологічні вимоги професії до людини.

7. Навчальні заклади, що навчають даній професії. і можливості

професійного зростання.

Профорієнтаційну бесіду використовую в поєднанні з іншими методами роботи.

Гра . Характерна відмінність гри - умовність дій, що робить заняття жвавим і захоплюючим. Мета гри - розвиток навичок і відносин, а не поглиблення знань. Так, для учнів 9-11 класів проводжу ігри, де відпрацьовуються навички прийняття рішень та поведінки при відповідальних співбесідах: «Профконсультант», «Приймальна комісія», «П'ять кроків», «Порадник». 

Гра "Профконсультант".

Загальна схема гри приблизно наступна:

1. Усі учасники об’єднуються у пари .

2. У кожній парі розподіляються ролі: хтось буде учнем, а хтось - "профконсультантом".

3. Ведучий знайомить усіх зі схемою розмови. Профконсультанти ставитимуть учневі питання, а учень відповідатиме на них. Краще ці питання записати на дошці:

Яку професію Ви обрати ?

Де Ви збираєтеся навчатися після школи?

Які труднощі Ви бачите на шляху до своєї професійної мети?

Як Ви збираєтеся долати ці трудності, як плануєте готуватися до

вступу у професійний навчальний заклад?

Чи є у Вас резервний варіант вибору?

Упродовж 7-10 хвилин учасники гри проводять першу бесіду, ставлячи один одному питання і відповідають на них.

Далі ведучий пропонує кожному "учневі" і кожному "консультантові" на окремих аркушах оцінити, наскільки обґрунтованими і продуманими були відповіді на питання ("консультант" оцінює відповіді "учня", а "учень" сам оцінює свої відповіді). Відповідь на кожне питання може бути оцінена за умовною 10-бальною шкалою.

Після цього гравці міняються ролями і гра поновлюється.

Допомагає в проведенні профорієнтаційної роботи для учнів 9-11 класів вправа «Самореклама». Учні повинні навчитися правильно себе подати, прорекламувати, адже від цього може залежати їхнє майбутнє. Часто люди соромляться говорити про свої найкращі якості. Однак навчитися себе рекламувати дуже важливо. Готуючись до співбесіди учні відповідають на такі питання: «Чим ви найбільше любите займатися? Що ви вмієте? Що вам в собі подобається? Що іншим людям у вас подобається? Чим ви займаєтеся у вільний час? Що ви можете запропонувати роботодавцю? »

Учні, відповідаючи на ці питання, і таким чином , вчаться рекламувати себе на ринку праці.

При прийомі на роботу важливо вміти скласти резюме. Ми вчимося цьому на уроках. Працюючи міні-групами один із учнів виступає в ролі роботодавця, аналізуює резюме, делікатно і тактовно вказуює на помилки.

Конкурс допомагає визначити, у кого з учнів більш глубокі знання з певної тематики, вище рівень професійних навчальних навичок, здібностей. Для учні 2-4 класів проводимо конкурсні програми: «Всі професії потрібні, всі професії важливі »,« Цікавий світ професій », для учні 5-11 класів такі як: «Захист професії», «Вибір професії - справа серйозна», «Пошук, творчість, ініціатива » та інші.

У зв’язку з інтенсивним використанням у навчальному процесі сучасних джерел інформації (телебачення, комп’ютери , інтерактивні дошки та ін.) можна виділити окремий метод навчання – відеометод. Переглядаючи ролики "Електротехнічні професії (5 клас), Професії будівництва (7 клас), Професії підприємницької діяльності (9 клас) , Моя професія - Вчитель , Професія IT- спеціаліста (10-11 клас)" та інші учні   закріплюють , узагальнюють, систематизують знання про дані професії.

Дискусія. Це одна з основних методик , яка спонукає учнів до активного обміну інформацією та досвідом. Під час обговорення проблемного питання ,максимально посилюється взаємодія між членами групи. Цей метод дозволяє почути різні аргументи і точки зору учасників, зробити узагальнення, згрупувати інформацію, дати можливість висловитися всім. Так, з учніми 11 класу обговорювали питання : «Якісна освіта : в Україні чи за кордоном?», «Для чого Вам вища освіта?», «Професій безліч. Яку обрати? Чим зайнятися?»

Що стосується форм роботи, то це:

Екскурсія - одна з найцікавіших форм отримання професійної інформації. Не дарма кажуть: краще один раз побачити, ніж сто разів почути. В ході екскурсії учні знайомляться з професійними навчальними закладами, підприємствами, установами, роботою міського центру зайнятості.

Тренінги - які дають можливість на 90% засвоїти отриману інформацію. З учніми 9-11 класів доцільно проводити наступні тренінги: «Творчий потенціал», «Самопізнання»; «Моє яскраве майбутнє»; «Наші права та життєва самореалізація»; «Професійне Я»; «Професійна кар’єра».

Виставки кращих робіт.

Зустрічі з представниками різних професі. Це в першу чергу співпраця з батьками які розповідають про свою професію, відповідають на питання учнів щодо вибору професії.

Дні відкритих дверей в професійних навчальних закладах.

Доцільніше використовувати ці форми роботи у комплексі, щоб вони доповнювали одна одну.

Сьогоднішній світ гостро потребує професійно мобільних людях, готових грамотно приймати самостійні рішення і нести відповідальність за їх проведення в життя, здатних успішно і ефективно знаходити і реалізовувати себе в умовах, що змінюються. Тому практичні вміння та навички можуть стати в нагоді їм в будь-який момент.

    Як підсумок, можна підкреслити, що робота з професійного виховання на уроках трудового навчання може і повинна проводитися в загальноосвітніх навчальних закладах. І вона проводиться. Поетапно і цілеспрямовано. І багато що тут залежить від небайдужого ставлення вчителя до свого предмета і відповідальності за майбутнє своїх учнів.

6

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.