• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Дошкілля
  • Проект «Сенсорне поліфункціональне предметно-розвивальне середовище ,як основа пізнавального розвитку дошкільників з особливими потребами»

Проект «Сенсорне поліфункціональне предметно-розвивальне середовище ,як основа пізнавального розвитку дошкільників з особливими потребами»

Опис документу:
В матеріалі викладено проект метою якого є Створення поліфункціонального предметно-розвиваючого середовища у дошкільному закладі для дітей з вадами розвитку. Ррозкривається його зміст і сутність, вказані етапи та термін реалізації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Проект «Сенсорне поліфункціональне предметно-розвивальне середовище ,як основа пізнавального розвитку дошкільників з особливими потребами»

Спеціалізація проекту : Налагодження довірливих та партнерських взаємин між усіма членами проекту.

Мета проекту: Створення поліфункціонального предметно-розвиваючого середовища.

Учасники проекту Діти старшого віку, педагоги.

Характеристика проекту

  • По домінуючій діяльності - практично-орієнтований

  • по характеру діяльності - пошуково-творчий

  • по характеру контактів - колективний

  • за змістом - комплексний

  • по тривалості - упродовж навчального року

по кінцевому результату - психолого-педагогічний.

Терміни реалізації проекту Серпень-жовтень - І етап (підготовчий)

Листопад-квітень - ІІ етап (основний)

Квітень-травень - ІІІ етап (завершальний)

Об'єкт дослідження Предметно-розвиваюче середовище групи та дошкільної установи

Соціальний ефект Соціалізація дитини в суспільстві, формування у дітей елементарних форм світогляду

Створення поліфункціонального предметно-розвиваючого середовища в дошкільному закладі, який відповідає сучасним вимогам щодо пізнавального розвитку дошкільників з особливими освітніми потребами .

"Майстерність вихователя позна-чається в тому, що він створює для дітей атмосферу, насичену душевністю, атмосферу пошуку, відкриттів не лише наукових, чисто пізнавальних, але й етичних, естетичних".

В. А. Сухомлинський

Нам пощастило жити в епоху створення нової педагогіки виховання сучасної особистості. Стрімке сьогодення поставило перед дошкільною освітою актуальне завдання – орієнтуватися на світовий рівень формування активної, свідомої особистості, яка житиме і працюватиме в умовах конкуренції знань, умінь, навичок.

Нарешті ми зрозуміли, що світ змінився, змінилися діти, які вже не сприймають авторитарну педагогіку, вони потребують любові та поваги до себе, врахування їхніх замовлень, інтересів, потреб. Що значить любити дитини? Це створювати умови для її саморозвитку, формування життєвої компетентності, ціннісних орієнтирів, навичок здорового способу життя, відкритого ставлення до людей навколо. І вся справа полягає тут в одній важливій закономірності виховання: дитина народжується істотою, яку треба зробити людиною. Другою головною задачею є - оточити дитину Красотою стосунків, речей, інтер’єру. Третій компонент діяльності це – Знання, які діти отримують в безпосередній діяльності, вирішуючи життєві проблемні питання.

У зв'язку з цим треба створити необхідні умови для оптимального розвитку, виховання й навчання дитини. Особливу увагу треба приділити предметно-розвиваючому середовищу, яке забезпечує опосередковане, ненав'язливе спілкування дітей з оточуючим світом, змістовне наповнення різних видів дитячої діяльності. Добре продумане і організоване середовище стимулює розвиток соціальних і комунікативних компетентностей, креативності, допитливості, дослідницького інтересу, ініціативності, відповідальності, довільності, інтелектуальної і пізнавальної сфери - тобто усіх тих вікових характеристик дитини, які повинні сформуватися на етапі завершення дошкільної освіти. Група повинна належати дітям, а значить, має бути насичена компонентами дитячої субкультури, які допомагають дитині глибше пізнати і розкрити свої можливості і можливості інших дітей, освоїти різні соціальні ролі і взаємини, партнерство, засвоїти цінності навколишнього світу і адаптуватися у соціальному світі.

Яким має бути предметно-ігрове середовище сьогодні, щоб в нім виховувалася людина майбутнього?

Організоване середовище повинне захоплювати дитину, дарувати їй радість, викликати задоволення, вчити засобам спілкування, культури поведінки та самоконтролю. Головна умова - це врахування закономірностей розвитку та становлення духовного світу дитини, починаючи з перших років життя, забезпечення активної діяльнісної позиції. Саме цим завданням присвячений проект "Країна взаєморозуміння". Про організацію і новий зміст, шляхи реалізації і нові тенденції у формуванні свідомої особи, вихованні морально-вольових якостей засобами предметно-розвиваючого середовища ми пропонуємо дізнатися на сторінках творчої роботи.

Дошкільний вік - це період, коли у дитини формуються уявлення про навколишній світ, явища суспільного життя, взаємини між людьми. Вступаючи у життя малюки мають засвоїти багато правил, які склалися в суспільстві, визначити певні орієнтири для лінії своєї поведінки, зрозуміти свій внутрішній світ й допомогти їм у цьому маємо ми - педагоги. Ще однією задачею є – ознайомлення дітей із законами гуманного ставлення до людей, відповідального відношення до своїх думок, слів тощо. Як заглянути в душевний світ дитини, людини? Це не просто. Адже по-справжньому ми знаємо тільки наш власний світ, особистий душевний світ і те не до кінця; що ж до інших людей, то тут нам доводиться тільки здогадуватися, що вони відчувають, про що думають, як оцінюють ті або інші вчинки. І все-таки потреба зрозуміти іншу істоту, побачити світ його очима одвічно властива людині і цій науці треба навчатися з самого народження.

На згадку спадають строки з вірша:

Ти - сам загадка. Відгадай себе

І усе, мабуть, тоді на місце стане.

Червоне, біле, ніжно - голубе

Відкриється за шторою туману.

У твоїх очах світає небокрай

А дум плоди, мов яблука на гілках..

Насамперед себе ти розгадай

Коли ти хочеш інших зрозуміти..

А для цього треба належну увагу приділити розвитку емоційної сфери дитини, бо дошкільне дитинство — період розвитку емоцій.

Маємо знати і враховувати, що:

емоційно значимі для дитини ситуації спонукають її до самовираження;

емоції створюють «платформу» на якій записуються нові знання;

емоційно забарвлені знання мотивують дитину до дальшого пізнання, вивчення, дослідження;

освіта, яка повноцінно задіює емоційну сферу людини, сприяє розвитку ціннісного ставлення до знань, до світу, до інших людей.

І якщо з дитинства людина навчена прислухатися до голосу доброго серця, може утриматися від негідних вчинків. Тому із самого раннього дитинства потрібне формувати такі якості, як чутливість, доброзичливість, милосердя, співчуття, порядність - якості, які характеризують справжню людину і є стержнем його ціннісного образу.

Дитина проявляє хороші якості - потрібно їх закріпити.

Дитині не вистачає якихось хороших якостей - потрібно їх виростити.

Якщо якості в нім спотворені - потрібно їх виправити.

Дитина набрала погані якості - потрібно їх усунути від неї.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»