До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
5
міс.
2
0
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Проект То зробила книга

Опис документу:
Визначення ролі книги у розвитку цивілізації від давнини до сьогодення як єдиного джерела інформації протягом століття має важливе значення для усвідомлення ролі книги у житті людини. Сучасні джерела інформації серед яких книга не займає перше місце надають сучасному читачеві великі можливості.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Проект

«То зробила книга!»

Автор проекту: Анікіна Тетяна Михайлівна,провідний бібліотекар,

завідувач бібліотеки ЗОШ № 20 , м. Маріуполя

Керівник проекту: Анікіна Тетяна Михайлівна

Актуальність:

У сучасному світі книга займає своє місто серед сучасних джерел інформації. Необхідність створення бібліотечно – інформаційних центрів як території активного пізнання державою розуміється і прописана в освітніх стандартах. У новому Закону України «Про освіту» , визначено, що освіта - основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку особистості, суспільства і держави.

Визначення ролі книги у розвитку цивілізації від давнини до сьогодення як єдиного джерела інформації протягом століття має важливе значення для усвідомлення ролі книги у житті людини. Сучасні джерела інформації серед яких книга не займає перше місце надають сучасному читачеві великі можливості.

Місія шкільної бібліотеки - інформаційне забезпечення учасників 

навчально-виховного процесу, формування компетентного 

читача і виховання громадянина - патріота України - залишається 

головною, придбаває нову глибину і зміст і зберігає свій пріоритет в майбутньому. 
Метою  роботи є представлення  ролі книги у суспільстві та розробка моделі  бібліотеки майбутнього  відповідно  до  вимог  сучасності.
Виходячи  з мети  проекту  були сформульовані  наступні завдання: 

Завдання проекту:

- визначити роль книги у розвитку суспільства та створити наочну презентацію « То зробила книга!»

- розробити  модель шкільної бібліотеки майбутнього ;
- сформулювати завдання, що стоять перед бібліотекою по розвитку інтелектуального та творчого виховання учнів.


Практична значущість проекту полягає в дослідницькій роботі учнів і визначенні ролі книги у суспільстві, розробці перспективної моделі шкільної бібліотеки майбутнього, знайомство з маріупольським поетом Шишманом Ф.М.

Термін дії : Термін дії проекту – вересень 2017 - січень 2018

Категорія: Учні 5-11 класів ,вчителі ЗОШ № 20, бібліотека ім. Чуковського

Основні ресурси:

Ресурсною базою щодо реалізації проекту є інформаційний потенціал бібліотечного фонду ,використання сучасних технологій ,оновлене обладнання шкільної бібліотеки.

Етапи реалізації: вересень 2017 – грудень 2018

1 етап ( підготовчо-моделюючий) - вересень,жовтень,2017

2 етап ( аналітико - прогностичний ) – листопад,грудень,2017

3 етап (визначення ефективності ) – грудень, 2018

Прогнозовані результати:

1.Актуалізація ролі книги у житті учнів.

2.Вивчення інформаційних інтересів та здібностей читачів.

3.З’ясування учнями школи зв’язку «давнина - книга – майбутне» та підвищення ролі самоосвіти в досягненні значних успіхів у навчанні.

4.Створення « Моделі бібліотеки майбутнього» .

Пояснювальна записка

У наш час місце книги в житті підростаючого покоління змінюється, оскільки на їх використання впливають як інформаційні технології, так і телебачення. Діти частіше використовують персональний комп’ютер як джерело інформації замість книг.

Щоб досягти високого рівня сформованості й збагачення внутрішнього світу дитини, розвитку інтелекту, творчих здібностей, естетичного смаку, необхідно розвивати культуру читання , створення позитивного іміджу читача, використання інноваційних технологій у роботі бібліотеки.

Загально відомо , що інтерес до книги постійно зніжуються. Зростає кількість дітей ,які зовсім не читають або читають дуже мало. У порівнянні з іншими непогано читають учні початкової школи,але навички ,здобуті у цей час, не здатні забезпечити формування досвідченого читача протягом всієї інформаційно – інтелектуальної діяльності. Читання лежить в основі інформаційної, освітньої, пізнавальної, професійної , а також щоденної, дозвільно – розважальної діяльності людини, яка є мірилом людської культури.

Обґрунтування проекту

У межах реформи Нової української школи необхідна реформування роботи бібліотек з розповсюдження інформації , організації досугу учнів , співпраці з соціальними портнерами , як найважливіший засіб інтелектуального, творчого та духовного розвитку особистості.

Мета проекту – , формування компетентного користувача інформацією, використання сучасних освітних технологій у діяльності бібліотеки з метою інтелектуального та творчого розвитку учнів.

Завдання:

  • популяризувати бібліотеку як одне з найбільш сприятливих середовищ для інтелектуального та творчого розитку учнів ;

- заохочувати до інформаційної діяльності через активну пропаганду різних джерел інформації;

- рекламувати інтелектуальну діяльність з отримання інформації як корисно і модно проведений час.

Механізм реалізації проекту – проводити проектні зустрічі , літературні години, бліц- опитування, презентації книг, конкурсі, ігри, екскурсії до бібліотеки, акції.

Очікувані результати: - підвищення інтересу учнів до цікавого та змістовного дозвілля, статусу бібліотеки як інформаційно-освітнього та дозвіллєвого центру; формування громадянської позиції, патріотизм, любов до рідної мови; - збільшення кількості користувачів; - збільшення кількості відвідування бібліотеки.

Соціальна значимість проекту: підвищення ролі інформації та книги як важливих засобів інтелектуального, творчого та духовного розвитку людини.

План реалізації проекту

«То зробила книга!»

Зміст роботи

Дата та категорія

Відповідаючи

Очікувані

результати

1 етап ( підготовчо-моделюючий )

1.Забезпечення інформаційними ресурсами

1.Оновлення інформаційної бази для читачів середнього та старшого шкільного віку о ролі книги в розвитку суспільства

5-11 кл.

вчителі

09.17

Анікіна Т.М.

Розширення доступу користувачів до джерел інформації

2.Створення бази вебресурсів за темою проекту.

5-11

Анікіна Т.М.

Створення шкільної медіотеки

3. Планування циклу бібліотечних занять з створення учнями школи особистих вебпродуктів.

1-11

Протягом дії

Анікіна Т.М

Підвищення інформаційної компетентності учнів

4. Інформаційні зустрічі з організації роботи проекту « То зробила книга!»

10-11.17

5-11кл.

Кл. керівники

Анікіна Т.М.

Активізація учасників проекту

6. Створення творчих груп серед учнів та вчителів.

10.17

5-11,

вчителі,

батьки

Організатори проекту

Розробка основних напрямів роботи проекту

2. Інформаційний супровід проекту

1 Інформаційний дайджест проекту « То зробила книга!»

10.17

1-11 кл

Анікіна Т.М.

Поширення

інформації про проект

2. Інформаційні буклети, рекомендаційні списки за темою проекту.

5-11 кл

вчителі

Творча група

Реклама проекту

3. Книжкові викладки та тематичні полиці « То зробила книга!»

5-11 кл.

11.17

Анікіна Т.М.

Розкриття інформаційних ресурсів

4. Наочне оформлення конкурсів малюнків, рекламних листівок у рамках проекту .

12.17

5-11 кл

Творча група художників

Вернісаж читацьких робіт

2 етап ( аналітико – прогностичний)

Дослідницька діяльність

1. Анкетування,

тестування , бліц – опити за темам: «Книга у твоєму житті», «Бібліотека майбутнього», «Книга та суспільство»»

10-11.17

5-11 кл

Батьки

вчителі

Творча група

Вивчення читацьких інтересів учнів,вчителів , батьків

2 Визначення рівня користування інформаційними джерелами учнів школи

5-11 кл

Творча група

Діаграма інформаційних навичок

Моніторингова діяльність

1. Моніторинг забезпеченості інформаційними ресурсами.

Фонд бібліотеки

10.17

Анікіна Т.М.

План розвитку інформаційної бази

2Дослідження «Роль книги у розвитку цивілізації»

5-11кл.

11.17

Творча група

Презентація дослідження на захисті проекту

3.Моніторинг Твоя сучасна бібліотека»

Творча група

Діаграма читацьких вподобань.

3 етап (визначення ефективності )

1. Класні години

«То зробила книга!»

09.2017

1-11 кл.

Кл. Керівники, творча група проекту.

Актуалізація проблеми

2.Цікл тематичних зустрічей з метою розкриття ролі книги у розвитку суспільства.

5-7 кл.

11.12.2017

Кл. Керівники вчителі літератури.

Анікіна Т.М.

Підвищення ролі читання

3.Інтелектуальні ігри ,конкурси ,вікторини з метою підвищення ролі книги у житті учнів.

10.2017-12.2017

1-11 кл.

Вчителі початкової школи.

Кл. Керівники

Анікіна Т.М.

Підвищення інтересу до читання.

5. Конкурси:

- малюнків «Книжковий вернісаж»

- рекламних листівок

« Читати – це круто!»

10.2017-12.2017

1-4 кл.

5-6 кл.

7-9кл.

Класні керівники,

творча група

Анікіна Т.М.

Розвиток творчих здібностей учнів

6. Шкільний конкурс

« Суперчитач року- 2017».

01.2018

2-11 кл.

Творча група,

вчителі,

Анікіна Т.М.

Визначення кращих читачів школи

7.Тренінг « Твоя бібліотека майбутнього».

12.2017

10 кл.

Класні керівники

Створення бази інформаційних умінь та навичок.

9.Створення моделі сучасної шкільної бібліотеки

1-11 кл

10. 2017

Творча група

Створення медіатеки

10. Узагальнення роботи проекту « То зробила книга»

15.12 .2017

Творча група

Презентація

Результативність проекту.

1.Визначена стратегія розвитку бібліотечній діяльності у сучасних умовах як інформаційного центру інтелектуального та творчого виховання учнів, сумісної діяльності з соціальними партнерами, центру надання дозвільних послуг.

2.Проведено дослідження « Роль книги у розвитку цивілізації» та оформлена презентація « Книга у житті людини».

3.Проведена зустріч з маріупольським поетом Шишманом Федором Михайловичем.

4.Виросло відвідування бібліотеки. У першому семестрі 2017 – 2018 року у бібліотеці школи проведено 42 тематичних заходів, бібліотеку відвідало 2547 користувачів.

Додатки :

План

захисту проекту « То зробила книга!»

15.12.2017 року

Назва

час

форма

виступаючий

1.

Вступне слово. Презентація проекту «То зробила книга!»

12.00-12.05

Презентація.

Анікіна Т.М.

2.

«Книга у житті цивілізацій»

12.05-12.15

Коротке історичне дослідження

Завідувач бібліотеки ЗОШ № 20 Анікіна Т.М.

3.

« Поет не може бути байдужим»

12.15-12.45

Творча зустріч

Шишман Ф.М.

4

« Сучасний читач , який він?»

12.55 – 12.55

Мозковий штурм

Завідувач бібліотеки ім. Чуковського

Ісайченко К.М.

5.

Підсумки проекту « То зробила книга!».

Нагородження учасників проекту

12.55-13.00

інформація

Анікіна Т.В.

Волкова В.Б.

Зустріч з поетом Шишманом Ф.М.

Проектні зустрічі та заходи

Наочна інформаційна імпреза

Тренінгові технології

  • 01.11.2018
  • Виховна робота
  • 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас
  • Інші методичні матеріали
  • 225
  • 0
  • 3
  • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.